Bibl/Obériou ann Ébestel

Eus Wikimammenn
< Bibl
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
troet gant Le Gonidec.
L. Prud’homme, 1866  (Levr kentañ Eil levr, p. 508-549)


OBÉRIOU ’ ANN ÉBESTEL. I. PENNAÜ. t. Bm frciégen gen̄la, ô Téofit, em eùs komzet eùz a gémefit en deüz Sréat ha desket Jéios adalek ar penn efiU, y 2. Bétég ann deiz é péhini, goudé beza desket hé Ébestel gafid ar Spé- red-Safitel, é pifiaz enn Éfiv: 3. Ha goude hé varô é tiskouézaz d’ézh6 gafit kalz a arouésiou, péoaoz é oa beo, oc’h en em ziskouéza d’ézh6 é-pad daouugefit dervez, hag 6 komza out-b6 diwar-benn rouafitéTez Doué. 4. Hag 6 tibri gafit-b6, é c’hour- c’hémennaz d’ézb6 na’z ajefit két kolt eùz a Jéruzalem, b6gen ma c’hortoz- chefit gér ann Tâd, hoc’h euz klevet, émé-z-hafi, dré va aénou : 5. BAk Iann en deùz badézet enn dour j bdgen c’houi abarz némeùr a zeisiou a véz6 badézet er Spéred- Safitel. 6. Neôzé ar ré a ioa strollet éo6 a c’bouIennaz,out-bafi : Aotrou, bag enn amzer-zé eo é savi adarré rouafi- telez Israei9 7. H6gen héfi a lavaraz d’ézb6: Né két c’boui a dlé anaout ann amzerion hag ar prédigou eo.defiz lékéat aou Tad dré hé challoud : 8. H6gen c’houi a zigémér6 oers ar SpéredSafiteï a ziskennô warn-boch, bag é viot .téstou dïn é Jérozatem, hag enn holl Jodcs, bag é Samaria, ha bété penn ar béd. 9. Ha goudé m’en doé lavarct ké- mefit-sé, é savaz dirs-z-h6, bag cur goabren a guzaz anézhan̄ ouc’b h6 daou-lagad. 10. Ha pa zellefit ptz out-bafi 6 vofid eno Éüv, ehétu daou zéo gwisket é gwenn eo em gavaz enn hô c’bichen, 11. Hag a lavarsz d’ézbô: T6d a Chaliiéa, pérâg émoch-ho enn hô sâ 6 selloud ouc’h ann £fiv ? Ar Jézuz- zé péhini oc’h h6 kuitaat a z6 pifiet énn Ê&v, a zeùi enn hévélep doaré ma hoc’h euz hé wélet 6 vofid enn Êfiv. 12. Nefizé é tistr6jofit da Jéruza- lem,eùz ar méneza chalveor Olived, pell diouc’h Jéruzalem, war-dr6 eonn dervez hefit. 13. Ha pa oefid éad enn U, é pin̄> chofid er gampr é péhini édo Per ha Iann, Jakez hag André, Filip ha To- •raaz, Bertélé ha Mazé, Jakez mâb Alfé, ha Simon Zélotez, ha Judaz brefir Jakez. 14. Ar rè-mafi a gefidalc’bé da bidi a-unvan gafid ar gragez, ha Mari mamm Jézuz, hag hé vrefidcfir. 15. Enn deisiou-zé Per a zavaz é- krciz ann diskibled (hôgen ht a ioa kévret war-drô c’houéac’h ugefit dén), hag a lavaraz: 16. T6d, va breâde6r, réd eo é vé sévéoet ar péz en deoz diouganet ar Spéred-San̄tel er Skritor dré chénou x David diwar-beon luzaz, péhini a ioa é penn ar ré hô de6z kéméret Jézua. OBÊBIOU AK 17. Enn hon tonez é oa nivéret, ba galvet é oa oTann hévélep karg ha nt. 18. Hag hé-man̄ goude béza prénet eor park gafit gôbr bé béc’hed, a zô en em grouget hag a z6 tarzet dré greiz; hag bé holl vousellou a z6 en om akmet. 19. Ha kémen̄t-man̄ a iô bét ana- veset gafid holl dod Jérozalem; eou hévéiep doaré ma eo bét banvet ar park-zé, enn hô iéz, Haseldama, da lavarond eo, park ar Goâd. 20. Râk skrived eo é levr ar Sal- mou: Ra vézô b6 c’héar dibefilet, ba na véz6 dén a choumô enn-hi: na ra gémérô eunn all bé eskobded. 21. Réd eo éta pénaoz, étré ar té a zô bét enn hon touez, é-pâd ann amter ma eo bét gao-é-omp ha ma eo éat-kott ann Aotrou Jézuz, 22. 0 téraoui adalek badisiaot lann bétég ann deiz é pébini eo savet di- gan-é-omp . eo réd é tilennchemp onan da dést eùz bé zazorc’hidiges. 23. Hag é kémerchofit daou, Josef banvet Barsabas, ha lés-baovet sr Gwirion, ba kfatiaz. 24. Hag 4 pidi é lévercbofit: Ao- trou, té péhioi a anavez kaloun ann dud holl, diskouéz d’é-omp péhioi eùz ann daea-mafi éc’b eùs dilennet, 25. Évh ma’s ai er garg, bag enn Abostolach é péré eo faziet luzaz, evit mofid enn hé téac’h. 26. Hag é taolcbofit aoézhô d’ar sort, hag ar sort a gouézas war Va- tiaz, bag é oé nWéret gafid ann nnnék Abottol. IL PENNAD. 1. Pa oa peùr-zeùet deisiou ar Pefi- tékost, édofit holl enn enou bérelep léac’h. 2. Enn-eonn-taol é teùas eôz ann Én̄v eunn trous brâz, é-c’htz da eunn avel gré, bag a leùniaz ann ti holl é péhini é oafit azézet. 3. Hsg é wéljon̄t ével téodou tân, péré en em rannas, bag en em lékéas war bép bini anézhô. 4. Neùsé é oefit holl leùn eùs ar [ êbsjtbl. 509 Spéred - Safitel, faag é téraouchofit komza meùr a iéz, bervez m’b6 lékéa ar Spéred-Safitel da lavarout. 5. Hôgen béz’ éz oa é Jérozalem Iozevieo, tùd a zoujan̄s Doué eùs a béb brôad a zô dindan ann Éfiv. 6. Pa seùsz ar vrùd eùs a gémefit- sé, en em strollas eol lôd brâz anézhd, hag é oen̄t saouzanet,ô véza ma klev- chon̄t anézhô 6 komza enn hô iéz hô- unan. 7. Sebézel é oan̄t holl, hag enn h6 sonez vraz é lavaren̄t: Ar ré-mafi a gomz, ha nin̄t-bi kéd boll eoz a Chaiiléa t 8. Pénaoz éta è klevomp-ni anézbô 6 komza é iez^ar vrô efiz a bép-bioi ac’baoump ? 9. Ar Parted, ar Méded, ann Éla- mited, ar ré a choum er Mézopota- mia, er Jodéa, er Cbapadosia, er Pofit, hag eon Azia, 10. Er Frijia, hag er Pamfilia,enn Éjipt, bag ékévrennou sl Libia, a zô tôst da Ziren, hag ar re a seù eftz a Rom, 11. lozevieo ivé, ha Prozélited, Kréted hag Arabed, bô cblevoud a réomb ô komza enn bon iésou diwar- beon ôbériou brâs Doué. 12. Sébéset é oafit éta boll, han eon b6 souez vrâs é lavaren̄t: Pétrâ eo kémefit-mafi da lavarout? 13. H6gen té alt oc’b 6ber goap a lavaré: Leùn ifil a win nevez. 14. Neusé Per 6 sével gafid ann onnég Abostol, a savas hé vouéz, haaj a lavaraz d’ézh6 : Iozevieo, ha c’houi boll péré a choum é Jérosalem, likid éves out kémefit-mafi, ha sélaouit mad va c’bomzou. 15. Râg ar ré-mafi n’ifit két méz6. ével ma krédit, 6 véza n’eo c’boaz néméd ann trédé heur euz snn deiz i 16. H6gen kémen̄t-sé eo a s6 bét lavsret gafid ar Profed Joel: 17. Hag enn deisiou divésa (émé aon Aolrou), é skulinn va Spéred war ann holl gtk, bag b6 mipien bag hô merched a ziouganô : h6 tùd- iaouafik a wél6 gwélédigésiou, hag hô iod-koz a huvréô huvréou. 18. Hag enn deisiou-zé é sku- linn va Spéred war va mévellon, ba Ag t aéa* 510 «*r va mlBften, aag é tsnuawnint: 19. Haf é jrAiao bunodou eou’h* kréac*b eou Eâv, hag eacVtraoafi arwésiou war ana deùar, goA4, tân, ba moreo vôted. 90. Aan héol antaolraet é térauV jea> hag al loar é aeAd, afaara ma lefii aou dets faraa ka akéaoz efis aan Ao- fltou. 21. Hag é vcsA : Biou-beBaAt cïialv^ hanô aou Aotrou, a anWet. fi2.Tùd a IsraeJ, kierid ar aeriou- maft: Jétoz a Nazaret, a s4 bet eaoa déo gratéet gtfid Doué eon h6 touez* df6 ar cïiaJleBdou, ar vurtudou faag aon arvésioa an deus%reat Doué dr£ z-bafi enn b6 kreiz, ével ma aasoeli: 33. Hen-nez aa a z6 faét roed 4"é« hoc’h dré enr chuiuJ menoet mad M 4ré rAg-gwisiéges Doné, btg hae/fa eoz hé lékéat étré daonarn ann dad Call étid faé lakaad ;da Tortol oud ar groaz. 24. Hea-oez ao eo deus Doué aavet euz a vsr6 da vé6, 6 véza lékeat da baaaésa poaaiou ann iforn, rAk na hdlet kéd bé zero’bel é*6. 25. RAk David en dena lavared di- war faé benn : GwéJoui a reann ba- pred aon Aetroa 4ira-z-oun; f Ag onn tn déou 4ïa éma, ga&d aonn na vean kéflosket: 2£. Dre-zé eo laouenéet «a clia- loun, ha va zé6d en deos tridet: hag anc’b-penn va c’btk aéfaanAer gorles: 27.0 f éza na ailézt ket va eoé ean feern, ha na c/heozanvi kat é welfé da Zaftt ar taaioadaras. 28. B6ed éc’h aoz da anaond 4’ta hefid ar voez; ha va taaaia a rl a la» vénez gtfid ar gwal atf baaod. 29. Tad, va fareùdeur, iKavfc-toAd 4 kaaasfano ona-hoc’è gaftd faardar dt- war-faenn aan IAd-4»ras David, oénaoz eo mar6, eo bét Uénct, faa ma ema hé wéa ana bor c’farais bété vrémt. 30. O aéza éta ma oa Froftd,faa saa wie peaeos Doué en doa fèed faé c%ét gafit lé é tenjé sr frouas efis faé gaossol da aaésa war hé gador: 31. O wolond ann trami a dlté c’haaraesont an defis faomaat eaz a mofc’aadigtt ar Cfariet,, pébini aé két bét dtféset onn âftra, faag ont a béfaiai ar efalk n’«n dens két gwétet ar vreiaadoret. * 32. Doné an de6a rékéet ar Jéaasrsé da zévet a var6 da vé6,ha oi faoll a ad tétt eés a néttefit-sé. \ 33. Goudé éta ma eo bét stwat gaftd doarn déea Dené, ha goade tna eo bat raet 4’asaafi ar Spéred - Safilet gwetUet d’éahafifafid faé DA4, en deaa sfanjtt ar Spéred-té, pefaâai a wéttt hag a glevit. 34. BAk Davtd né két alftet «nn ftfiv: h6gen tavaroud a ra bé-unaa: Ann Aolroa eo 4aùs lavarat 4’am Ao- trou, ases am deura 4éou. 35. Bété ma Ittiüm va éneboutien da tktbel d’az treid. 86. Ba wes6 4* a-4r*-wlr hell 4t Israel, neaaes Doné en dtùs lékéaA dt Aotaoa faa da Critt, ar Jecuz-aé, nahioi faoc’b aas âtaget oad ar graas. 37. Pa gtevchoftt kémefiUaé v é oeât man̄tret enn hd e’haloua, faag é leV Terchont da Bar, faa d’aao Êboalel atl: T6d, ra broédear, pelrA a raimn-ni t 38. Ha Per a lavaraz d’ézb6: Grlt pknjen, faa ra rés6 badéaet pép-hini ac’faanae’k é han6 Iécos4brist, ann dastol ea« h6 péc’faéiao; hag 4 tige- morot f 6 ar Spéred-San̄lal. 39. BAg ar c’hen-wéstl a a6 (Té- bec’h^ ba 4’h6 pogale, ha #ar ré hol a s6 pell, kénsefit ha tna e’faaVr4 ana) Aotron hon Done. . 40. S mefir a e’beriou aii é r6es teakoi d’ézh6, faag è enbedé aaéabd, 6 Isvarout: Eo em zavétéil dionVfa ar weon fall-zé. 41. Ar ré éta a zigéméraz bé c’hér, a oé badézet: hag eon deiz-zé enn em onanaz ond ann diskibied war-dr6 tri mil éné. 48. HAgen kaftaWfaal a résfit é kélénnadnres ann Êfaestel, é 16d ar bars torret, hag er pedeonou. 43. H6aon ar spoufit a grogas é aeb éoé: faa kals a Tarsodoa faag a arwesioa a réa ann ftbestel é leruza- lem. btg ann hefiz a iaa bras dré-batt. 4a. Ar ré a gridé, a févé kéwraf, faa p6f Ari a ïoa faontin gaftt-fa6. 46. Gwerza a réafit fa4 douarou fasg fa6 madon, faag é ranne&t anéab6 09X1100 ? élré-i-h6 heJl herves ann ésomm en doa pép-hini. 4o. Ken̄dercliel a réafit ivé bemdes eon templ gafid eunn unvaniez vrâs, hag é torrenl ar bara s-di-é-ti, hag e kéméren̄t h6 boéd gan̄t lévéntz, ha gsfit eeunder a galouo, 47.0 veùli Doué, ha karet é oan̄t gan̄t ann botl bojbl. Hôgen ann Aotrou a grcské bemdf s ann niver eùs ar ré a dlié l>ésa salvet eon hévéieb Ujz. III. PENNAD. 1. H6geo Per ha Iaon a bin̄é d’aou templ da beur ar béaten péhini é oa ann naved heur. 2. Dougeo a réad eunn dén, péhini a ioa kamm a gôv hé vamm, ha bem- dez é lékéad anéihan̄ é tâl dor ann terapi, a c’aa! vet ann Or Gaer, évit ma c^houlenjé aon aluzen digan̄d ar ré a iéa enn templ. 3. Pa wélaz he-mafi Per ha Iasn • péré a ioa daré da vofid enn templ, e pédé anézhô darei ann aluzen dféshafi. 4. Ha Per, kerkouls ha Iano, oc’h arvesti ann dén-sé, a lavaras d’ézbafi: Sell ouz-omp. 5. Hag béfi a seUé phs oui-b6. é géd ms rôjefit eünn dra-benoag d’ezbtn̄. 6. Neùzé Per a lavaraz d’eshan: N*em eùs oag aour nag arc’hafit; h6- gen ar péz em euz a roaou d’id. £ bano Jézoz-Krist a Nazaret»sa6 hs baié. 7. Hag 6 véza kroget onn hé zeurn déou, é ssvaz anéthan, ha kaloun bé dreid a startaaz. 8. Hag oc’b 6ber eul lamm é savaz, bsg é valéaz: hag és éas enn templ gafit*bo, 6 valéa, 6 lammout, hag 6 veuli Doué. 9. Hag ann holl bobl a wéias anez- haii 6 valéa, bag 6 veùü Doué. 10. H6gen anaoud a réafit péaaos é oa ann hini péhini a ios azéset ond ann 6r Gaer eùz ann templ évit goa- lenni ann aluzeo : hag é oefit leùa * zouez hsg a estlamm gaôd ar pés a oa c’hoarvésel gafit-bao. lt. Hag 6 vésa ma tak’bé Per ha lann, ann koll boM souézet a rédas R ÉSBSTBt. $it etrézeg anavhd béteg ar polaaales a c’halvenr nalomon. 12. Hogen Per 6 wélout kémefit-sé, s lavaraz d’ar bobl : Tùd a Urael, pérâg ec’h-bu aoaéset eoz a gémefit- man, pé pérâg é sellit-ha ous-oaap, é-c’hlc ma bor W iékéat bé-mafi dn valéa gafid hon ners hag bor gailend? 13. Doné Abraaam, Doné lssak ha Doué Jakab, Doué non Tsdan an dto* meùlet hé Vsp Jésus, pébioi aach eus gwerzet, ba dinacaet diolk Pttat, pébini en doa barnet ieuskal anéshaft da von̄t. 14. II6gen choni noch eos daaa- c’ket ann déa safitei ka gwirian, hag hoe’b aùs goulennot é vé r6et d’é- hoc’h euon dén lazer: 15. Ha penn-abek ar vuez hoc’h eùs lékéad d’ar mar6; bôgen Doué en deùs bé zazorc’het enz a-dones ar ré vac6; ba nl a s4 tésl eùs a gé- men̄t-sé. • 16. £ feiz bé hau6 eo, eo defiz tié hanô starléet ann déo-zé, nébininoc’b euz gwélet, hag a anavésst: hag ar feis a zeu aaésbafi an dans «net ar iéc’bed kl6k-s6 dira-*-boc’h noll. 17. H6gen, va breudonr, goanoud a raon penaoz hoc’h eùz gréai ké- men̄t-sé dré siwisiégas, kerkoaU ha pennou hô pr6. 18. Hôaeo Doué pébioi ea don dleu- ganet dré c’bénou hé ho|| Draféded Sénaos é c’hoasan̄vché bé Gritt, an eùz bé zévénel tvel-sé> 19. Grid éta piaiien., ha dsstraid ouc’b Doaé, évit ma vts6 lamet M péc’héjou; 20. Pa viz6 dtnet amser ar freska- dorez dré wél ann Aoirou, han en dévézô Doué kasei Jézuz Krist, pebiai a z6 bét diouganet d’é-hoc’h, 21. Péhini a dlé j&a digtinéret gafid ann En̄v, bétég ann amsar n pchioi i véz6 lekéat pé> trâ er siad kefita, amser bag a so bél diaagtnel gsfid Doué adaleg ar penn-ktfita éré c’bénou bé Broieded saôtel. 22. H4gea Moisea en deos tavaret: Ann Aolron hô Toué en dtùz taaet enz a grtis b6 preadeùr eor Proiod ével-d-ionn: sélaouit-bén̄ 4 kiaaeiikn ma lavarô d’é-hoc’h. 51* OBÉBIOrj ANfl ÊBBSTBL 93. RAk chetu pétrA a c’hoarTéz6 : Kémefid hini ha na zélaouô kéd ar Profed-zé-, a vezd lamet tüi a-douez ar bobl. 24. Hag ann holl Broféded, péré hô deuz komzet, sdaiek Samoel, hag be-c*houdé, hô deùz diouganet ann deisiou-zé. 25. Choui a sô bugalé ar Broféded, hag euz ar gérrédigez en deôz gréat Doué gafid hon Tadou, 6 lavaront da Abraham : Hag enn da wenn é vézô benniget ann holl vroadou eùz aon douar. 26. Évid-boc’h eo da-gefita en deôi Doué saved hé Vâb, hag en defiz hé ziaaset évid hô penniga, évit ma tis- trSi pép-hini e6z hé zrougiez. IV. PENNAD. t. H6gen pa gomzefit oud ar bobl, ar véléien ha rénérien ann templ, hag ar Sadoséed a zefisz én6; 2. Ha droug enn-hô, 6 véza ma ké- lenoé ar ré-msfi ar bobl, ha ma tiou- ganefit é Jézuz dazorc’bidigez ar ré var6: 3. Hag é kr6gchofit enn-h6, hag é lékéjon̄t anézbô er vAc’h bétég afitr6- n6z; rftk divézad oa dijA. 4. H6gen kalz eôz ar ré a alevaz ar brézégen-zé, a grédaz. ba niver ann dùd-zé a oc e6z a bemp mil. 5. Afitr6n6z Pennou ar bobl, bag ann Hénaoured, hag ar Skribed en em strollaz é Jéruzalem; 6. Hag Annaz, Prifis ar véleien, ha Kaifaz, ba lann, bag Aleksafidr, ba kémcfid hini a ioa e6z a wenn ar vé- leien. 7. Hag 6 véza h6 lékéat enn h6 cfbreiz, è réjofid ar goulenn-mafi out-b6: Gafit pé ners, pé gafit pé han6 hoc^h efis-hu gréat kémen̄t-se ? 8. Nefité Per Ie6n e6z ar Spéred- Safitel, a lavaraz d’ézh6 : Pennou ar bobl, ba c’houi Hénaored, sélaouit: 9. Pa c’boulenneur hiri6 digan-é- omp pérâg hon e6z gréat vAd da eunn dén klAfiv, hag é p&zoaré eo bit ia- e9béat, 10. Diskleria a réomp d’é-boc’b holl, hs da holl bobl lirsel, pénaoz eo dré bao6 hon Aotrou Jézuz-Krist a Na- zareth, péhinj hoc’b euz staget oud ar groaz, ha pébini en defis savet Douc a var6 da vé6, eo bét iac’héet ann dén-zé, ha ma eo enn hé zA dira-z- hoc’b. 11. Hen-nez eo arméan hoc’h eùz distaolet, c’houi saverien-tiez, ha£â z6 deôet da benn da gorn ann tt: 12. Ha n’eùz kéd a zilvidigez dré hini all é-béd; râg hanô all é-béd dindan ann éfiv n’eo bét r6ed d’ann dùd, dré béhini é tléfemp béza salvet. 13. Hôgen pa wéljofit stardder Per ha Iann, 6 vézs ma wiefit pénaoz é oa ar ré-mafi t6d diwiziek ha louad, é oen̄t souézet-brâz ; gouzoud s réafid ivé pénaoz é oafit bét oc’h hefilia Jézoz. 14. Roulskoudé pa wélefit enn hé ’ zA dira-z-hô ann bini a oa bét iac’héet, n’hô doa nétrA da lavarout a-énep. 15. Gourc’hémenni a réjofid éta d’ézh6 ma’z ajefit er-méaz eùz hô stroll, hag é kozoliefit étré-z-b6, 16.’ O lavarout: PétrA a raimp-oi d’ann dfid-mafi ? BAk eur burzod b6 defiz gréat, bag a z6 anavézet gafid holl dud Jéruzalcm : anat eo, ba na bellomp kéd bé nacha. . 17. H6gen, évit na véz6 két brudet mui é-touez ar bobl, difennomp out- hô gafit gourdrouz na gomzchefit mui enn hano-zé da zén é-béd. 18. Hag 6 véza galved anésh6, é ti- fenchon̄t out-h6 na gomzcbefit moi, na na gélenchefit é hanô Jézoz. 19. H6gen Per ha Iann a respoufi- taz hag a lavaraz d’ézhô: Barnit hoc’h- unan mard-eo déréad dirAg Doué sé- laoui ac’hanoc’b kcfitoc’h égét sélaoni Doué; 20. Râk nt na hellomp két tévél war Sr péz hon euz gwélet ha klevet. 21. Hôgen ht a gasaz anézh6 enn eur c’hourdrouza: ha na gavefit abek é-béd évit b6 c’hastiza enn abek d*ar bobl, 6 véza ma veùlen̄t holl Doué eùz a gémefit a ioa c’boarvézet; 22. KAg ann dén pébini a ioa btt iac’héet gafid ar bortod-té, en doa oue*b-penn daou-ugefit vloaz. 23 OBÊRIOD ANN ÉBBSTEL. 513 $3. Goadé ma oen̄l laosket, é teu- ont étrézég h6 lùd; hag é tanével- ohd dézbô kémen̄t a ioa bét lavared bVézb6 gan̄t prin̄sed ar véleien ba gan̄d ann hénaoured. 24. Pa glevaz ar ré-man̄ kémeot-sé, é savcbon̄tvkévret hô monéz étrézé Doué, hag é lévercbon̄t: Aotrou, té eo éc’b eùz gréat ann éfiv bag ann ^ouar, ar raôr,ha kémefid a zô ennhô: 25. Té eo éc’h eùz lavaret dré ar Spéred-San̄lel, dré c’hénou hon tâd David da zervicher : PérAg é tispac’h ar broadou, ha pérâg ar boblou hô deus-bi mennet traon gwân ? 26. Saved eo ronanes ann douar, hag ar brifised a zô en em strolled a- unan a-énep ann Aotrou, hag a-éneb hé Cbrist. 27. Râg Hérodes ba Pon̄s-Pilat, gan̄d ar Jefitiled ha gafid ar bobl a Israel, a zô évit-gwtr en em stroliet er géar-mafi a-énep da Vâp safitel Jézuz, pébini éc’h edz éôliet, 28. Evid ôber ar péz a oa bét reizet gafid dajtfoalloud, ha gan̄d da vénoz. 29. Hawbrénu, Aotrou, sell ouch hô gourdrouzou, ha rô d’az goazed ann ners da zrtkleria da c’bér gan̄t pép herder, 30. Évit ma astenni da zourn da iac’haad ar ré glafiv, ha da 6ber arouésiou ba burzudou é haoô da Vâp ssfitel Jézuz. 31. Goudé m’b6 doé gréad bô fé- den, al léac’h é péhini édofit strollet a grénas j leuniet é oen̄d holl gan̄d ar Spéred-Safitel, hag é tisklercboât gér , Doué gafid herder. 32. H6gen al 16d brâs eùs ar lé a grédé n’h6 doa néméd eur galoun hag eono éné: hag hini anézhô na lavaré é oa d’ézbafi bé-unan ar péz en doa ; hôgen kémefit trâ a ioa boulin étré- z-h6. 33. Ann Ébestel a r6é testéni gafid eunn ners vrâz eôz a zazorc’hidigez hou Aotrou Jésos-Krist: bag ar c’hrâs a ioa brâz enn-h6 holl. 34. Râk na oa dén paour é-béd enn h6 zouez ; ba kémefid hini en doa douarou pé tiez, a werzé anézhô, hag a zigasé ann dalvoudégez e6z ar péz en doa gwerzet, II 35. Hag a lékéa anézhi da dreid annÊbestei. Nenzé c rannen̄d ann ar- cbnfit étrépép-hini dioud hô ézomm. Hôgen Joref, les-hanvet Bar- naoaz gan̄d ann Êbestel,(da lavaroud eo Mab ar fréalzidigez), péhini a oa Lévit, ha ginidik eôz a Sipra, 37. A werzaz parkou eo doa, hag a gasaz arcban̄t ar werz da drcid aun Ébestel. V. PENNAD. 1. Neùzéeonn dén hanvet Ananiaiv gafid hé c’hrég Safira, a werzaz doua* rou. 2. Hag a viraz enn tu diout-hafi 16d eôz a arc/han̄t gWerz ann doua- rou, a-unan gan̄d hé’c’brég : hag é kéméraz al I6d all, hag hen kasaz da dreid ann Ébestel. 3. Hôgen Per a lavaraz : Ananiaz, pérâk Satan en deùs-hén̄ temptet da galoun, évit da lakaad da lavaroud eur gaou d’ar Spéted-San̄te!. ha da viroud enn tu diouz-id 16d eùz a ar- c*hafit da zouarou ? 4. Ha oa ven̄t két choumet gan-éz, mar ez pé karet; ba goudé béza h6 gwerzet, ha né oa két c’boaz aou ar- c’hafit d’ld ? Pérâg éc’h eùs-té lékéat ar ménoz-sé enn da galoun? Nc kéd d*ann dùd éc’h ettz lavaret gaou, da Zoué eo. 5. Hôgen pa glevaz Ananiaz ar ge- riou-zé, é kouézaz bag é varvaz. Hag ar ré holl a glevaz kémen̄t-sé a oé spoun̄tet brâz. 6. Neùzé tùd-iaouan̄k a zavaz, a géméraz anézhan̄, hé zougaz hag hé zouaraz. 7. War-dr6 teir heur goudé, hé c’hrég, péhini na wié kéd ar péz a ioa c’hoarvczet, a zeùaz. 8. Ha Per a lavaraz d’ézhi: Lavar din, grég, hag azé éma kémen̄d hoc’h eùz gwerzet h6 touarou ? Hag ht a lavaraz : Ia, kémen̄t-sé eo. 9. Neùzc Per a lavaraz d’ézhi: Pé- na»z och-bu en em unanet ével-sé évit tempü Spéred ann Aotrou ? Chélu oud ann 6r treid ar ré hô denz doua33 OBBBIOV AÏIN ÉBRSTBL. ret da ozach, mofid a réon̄d ivé d’az tougen. lv#. Raktâl é kouézaz d’hé dreid, hag é varvaz. Ann dôd-iaouan̄g éla 6 véza deOed éharz, hé c’havaz mârô, h*g ô véza hé chcraéret, hé douaraz é-kichen hé fried. 11. Hag eor spoufil hrâz a zavaz enn Iliz boll bag é-touez ar ré holl a glevaz méneg cuz a gémen̄t-mafi. 12 Ilôgen ann Ébeslel a réa kalz. a arwésiou hag a vurzudou dirâg ar hobl. Hag en em strolla a réafid holl a-tiuan é poudalez Salomon. 13. Hini eùz ar ré all na grédé en em unani gan̄t-hô: hôgen ar bobl a veâlé kalz anézhô. 14. Hôgen ann niver eoz ar ré a grédé. ken goazed, ken merc’hed, a greské mui-oc’h-vui. 15. Enn hévélep doaré ma touget ar ré glaüv war al lcùriou ker, ha m’hô lékéad war wéléou ha war flé- dou. évit pa drémenfc Per, ma teùfé da-vihana hé skcùd da c’hôlei onan- bennâg anézhô, ha ma vijen̄t iac’héet euz hô c’hlén̄véjou. 16. Eunn niver brâz a dâd a zircdé ivé e6z ar c’heri<m nés da Jéruzalem, bag é tigasen̄t hô zùd klan̄v, hag ar ré a ioa heskioet gan̄d ar spéréjou louz: hng h6 faréen̄t holl. 17. Ilôgen Piin̄s ar véleien a zavaz, hag ar rc a ioa gan̄t-han̄ (pérc a z6 câz a hcrézi ar Zaduséed) 6 véza leùn a warizi. 18. Hag é taolchon̄t hô daonarn war ann Êbestel, hag hô lékéjon̄t er gen-brizoun. 19. Hôgen Êal ann Aotrou a zigoraz é-pâd ann nôz d6riou ar prizoun, hag 6 véza hô c’hasel er-méaz, é lavaraz : 20. ld, ha savid enn templ, ha li- virid d’ar bobl ano holl c’heriou eùz ar vuez-zA. 2t.Pa glevaz ar ré-man̄ kémefit-sé, cz éjon̄t enn templ min̄tin mâd, hag cn eni lékéjon̄t da brczégi. Kouls- koudé Prin̄s ar véleien, hag ar rc a ioa gan̄t-han̄ a ze6az, hag a slrollaz ann alierien hag ann holl Hcnaoured eùz a bobl Isracl ; hag é kaschon̄t t6d d’ar prizoun évid hô digas. 22. Ann ovisericn 6 véza dctict, a zigoraz ar prizoun, ha n’h6 c’hafchofit« két, hag é tistrôjon̄t, hag bé rôjofit da anaout, 23 O lavarout: Kavet hon eùz ar prizoun serret gafit kalz a bréder, bag ar gwarded enn h6 zâ é-tâl ann ôriou: hôgen pa hon e6z digoret, n’hon eùz kavet dén ébarz. 24. Hôgen mérer ann templ ha prinsed ar véleien pa ^lefchon̄t ké? mefit-sé, a oé necliet diwar-benn ar péz a dlié da c’hoarvézout. 25. Hôgeo unan-beonâg a zeùaz hag a tavaraz d’ézh6 : Ghétu ann dùd- zé b6 poa lékéad er prizoun a z6 enn templ, hag a gélenn ar bobl. 26. Neôié mérer ann templ a iéaz gafid hé oviserien. hag a zigasaz anézhô hép rédi: râg aoun hô doa na zetifé ar bobl d’h6 labéza. 27. Pa hô doé h6 digasel, é ické- jofid anézh6 dirâg ann alierien : hag ar* Bélek - brâz a rcaz eur goulenn out ho, 28. 0 lavarout: dré hor gourc’hé- mennou hor boa gourc’hémm^et d’é- hoc’b na gélenjac’h kéd ennXu6-zé: ha chétu hoc’b e6z leùniet Jérozalem gan̄d hô kéiennaduret), hag é feli d’é- hoch dougen war-n-omp goâd ann dén-zé. 29. H6gen Per hag ann Ébestel a rcspoun̄taz : Kcd eo kcn̄toch sefiii ouc’h Doué égéd ouc’h ann dud. 30. Doué hon tadou en deOz dazor- c’bct Jézuz pchini hoc’h eùz lékéad da tcrvel, oc’h hé staga oud ar prenn. 31. Hen-nez^eo a zô bét savet gafid dourn dcou Doué da Brin̄s ba 6a Zalvcr, évit rei dn Israel ar binijcn, bag ann distol c6z ar pcc’héjou. 3*2. Ha nt a z6 téstou e6z ar péz a lévén.mp, hag ar Spéred-San̄tei ivé, pébini a z6 bét iùtt gan̄d Doué d’sr ré a zcn̄l out-han̄. 33. Pa glevcbofit kémen̄t-sé é savaz droug enn-hô, hag é venncn̄t hô la- kaad da vervel. 3i. Hôgen eor Farizian hanvet Ga- maliel, péhini a ioa doklor c6z al lé- zen. hag énoret brâz gan̄d ar bobl holl, a zavaz é touez ann alierien, hag a c’hourc*hémennaz lakaad ann Êhes- tcl er-mcaz évit bcrr armcr. OBERIou ANH ÉBBSTBL. 515 35. Hagélavaraz d’ar ré-man̄ : Tnd dén enn b6 toucz eùz a eul léalded 36. Rftg abarz ann deisiou-mafi é labour zé. savaz Tcodaz. péhini a lavaré éz oa 4. Ha nt en em rôiô enn-holl-dann hén̄eonnïïra bennâga vrâz. Wardrô holl d’ar béden, ha d’ar brézégen. pévar c’bafit dén a heùliaz anézhan̄ ; 5. Ar c’homsiou-zé a blijaz d’ézh6 hogen lazed é oé, hag ar ré boll hô holl ; hag é tilenncbon̄t Steïan, dén doa krédet enn-hafi en em skin̄az, bag leun a feiz bag euz ar SpéredSafitel, a zeùaz da nétra. ha Filip, ba Prokoruz, ba Nikanor, 37. Goudé ben-nez é savaz Judaz ha Timon, ha Parménaz, ha Nikolaz, ar Chaliléad é amzer ai«n nivéréz, diavésiad eùz a An̄liokia. hagé tidennaz ar bobl war bé lerc’h: 6. Hag c kaschon̄t anézho dirâg hôgen lazed é oé, hajj ar ré boll hô ann Ébestel: hag enn eor bidi é léd- doa hé heùliet a oé skin̄et. chon̄t bô daouarn war-n-ézbo. 38. Dré-zé bréma é lavarann d*é- 7. Ha gér Doué a greské, ha nivcr hoc’h, tec’hid diouc’h ann dùd-zé, ha ann diskibled a greské kalz é Jéruza- list-bo da ôber/. râk mar teù ar c’ho- lem : kalz ivé eùz ar véleien a zen̄té zul-zé, pé ann 6ber-zé a berz ann dod, ouc*h ar feiz. é véz6 kaset-da-nétra : 8. Hôgen Stéfan leôn a c’brâs hag 39. H6gen mar teù a berz Doué, na a ners, a réa b:irzudou hag aroucsiou hellot kéd bé gas-da-nétra, néméd en brâz é-touez ar bobl. em lakafach dastourmi oud Doué bé- 9. Ncùzé hiniennou eùz ar Sinagog, nnan. Hag é rojofid h6 grâd da gé- péré a ioa hanvet Liberlined, hag ar mefit-sé. Sirénéed, hag ann Aleksan̄drined, 40. Hag 6 véza galvet ann Ébcstel, bag ar rê a ioa eôz a Silisia hag enz goudé béza lékéad b6 skonrjéza, é ti- a Azia a zavaz hag a strivé gan̄t fennchofit out hô na gomzcheot moi Stéfan. 4 hanô Jézoz, hag bo c’haschofit- 10. Ha na hellen̄t két énébi oud ar koit. furnez, hag oud ar Spéred a gomzé 41. Hag hi a iéaz laouen euz a zirâg enn-han̄. ar c’huzolierieo, 6 véza raa oan̄l bét ll.Neâzé é c’hounézcbofit tùd da kavet dellczek da c’hou>zafivi ann dis- lavarout pénaoz bô doa hé gicvct 6 méjran̄s-sè é hanô Jézuz, iavarout touadellou a-cnep Moizcz 42. Ha na ébanefil két bemdéz da hag a-énep Doué. gélenna ha da brézégi diwar-benn 12. Dispac’ha a réjond éta ar bobl, Jézuz-Rrist, enn tempwha a-d! da-dl. hag ann Hénaoured, hag ar Skribed : 1. Hôgen enn deisiou-zé. 6 véza ma a-éneb al lézen. kreské niver ann diskibled, é savaz 14. Râg hé glevet hon eùz 6 lava- gourdrouz é-touez ar Grésianed a- rout: Pénaoz ar Jézuz-zé a Nazaret éneb ar lozevien, 6 véza ma réafit faé a zisman̄trô al léac’b-mafi, hag a gera- efiz h6 ifitafivézcd-hl er servich pera- mô ar gélénnadorésiou a-c’hénou en déziek. deuz rôet Moizez d’é-omp. 2. Neozé ann donzég Abostol 6 véza 15. Hag ar ré boll a ioa azézef cl slrollet ann holl ziskibled, a lavaraz: léz 6 sclloud out-ban̄, a wélaz hé Né ked a zoaré é kuilafemp gér Doué, zremm cvel dretnm eunn Éal. évid évésaad ouc’h ann taoliou. 3. Dilennid éta. va breodeur, seiz — a Israel. likid évez oud ar pcz a rcod d’ann dfid-zé. anat. leon enz ar Spcred-San̄tel hag a furnez, hag é lakaimb anézhô d’at hag oc’h en em deùrel war n ézhan̄, é krôgchon̄t enn-han̄, bag hcr chas- chon̄t dirag ann alierien ; VL PENNAD. 13. Hag é lékéjoüt tcstou faoz, péré a lavaraz : Ann dén-zé na baouez da gomza a-cneb al léac’h safitel, hag •516 OBERIO U A VII. PENNAD. 1. Ncùzé ar Bélck-brâz a lavaraz dézhan̄: Ha gwlr eo ar péz a lévé- reur? 2. Hag hén̄ a lavaraz: Tùd,va breù- deùr. ha va zadou, klevit: Ann Doué a c’hloar en em ziskouézaz da Abra- hana hon tad pa édo er Mézopotamia, abarz ma choumaz é Karan, 3. Hag é lavaraz d’ézhan̄ : Kéa er- méaz eùz da vr6, hag eùz da géreE- tiez, ha deùz enn douar a ziskoué- zinn d’id. 4. Neùzé éz éaz er-méaz e6z a zouar ar Chaldéed, bag éz eaz da choum é Karan. Hag ac’ban6, goudé ma oé mar6 hé dâd, Doué a zigasaz anézban̄ enn douar-man̄, é pébini é choumit bréma. 5. Ha na r6az d’ézhan̄ madou é-béd enn-han̄ : na rôaz két z6-kén béd eunn troad : hôgen rei a réaz hé c*hér pé- ,naoz her rôjé d’ézhan̄ enn hé gers, ha d’hé wenn hé-c’houdé, pa n’en doa c’hoaz mâb é-béd. 6. Ha Doué a lavaraz d’ézhan̄ pé- naoz bé wenn a choumché enn eunn douar a-ziavéaz, a vijé lékéad é skla- vérez, ha gwall gaset é-pâd pévar c’ban̄t vloaz. 7. Hôgen, émé ann Aotrou, barna a rinn ar vr6ad gan̄t péhini é vézin̄t bét lékéad é sklavérez. Ua goudé-zé é leùin̄t er-méaz, hag é servichin̄t ac’banoun el léac’h-man̄r 8. Hag é rôaz d’ézhan̄ kévrédigez aou tr6-drouc’h: hag ével-sé Abraham a en̄gehen̄taz Izaak, hag a drô-drou- c’haz anézhaü ann eisved dervez, hag Izaak a en̄géhen̄taz Jakob; ba Jakob o en̄géhen̄taz ann douzék Tad-brâz. 9. Hag ann Tadou-brâz dré warizi, a werzaz Jozef enn Éjipt; hôgen Doué a ioa gan̄t-han̄: 10. Hag é tie6baz anézhan̄ eùz hé holl en̄krézou : hag é rôaz d’ézhan̄ ar gaerded hag ar furnez dirâk Faraon roué ann Éjipt, péhini hcl lékéaz da réner war ann Êjipt, ha war hé holl dt. 11. Hôgen don̄d a réaz eunn naou- négei vrâz enn holl Èjipt hsg é Ka- ik ÉBESTEL. riaan, ha brâz é oé ann en̄krcz : hag hon tadou na gaven̄l kéd a vouéd. 12. Pa glevaz Jskob pénaoz é os éd enn Éjipt, é kasaz dt hou tadou eor wéach gefita. 13. Ha d’ann eil gwéach é oé ana- vézet Jozef gan̄d hé vreùdeùr, ha Faraon a anavézaz hé wenn. 14. Neâzé Jozef a gasaz da gerc’bout Jakob hé dâd, hag hé boll géren̄t; pemzék dén ha tri-ugefit. 15. Ha Jakob a ziskennsz enn Éjipt, bag a varvaz én6, hag hon tadou ivé. 16. Ha dizouget é een̄t é Sichem, ha lékéad er béz a oa bét prénet gan̄d arc’han̄t Abraham digan̄t mipien Hé- mor m&b Sichem. 17. Hôgeo 6 véza ma t6stéé amzer ar gwéstl en dos gréad Doué da Abra- bam, ar bobl s gresksz, hsg a baotlaz enn Éjipt, 18. Bété ma savaz enn Êjipt eor roué all, péhioi n’en doa két aoavézet Jozef. 19. Hen-nez leôn a dr6idellérez a- énep hon tùd a en̄krézaz hon tadou, béteg h6 lakaad da deùrel er-méaz b6 bugalé, évit na zeùjen̄t kén da baotta. 20. Enn amzer-zé co é oé ganet Moizez, péhini a oé mAd dirâk Doué. E-pâd tn miz é oé maget é tl hé dâd. 21. Hôgen 6 véza bét lékéad er- méaz, é oé kéméret gan̄t merc’h Fa- raon, pébini a vagaz anézhan̄ ével eor mab d’ézhi. 22. Ha Moimz a oé dcsket é holt fornez ann Éjipsianed, hag é teùaz da véza gallouduz é geriou hag é 6bériou. 23. H6gen pa oé deôed dann oad a zaou-ugcn̄t vloaz, é tc6az c’hoan̄t enn hé galnun da vobd da wéloud hé vrendeùr bugalé Israel. • 24. Hag 6 wéioud cur ré oc’h 6ber drouk da unan anézhô, é tifennaz anézhan̄; hag 6 véza skôet gan̄d ann Éjipsian, é ven̄jaz snn bini da béhini é oa bét gréad drouk. 25. Hôgen hén̄ a grédé é teôjé hé vrc ùdeôr da boella péuaoz oa dré hé zourn é tlié Doué hô dicrtBï : hag hl na boeljon̄t két kémen̄t-sé. 26. An̄lrônôz en em gavaz pa édo OBBSIOU At I6d anézbô oc’h en em zaéla, bag hén̄ a glaské laksad ar péoc’h étré-z-hô, bag a lavaré : Tudou, breùdeùr oc’hf pérâg en em grôzit-hu ann eil égilé ? 27. H6gen ann hini a grôzé hé nésa" a bellaaz anézhan̄ *, 6 lavarout: Piou en deùz da lékéad da brin̄s ha da ?ar- ner war-n-omp. 28. Ha na fell kéd d’Id va laza, é- c’htz ma éc’b eùz laset déac’h eunn Êjipsian ? 29. Hôgen Moizez pa glevaz ar gér- zé a dec’haz kutt: bag é oé diavésiad é douar Madiao, é péléac’b en dée daou vab. 30. Ha goudé ma oé tréménet daou- ugen̄t vloas, en em ziskouézaz d’ézban̄ euou Éal é distrô ménez Sina, é-kreiz tân eur voden leskidik. 31. Pa wélas Moizez kémen̄t-sé, é oé souéset-brâz eùs ar péz a wélé, hag 6 véza tostéet évid arvesti, é kle- vazmouéz ann Aotrou, a lavaré: Jfc. Mé eo Doué da dadon, Doué Anraham, Doué Izaak, ba Doué Jakob. Hôgen Moizez a gréné, ba na grédé kéd sellet. 33. Hag ann Aotrou a lavaraz d’éz- % ban̄ : Tenn da voutou eôz da dreid; râg al léac’h é péhini émoud a z6 eunn douar san̄tel. 34.0 wélout em euz gwélet en̄krez va fobl, péhini a zô enn Èjipt; kleved em efiz h6 c*’beinvanou, hag ounn diskennct évid hô dieùbi. Deùz *ta brémao, hag é kasinn ac’hanod enn Éjipt. 35. Ar Moizez, péhini b6 doa dina- c’het, pa léverjon̄t: Piou en de6z da lékéad da brin̄s ha da vsrner ? Hen • nes a z6 bét kaset gan̄d Doué da brifis ha da zieôber dré zourn ann Éal, a oa en em ziskouézed d’ézhafi er v6den. 36. Hen-nez eo b6 lékéaz da zofid er-méaz, och 6ber burzudou hag arouésiou é douar ann Éjipt, er môr R6z, hag eno distrô é-pâd daou-ugefit vloaz. 37. Hen-nez eo ar Moizez-zé, péhioi en dèfiz lavaret da vugalé Ifrael : Doué a la\ai da zével é-touez h6 preù- dedr eor Profed ével-d-oun; sélaouit- béfi. 38. Hen-ncz eo a oé enn lliz enn ^bbksiel. 517 distr6 gsfid aou £al, pebini s gomzé pot-hsfi é méoez Sina, ba gafid hon tadou: bén̄ eo en defiz bét ar geriou a voez évid b6 rei d’é-omp. 39. Hon tadou na fellaz két d’ézh6 . sefiti out-bafi: h6ffen hé bellaad a " It, bag é tistrôjon̄t a galouo eon t. . Hag é léverjofid da Aaron \ Gra d’é-omp douéou bag a gerz6 enn bor raok; râg ar Moizez-zé p4bini eo deuz hon teonet euz a zouar ann Êjipt, na ouzomp két pétrâ eo defied da vcza. 41. Hag é réiofid eul lefié enn dei- siou-zé, hap é zeonigcbon̄t eunn ané- vsl d’ann ïdol, hag en em laouéné- cbofit é labour hô daouarn. 42. H6aen Doué a zistroaz diout- h6, hsg b6 lézaz da zervicha armé ann Êfiv, é-c’blz ma éo skrivet é levr ar Broféded : Tl Israel, ha kenniged éc’h eùz-té d’in sakrifisou hag anévaled enn distr6 é-pâd daou-ogefit vloaz 9 43. Ha c’boui boc’b euz kéméret telt Molok,*ha stéreo bô Toué Bemfam, skeùdennou péré hoc’h euz gréat évid b6 azeôli. Dré-zé é kasinn ac’hanoc’b enn tô all da Vsbilon. 44. Hon ladou b6 doé eon distr6 telt ann desténi, ével men doa Doué, 6 komza out Moises, gourc’hémeouet d*ézhan̄ hé 6ber bervez aou doaré ma eo doa gwélet. 45. Hag hon tadou 6 véza hé gé- méret. a gasaz aoéshafi gan̄t-hô, dio- dân reoador Jézoz é perc’henniez ar vrôadou, péré a gasaz Doué a-ziaraog hon tadou, bété deisiou David, 46. Péhini s gavaz trugsrez dirâk Doué, hag a c’boulennaz out-han̄ ma belljé sével euon telt da Zoué Jakob. 47. Hôgen Salomon eo a zavaz eunn ti d’éshafi. 48. Koulskoudé aou Uchéls na choum kéd enn templou grést gan̄d daouaro ann d6d, e-c’hlz ma lavar ar Profed: 49. Ann Êfiv eo va c’hador, bag snn douar skabel va zreid. Pé dt a zafod d’io, émé ann Aotrou 9 Ha pé !éac’h a hellfé béza da arzaô d’in • 50. Ha n’eo két va dourn en de i gréat kémefit-se 9 # 518 oisaioe kH VIII. PENNAD. 1. H6gen enn deisiou-zé é tavaz eunn heskin brâz enn lliz a ioa é Jé- ruzalem, hag ann boil, néméd ann Ébeslel, a oé skinet dré vrô Judéa ha Samaria. 2. Koulskoudé tùd a zoujan̄s Doué hô doé pridiri eôs a Stéfan, hag a rtaz cur chaon̄ brâz dézhan̄. i ÉSESTKL. 3. Hôgen Saul a zismantré ann Iliz, hag 6 von̄d ean tiez, é tenoé aoézho ar sjoazed bag ar merc’bed, hag h6 lékeé er prizoun, 4. Ar ré a ioa skin̄et a brézégé gér Doué dré ma tréménen̄t. 5. Filip a liskennaa da géar Sama- ~ ria, bag a brézégaz én6 ar Cbrist. 6. Ar boblou a lélaoué ar pés a la- varé Filip, oc’b hé glevout gan̄d eonn hévéleb evez, bag 6 wélout ann aroué- siou a réa. 7. Râg ar spéréjou louz a iéa er- méaz eôz a gorf meùr a Jiini, enn eur gria a-boéz-penn. 8. Ha kalz a baraiitiked bag a gram- meien a oé iac’kéet. 9. Eul laouénidigez vrAs a c’hoar- vézaz éta er géar-zé. H6gen bés’ éz oa enn hévélep kéar euon dén hsnvet Simon, péhini abars neâzé a ioa bél eur str6bineller, bag en doa toueilel {>obl Samaria, 6 lavarout pénaoz épa léfi eoun dra-bennAg a vras : m 10. Ann holl, brai ha bihan̄,a g^tté d^éihan̄, bag a lavaré : Hé-oian̄ eo ar galloud brâz euz a Zoué. 11. Uogon hé zélaoui a réan̄t, 6 véza m’eo doa h6 souellet pell a ioa gan̄d hé slrôbinellou. 12. Koulskoudé 6 véza krédet ar pés a brezégé Filip diwar-beon roaantéiez Üoué, é oen̄t badésel, goazed ba mar- c’bed, é hanô Jézuz-Krist. 13. Neuzé Simon a grédaz ivé bé- unan : goudé ma oé bét badézct, éc’h heùliaz Filip. Ilag 6 wéloui ann arouésiou bag ar vurzudou brâz a rea, é oé souézet-meôrbéd. 14. H6gèn pa glevaz ann Ébestel, péré a ioa é Jérozalem, pénaoz tùd Samaria hô doa digéméret gér Doué, é kaschon̄t étrézég eno-b6 Per ba laon. 15. Pa oé deùed ar re-man̄, é ped- chon̄t évit-h6, évit ma tigémerChen̄t ar Spéred-San̄ttl: 16. RAk oé oa két c’hoaz dbkennet war hini anézbd ; h6gen badézeté oafit bét bép-kén, é ban6 ann Aotrou Jézuz. 17. Neôtc é lékéjofid b6 daouarn war-n-czh6, bag é tigémerchon̄t ar Spércd-San̄tel. 18. Hôgcn pa wclaz Simou pctiaoz 51. Pennou kalet, tèd dienwadei a* galoun bag a skouarn, c’houi a éneb bépréd oud ar Spéred-San̄tel, hag a z6 héoveLoud hô tadou. 52. Pébini eoz ar Broféded o’h6 deùz két heskinet hô tadou ? Laied h6 deùz ar ré a ziougané d’ézh6 doné- digei ann Dén Gwirion, péhioi hoc’h eùi c’houi gwerzet ha lazet: 53. 0véiama eobétrôedd’é-hoc’h al téien gafid ann Êtez, ha nhoch eui két hé miret. 54. Hôgen pa glefcbon̄t kémefit-sé é oé rannet b6 c’halounou, bag é skrin̄chon̄t hô den̄t out-han̄. 55. Koulskoudé 6 véia ma oa hén̄ leou eôs ar Spéred-San̄lel, 6 savai hé laou-lagad étrézég ann Ên̄v, é wélaz gloar Doué, ha Jézuz péhini a ioa enn hé sA enn tu déou da Zoué. Hag é la- varaz : Chétu é wélann ann É&vou digor, ba Mâb ann 4én enn bé zA enn tu déou da Zoué. 56. Hôgen hl en em lékéaz da gria a-boés-penn 6 stafika bô diskouarn, bag en em dôljon̄t war-n-ézhan̄ war- eunn-drô. 57. Hag 6 véza hé zacbet er-méaz eùz a géar, é Iabézc’hon̄t anézhan̄ : hag ann testou a lékéaz hé zilad out treid eonn dén-iaouan̄k hanvet Saul. 58. Hl a labézé Stéfao, hag héo a bédé, hag a lavaré : Aotrou Jézuz, digémer va spéred. 59. Hag ô véza en em daolet war bé zaoulin, é eltarmsz gan̄d eur vouéz gré, 6 lavaront: Aotrou, na damall két d’ézh6 ar péc’hed-man̄. Ha gondé béza lavaret kémen̄t-sé é kouskaz ei.n Aotrou. Hôgen Saol en doa rôed bé chrâd dar marô-ié. I i obébioc ANI ann Êbestel a roé ar Spéred-Ssn̄tel oc’b astenna h6 daouarn, é keonigaz arc habt d’ézh6, 19. 0 lavarout: R6id ivé d’in si galloud-ze, ma tigémérô ar Spéred- Safitel kémen̄d hini em bézô lékéat va.daouarn war-o-ézhan̄. Hôgeo Per a iavaraz d’ézbafl: 20. Ra vézô kollet da arc’hafit gan- éz, ô véza ma éc’h eùs mennet é helfez kaout rô Doué gafid arc’hafit. 21. Néch euz na I6d, na kévren er brezégen-mafi; rak da galoun né kéd éeon dirâk Doué. 22. Gra éta pinijen e6z ano drou- giez-zé ac’hanod ; ha péd Doué, évit ma ttatolô d’ld, mar d-eo gslluz, ar ménoz-zé e6z da galoun. 23. Râg gwéloud a rann pénaoz émoud é béstl ar c’bouervder, hag é éréou ann direisted. 24. H6gen Simon a responn̄taz, hag a lavsraz : Pédit c’boui ann Ao- trou évid-ouo, évit na zigouézô nétra din eâz ar péz hoc’b%6z lavaret. 25^Hag bt goudé béza rôet tesléni d’snn Aotrou, ha gpudé béza diskle- riet hé c’bér, a zistrôaz da Jéruzslem, enn eur brézégi ann Aviel é meùr a bann e6z a vrô ar Zamaritaned. 26. H6gen Éal ann Aotrou a gora- zaz ouc’h Filip, 6 lavarout: Sao, ha kéa étrézég ar c’brestciz, warzù ann befit a ziskenn eôz a JèTUZslem da Cbaza, péhini a z6 enn eol Iéac’b distr6. 27. Hag héfi a zavaz hag a iéaz. Ha chétu euon dén eôz ann Étiopia, eur spaz, eunn dén galloudek eoz s lez Ksfidssez rouanes ann Étiopianed, pébini a ioa da benn war bé holl den- zoriou, a ioa defied da Jéruzalem évid azeâli; 28. Hâg 6 tistrei é oa azézet war bé garr, hag é lenné ar Profed Izaiaz. 29. Neùze ar Spéred a lavaraz da Filip : Difré, ha dinesa oud ar c’barr-zé. 30. Ha Filip a rédaz, bag a glevaz anézhan̄ 6 lenna sr Profed lzaiaz, hag é lavaraz d’ézhafi : Hs menna a réz-té é poelfez ar péz a lennez ? 31. ftag hé-mafi a lavaraz : Ha pé- nsoz é bellfenn, ma na ziskouéz dén Ê BKSTKL. 519 dio f Hag é pédaz Filip da bifia, ha da aséza gafit-hafi. 32. Hôgen al léac’b efiz ar Skritur a lenné a os hé-mafi: È c’hlz eunn dan̄vad eo bét kaset da laza ; bag é- c’htz eunn oao péhini a chouro mùd dirâg ar c’hrévier, ével-sé n’en dc6z kéd digoret hé c’hénou. 33. Edo hé vuelded hé varn a z6 bét lamet. Piou a zanévelI6 hé c’ha- nédigez, 6 véza ma véz6 lamet hé vuez diwar aon douar? 34. Hag ar spÂz a rcspoufitaz hag a lavaraz ds Filip : Lavar d’ln, mé az péd, diwar-benn piou è lavar arPro- fed kéAefit-sé, pé diwarbenn hé- unan, pé diwarbenn eunn all b^nnâg? 35. Neâzé Filip 6 tigeri bé c’hénou, a séraouas dré ar Skritur-zé, hag a brézégaz d*ézbafi Jézoz. 36. Ha pa’z éan̄t enn hefit, é kaf- chofit dour, hag ar spâz a lavaras: Chétu dour, pétrâ a vlr ns venn ba- dézet: 37. Ha Filip a tavaraz : Mar krédez a wlr galoun, é bell béza gréat. Hag héfi a respoufilaz hâg a lavaraz : Mé a gréd pénaoz Jézuz-Krist a s6 Mâb da Zoué. 38. Hag é c’hourc’hémennaz harza ar c’harr : hag é tiskencbon̄t hô daou enn dour, ba Filip a vadczaz ar spâz. 39. Hôgen pa oefit savet e6z ann dour, ar Spéred a skrapaz é Filip, hag ar spâz nher gwélaz mni; hùgen mofid a réaz laouen enn hé bcfit. 40. Koulskoudé Fitip en em gavaz é Azol, hag 6 tréménout é piezégé ann Aviel dré ar c’heriou, bété raa teùaz da Zézaréa. IX. PENNAD. 1. Hôgeo Saol péhini a ioa c hoaz leùn a c’hourdrouzou, ha pébini a glaské marô diskibled ann Aotrou, a iéaz da gavout ar Bélek-brâz, 2. Hag a c’boulennaz digan̄t-han̄ lizéri évit sinagogou Pamez: cvitmar kafché war ann hén̄t-zé . goazed pé merc’hed, h6 chasché stâg da Jéru- zalem. &K> obbbiou ap N BB KSTKL. 3. Ha pa édo enn hen̄t, ha ma tôs- téé oud Damaz, eur c’houlaouen eaz ann Én̄v a gelVbiaz anézhan̄ enn- eunn-taol; 4. Hag 6 kouéza d’ann douar é kle- vaz eur vouéz a lavaré d’ézbafi: Saul, Saul, pérâg éc’h heskinei-té ac’ha« noun ? 5: Hag hén̄ a tavaraz: Piou oud-dé, Aotrou ? Hag annr Aotrou a lavaraz : alé eo Jézuz péhini a bêskinez j fall a rez herzel oud ar broud (u). 6. Hag hén̄ 6 kréna, ha spoun̄tet brâz a lavaraz : Aotrou, pétrâ a fell d’ld é rafenn ? 7. Hag aun Aotrou a lavamz d’éz- ban̄: Saô, ha kéa da géar, hag énô 6 vézô lavared d’ld pétrâ éc’h eùi da ôber. Hôgen ann düd a ioa gan̄l-han̄ a cboumai souézet-brâz, ô véza ma kleven̄t eur vouéz, ha na wéiefid dén. 8. Saul éta a zavaz diwar ann douar, ha pétrâ-benn&a ma oa difeor hé zaou- tagad, oa wéle bérad. Hôgen bl 6 kregi enn bé laouarn, a gasai anéi- han̄ da 2amai: 9. Choum a réai énô trl dervei hép gwélout, ha na lebrai na na évai. 10. Hogen béi’ éi oa eunn diskibl é Damai, haovet Ananiai : hag ann Aotrou a lavarai d’ézhafi enn eur wé- lédigez : Ananiaz. Hag hén̄ a lavaraz: Chétu mé, Aotrou. 11. Hagann Aotrou a lavarai déz- han̄ : Saô, ha kéa er rd a hanveur ar Ra Vrâz: ha klask é tt Judaz eunn dén hanvet Saul eùa a Dars; râg 4 pidi éma. 12 (Ha Saul a wélai eonn dén hanvet Ananiai, pébini a zeùé enn tt, hag é lékéé bé zaouarn war-n-ézhan évit ma askafché ar gweled ) 13. Hôgen Ananiaz a respoun̄taz: Aotrou, kleved em eùz gant meùr a hini pénaoz ann dén-zé en deùz gréat kalt a zrouk d’ar sen̄t é Jéruzalem; 14. Ha péoatz eo bét rôed ar gal- loudd’ézhafigafitPri&$edarvéIeienda éréa kémen̄d nini a c’halv6 da hanô. 15. Hag ann Aotrou a lavaraz d’éz- han̄ : Kéa, râg hen-nez a z6 eul léstr em eùz dilennct évid dougen va hanô dirâg ar vrôadou, ar rouanez, ha bu- gajé IsraeL 16. Râk mé a ziikouézô d*ezban pétrâ a véz6 réd dézhan̄ da c’hou- zan̄vi évit va hanô. 17. Hag Ananiaz a iéaz, bag 6 véza éad enn tt, éc’b astennaz hé zaouarn war-n-ézhafi, hag é lavaraz : Saul va brefir, ann Aotrou Jézos, pébioi a sd en em ziskouézed d’ld enn befid dré béhini é teoez, eo deùz va digaset, évit ma wéli, ha ma vézi leùniet gafid ar Spéred- Safitel. 18. Ha râk-Ul é kouézas eoz bé zaou-lagad é-c’hfz skan̄t, hag é teùaz adarré ar gwéled dézban̄ :bag 4 véia savet é oé badczet. 19. Hag 6 véza kéméret boéd, é teùai iiers dézhan̄. Hag é cboumaz eunn dervez-bennâg gafid ann diski- bled a ioa ^ Daroaz. 20. Ha rak-tâl é prézégaz er sinago- gou, pénaoz Jézuz a ioa MAb Doué. 21. Hôgen ar ré holl a glevé anéz- han̄ a oa souézet, hag a lavaré: Ha né két hen-nez eo a heskiné é Jéro- zalem ar ré a c*balvé aou hanô-zé, ha Eéhini a zô deùed ac’banô amafi évid ô éréa hag b6 cbâs da Brin̄sed ar véteien ? 22. Koulskoudé Saul a zistroé é iéc’hed mui-ocb-vui, hag é faézé lu- * zevien a ioa é Damaz, 6 testéoia dézhd pénaoz Jézoz a ioa ar Christ. 23. Hôgeo pell-amzer goudé ar lo- zevien eoMn guzuliaz kévret évit bé lakaad da vervel. 2t. Hô spiou a oé rôed da anaoud da Zaul; râk nôz-deiz é tiwallefid ann driou, évid hé laza. 25. Hôgen ann diskibled a géméraz anézhafi é-p&d ann nôz, hag ô véza bé lékéad enn eür gést, é tiskenchofid anêzhafi a-béd ar vôger. 26. Pa oé deùed da Jérozalem, é klaskas en em unani gafid ann diski- bled; hôgen holl hô doa aoun ra-z- bafi, 6 veza na grédefit két é oa dis- kibl. 27. Hôgen Barnabas a gémérai anéihafi, hag bé c’basat dann Êbes- tel: hag é tanévellai dézbô en doa gwclet enn hefit ann Aotrou, péhini en doa komzet out-hafi, ha pénaoz en doa prézégct, gan̄t flsian̄s é Damaz, hanô Jézuz. OBÈBIou ANN ÉBB STBL. 28.Cboum a réaz éta gantbô, ô von̄d bag 6 tofid é Jérozalem, big ô prézégi gafit fiiiafis é han6 ann Ao- trou. 29. Komza a réa ivé oud ar Jefiti- led, hag é strivé oud ar Cbrésianed : bag ar lé-man̄ a glaské aon tù d’bé laza. 30. Pa glevaz ar vreùdeùr kémefit- sé, hé rénchofit bété Sézaréa, bag ben c’haschofit da Darsa. 31. Koulskoudé ann Iliz é doa ar péoc’h dré ann boll Judéa, dré ar Cbsliléa ba dré Samaria, hag é savé 6 kerzout é doujsfis snn Aotrou, ha leùn é oa gafit frealzidigez ar Spéred- Safitel. 32. Hôgen c’hoarvézoud a réaz pé- naoz Per 6 tréménoud dré ann holl geriou, a zeùaz da wéloud ar zefit a choumé é Lidda. 33. Hag é kavaz én6 eunn dén, banvet Ênéaz, péhini 6 véza para- litik, a ioa gourvézel war bé wélé, eiz bloaz a ioa. 34. Ha Per a lavaraz d’ézhafi : £néaz, ann Aotrou Jézos-Krist az iac’ba: saô, bag aez da wélé. Ha rftk- tâl é savaz. 35. Ar ré holl afchoumé é Lidda hag é Sarona a wélaz aoézbafi j hag é listréjon̄d oud ann Aotrou. 36. Béz* éz oa ivé é Joppé euon dis- kiblez banvet Tabita, pe Dorkaz ber- vez ann drôidigez. Hou-mafi a oa leùo gafid ar mâd-ôbériou bag aon alo- zennou a réa. 37. H6gen c’harvézoud a réaz pé- naoz 6 véza kouézet klafiv enn dei- siou-zé, é varvaz: ba goudé béza bét gwalc’bet, é oé lékéad eno eor gambr boel. 38. Hag 6 véza ma oa Lidda t6st da Joppé, snn diskibled 6 véza klevet péoaoz Per a ioa én6, a gasaz dsou zén d’ézhafi, évid hébidi da zofit aff6 db6 chéar. 39. Ha Per a zsvaz hag a iéaz gafit- bô. Ha pa oé deùet, é ksschofit anéz- hafi er gambr hoel : hag ann holl in̄tafivézed a zeôaz war hé drô enn eur wéla, hig 6 tiskouéza dézhan̄ ar gwiskou bag sr saéou a réa Dorkaz d’czhô. «  521 40. Neùzé Per, 6 véza kased ann boll er-méaz, en em daolaz war bé zaouiin bag a bédaz: hsg 6*véza tr6ed oud ar c’horf é lavaraz: Tabita, sav. Hag hl a zigoraz hé daou-lagad; hag 6 véza gwélet Per, en em lékéaz enn hé c’boafizez. 41.Neùzé é rôaz bé zourn dézhi, hag hé savaz ; hag 6 v$za galved ar zen̄t bag ann ifitan̄vézed, hé r6az d’ézh6bé6. 42. H6gen kémefit-sé a oé gwézet dré holl gear Joppé; hs kalz a d6d a grédsz enn Aolrou. 43. Ha Per a cboumaz meâr a zer- vez é Joppé, é tl eor c’hourrézer haovet Simon. X. PENNAD. 1. Béz’ éz oa eonn dén é Sézaréa 9 banvet Koroélioz, péhioi a ioa kafi- téner enn eor gobort galvet ann Ita- lianez, 2. Dén dévot bag a zoujafis Doué gafid bé holl dl, péhini a réa a!ozen-> nou brâz d’ar boul, hag a bédé Doné bépréd. 3. Hé-mafi a wélaz splann enn eur wélédiges, war-drô ann oaved heor eùs ann deiz, eonn Éal euz ann Ao- trou a zeùaz d’hé gavout, bag a la- varsz d’ézhan̄: Kornéliuz. 4. Hogen héfi 6 setloud out-hafi, eo doé aoun brâz, bag a lavaraz:. Pétrâ eo, Aotrou ? Hag aon Eal a la- varaz dézhan̄: Da bédennou, ha da aluzennou a z6 pifiet é koun dirftk Doué. 5. Kâs éta tud da Joppé, ha digé- menn Simon, les-hanvet Per: 6. Cboum a ra é U eur chourrézer hanvet Simon, bag ann ttzé a z6 tôst d’ar m6r: ban-nez a Iavar6 dld petrâ éc’h e6z da ôber. . 7. Ha pa oé éat-kolt ann Eal a gomzé out-bafi, é c’halvaz daou euz bé vévellou, hag eur brézéliad a zonjafis Doué e6z ar rc a ioa dindân hé véli. 8. Ha goudé bcza danévellct pép trè d ézhô, hô chasaz da Juppé. 9. Aôtr6n6z, na oan̄t enn hefil, ha 522 oBÊRieo kn pa dôs téen̄t ouc’b kéar, Per a bin̄az cr petin uc’héta eoz ann tt, war-dr6 ar c’houec’hved heor, évit pidi. tO. Hag 6 véza rn’en doa naoun, é feltaz d’ézhan̄ dibri. Hôgen é-pâd ma aozen̄t eunn dra-bennâg, é kouézaz war-n-ézhaô eunn estlam a spéred: 11. Hag é wélaz ann Én̄v digor, hag eul léstr ô tiskenni, ével eunn dousier vrâz a-ispii dré ar pévar c’born cùz ann Én̄v d’ann douar j 12. Ha war béhini éz oa a bép seurt loéned pevar - zroadek, ba loéned- stlecb diwar ann douar, hag evncd eùz ann én̄v. 13. Hag eur vouéz a lavaraz d’éz- hafi: Saô, Per, lâz ha debr. 14. Hôgen Per a lavaraz: Doué ra virô, Aolrou: râk biskoaz n’em eùz debret eùz a gémen̄l a vé louz na di- cblan. 15. Hag ar vouéz ô komza outhafi eonn eil gwéacb, a lavaraz : Na lavar kéd é vé louz ar péz a z6 glaoet gan̄d Doué. 16. Kémefit-sé a c’hoarvézaz a-héd teir gwéach: ha neùzé al léslr é oé sacbet enn éôv. 17. Hag é-pâd ma oa nec’het Per, évit gouzout pétrâ é oa da lavarout ar welédigez en doa gwélet. cbélu ar goazed a ioa bét kaset gan̄t Kornéliuz, 6 véza goulennet péléac’h édô ti Si- mon, eh em gavaz oud ann 6r. 18. Ha goudé bézè galvet, é c’hou- icnchofit ma né oa kéd énô é choumé Simon. les-hanvet Per. 19. Hôgen 6 véza ma kouoé Per er wélédigez, ar Spéred a lavaraz d ez- faafi: Chétu tri dén a glask ac’hanod. 20. Sa6 éta, diskenn, ha kéa gafit- b6 héb arvar é-béd j râk mé eo em cuz b6 cTiaset. 21. Ha Per 6 véza diskennet da ga- voud ann dôd-zé, a lavaraz : Ué eo ann hiai a glaskit. Pétrâ eo ann abek évit péhini ocb deôet? 22. Hag ht a lavaraz: Kornéliuz ar c^bafiténer, dén gwirion, hag a zou- jan̄s Doué, hervcz ann desténi a 16 d’éthafi ann holl bobl a Judéa, a zô bét kéletinet gan̄d eunn Êal san̄tcl, da zigémenoa ac’banod d’hé dl, ba da zclaoui da c’hertou. [ ÊBBATBL. 23. Per éta a réaz d’ézbô dofit ennr tt, bag h6 herberc’biaz. Hôgen afitr6- noz é savaz hag éz éaz gafit-h6: ha I6d eùz ar vreùdeùr a Joppé a iéaz kévret gan̄t-hafi. 24. An̄trônôz éc’h errojon̄t e Séza- réa, épéléac’h Kornélioz 6 véza gal- vet bé aérefit hag hé vifiouned vrâz, a c’héde anézbô. 25. Ha pa oé éat Per enn tl, Kor- néliuz a ziambrougaz anézhafi, hag 6 véza en em daolet d’hé dreid, éc’b azeùlaz anézhafi. 26. Hôgen Per a lékéaz anézhaô da zével, o lavârout: Sa6 ; ba mé ivé n’ouon néméd eunn dén. 27. Hag 6 komza out-hafi éz éaz enn tt, hag é kavaz kalz a dùd a oa strollet énô: 28. Hag é lavaraz d%ézh6: Choui a oar pénaoz eo eonn dra argarzuz évid eunn dén eùz ar Judéa en em unani gafid eunn diavésiad, pé moôd d’bé gavout : hôgen Doué en deuz dis- kouézed d’in pénaoz na dléeor gervet dén louz oa dic’hlan. 29. Dré-zé ounn deôed héb arvar d’az kavout, pa éc’b edz va digémen- net. Bréma é c’boulennann dré l>é abck écb eôz vaMigémennet. 30. Ha Kornéliuz a lavaraz : Béz’ éz eùz bréma pevar dervez, é oann 6 pidi em zl enn naved heur, ba chétu eonn dén gwisket é gwenn en cm zlskouézaz d’in, hag a lavaraz: 31. Kornéliuz, da béden a. z6 bét klevet, ha da aluzennou a z6 bét kaset da goun dirftk Doué. 32. Kâs éta da Joppé, ha digémenn Simon, les-hanvet Per: cboum a ra é-tt Simou ar c’hourrézer é-tal ar m6r. 33. Kased em eùz éU râk-tèl d’az kavout; ha té éc’b eùz gréad eurrn dra dudioz d’in 6 tofit. Chéto ni éta bréma dira-z-od, évit klevout kémefid en deùz Doué kcmennet dld da tava- rout. 34. Neùzé Per a zigpraz bé c’hénou hag a lavaraz : £ gwirionez é wélann pénaoz Doué n’en deôz kemm é-bcd évid dén; 35. H6gen pénaoz c péb br6ad, piou-bconâg a zouj anézban̄, hag a ra obériou eeun, a z6 hétuz dézban̄. OBÊBIB U ANl 36. Doué eo deus komzet out bugalé Israel, ô tiougani d’ézhô ar péoc’h dré Jézoz-Krist (ben-nez eo Aotrou ann holl): 37. Choui a oar péïrâ eo bét ar vrod eùi a gémen̄t a lè bét c’hoar- • véiet er Jodéa holl, 6 téraoui dré ar Cbaliléa, goudé ar vadiaian̄t en deùi préiéget lann: 38. Pénaoi en deùz Doué sakret Jézoz a Nazaret gan̄d ar Spéred-Safitel ha gafid ann oers; ba pénaoz eo tré- ménet Jézui enn eur ober vftd bag eon eur baréa ar ré holl a ioa macfhet gafid aon diaoul, ô véza ma oa Doué gan̄t-ban̄. 39. Ha ni a zô téstou eùz a gémefit en deùz gréat é brô ar lozevien, hag é Jéruzalem ; koulskoudé bé lazet bô defiz oc’h be staga oud eur groaz prenn. 40. Hôgen Doué eo defiz bé lékéad da zével aon trédé deiz a varô da véô, bag en deuz gréat ma eo bét gwélet spiann: 41. Nann gafid ar bobt holl, hôgen gafid ann téstou dilennet a-raok gafid Doué; gan-é-omp, ni péré hon euz debret hag évet gafil-hafi, goudé m* eo bét savet a varô da véô. 42. Ha gourc’hémennet en deuz d’éomp prézégi d’ar bobl, ha tésténia pénaoz eo héô a z6 bét lékéat gafid Doué da varner d’ar ré véô ba d’ar re varô 43. Ann boll Broféded a rô téstéoi d’ézhan̄, pénaoz ar ré holl a grédô enn-hafi, a sigémérô enn hé hanô ann distol eùs hô féc’héjou. 44. Per a lavare c*hoai sr geriou» zé, pa ziskeouaz ar Spéred-Safilel War ar ré boll a sélaoué ar gér. 45. Hag ann dod léal a os bét trô- drouc’bet, hag a oa deùed gafit Per, a oé souéset brâz, 6 véza ma oa ivé skolet grâs ar Spered-San̄lel war ar Jen̄tiled. 46. Rftg bd c’blevoud a réafit 4 la- varoud ann iéiou, hag 6 veuli Doué. 47. Neùzé Per a lavaraz : Ha dén a hell dinac’ha dour, évit mirout na vé badézet ar ré bô denz digéméret ar Spéret-San̄tel ével-d-omp-ni? 48. Hagéc’bourc’hémennaz hôba- BBK8TBL. 529 dési é hanô ann Aotrou Jézuz-Krist. Neùzé é pédcbofit ariéshan̄ da cboum gan̄l-hô eunn dervez-beonftg. XI. PENNAD. 1. Ann Ébestel, hsg ar vreùdeùr a ioa é Judéa, a glevas pénaoz ar Jefi- tiled hô-onan hô doa digéméret gér Doué. 2. Hôgen pa oé pifiet Per 6 Jéro- zalem. ar ré a oa bét tr6-drouc’het a slrivé dot-bafi, 3. 0 lavarout: Pérâg oud-dé éat da gavout tùd ha n’in̄t két trô-drou- c’het, ba pérâg éc’h eùs-dé debret gaut-hô ? 4. Hôgen Per a séraouas danévella aou traou enn ho reis, ô lavarout: 5. Édounp 6 pidi é kéar Joppé, hag enn eunn estiam a spéred em eùs bét eur wélédiges é péhini em eùt gwélet eul léstr ô tiskenni ével eonn dousier vrâs a-ispil dré ar pevar c’horn eôz ann én̄v, hag a zeué bétég enn-oun. 6. Hag) 6 véia sellet pts out-hafi, em eùi gwélet anévaled pevar-zroadek euz aou douar, ha loéned gouei, ha loéned stléc’h, ha laboused eüz ann éfiv. 7. Hag em eùt klevet eur voués a lavaré d’in : Sao, Per, laz, ha*debr. 8. Hdgen méa lavarai: Doué ra vird, Aotrou; rftk biskoai nélrft a lous nag a zic’blao n’eo éad em génou. 9. Hag ar vouéi a gomiai eonn eil gwéach eùz ann éfiv, hag a lavarai: Na lavar két é vé loui ar péz a zô glaoet gafid Doué. 10. Kémefit-sé a c’hoarvéiai a héd teir gwéach : ha pép trft a oé tennet adarré enn éfiv. 11. Ha chéto tri dén péré a oa bét kaset eùs a Zésaréa étrézég enn-ourr a zeùaz enn tt. 12. Hôgen ar Spéred a lavaraz d’in raon̄t gaüt hô hébarvar. Ar c’boUéach breùr-man̄ a zeuaz ivé gan-én̄, hag éz ciomb da dl ann dén. 13« Hag béfi a zancvcllaz pénaoz 524 OBÉBIou ANN BBBST KL. en doa gwélet eonn Éal enn hé zâ bag a lavaraz d’éxhan̄ : Kas da Joppé, ha digémenn Simon, les-hanvet Per, 14. Péhini a lavarô d’id geriou, dré béré é vézi salvet, té ha da holl di. 15. Ha pa em boé déraouet komza, ar Spéred-San̄tel a gouézaz war-n- ézhô, é-c’htz war-n-omp enn derou. 16. Neôzé é teùaz kouo d’io eôz a c’hér ann Aotrou, pa lavaraz : lann évit-gwtr en deôz badézet enn dour; bdgen c’boui a véz6 badézet er Spé- réd-San̄tel. 17. Pa en deuz éta Doué r6ed d’ézh6 aon hévélep grâs ha d’é-omp-ni, nl péré hon e6z krédet enn Aotrou Jé- zuz-Krist, pétrâ oann-mé, évit gellout énébi ouc’b Doué 9 18. Pa h6 doé klevet kémefit-sé, é tavcbofit: hag é veôljon̄t Doué, 6 la- varout: Doué en deâz éta r6ed ar biniien d’ar Jefitiled évid ar vuez. 19. Hôgen ar ré a oa bét skifiet gafid ann beskin a oa kouézet war Stéfan, a dréménaz bétég é Fénisia, é Kiproz bag é Afitiokia, ha na léver- chofit gér ouc’h dén, néméd ouc*h ar lozevien hép-kén. 20. Koulskoudé 16d cùz ar ré a ioa e6z a Ghipr hag eùz a Ziren, 6 véza éat é Afitiokia, a gomzas ivé oud ar Chresiaoed, 6 prézégi ann Aotrou Jézoz. 21. Ha dourn ann Aotrou a ioa gan̄th6: hag euou niver brâz a gré- dsz hag a droaz oud aon Aotrou. 22. Ar brfid e6z a gémefit-sé 6 véza deùet bétég iliz Jéruzalem, é kascbofit Barnabaz da Afitiokia. 23. Pa oé defied bé-mafi, ha pa wélaz grâs Doué, é oé laouen; hag é erbédaz pép-hini da gefiderc’hel é servicb ann Aotrou gafid eor galoun stard; 24. Bâg eoun déo mâd é oa, ha lerto eôz ar Spéred-Safitel, hag eùz a feiz. Hag eol 16d brâz a dùd en em unanaz gafit ann Aotrou. 25. Neùzé Baroabaz a iéaz da Dar- suz, évit klask Saol: ha pa en doé bé gavet. ben kasaz da Afitiokia. 26. Eur bloaz krenn é choumjon̄t enn Hiz-zé: hsg é teskchofit eul I6d brâz a bobl; enn hévêlep doaré ma oe r6et da gefita ann han6 a Griste- nien da ziskibled Antiokia. 27. Enn deisiou-zé é teùaz Profé- ded eùz a Jérozalem da Afitiokia: 28. Hag unan aoézbd, hanvet Aga- bus, a zavaz hag a ziouganaz dré ar Spéred, pénaoz é c’hoarvésché eunn naounégez vrâz dré sr béd holl; hag é c*hoarvézaz dindân ann impalaer Klodiuz. 29. H6gen abo diskibled a géméraz aou déz6 da gâs, pép-hini dioud bé c’halloud, aluzeonou d’ar vrefidefir a cboumé er Jodéa. 30. Hag é réjofit ivé, oc’b b6 c’hâs d’ann hénaoured dré zaouarn Baroa- baz ba Saul. XII. PENNAD. 1. Hôgen enn hévéleb amzer sr roué Hérodez a astennaz bé zaouarn, évid efikrézi hiniennou eùz ano lliz. 2. Hag héfi a lazaz Jakez, brefir Iann, gafid eor chlézé. 3. Hag 6 wélout pénaoz é plijé kémefit-se d’ar Iuzevieo, é iékéaz ivé kregi é Per. Edo nefizé deisiou ar Bara hep aoell. 4. Goude m’en doe lékéal kregi enn- hafi, é kasaz anézhan̄ er vâc’h, bag heo r6az da Viroud da béder bagad a bevar soudard pép-hini, gafid ioul d’hé lakaad étré daouarn ar bobl goudé ar Pask. 1 5. Êvel-sc é oa miret Per er vâc’b : bôgen ann Iliz a réa béb éhana pé- dennou da Zoué évit-bafi. 6. H6gen eon n6z araok ann deiz é péhini é Uié Hérodez hé gâs d’ar marô, Per a ioa kousket étré daou zoudard, ha staget gafid diou cbaden: bag ar warded a ioa é-Ul aou ôr a ziwsllé ar vâc’b. 7. Ha cbétu Éal ann Aotrou a zsvaz en̄n he gicben: hag ar goujou a lu- gernaz er vâc h ; bag 6 véza sfoket out kostez Per, é tihonaz anézhan̄, 6 lavarout: Sa6 boan. Hag ar chaden - nou a gouézaz e6z hé zaouarn. 8.Hag ann Êal a lavaraz dézban̄: Laka da chouriz, ba gwisk da voulou. O BÊUOU an Hag hén̄. a réaz ével-sé. Neùzé é la- varaz d’ézhan : Taol da zaé war da drô, deùz war va lerc*h. 9. Hag heô a iéaz er-nféaz hag a iéa war hé lerc’h; bôgen na wié két é oa gwtr ar péz a réa ann Êal: râk kridi a réa é wélé eur wélédigez. 10. Hôgen goudé béza tréméoet gaôt-bôar chen̄ta hag ann eit gward, é teôjon̄t dann 6r bouarn, a gâa da géar: hag hou-man̄ a zigoraz anézbi hé-unan dira-z-hô. Hag 6 féza éat er- méaz, és éjon̄t a-héd eur ru ; ha râk- tal ann Êal a iéaz-kuit diout-han. 11. Neâzé Per, 6 féia dislrôed enn- ban bé-unan, a lavaraz : Bréma éc’h ouzonn ervâd nénaoz en deùz Doué kaset hé Éal, na pénaoz en dcùz va sennet eùz a saouarn Hérodez, hag eùz ann holl c’héd euz s bobl ar lu- sevien. 12. Ifa goudé béza prédériet, é> leùaz da di Hari mamm lann, les- hanvet Mark, é péléac’h é oa kslz a dùd strollet, bag 6 pidi. 13. Ha pa en doé Per stoket war ann 6r, é tcoaz eur plac’h, hanvel Rodé, évit sélaoui. 14. Hag 6 véza anavézet mouéz Per, gan̄t al levéncs, na ziporaz kéd ann ôr, bdgen dirédek a reaz bag é tis- kleriaz d’ar ré a oa enn tl pénaoz é oa Per é-lâl ann 6r. 15. Hôgen ar rérmao a lavaras d’ézbi: Diskian̄ta a rés. H6gen bl a desténié pénaoz é oa ével ma é doa lavaret. Hag ar ré all a lavaré : Hé £al eo. 16. Koulskoudé Per a skoé bépréd. Ha pa hô doé digoret, é wéljon̄t anéz- han̄, hag é oen̄t souézet-braz. 17. Hag hén̄ 6 véza r6ed areuéz d ezhô gan̄d ann dourn da dével, a zanévellaz d’ézh6 pénaoz en doa ann Aotrou hé dennet er-méaz eùz ar vâcb, bag é lavaraz: Roid daaoaout kémen̄t-man̄ da Jakez ha d’bé vreù- deôr. Hag 6 véza éad er-méas, és éaz enn eul léac’h all. 18. Hôgen pa oé deôed ann deiz é oé eor reùsl brâz é-toucz ar zoudar- drd, évit gouzout pétrâ oa deùet Per. 19. Koulskoudé Hérodez 6 véza lé- kcat hé glask, ba n’en doa kct bé ga- I ÊBBSTBL. ’ 525 vet, goudé bésa gréat meùr a c’bou- lenn oud ar warded, a c’bourc’hé- mennaz hô c’bâs: hag 6 véza diskeouet eos a Judéa da Gésaréa, é choumaz éo6. 20. H6gen droug eo doa oud ann dôd eùz.a Dlr haa eus a Zidon. Hag bi a zeùaz a-ioul pép-bioi d’hé gavout, ha goudé béza gouoézet gan̄t arc’han̄t Blasloz, péhioi a oa é penn da gampr ar Roué, é c’houleôchont ar péoc’h, 6 véza ma oa gaôt-han̄ é oa maget hô br6. 21. Ann deiz éta 6 véza merket, Hérodez a wiskaz hé zaé a Roué, a azézaz war hé drôn, bag a brézégen- naz anézhd. 22. Hag ar bobl a c’barmé, 6 lava- rout: Mouéz eunn Doué eo, né kéd hini eunn dén. 23. Hôgen râk-fâl eonn £al eùz ann Aotrou a sk6as gaôt-han̄, 6 véza n’en doa két r6et meùleùdi da Zoué : ba debret gaod ar préhved, é varvaz. 24. Koulskoudé gér ann Aolron«a greské bag a baotté. 25. Ha Barnabaz ha Saul, goudé béza leùniet bô c’harg, a zistr6as eùz a Jéruzalem, 6 kémérout gan̄t • h6 laou, les-hanvet Mark. XIII. PENNAD. 1. Béz’ éz oa nenzé enn llis a ioa enn An̄tiokia, proféded ha doktored, é-toues péré édo Barnabaz, ba Simon a c’halved ann DA, ha Lusiuz eus a Zireo, ha M^naben breùr-léaz da Hérodes ann Tétrark, ha Sanl. 2. Hôgeo éf el ma’z édon̄t oc’b 6ber b6 c’barg dirâg aon Aotrou, hag 6 iuni, ar Spéred - San̄tel a lavaras d’ézb6: Pellait Saul ha Baroabaz ann eil dioc’h égilé (n), évid ann ôber da bébini em eùz h6 c’halvet. 3 Neùzé goudé bésa iuoet ha pédet, éc’h astenchon̄t hô daouarn war-o- ézh6, hag h6 c’haschon̄t-kutt. 4. Hag hl kaset gan̄d ar Spéred- San̄tel a iéaz da Zéleùkia, hag én6 é pin̄chon̄t enn eul léstr cvit raon̄d da Ghipr. 526 0BÊB100 ANIf ÉBBST BL. 5. Ha pa oen̄t deùed da Zalamins, é prézégchofit gér Doué é sinagogou ar lozevien. lann hô doa ivé gan̄t-bô da skoazel. 6. Ha goud^ m’h6 dos baléed dré ann éoézen bété Pafoi, é kafchon̄t eur Iozé6, péhini a ioa kelcbier ha fals-profed, hag a ioa hanvet Barjézu; 7. Hé-mafi a ioa gan̄d ar prokonsol Serjioz-Paoluz dén f6r. Hé-mafi, 6 véza lékéat Barnabaz ba Saul da sofil, en doa c’hoant da glevout gér Doué. 8. H6gen Élimas ar c’helc’bier (râg ével sé eo hé ban6 da lavarout) a éoébc out-h6, 6 klaskout distrei ar prokon- sul eùz ar feiz. 9. Neozé Saul, péhini a z6 ivé han- vet Paol, 6 véza leôn eâz ar Spéred- San̄tel, a zellaz stard out-hafi, 10. Hag a lavaraz : 0 dén leùn a bép touellérez, hag a bép tr6idel, mab ann diaoul, énébour da bép eeonder, ha na baouézi-dé két da wara hen̄chou eeun snn Aotrou? 11. Ha bréma chétu éma dourn ann Aotrou war-n-oud, hag é vézi dall, ba na wéli két ann héol bétég eonn sm- zer. BAk-lal é kouézaz war-n-ézhafi amc’houlou ha tévalien, hag 6 trei a bép tù, é kl*ské enr ré da rei ann dourn d’ézhafi. 12. Nefizé ar prokousul, pa wélaz ar péz a ioa c’hoarvézet, a grédaz, souézet-brAz eoz a gélennadorez ann Aotrou. 13. Paol hag ar ré a oa gafit-bifi a iéaz kott eùz a Bafoz, hag a zefiaz da Bergen é Pan̄filia. Hôgen lann 6 véza kuitéet anéihô, a zistrôaz da Jéru- zalem. 14. H6gen ht 6 treôzi Pergen, a zeùaz da Afitiokia, é Pizidia ; hag 6 téza éat er sinagog da zeiz ar sabbat, éc’h azézchofit. 4 15. Hôgen goudé ma oé lennet al lézen hag ar Broféded, ar pennou eùz ar sinagog a gasaz da lavarout d’ézh6: T6d, hor breôdeùr, mar boc’h e6z eor gér a erbéd da lavaroud d"ar bobl, komzit. 16. Paol a zavaz cta, hag 6 véza rôed arouéz pan̄d ann dourn da dével, é lavaraz: Tùd a Israel« ha c’houi pérc a zouj Doué, sclaouit: 17. Douépobl Israel en d?ôz dilen- net hon ladon, hag en de6z huéléct meùrbéd ar bobl-zé é-pAd ma choumc é douar ann Êjipt, ha gafid cur vréac’h buel en deuz hé dennet.anéz- hafi. 18. Hag é-pAd daou-ugen̄t vloaz amzer en deùz gouzafivet bo buézegez enn distr6. 19. Hag 6 véza gwastet seiz br6ad é douar Ranaan, é lôdennaz ann douar étré-s-bô dioud ar sort, 20.War-dr6 pevar c’haôt bloaz hng hanter-kafit goudé: ha neazé é rôa/ d’ézh6 barnerien, bété Samucl ar Profed. 21. Hag a neùzé é choulenchon̄t eur Roué, ha Doué a rôaz d’ézh6 Saol, roab Kts, dén eùz a vrefiriez Ben̄ja- roin, é-pâd daou-ugen̄t vloaz. 22. Ha goudé béza hé dennet, é savaz David da Roué d’ézh6: hag 6 rei testéni d’ézhafi, é lavaraz : Kavet em e6z David, mâb Jessé, dén hervez . va c’haloun, pébini a zévénô va holl ioulou. 23 E6z hé wenn eo en de6z Doué, hervez hé c’hér, savet Jézuz da Zalver da Israel, 24. Iann 6 véza prézéget, abarz hé zonédigez, ar vadisiafit a binijen da holl bobl Israel. 25. Pa en doé Iann pe6r-c’hréat hé rédaden, é lavaraz : Piou a vennit-hu ounn-mé? Né két mé eo, h6gen chétu é ten ennn aU war va lerc’h, ha na zellézann két diéréa hé voutou d’ézhan̄. 26. Tùd, hor breùdeùr, bogalé a wenn Abraham ; ha c*houi enn b6 zoucz péré a zouj Doué, d’é-hoc’h eo eo bét kaset ar gér a zilvidigez-mafi. 27. Râg ar ré a choumé e Jéroza- lem t bag h6 frifised, héb anaout anézban̄ na lavariou ar Broféded, a lenneur da hép sabbat, oc’h h6 bar- nout, h6 de6z h6 sévénet. 28. Ha pétrâ-benn&g na gavchofit abeg é-béd a var6 enn-bafi, é c’bou- lefichofit out Pilat m’hen lakajé d’ar mar6. 29. Ha pa oé sévénet ké nen̄l ba ma oa hét skrivet diwar hé benn, é tisken̄chofit anézhan̄ eùz ar prenn, hag c lékéjon̄t anézhafi er béz. 0BBKI0U ANN ÉBR STBL, 527 30. Hôgen Doué a zavaz anézhafi ann trédé deiz eùz a-douez ar ré var6: hag héu a oé gwélet é-pâd meür a zervez gafid ar ré, 31. Péré a oa pifiet gafit-haft eùz a Jérozalem ; hag ar ré-^mafi a zô choaz bréma testou d’ézbafi dirâg ar bobl. 32. Ha nl a rô da anaout d’é hoc’b ar gér a zô bét rôed d’hon tadou : 33. 0 véza ma en dcùz Doué sévé- net anézhan̄ enn hor c’héfiver-ni hô bogaté, 6 tazorc’hi Jézuz, ével ma eo skrivel eon eil Salm - Va Mftb oud, té, hiriô em eùz da en̄géhen̄tet. 34. Hag 6 véza ma en deôz bé zavet efiz a-douez ar ré varô, évit na zis- trôiô mui é breinadurez, en deùz la- varet ével-benn : Rei a rion d’é-hoc’h ann diouganou safitel em efiz gréad da Zavid. 35. Hag enn eul léac’h all é lavar e’hoaz: Na lézi kct da Zafit da wélout ar vreinadurez. 36. Râk David, goudé béza servi- chet enn hé amzer da ioul Doué, a gouskaz : hag é oé lékéat gan̄d bé dadou, bag é wélaz ar vreinadorez. 37. Hôgen ann hini en deùz saved Doué eôz a-douez ar ré varô, n’en deüz két gwélel ar vreinadorez. 38. Ra véz6 anat éta d’é-hoc’h, tfid bor breùdeùr, pénaoz eo dré-z-han̄ eo dionganet d’é-hoc’h dislaol ar bé- c’héjon : ha pénaoz enz ar ré holl ha n’hoc’h eôz két gellet béza diskarget gafit lézen Moizcz, 39. Rémefit dén a gréd enn-han̄ a vczô diskarget. 40. Likid évez éta na c’hoarvézché gan-é-boch ar péz a z6 bét lavaret gan̄d ar Broflded, 41. Likid évez, lôd disprizuz, bézit souézet ha gtac’haret: râk mé a rai eunn ôber enn h6 teisiou, eonn 6ber ba na grédot két, ha pa vézô dané- vellet d’é-hoc’h. 42.Paz éjofit-kutt,é oefit pédet da brézégi ann hévélep geriou d’ar sab- bat war-1erc’h. 43. Ha pa oé rannet ar sinagog, mefir a hini eùz ar luzevien, hag eùz ann diavésidi péré a zoujé Doué, a iéaz war-lerc’h Paol ha Barnabaz: hag ar ré-mafi a erbédé anczhô ma ken̄dak’hen̄t é grâs Doué. 44. Ar sabbat war-lerc*h ann boll géar bôgoz en em strollaz évit sélaoui gér Doué. 45. Hôgen ar Iuzevien 6 wélout al 16d tùd-zé, a oé feùn a érez, hag éc’h énebchon̄t gan̄t touadellou oud ar péz a lavaré Paol. 46. Nefizé Paol ha Barnabaz a la- varaz slard: Réd é oa rei da anaout de-hoch da gen̄ta gér Doué; hôgen pa bellait anézhaô, ha pa en em var- nit hoc’h - unan ével tod dizellézek eùz ar vuez peâr-badoz, chéto é trôomp oud ar Jefitiled. 47. Rftg ével-henn en deùz aon’Ao- trou hé c’hourc’hemenned d’é-omp: Da lékéad em eùz da c’houlou évid ar Jefitiled, évit ma vézi h6 silvidigez bét^ penn ann douar. 48. Ar Jen̄tiled 6 klevout kémefit- mafi en em laouénaaz hag a veùlaz gér ann Aotrou : ba kémefid hini a v ioa kefit-ton̄ket d’ar vuez pefir-baduz a grédaz. 49. Ével-sé gér Doué eo em skin̄az dré ann holl vrô-zé. ’ 50. Hôgen ar lozevien a gen̄tra- ouaz ar gragez a zonjan̄s Doué bag ar ré geôta eôz a géar, hag é lékéjon̄d da zével eonn h^skin a-énep Paol ba Barnabaz, bag é kaschon̄t anézbAer- méaz eùz hu brô. 51. Hag ht, goudé béza éjet ar poultr eôz b6 zreid enn h6 énep, a zefiaz da Ikoniom. 52. Koulskoudé ann diskibled a ioa leùn a lévénez hag eùi ar Spéred- San̄tel. XIV. PENNAD. 1. Hôgen c’hoarvézoud a réaz é Ikoniom, pénaoz êt éjon̄t kévret é sinagog ar Iuzevien, hag é komzchofit én6 enn hévélep doaré ma krédaz eul I6d brftz a luzevien hag a Chrésianed. 2. Konlskoudé ar ré oùz ar luze- vieu a chonmaz diskrcùik n gcfilra- ouaz ar Jen̄liled, hag a lékéaz drouk da zével enn ho acnep ar vrcndeur. 528 OBSRJOrj AHN ÉBB8T BL. 3. Choum a réjon̄t éla énâ pell-am- zer, oc’h embréga gan̄d herder é- ken̄?er ann Aotrou, péhini a zougé testéni da c’bér hé chrâs, oc’b hô la- kaad da ôber arwésiou ha burzudou gan̄d b6 daonarn. 4. Êvel-sé boll dud kéar a oé ran- net; I6d a oé gafid ar Iuzevien, ha 16d gan̄d ann Ebeslel. 5. Hôgen pa’z éa ar Jefitilez hag ar Iozévien gafid hô frin̄sed d’en em deùrel war-n-ézhô, évid hô c’hunu- c’ba hag 6 labéza, 6. Pa wézcbon̄t kémefit-sé é tec’b- chofit étrézé Listra ba Derbé, keriou eôz a Likaouia, bag enn holl vrô war- drô, hag é prézégefit én6 ano Aviel. 7. Béz’ éz oa é Listra eunn dén pé- lozet enn hé dreid, a iea kamm a g6v bé vamm, ba n’en doa kerzet biskoaz. 8. Hé-mafi a glevaz Paol 6 prézégi: ha Paol 6 véza sellcd out-hafi, hag 6 wélout pénaoz en doa ar feiz é vijé paréet, 9. A lavaraz gafid eur vouéz gré: Saô eeun war da dreid. Hag befi a réaz eul lamm, bag eo em lékéaz da gerzout. 10. Hôgen pa wélaz ar bobl ar péz en doa gréat Paol, é savcbon̄t h6 mouéz, hag é léverchoBt é iéz Likao- nia: Douéou héfivel ouc’h tùd a z6 diskennet étrézég eon-omp. 11. Hag é c’halvefit Barnabaz Jopi- ter, ha Paol Merkor, 6 véza ma oa héfi a zougé ar g;ér. 12.Bélek Jopiter ivé, péhini a oa tôst da géar, a zigasaz tirvi ha gar- lafitésiou e-tâl ann ôr, hag a fellé d’ézhafi asefili gafid sr bobl. 13. Ann Êbestel Barnabaz ha Paol pa glevchofit kémen̄tsé, a rogas hô dilad, hag a lammaz é-kreiz ar bobl, 6 kria, 14. Hag 6 Isvarout: Todeu, Pérâg é rlt-bu ann dra-zé ? Tùd omp héôvel ouz-hoc’h, ba dalc’hed d’ar mar6 ével-d-hoc’h, hag é prézégomp d’é- hoc’h évit ma tistrdot diouc/h ann traou gwân-zé étrézég ann Doué béd, péhioi en denz gréat ann éfiv, hag ann douar. bag ar m6r, ha kémefit tra a z6 enn hô: 15. Péhini enn amzeriou trémenet en deùz lézet ann holl vruadou da gerzout enn b6 heficbou. 16. Ha koulskoudé o’eo két eo em lézet hé-uoao hép testéni, oc’b 6ber vad, 6 rei glaôiou efiz ann én̄v, hag amzeriou frouézuz, ba boéd founn. bajg 6 leônia hor c’halonou a lé- vénez. 17.Ha pétrâ-bennâg ma léverchon̄t, h6 doé béac’h 6 viroud oud ar bobl na azeolchefit aoézhd. 18. H6geo dofid a réaz dl Iuzevien eùz a Afitiokia hag edz a Ikoniom : hag 6 véza gounézel ar bobl, é labéz- cbofit Paol, hag é kaschofit anézhafi er-méaz eùz a gésr, 6 venna peoaoz é oa mar6. 19. H6gen ann diskibled 6 véza en em zastometeon-dr6 dézhafi,é savas hag és éas é kéar; bag afitr6n6s éz éaz-kuit da Zerbé, gafit Barnabaz. 20. Ha goudé béza prézéget aon Aviel er géar-zé, ba béza kélennet kalz a dfid, é tistr6jofit da Listra, da Ikoniom, ba da Antiokia, 21. O krévaat énéou ann diskibled, hag oc’h b6 erbédi da gefiderchel er feiz : 6 véza ma eo réd d’é-omp tré- ménout dré galz a efikrézou évit mofid é rouafitélez Doué. 22. Ha goudé bésa lékéat dézhô béleien é péb Iliz, gafit pédennou ba gan̄t iunou, éc’b erbédcnofil anézhd dann Aotrou,é pébini h6 doa krédet. 23. Hag 6 treùzi ar Pizidia, é tefi- jofit er Pamn̄lia. 24. Ha goudé béza prézéget gér ann Aotrou é Perga, é tiskencbofit da Attalia:. 25. Hag ac’han6 é verdééchofit étré- zég Afitiokia, a béléac’h é oan̄t bét kaset gafit grâs Doué, évid 6ber ar péz bô d6a gréat. 26. Hôgen pa oefit deôet, ha pa h6 doé strollet aon lliz, é tanévelchon̄t kémefit en doa Doué gréat gafit-ho, ha pénaoz en doa digoret d’ar Jen̄- tiled dôr ar feiz. 27. Hag é choumchon̄t én6 pell- amzer gafid ann diskibled. XV. PRNNAO. 00EBIOU AHH ÊllSTll.. 529 HV. PBNNAD. l.H6gen hinicnouo péré a oa dis- "kenntt eus a Jodéa, a seské ann dro- man̄ d’ar vrefideôr: Ma oa vézit trô- drouc’bet hervez ktz Moizez, na heltit két beza aalvet. 2. Paol ha Barnabaz ô véza éta etourmtt kre ean hô énep, é oe reizet pénaoz Paot hi Barnabaz, bag hinien- nou e6z ar ré all a bin̄ehé é Jéruza- lem, da gavoui aon Ébestel hag ar véleien, diwar4>enn kémen̄t-sé. 3. Ar ré-man̄ goudé béza bét am- brouget gafid ann Iliz, a dreuzaz ar Pénisia hag ar Samaria, ô tanévella da)trô ar Jefitiled : hag ht a réa eul lévénez v/âz dann holl vreudear. 4. Pa oefit defied da Jérozalem, é oefit digéméret gafid ann lliz ha gafid anit bénaoured ; hag é rôjofid da anaont ann holl draou eo doa gréet Beoé gan̄t-hô. 5. Hôgen hinienouo eôz a hérézi ar Farizianed, hag a oa deùet da gridi, a zavaz, ô lavsrout penaoz é oa réd trô-drouc*ba ar Jefitiied, ha gourc’hé- menni dvézhô miroul tézen Moizez. 6. Ann fcbeslel éta bag ann bé- naoured en em strollaz évit sellout- plz oud kémefit-sé. 7. Ha goudé béza bét en em go- aoiiet tévret, Per a zsvaz hag a lavaraz d’ézb6 : Tùd va breodeur, c*faoui a oar pénaoz petl amzer zô en deflz Doué va dilennel enn bon touez, évit ma klevebé dré va génou ar Jefi- tiled gér ann Aviel, ha ma tcojefit da gridi. 8. Ha Deoé pébini a aeavez ar e/balounon, en denz douget testéni d’ézb6, enn eor rei d’ézh6 ar Spéred- Sifitel, kerkoals ha d’é-omp-ni j 9. Ha n’en deoz great kemm é-béd étré ni bag bl, 6 glana h6 e’halounan dré ar feis. 10. Pérâg éta bréma 6 temptit-bu Doué, 6 lakaad eur ié6 war chouk ann diskibled, ba n’h6 deùz Vèi gellet hon tadou hé dougeo, na nl ken-nébe6t? 11. H6gen ol s gréd pénaoz eo dré c*hrâs ann Aotrou Jesus-Krisl é vé- zimp salvet, keikouls baa) hi. II» 12. Nefizé ar bobl holl a davaz: bag é sélaouéfit Bama baz ba Paol, péré a zanévellé d’ézh6 ann arwésiou bag ar vurzudou en doa grést Doué gafit-h6 é-touez ar Jefitiled, 13. Ha goudé m’hô doé tavet, Jakez a respouôtaz hag a lavaraz: T6d va breâde6r, sélaouit ac’haouun. 14. Simon en deùz danévellct d’é- boc*h péoaoz Doué en deùz sellet da gefiia oud ar Jefililed, évit kémérout enn bô zouez eor bobl eon hé haoô. 15. Ha geriou ar Broféded a z6 béfivcl out kémen̄t-sé, ével ma co skrivet: 16. Goudé-zé é tistr6ion, hag é sa- vinn a-neves telt David, a 16 kouézet; hag é savinn a-nevez hé zariou, évtd bé lakaad enn bé zâ: 17. Évit ma teùi snn diierc’b efiz ann d6d, hag ann holl Jentiled a véz6 gslvet e6z va ban6, da glaskout aon Aotrou. Êvel-sé é lavar ann Aotrou pébini en defiz grést ann traou-zé.’ 18. Doue a aoavez bé 6ber a béb amzer. 19. Dré-zé é vennann péoaoz na dléeur két efikrézi ar ré efiz a douez ar Jen̄tHed péré a zistr6 ouc’b Doué: 20. Hôgen skriva d*ézh6 ma tioué- rifit saotrou ann idelou, faag ar c ba- délez, bag ar tkik mougel, bag ar go4d. 21. Bag é-kéfiver Moizez, béz’ éz e6z a béb arozet tôd é pép kéar hag a brézeg aoézbafi er sinagogou, é pe- léac’h é lenneor anézhafi pép sabbat. 22. Neùzé é oé kavet mâd gan̄d ann Êbestel, ha gafid ann bénaoured hag ann hoil Iliz, düeona tâd enn h6 zouez évid h6 c’hâs da An̄tiokia gafit Paol ha Baroabaz. Dilenna a réjon̄t Jndaz a les - baoveor Barssbaz, ha Süaz, tùd e6z ar ré gefita é-touez ar vrefidefir; 23.Hag hl a skrivaz gan̄t-hô ével- heon : Ann Bbestel, bag aon béoaou- red, hsg sr vreôdeùr, d’hor breôdeôr eua a-douez ar Jefitiled péré a z6 é Antiokia, é Siria hag é Silisia, déma- téoc’h. 24. 0 véza ma bon eùz’ klevet pé- naoz bioiennou, péré a zefié digan-é- omp, b6 de6z hoc’h efikrézet gafid b6 3i 530 OBÉftlOU ANN KBESTBL. geriou, bag hô deùz gwanet boc’h cnéou, péliâ-beniâg n’hor boa két gourc’bemennet d’ézbô : 25. Nl hon eùz kavel mâd, goudé béza en em strollet a-unan, dilenna ba kâs d*é-hoc’b tùd gan̄t Barnabas ha Paol péré a garomp meùrbéd; 26. T6d péré b6 deoz rôet h6 boez évid banô hoti Aotrou Jézuz-Krist. 27. Nt a gâs éla d’é-hoc’h Judaz ha Silaz, pcré a lavarô d’é-boc’h a-c’hé- nou ann bévélep traou. 28. Kâk kavet eo bct mad gan̄d ar Spcred-Saülel, ha gan-é-omp-ni, na vijé kétrôed a véac’h d’é-hoc’b néméd ann hini a z6 réd: 29. Diouéri ar péz s véz6 bét laz< t évid ann idolou, hag ar goâd, hag ar c’hik mouget. hag ar e’badelez; mar cn«em virit diouc’h ann traou-zé,é réot mâd. Bézil iach. 30. Hôgeu ar ré a oa bét kaset, a ziskennaz da An̄tiokia ; ha goude béza sfrollet ar bobl, é rôjofid al lizer d’ézb6. 31. Pa h6 doé lennel, hô doé laoué- nidigez ha dizoan. 32. Judaz ha Silaz 6 véza Proféded hô-unan, a fréalzaz hag a grévaaz ar vreùdeôr gan̄t me6r a brézégen. 33. Goudé ma oen̄t cboumet énô eonn nébeùd amzer, é oen̄t kaset gan̄d ar vreôdeùr é péoc’h étrézég ar ré hô doa hô digaset. 34. Hôgen gwélout a réomp pénaoz Silaz a choumaz énô : Judaz a zislr6az hé-unan da Jéruzalem. 35. Koulskoudé Paol ha Barnabaz a chobmaz é Afiliokia, 6 kélenna, hag 6 prézégi gér ann Aotrou gan̄t kalz ré all. 36. Hag eunn nébeud dervesiou goudé, Paol a lavaraz da Varnabaz : Distrôomp ha déomp da wélout bor bretidcùrdré ann holl cheriou é péré hon eùz prczéget gér ann Aotrou, évit gouzoul pénaoz émin̄t. 37. Barnanaz a fellé d’ézhafi kémé- rout gpfit-hefi Iann les-hanvet Mark. 38. Hôgen Paôl s bédé anézhan̄ da wclout pénaoz né oe két déréad ké- mérout gan̄t bô ann hini a oa éal-kult diout-hô é Pâmfilia, ha na oa kéd eat j^an̄t h6 cno ti6 labonr. 39. Slrlv a zav-az éla é;rc-z hù, enn bévélep doaré ma en em ranuchofit ann eil diouc’b égilé ; ba Barnabaz 6 véza kéméret Mark gafithafi a iéaz dré v6r da Giproz. 40. Ha f^aôl 6 véza dilenoet Silaz a iéaz-koit, goudé béza bét laosket é grâs Doué gafid ar vreudefir. 41. Hag béfi a dreuzaz ar Siria bag ar Silisia, enn eor grévaat ann llizou ; hsg enn eur c’honrcbémenni d’ézh6 mirout kélénnadurésiou ann Ébcstel ^ hag ann bénaoured. XVI. PENNAD. 1. Ilôgcn Paol a zeùaz da Zerbo>, ha d.a Listra. Ila chétu é oa én6 eunn diskibl hanvet Timotéuz, mâb da eur c’hrég luzévez ha pébini é doa feiz, hag eâz a eunn tad Jen̄til. 2. Ar vreùdeùr a ioa é Listra hag é Ikoniom a zougé eunn testéni m4d diwar-benn hé-mafi. 3. Paol a felUz d’ézhafi é tenjé gafit- ban̄: hag 6 véza hc géméret é tr6- drouc’haz anézhafi, enn abek d’ar luzevicn péré a ioa cl Iec’biou-zé. Râg gouzoud a réafid holl pénioz hé dâd a oa Jefitil. 4. U6gen pa’z éan̄t dré ar c’heriou, é réan̄l d*ann dôd roirout ar chour- c’hémennou a oa bét rôet gafid ann Êbestel hag ann hénaoured a ioa é Jéruzalem. 5. Ével-sé ann llizou a grévéé er feiz, hag a greské é niver bemdez. 6. H6gen goudé m’h6 doé treùzet ar Frijia, ha br6 ar Galasia, é oé berzet out-h6 gafid ar SpéreoVSafitéi na brézégchen̄t két gér Doué enn Azia. 7. Pa oefit deôed é Mizia, é poel- ladchon̄t da von̄d er Vitinia: hôgen Spéred Jézuz n’h6 T^zaz kéd da von̄i. 8. Goudé éta ro’hô doé treôzet ar Mizia, é tiskenchofid enn Troad ; 9. Ha Paol en doé ar wélédigez- roan̄ é-pâd ann nôz: Eunn dén c6z a Vatédonia en ero ziskouézaz enn hc zâ, hag a bédaz anézhafi, 6 lavarout: Didréruen erMasédonia, ha dcôz d’hoc skoazia. I OBBRIOU ANft ÉBESTBL. $31 10. KerVen̄t ha ma cn doé gwélet ir wélédigez-sé, é klaskchomp mon̄d er Mascdonia, 6 kridi ervâd p«;naoz hor galvé Doué évit prczégi ann Aviel d’ézhô. 11.0 véza cta en em léstret éTroad, é tcojomp râg-ecun. da Zamotrasia, 4»ag an̄trônôz da Néapoliz : 12. Uag ac’hanô da Filippoz, péhini eo ar gen̄ta kéar eoz ar gevren-z* eoz ar Masédonia, hag eor gdlonia. Choura a réjomb eunn nébeot dervésiou er géar-zé, och en em guzulia. 13. Ha da zeiz ar sabbat éz éjomp cr-méaz eoz a géar, tôst d’ar ster, el léacli ma wéled é oa ar béden: hag 6 véza azézet é komscbomp oud ar oserc’hed a ioa strollet énô. 14. Eur vaouez hanvet Lidia, pébini a werzé mouk er géar ann Tiatiréned, bag a azeùlé Doué, a zélaoué ac’ha- norap: hag aon Aotrou a zigoraz hé r’baloun da boella ar péz a lavarc Paol. 15. Ha gondé ma oé badézet, hl hag holl dùd bé zt. é pédaz ac’hanomp 4 lavarout: Ma vennit é venn-mé léal d ann Aotrou, deùid d’am zl, ha choumfd enn han̄. Hag bt hor rédiaz da von̄t. 16. Hôgen cltoarvézoud a réaz pé- naoz pa’z éamp d’ar béden é kijchomp oud eur plac’h péhini é doa eur spé- red a Biton. bag a zigasé enr gounid braz d’hé mistri 6 tiougani. 17. Houn-ncz 6 vout war lerc’h Paol, ha war hol lerc h, a grié ô lava- rout: Ann dud-zé ’a zô servicherieo Doué oc’hel-meorbéd, péré a brézeg d’é-hoc’h hent ar zilvidigez. 18. Ober a réaz kémen̄t-sé é-pâd meor a zervez. Hôgen Paol 6 veza doaniet gaot kérocn̄t-sé, a zistroaz, hag a lavaraz d’ar spéred : Mé a c’hourc’hémenn d’ld, e hanô Jézuz- Krist da von̄d er méaz anézhi. Hag béô a iéaz-kott râk-UI. 19. Hôgen pa wélazmistri ar plach pénaoz géd hô gounia^a oa éat kult, e krcgchon̄t é Paol hag é Silaz, hag é kaschon̄t anézhô d’al léz dirâk pen- nou kéar: 20. Hag ô véza bô lékéat dirag ar pennou-brô, è lévercbofit: Ann dud- zé a reusll bon holl gcar, dré inaz iôt luzevien : 21. Ha deiki a réon̄t dé-omp boa- siou, ha na bellomp k(d da gémérout, na da ôber, pa’z omp Komaned. 22. Hag ar bobl a rédaz a-éncp d’ézbô, hag ar pconou-brô goudébéza lékéat regi hô saéou, a c hourclié- mennaz hô c’hanna gan̄t gwial. 23. Ha goudé ma oé rOet meùr a daol d’ézhô, c kaschon̄t anèzhô er « vâc’h, enn eor chourchéraenni dar gward hù rairout gan̄d évez brâz. 24. Hé-man̄ ô véza bét rôed d’éz- tian̄ ar gourc’bémenn-zé, a lékcas anézhô er vâc’h zoun, bag a waskaz hô zreid é kéGou. 25. Hôgen war-dr6 han̄tez-nôz,Pao1 ha Silaz 6 vcza en em lékéad da bidi, a gané meOleùdion Douc: bag ar ré a toa er vâc’h hô c’hlevé. 26. Enn-eunn-taot é c*hoarvézaz eur c’brén-douar brâz, enn hévélep doaré ma oéstrohset sôl ar vâc’h. Ha râk-tâl ann boll zôriou a zigoraz, bag éréou ann hotl a dorraz. 27. Hôgen gward ar vdc’h 6 véza dibunel, pa wélaz dôriou ar vâc’h digor, a dennaz hé glézé, hag a fellac d’czhan̄ en em laza hé-unan, 4 kridi pénaoz ar brizouncrien a ioa tcchet- hutt. 28. Hôgen Paol a griaz gan̄d eur vouéz kré, o lavarout: N’en em c’bra droug é-béd; râg émomb aman̄ boll. 29. Neâzé ar gward 4 véza goulen- net goulou, a iéaz ébarz, bag en em strin̄kaz eon eor gréoa da dreid Paôl ha Silaz: 30. Hag ô véza bô zennet er-méaz, é lavaraz : Aotrounez, pétrâ eo réd d’in da ôber évit béza salvet ? 31. Hag bl a lavaraz d’ézhan̄ : Kréd enn Aotrou Jôzuz hag é vézi salvet, té ha tud da di. 32. Hag hl a lavaraz d’czbaô gér ann Aolrou, ba d’ar ré holl â ioa enn hé dt. 33. Hag hén̄ a géméraz anézhô enn henr-zé eoz ann nôz, ha^ a walc’haz bô goulion : ha kerken̄t e oé badézet, hén̄ hag hé holl dôd. 34. Ha goudé*m*en doé hô c’haset enn bé dl, c rôaz boéd d’ézliô, hag cO £32 OBKKIOU A? em laouénaaz gafïd holl dud hé di, 6 Téza ma krédé é ouué. 35. Ha pa oé deuet ann deiz, pen- nou ar vr6 a ga$az hucherien da lava- rout: Laka er-méaz ann dùd-zé. 36. Uôgen gward ar vâc’h a zeùaz da lavaroud ann dra-maii da Baol: Pennou ar vrô hô üeuz kaset évit ia- varout hô lakaad er-méaz : id éta er- raéaz rak-tâl, ha kerzid é péoc’h. 37. Hôgen Paol a lavaraz d’ann hucherien: Goudé béza hor c’bannet dirâg ann boll, héb hor barna, ha nl tùd Romaned, hô deùz hor c’haset er vâch, ha bréma é felfé d’ézh6 bol la- kaad er-méaz enn-disgwél ? Na c’hoar- vez6 két kémen̄t-sé : hôgen deùen̄t b6-unao évid hor c’hâs-kult. 38. Ann hucherien a zanévellaz ar gerion-man̄ d’ar pennon-br6 péré b6 doé aoun, pa glevchon̄t pénaoz é oan̄l Itomaned. 39. Hag bt a zeùaz hag en em zida- mallaz, ha goudé ma h6 doé hô lékéad cr-méaz eùz ar vâch, é pédchont anézh6 da von̄t-kutt eùz h6 c’béar. 40. Hag bi goudé béza éat er-méaz eùz ar vâc’b, a iéaz da dl Lidia : bag 6 véza gwélet ar vreùdeùr é fréalcbbn̄t anézb6, hag éz éjon̄t-kuit. XVII. PENNAD. 1. Goudé m’h6 doé tréménet dré AfiÜpoliz ba dré Apollonia, é teùjofit da Dessalonika, é péléac’h é oa eur sinagog a Iuzevien. 2. Ha Paol, hervez bé voaz, a iéaz cbarz. hag é-pâd tri sabbat é korazaz out-hô diwar-benn ar Skrituriou, 3 O tiskleria bag 6 tiskonéza d’ézh6 pénaoz é oa bét réd ma c’houzafivcb4 ar Christ, ha ma savché eùz a douez ar ré varô: bag ar Cbrist-ze, émé-z- hafi, eo Jézuz-Krist a brézégann d’é- hoc’h. 4. Hag hiniennou anézhô a grédaz, hag en em unanaz gafit Paol ha Silaz; hag ivé eul I6d brâz a Jefitilcd pérc a zoujc Doué, ba kalz a c’hragez a ^wenn iiucS. t ÉBKSTBL. 5. H6gen ar luzevienlefin a warraï a géméraz gan̄t-b6 lud fall eoz a douez ar ré zispléd, bag 6 véza gréat euon en̄groez é lékéjon̄t refisi) dré géar: hag 6 véza en em slrollet war- dr6 tl Jazon é klaskchofit ann doaré dbô c’hâs dirâg ar bobl. 6. Ha^ 6 vêza na gavchofit kéi anézbô, e kaschon̄t Jazon hag hinien- non efiz ar vreùdeùr dirâg ar pennou- kéar, enn eur gria : Ar ro-mafi eo a z6 deôet, hag hô deùz lékéat reùstl dré géar, 7. Ha Jazon en deuz h6 digéméret; ar rc-man̄ a ra holl a-énep gourc’hé- mennou Sézar, 6 lavarout éz eùz eur roué all, a hanvon̄i Jézoz. 8. Hag hl a zispac’haz ar bobl, hag ar pennou-kéar péré a glevé ké- men̄t-sé. 9. Hôgen goudé béza digéroéret kréd digafit Jazon, ha digafid ar ré all, h6 laoskcbon̄l da vofit. 10. Ar vrcudeùr rak-tâl a-héd ann nôz a ambrougaz Paol ha Silaz bété Béréa : hag ar ré-man̄ 6 vcza erruet éo6, a iéaz é sinagog ar luzevieo. lt. H6gen ar iuzevten-man a ioa sévénoc’h égéd ar ré eùz a Dessalo- nika, hag é tigémerchofit ar gér a- ioul-vrâz; c’houilia a réan̄t bemdez ar Skrituriou, évü gwélout hag ez oa gwlr kémen̄t-sé. 12. Êvcl-sé kalz anézh6 a grédaz, hag ivé é-leiz a c’hragez azoaré é- touez ar Jen̄tiled, hag eunn niver brâz a-walc’h a oazed. 13. KouUkoudi^ pa wézaz Iuzevien Tessalontka pénaoz en doa ivé Paol prézégct gér Doué é Béréa, é teùjofit ivé dl évit dispac’ha ar bobl ba lakaat rcùstl enn hé douez. 14. Kerkcfit ar vrcndeür a ambrou- gaz Paol bétég ar m6r : bôgen Silaz ha Timotéuz a choumaz én6. 15. H6gen ar ré a ambrougé Paol, a gasaz anézhafi bétég Aténaz; ha goudé m’en doé rôed d’ézh6 ann urs da lavarout da Zilaz ha da Dimotéuz dofid affô d’hé gavont, éz éjon̄t-kutt. 16. Ê-pâd ma c’hortozé Paol aoézbô é Alénaz, hé spéred a oa beskinet enn hafi, 6 wélout ma oa rôed ar géar zc d’ann idoiatri. OlftBlOC an h ÉBE5TSL 533 17. StrWa a réa ’la er Sinagog oud sr luzevico hag oud ar ré a zoujé Doué, ha bemdez er marc’bad, oud •r ré en em gavé énô. 18. Béz’ é oé ivé eur filozof bennâg eùz ann Épikuried bag eôz ar Stoi- sied péré a gomzé outhafi, ha lôd a lavaré : Pétrâ a fell d’ann téodek-zé da tavarout? Ha ré all : mé gred § prézeg douéou nevez : 6 véza ma prézégé d ézbô Jézuz, bsg ann da- zorc’bidigez. 19. Neôzé hi a grogaz enn-hafi bag a gasaz anézhafi d’ann Aréopach, 6 lavarout : Ha nt a hellfé gouzout pétrâ eo ar gèlénnsdorez nevezzé a zeskez d’é-omp? 20. Râk traou oevez d’hou dis- kouarn a lévérez d’é-omp: ot a garfé éta gouzout pétrâ ifit. 21. (Aon Aténied holl, hag ann diavésidi a ioa én6, na dréménefit hô boll amzer, néméd 6 lavarout hag 6 klevout eunn dra-bennâg a nevez). 22. Paol éta 6 véza savet é-kreiz ann Aréopach, a tavaraz : Tùd eoz a Alénaz, mé gred éz oc’h dévot dreist pép-trâ. 23. Râg enn eur Vofid é-biou, hag ô seilout ouc’hskeôdennou h6 touéou, em eüzkavet eunn aoter, war béhini eo skrivct * o’ann Doue mzanaf. Hen- nez eo éta hag s azeùlit héb bé anaout, hag a brézégann d’é-boc’h. 24. Doué péhini en deôz gréat ar béd, ha kémefid a zô enn-hafi, ô véza ma’z eo ann Aotrou eôz ano efiv h*g euz ann douar, na choum két enn templou gréat gafid daouarn ann dùd. 25. Ha n’eo kéd énoret gafid da- ouarn snn dùd, ével ma en défé czomm euz a unan-bennâg, pa eo hén̄ a r6 d*ann boll ar voez, ann alan, ha pép trâ.* 26. Gréat en deoz eâz a unan holt weon ann dùd a choum war c*horré ann douar holl, 6 verka reiz aon am- zeriou, hag harzou hô c’heriou, 27. Êvit ma klaskfefit J)oué, mar gellon̄t steki out-han̄ hag hé gavout, pétrâ-bennâg n’co két pcll eùz a bép- hini ac’hanomp. 28. Râg enn-hafi eo é vévotnp, é fin̄vomp, cz omp : bag évcl roa lavar biniennou eùz hô Parzed : Béz’ éz omp zô-kén gwenn Doué. 29. Pa ouib éta gwenn Doué, na dléomp k^t kridi é vé ann Douélez béôvèl oud aour, oud arc’h»n̄t, pé out méan, doaréet diouc’h injin ha diouc’h ménoz ann dùd. 30. Ha Doué 6 tisprizout ann am- seriou a ziwiziégez zé, a gélenn bré- man̄ d’ann dud ba dré-holl, ma raifit piniieo; 31. 0 véza ma en dc6z merket eunn deiz é péhini é varnô ar béd hervez ar gwtr, dré ann hini en deùz lékéat évit-sé, 6 rei feiz da bép-hini, oc’h hé lakaad da zével e6z a douez ar ré var6. 32. Hôgen pa g!evchofit komza eùz a zazorc’hidigez ar ré var6,16d a réa goab, lôd all a lavaré : Da glevoud a raimp eur wéacb all war gémen̄t-sé. 33. Ével-sé Paol a iéaz-kuld eùz hô zouez. 34. Koulskoudé biniennou en em stagaz out-bafi, hag a grédaz : é-touez péré é oé Dénez ann Aréopajiad, hag cur c’brég hanvet Damariz, ba ré all gan̄t-hô. XVIII. PENNAL>. 1. Goudé-zé, Paol 6 véza éat-kutd e6z a Aténaz, a zeâaz da ourin̄t. 2. Hag 6 véza kavet eur luzéô ban- vel Akouila, ginidik eùz a Bofit, pé- bini a oa deùet, né oa két pell, eâz ann Itali, gan̄t Prisilla hé c’hrég (râg ann Impalaer KI6dniz en doa gour- c’bémennet d*ann holl Iuzevien mon̄d er-méaz eùz a Rom) ez éaz dhô c’ha- vout. 3. Hag 6 véza ma oafit enz ann hé- vélep micher (râk teUou a réafit), c choumé eno hô zt, hag é labourc gan̄t-bô. 4. Ha pép deiz sabbat é slrivc er si- nagag; bag 6 takoad enn hé brézé•• gennou han6 ann Aotrou Jézuz, é lékéa ar Iuzevicn hag ar Chresiancd da gridi. 5. H6gen pa zeôaz Silaz ha Tirco- tcuz c6z ar Mascdonia, Paol a brr- / 53i ’ OBBBIou A! zégaz gan̄t mui a ners, hag a d esle- niaz dar luzeviea pénaoz Jezuz a ioa ar (Vhrisl. 6. Ar luzevien- oc’h énébloui han̄ gan̄t léou-douet, héaa hejaz bé ziiad, hag a lavaraz d’ézh6 : Ha véz6 1i6 koâd war h6 penn : évid-oun-mé a zô dinam, hag a-vréman̄ éz ann étré- zég ar Jen̄tiled. 7. Hag 6 véza éat-kutt alesé, éz éaz é-tl cunn dén banvet Tituz Jus- tuz . pébini a zoujé Doué ; bag bé di a ioa é-harz ar sinagog. 8. Krispuz penn eur sinagog a gré- daz enn Aotrou gan̄d holl dùd hé dt: ha k*lz a Gorin̄tied, 6 véza klevet, a grédaz hag a oé badézet. 9 Neùzé ann Aotrou a tavaraz da flaol é gwélédigez é-pâd ann nôz : N*az pé kéd a aoun, hôgen komz, ha na dâv két. 10. Kâk mé a z6 gan-éz, ba dén na bellô ôber droug d’Id; râg eur bobl brâz em e6z er guar-man̄. 11. Chojuui a réaz ’ta én6 eur bloaz ba c’houéac’h miz, 6 kélenna gér poué enn hô-zouez. 12. Môgen pa édo Gallion da benn- 1ir6 e/in Akaia, ar Inzevien a zavaz out Paol a-ioul pcp-hini, hag é kas- clion̄t anézhan̄ dhé léz, 13 0 lavtrout: Hé-man̄ a ati ann dùd da azertli Doué a-énep al lézen. 14 Hag ével ma téraoué Paol di- gcri hé c*hènou, Gallion a lavaraz tfar lozevien : A(a vijé méoek eùz a eonn dra disgwir-tienn)g,,’pé eùz a eur gwali-ôber, Iuzevien, mé bù ti- walfé gan̄t reiz. 15. Hôgcn ma éz eùz mének eùz*a chcr, e6za banvou, hageôz hô lézen, é wélot ann dra-zé hoc/h-unan : Na fcll kéd d’in béza barner ékémen̄t sé. 16. Hag bén̄ hô c’hasaz kuid e6z bé léz. 17. Hag ht boll 6 véza krôget é Sos- ténez penn eor sfaagng, n.skoé gan̄t- ban̄ dirag al léz, ha Gallion na réa vâo c6z a gémeôt-sé. 18. Koulskoudé Paol goudé béza c’hoaz choumet én6 kalz dcrvésiou, a ujmiadaz diouz ar vreôdeôr, hag a iéaz dré v6r dar Siria, gan̄t Prisilla hag Ak,<>uila.;. Iiagé rcaz louza hc benn I ÉBBS1BL. é Kcn̄kréa, enn abek da eur gwéstf* en doa gréat. 19. Ilag é te6az da Éfézuz, bag é lézaz anézhô én6. Hôg^n bén̄ 6 véza éat er sinagog, a strivaz oud ar lu- zevien. 20. Ar ré-man̄- a bédaz anézhan̄ da ehoum pelloc’bamzer gan̄t-bô, ba na aotréaz két. 21. Hag é kimiadaz dioul-hô. 6 la- varout: Don̄d a rinn adarré d’h6 kwé- rout, mar d-eo ioul Doué : bag cz éaz-kult e6z a Éfézuz. 22. Ha goudé béza douarct é Sé- zarés, é pin̄az hag é lavaraz déma- téoc’b d’ano Itiz, bag é tiskennaz da An̄tiokia. 23. 11 a goudé béza choumed cn6 eunn nébe6d amzer, éz éaz-kutt, hag é treâzaz, dré reiz, bro ar Galasia. hag ar Frijia, 6 krévaad ann boll ziskibled. 24. Hogen eur luz^ô hanvet Apollo, ginidig euz a Aleksafidria, dén élavar na galfoudek er Skrituriou y a zeùaz da Êfézuz. 25. Hé-man̄ a ioa gwiziek é hen̄t ann Aotrou. Komza a réa gan̄t tomder a spcred, hag é kélennc gan̄t préder ar péz a zellé ouc’h Jézuz, ha na anavézé koutskoudé oémét badisiafit lann. 26. Déraoui a réaz éla komza gan̄t herdt r er sinagog. Pa gtevaz kémen̄l- mau Prisilla bag Akouila, é tigémer- cbon̄t anczhan̄, bag é tiskouézchon̄t skleroc’h d’nzhan̄ hcht ann Aotrott. 27. lla pa fellaz dYzhaô roun̄d er»n Akaia, ar vreùdeùr goudc béza hé aliet, a skrivaz d’ann diskibled évit ma hen digémerchen̄t. Ha pa oé defiet dl, é ken-nerzaz kalz as ré a grédé. 28. Râk ken̄.Jrec’hi a réa gan̄t ners ar luzevicn, 6 tiskouéza d’czhô dré ar Skriluriou pcnaoz Jézuz a ioa ar Cbrist. XIX. PENNAD. 1. H6gen pa cdo Apollo é Korin̄U é c’hoarvézaz pénaoz Paol, 6 véz* IreAzct ar brôiou hucl, s zeâazd» Éfézui, hag a gavaz énô eul I6d dis^ kibled: OBÊSIOU A!«H Ê BBSTBL. 535 2. Hag é lavaraz d’ézb6 : Ha digé- méret hoc’b eus-hu ar Spéred-San̄tel abaoé ma hoch eùz krédet? Hag hla Kavaraz d*ézhan̄ : N’hon eoz két klevet rô-kén ézoa eur Spéred-Safitel. 3. Hag hén̄ a lavaraz d’ézhd : £ pétra éta oc’h-bu bét badézet? Hag bl a lavaraz : £ badez lann. 4. Neuzé Paol a lavaraz d ezhô: lann en deuz badézet gan̄t badisian̄t ar binijen, hag en deùs lavared d’ar bobl pénaoz é tlien̄t kridi enn hini a seoé war hé lerc’h, dalavaroud eo é Jézuz. 5.0 véza klevet kémen̄t-sé, é oen̄t badézet é hano ann Aotrou Jézuz. 6. Ha pa en doé Paol astennet bé zaouarn war-n-ézhô, ar Spéred-Sa&tel a ziskennaz war-n-ézhô, hag é kom- •seiït é meùr a iéz, hag é tiouganen̄t. 7. Béz’ é oa anézhô war-drô daou- flék dén. 8-. Hag héâ a iéaz er sinagog, c péléac’b é komzaz gan̄d herder 6-pâd trl miz, ô striva hag oc’h alia diwar- benn roua&télez Doué. 9. Uôgen ô vézé ma oa lôd hag en em galédé, ha na grtdé két, hag a lavarédroug eùz a hen̄t ann Aotrou, dirâg ann holl bobl, hén̄ en em deo- naz, bag a rannaz bé ziskibled eoz hô zouez; bag é strivé bemdez é skôl eunn dén banvet Tiran. 10. Kémen̄t-sA a réaz é-pâd daou vioaz. Hag cvel-sé ar ré holl a choumé eno Azia, ken ar luzevien, ken ar Chrésianed, a glevaz gér ann Aotrou. 11. Ha Doué a réa burzndou brâz meorbéd dré zaouarn Paol. 12. Enn hévélep doaré ma lékéad war ar ré glan̄v al liénennou hag ar gourizou bô doa stoket oud bé gorf, ar ré-roan̄ a oa paré eùz hô c’hlén̄- véjon, hag ann drouk-spéréjou a iéa er-méaz, 13. Hégen hiniennou eôz ano Ek- zorsisted luzevieo péré a rédé dré ar vrôiou a arnodaz gervel baoô ann Aotrou Jêzoz war ar ré é péré é oa drouk-spéréjou, ô lavarout : Mé hô kâs-kutt dre Jézuz péhini a brézeg Paol. 14. Seiz mab Séva, luzéô ha prin̄s ar vélcicn, co a réa kémvn̄t-sé. 15. Hôgen ann dronk-spéred a la- varaz d’ézh6: Anaoud a rano Jézuz, ha gouzond a rann piou co Paol ; hôgen c’houi, piou oc’h hu? 16. Hag eunn dén é pébini é oa eunn diaoul drouk brâz a lammaz war zaou anézhô, hag 6 véza trcac’h d’ézhô, é gwall-gasaz anézhô, enn hé- vélep doaré ma tec’bchon̄t enn nocz ha gouliet eùz ann tt-zé. 17. Kément-sé a oé anavézet gan̄t kémen̄t luzéô ha kémen̄t Grcsi»n a choumé é Êléznz: arspoun̄t a grôgaz enn-hô holl, hag é veolcbon̄t hanô ann Aotrou Jétuz. 18. Ha kalz euz ar ré a grédé a zeùé, a govéséé hag a sisklerié hô ôberiou. 19. Kalz ivé anézhô pcré hô doa heùliet ar skian̄chou dibaot, a zigasaz hô levriou, hag hô devaz dirflg ann holl : ha pa,oé prizrt ann dalvou- dégez anézhô, é oé kavet é talicot ban̄ter-kan̄t mil péz arc’han̄t. 20. Êvel-sé gér Doué a greské kalz, hag a zeùé da grévaat. 21. Goudé-zc Paol a lékéaz enn hé spéred, goudé béza treôzet ar Masé- donia hag ann Akaia., mon̄d da Jéru- zalem, ôlavarout: Goudé roa vézirm bét énô, eo réd ivé d’in gwélout Rom. 22. Hag 6 véza kaset er Masédonia daou eùz ar ré a zerviché gan̄t-han̄, Timotéuz hag Êrasloz, é choutoaz c’hoas hén̄ eunn nébeùd amzer enn Azia. f> 23. Tôgen enn amzer-zé é c’hoar- vézaz é hen̄d ann Aotron eohn dis- pac’h ha né oa kél bihan. 24. Râg eunn orféber hanvet Dé- métriuz, pébini a réa templdu bihan arc’han̄t eoz a Ziana, a lékéa da c’hounid kalz ar ré euz ar micher-zé r 25. 0 véza hô strollet, ba ré all péié a réa eunn hévélep labour, é la- varaz d’ézhô : Tudou, c’houi a oar pénaoz eo eùz al )abour«zé é teù hor gounid: 26. Ha koulskoudé é wélit hag é klevit pénaoz ar Paol-zé gan̄d hé la- variou, en dcùz distrùet eul lôd brâz a dùd, nann hép-kén é Éfézuz, bô- gcn ivé bôgoz dré ann holl Azia, 4 lavarout pcneoz n’eo kéd douéou ax 536 OBâBlOU ANN BOBSTBL. ré x6 gréat gafid daouarn ano d6d. 27. ilag our micher hép-kén na Téz6 két gwall-vrodet, hôgen templ Diana-veùr a zeùi da nétrâ, hag bé meurdez péhini a z6 azeùlet enn hoil Azia hag er béd holl. a ze6i da nétra. 28. Pa glevchon̄t kémen̄t-sc é sa- vaz eunn drouk brâz enn-h6, hag en em lékéjon̄t dt gria ha da lavarout: Brâz eo Diana a Êféioz. 29. Uag ar géar holl a oé leân a rireiz ; hag en em dsolcbofit enn eur rumm brèz war ann téatr, hag é krôg- chofit é Gaiuz hag é Aristarkuz eôz a Vaiédonia péré a oa deùet gsfit Pao). 30. Paol a fellé d’ézbafi en em zis- kouéta d’ar bobl, hôgen ann diskibled a viraz out-han̄. 31. Hiniennou ivé eâs a brifised snn Azia, péré a ioa min̄ouned d’éa- hafi a gasaz d’hé bidi na d-ajé kéd d’ann téntr. 32» Hôgen lùd a grié enn eonn doaré, hag I6d all enneuno doaré •11; râg ann eôgroez a ioa kemmesket enn Iliz: ha kalz anézhd na wien̄t két pérâg é oafit strollet. 33. Neâzé Aieksafider a oé tennet er-méaz eôz ann efigroez, ha boufitet gafid sr luzevien. llag AIeksafider6 vézs goulennet gafid ann dourn ma tavcheüt, a fellé d’ézhafi en em zida- mallout dirâg ar bobl. 34. Hôgcn pa anavczcbofit pénaoz é oa-héfi eur luzéô, ann holl enn cur vouéz, é-pftd di#u beur a griaz: Brâz eo Disna a Éfézuz. . 35. Neùzé skrivaner kéar 6 véza hô féoc’béet, a lavarsz d*ézh6 : T6d a Êfézuz, piou eo ann dén ha na oar két pénaos sr géar a Êfézuz a azeùl Diana ar vrâz, merc’h da Jupiler? 36. Ps na helleur kéd éta dislava- ront kémefit-sé, eo réd é choumfac’h é péoc’h, ba na rafac’h nétré bép gwtr abek. 37. Râg ann dùd-zé boc’h eoz diga- set amafi n’ifit na dibourc’herien teni- plou, na touerien a-éneb h6 touéez. 38. Ua er» deôz Démétrkis, hag ar ré a labour gan̄t-bafi eunn tamall- bennâg da 6ber a-éneb eor ré, al léz tz<Ic’heor; barn^rien s zô ; r’en em amaUin̄t ann cil égüc. 39. Ma boc*h e6z eonn dra-bcouég all da c’houlenoi, é bell6 beza narnet eon eor stroll berves ar reiz. 40. R4g é-tfti émomp da veza ta- mallet ével dispac’berien évid ar pez a z6 c’hoarvezet hiri6, pa na hellomp két rei abek é-béd évid didamallont ann dispac’b-mafi. Hag 6 véza lavaret kémefit-sé, é kasazkoit ar stroll tùd. XX. PENNAD. 1. II6gen pa oé éhsnet snn dis- pac’h, Paol a c’halvaz ann diskiWeo% ha goudé béss hô aliet, é kimitdas diout-b6,hag en em lékéaz enn hefit évit mofid er Masédonia. 2. H* goudé béza bét é tnefir a Iéac’h eôz ar1 vr6-ze, ha goudé béza aliet ar bobl é mcùr a brézégen, é teùaz é Grés. 3. Pa oé choumet én6 tri miz, 6 véza m’b6 doa ar luzevien aozet spiou d’ézhafi war ann hcfit s dlié 6ber évit mofid dré v6r er Siria, é kéméraz ann déz6 da zistrei dré ar Yasédonia. 4. Gafit-hafi éz éaz Sopater m&b Pirruz eâz a Vérea, Aristarkuz ba Sékofidnz eùz a Dessalonika. ba Gaiuz eôz a Zerbé, ha Timoléoz ; ha Tikikuz ba Trofimuz e6z ann Azia. 5. Ar ré-man̄ 6 véza éat a-raok, a c’bortozaz ac’banomp é Troad. 6. £vid-omp-ni, goudé deisiou ar bsra dic’boe!l, é pifichomp enn eut léstr é Filippoz, bag é tefijomp dhô c’havoud é Troad é pemp dervcz; hag é cborocbomp énô seiz dervez. 7. D’ann deiz kefita e6z ar zizun pa oa strollet ann diskibled évit terri ar bsra, Paol péhini a dlié mon̄t-kott afitr6n6z a strivé gafit-h6, bag a gasat hé brézégen bélég han̄ter-n6z. 8. Ralz a gle6se6riou a ioa er gsmbr buel é péhini é oamp strollet. 9. Hag 6 véza ma oa hirr presegen Paol, euon den-isonafik banvet Eùti- kuz péhini a oa aaézet war eor pré- nestr, a gouskaz, hag 6 vézs kousket- mik é kouézaz euz snn Uédé kembot d’ann traoh, bag é oé savet mar6 ac’han6. 00*4100 At 10. Hôgeo Paol 6 tésa diskeouet • ao em asieouai war-n-éshafi; bag ô vésa bé vristéet é lavaraz: N*en em c’hlac’hartt két, éma bé éné enn-han̄. It.Goudé, 6 véza pin̄et adarré, ha ?oudé béza torret ar bara, ha debret, komzaz c hoaz out-bd bcté goulou- deiz, bag éz éaz-kuit. 12. Hag hi a zigasaz aon dén-ia- ouan̄k bé6, hag é oefit dizoaniet brâz. 13. Êvit-omp-oi a bifiaz enn eul léstr, hag éz éjomp ével-sé bétég As- son, é péléac’h ê tliemp kémérout Paol: rftg ével-sé en doa reizet ann traou, penaoz é rajé ann befid war droad. 14. Pa en doé tizet ac’banomp é Asson, éz éjomp kévret hag é teujomp da-Vitiléné. 15. Hag ac’hanô 6 vofid dré vôr, é teujomp afitrônôz dirâk Kioz ; hag ann deiz all é touarcbomp é Samoz, hag an̄trénôz é teojomp da Vilet. 16. Rftg Paol en doa lékéad enn hé benn trémenout é-biou Èfézuz, gafid aoun na zaléfé enn Azia. Hasta a réa, évid en em gayout, mar boa gallos, 6 Jérozalem é deiz ar Pefitékost. 17. Hogen eùz a Vilet é kasaz da Éfézuz,évit gcrvel héoaouredaou Iliz. 18. Ha pa oefit deùet d’hé gavout, ba ma oefit kévret, é lavaraz d’ézh6: Choui a oar pénaoz, adaleg ann deiz kefila ma ounn deùed enn Azia, ma ounn en em rénet enn bô kén̄ver a béb arozer: 19. Pénaoz em eùz servichet ann Aotrou gafit pép vuelded, é-kreiz ann daérou, hag ann efikrézou a zô c’hoar« vézet d’in gafit spiou ar Iosevien; 20. Pénaoz n’ero efiz kuzet nétrâ ouz-boc h a gémefit a hellé béza tal- voudoz, hag em efiz sô-kén hé bfe- séget d*é-hoeTh ô kélenna ac’banoc*b dirftg ann holl, bag enn bô ties, 21. O testénia d*er Iosevien, ker- kouls ba d’ar Jefitiled sr binrjen é- kéfiver Doué, hsg ar feis é-kén̄ver hon Aotrou Jézuz-Krist 22. Ha bréma chétu mé ô veza éréet gafit ar spéred, éz ann ds Jérozalem, bép ma ouzonn pétrâ a e’boarvéz6 gao-éfi énô; 23. Németma tiougann d’in ar Spé- i ÉnasTU.. 55f red-Safilel 4 pép kéar ma’z auo, pé- naoz chadennou bsg efikrézou a c’bor- toz ac’hanoun é Jérozalem. 24. H6gean’ouou két spoufitet gsfit kémefit-sé ; ha ns raon stftd é-béd eos va buez, gafit m’az inn 6 penn va ergerz, ba ma tévéninn ar garg em efiz digéméret digafit ann Aotrou Jézuz, evit prézégf Aviel grfts Doué. 25. Ha bréma chétu é ouzonn pé- naoz na wélot moi va dremm, c’houi hoH é-touez péré ounn tréménet 6 prézégi rouafitélez Doué. 26. Dré-sé é tiskleriann d’6-hoch hirid, pénsoz ounn glftn eôs a c’hoad pép-bini ac’banoc’h. 27. Rftk n’em eùs két gréat vftn da rei da anaout d’é-hoc’h holl ali Doué. 28. Likid é\ez ous-hoc’h hoc’h- unan, hag oud ano holi dropel war bébini eo deùs ar Spéred-Safitel h6 lékéad da eskep, évit réna lliz Doué, en deus prénet gsfid bé c’faoad. 29. Rftk mé a oar pénaoz, pa vézinn éat-kuit, é tefii enn hô touez bleizi skrapuz, pcré o’b6 dévézd asaoues é- béd évid aoa tropel. 30. Hag eùs h6 kreis hoc h-onan é sav6 tfid péré a brezégô traou fall» évit tenna aon diskibled war b6 lerc’h. 31. Rftk-sé belit, bag h6 péset koun péoaos é-pftd tri bloas n’em eos éha- net n^ nôz na deiz da gélenna gafid daérouipep-bini ac’hanoc’h. 32. Ha bréma éc’h erbedann ac’ha- noc’h da Zoué, da c’hér bé c’hrfts, d’ann hini a bell peùr-zével, ba rei digwéz é kreiz hé boU zefit. 33. N’em eùz c’boan̄téet di^afit déo nae aour, nag arc’hafity na dilad : 34. Ha c’houi a oar hoc’b-onao pé- naoz ann daouarn-maô h6 defiz va bastet efiz a gémen̄t cm boa ézomm, bag ivé ar ré a ioa gan-éfi. 35. Ditkouézet em efiz d’é-hoc h pép-trâ, ba pénaoz eo réd kén-nerza ar ré wftn dré al labour, ba kaout koun efiz ar geriou-mafi en defiz la- varet ann Aotrou Jézoz hé-unan: Moioc’b a zodi z6 6 rei égéd 6 tigé- mérout. 36. Ha goudé men doé lavaret ké- mefit-sé, en em daolas war hé zaoulin hag é pédai gsot-b6 boll. $38 GVÊI Iou Al 37. Eur gwélvan vrâz i zougchon̄t boil: hag ô lammout da c’houEoak Paol, é poken̄t d’ézban̄, 38. Olac’baret brâz 6 véza m’cn doa lavared d’ézhô pénaoz na welchen̄t mui bé zremm. Hag éc’h ambroug- chon̄t anétban̄ bétég al léstr. XXI. PENNAD. 1. Goudé ma osmb en em rannet diout-bô, ha ma oamb éad el léstr, é teujomb rftg-eeun da Gous, hâg an̄- Ir6n6z da Rodez, hag acnanô da Batara. 2. Bag 6 véza kavet eul léstrhag a iéa daFénisé,é pin̄chompenn-hsfi, hag é verdééchomp. 3. Hôgen pa wélcbomp Kiproz, hé lézchomp enn dourn kleiz, hag ô véza éat er Siria, é touarchomp é Tiruz : rftg énô eo é tlien̄t diskarga al léstr. 4. 0 véza kavet diskibled énô, é choumchomp gan̄t-hô seiz dervez; bag ar ré-man̄ a lavaré da Baol dré ar Spéred na d-ajé da Jéruzalem. - 5. Goudé ma oé tréménet ar teiz dervez-sé éz éjomp kutt, hsg é teù- jofid holl gafid h6 gragez bag hô nu- galé da ambrouga achanomp bétég er-méaz a géar: hag 6 véza daoulinet war ann aot, é pédcbomp. 6. Ha goudé béza kimiadet ann eil dioc’b égilé, ni a bin̄az et léstr, hag bt a zistroaz dar géar. 7. E6z s Diruz é teùjorap da Pto- lémaiz, é péteac"h é .oe penn d’hor merdéadurez : ha goudé béza lavaret dématéoc’b d’ar vreùdeùr, é cboum- chomp eunu dervez gan̄t-hô. 8. An̄trônôz ô véza éat-kutt, é teù- jomp da Zézaréa. Hag 6 véza éat da dl Filip ann Aviéler, péhini a ioa unan eùz ar seiz, é cboumchomp enn bé dt. 9. Hé-msfi en doa péder raerch gwerc’hézed hag a ziougané. 10. Hag ével ma choumchomb énô eunn dervez-bennftg, é teôaz eoz a Jodéa cur Profed banvet Agabuz. 11. Hé-mafi 6 féza deùet d’bor ÉBZSTKL. gwélout, a géméraz gouriz Paol, tfag^ oc’b éréa hé dreid hag hé zaouarn̄, e lavaraz : Ar Spéred - Safitcl a lavar ann dra-mafi : Ann dén da biou eo ar gouriz-mafi a^vézô éréet ével-henn é Jéruzalem gafid ar luzevien, ha lékéat gafit-hô étré daouarn ar Jen̄tiled. 12. Pa gtevchomp kémefit-sé, ni, hag ar ré eôz al léac’h-zé, é pédchomp anézhafi na d-ajé kéd da Jéruzatem. 13. Hôgen Paol a respoun̄taz, bag a lavaraz * Pétrâ a rlt hu 6 wéla ével- sé; hag 6 cbl jc’hari va c’ha!oun ? Rftk mé a z6 daré, nann hép-kén da véza éréet, hôgen ivé da vervcl é Jéruza- lem, évid hanô ann Aotrou Jézuz. 14. Ha pa wélchomp na hellemp kéd hé gen̄drec’hi, éc’h éhanchomp, 6 lavarout: Ra véz6 gréad ioul ann Aotrou. 15. Pa oé trcménet ann deisioa-zé, en em gempenchomp, hag éz éjomp da Jéruzalem. 16. Hiniennou e6z a ziskiblerj Sé- zaréa a ze6az ivé gan-é-omp, bag é kaschofit gsfit-b6 eonn diskibi k6z hanvet Mnason, ginidik eùz a Gipruz, é ti pébini é tliemp loja. 17. Pa arrujomp e Jéruzalem, ar vreùdeôr a zigéméraz ac’banomp gafit lévénez. 18. Hag an̄lrônôz Paol a zeùaz gan- é-omp da wélout Jakez, é tt piou é oa en ero strollet ann holl hénaoured. 19. Goudé m’en doé lavaret d’ézh6 dématéoc’h, é tanévellaz dré ar mu- nud, kémefit trft en doa gréad Doué, dré bé han̄térourez é-kéfiver ar Jen̄- tiled. 20. Pa glovchon̄t kémen̄t-sé, é ve6l- chon̄t Doué; hag é léverchofit d’éz- hafi: Gwélout a réz, va breâr, péd nfll z6 é-touez ar luzevien péré b6 de6z krédet; ba koulskoudé ifit oazuz holl évid a) lézeo. 21. Hôgen klevet h6 defiz pénaoz é teskez d’ar lozevien a z6 é^louez ar Jefitiled en em ranna diouc’h Moizez, 6 lavarout na dléofit két tr6-drouc’ha b6 bugalé, na kcrzout bervez al lézen. 22. Pétrft éta eo réd da 6ber ? Réd eo hô strolla holl; râk klevoud a raifit pénaoz oud dcfiet. 23. Grft éta ar péz a livirimp d’id : obbsiou Aft i ïéz’ bon eoz amafi pevar dén péré hô deôz gréat eur gwéstl. 24. Kémer ar rémafi gan-éz, bag cn em cblana gan̄t-bô : paé ar mizou évit-hô évit ma touzin̄t bô fennou/g ba ma wéz6 ano holl pénaoz n’eo két gwlr ar péz a z6 bét lavared ac’ha- nod, hôgen pértaoz é mirez bépréd al lézen. 25. É-kéfiver ar Jen̄tiled péré hd deôz krédet, hon euz skrivet d’ézh6 pénaoz hor boa baroet ma tlien̄t diouéri aon idôlou, ar sakrifisou, ar goâd, ar c’bik mouget, hag ar c’ha- % délez. 26. Neùzé Paoi, ô véza keméret ann dùd-zé, bag ô véza en em chlauet gan̄t-hô, a ïéaz enn terapl ann deiz war-lerc’h, enn eur rei da anaoul ann deisiou eùz ar peùr-c’hlanérez, bété ma vijé kenniget ar rô évit pép-hioi anézhô. 27. Hôgen pa oé tréménet ar seiz dervez, Iuzevien ann Azia ô véza hé wélet enn templ, a zispac’haz ann holl bobl, hag en em daotyz war-n- ézhan̄, 6 kria : 28. Tod a Isracl, keo-oerzid ac’ha- oump: chétu ann hini a brezeg dré- holl a-éoep ar bobl-raan̄, a-énep al lézen, hag a-énep al léac’h-man̄ ; ha péhini zo.-kén en deuz saotret al léac’fa taôtel-man̄. 29. Râg hl hô doa gwélet Trofimu* eâz a Êfézuz é kéar gan̄tjian̄, bag é kréden̄l pénaoz Paol en doa bégaset enn templ. 30. Hag ar géar holl a oé dispac’hel, hag eunn en̄grocz brâz a bobl en em zaslnmaz. Hag ô véza krôget é Paol, hé denncbon̄t er-méaz euz ann teropl, bag é serrchon̄t ann ôriou râk-tâl. 31. Ével ma klaskefit bé laza, é teoaz ar vrùd da Gabitan ar gward, pénaoz ar géar boll a Jérozalem a ioa dispacMiet. 32. Hé-man̄ a géméraz râk-tâl gan̄t- bafi soudarded ha kafiténerien, hag a rédaz étrézég enn-hô. Ar ré-mao pa wéljofit ar Chabitan hag hé zoudar- ded, a ébanaz da skei gafit Paol. 33. Neôzé ar Ghabilan ô lôslaat a grôgaz rnn-hafi, hag a c’hourc’hé- mcpnaz hé créa gafid diou cbaden: V ÉBBSTBa. 539 ha neaaé é cboulendaz piou é oa, ba pétrâ en doa gréat. 34. Hôgen enn efigroes lôd a grié eno eunn doaré, ba 16d all enn eunn doaré all. Hag ô véza na hellet két anaond ar wirionez enn abek d’ar reùstl, écbourchémennazhégâsd’ar c’hastel. 35. Ha pa oé deoed d’ann dérésiou, é oé réd d’ar zoudarded hé zougen, enn abek da frouden ar bobl. 36. Râg cul lôd brâz a bobl a iéa war-Ierc’h, enn eor gria : Teon-béô. 37. Ha pa oa daré Paol da vofid er c’hastei, é lavaraz d’ar Cbabitan : Hag aotréet eo d’in lavaroud cunn dra d’ld f Hag hé-mafi a lavaraz : Ha té a oar ar grégach ? 38. Ha o’oud-dé két ann Éjipsian- zé péhini abarz ann deisiou-eiaâ co deùz lékéat reôstl da zével. ba kaset enn distro ga&t-hafi pevar mil riblcr? 39. Ha Paol a lavaraz d’ézbafi : lozeô ounn évit-gwlr, ginidik efiz a Darsuz é Silisia, bourc’biz efis ar géar-zé péhini n’eo kéd dizanaf. Da bidi a rann éla da aotrca ma komzino oud ar bobl. 40. Ha pa en doé aotréet kcmefitsé ar Chabitan, Paol enn hé zâ war ann dérésiou, a réaz arouéz gafid ann dourn d’ar bobl, hag eunn tav brâ*6 véza c’hoarvézet, é komzaz out«h6 é iés Hebré, 6 lavarout: XXII. PENNAD. 1. Tudou, va breùdefir, ba va za*- dou, sélaouit bréma va diskarg. 2. Pa glevchofit pénaoz é komzé eut-hù é iéz Hébré, t virchofit c’hoaz eur sioulded brasoc’h. 3. Hag é lavaraz : Iuze6 ounn, gi- nidik efiz a Darsuz é Silta. Diorroet ottnn bét er géar-zé é treid Gamaliel, ha kélennet diouc b gwir lézén bjn tadou, ba lcou a oaz évid al lézen, ével maz oc’h c’hoaz holl hirid: 4. Mé eo em efiz heskinet bétég ar marô ar ré eùz ar gréden-zé, och ho éréa hag oc’h bô lakaad er prizouu-, goazed ha roerc’hed, 5fO OVÊllOrj AlCf BBBSTKt. 5. Èvel ras eo da dést d’in prifis ar véleien, bag ann holl hénaoured e6z a béré é kémériz lizéri, ps’z éann da gtvout ar vreudeur eôz s Zamaz, évid hô éréa hag h6 c’hfts da Jéruzalem évil béza kastizet. 6. Hôgeit c’hoarvézoud a réaz pé- naoz, pa oann enn hen̄t, ha pa dôs- téenn eùz a Zamaz é-kreiz ann deiz, eur c’houlaoueo vrftz a zeuaz enn- eoun-taol efiz ann én̄v bag a gelc’hiaz ac’hanoun; 7. Hsg 6 véza kouézed d’ann douar, é klevii eur vouéz a lavaraz d’in : Saul, Saul, pérâg éc’h heskinez-té •c’hanoun ? 8. Ha mé a respoufilaz : Piou oud- dé, Aotrou 9 Hag héfi a lavaraz d’in : Mé eo Jézuz eoi a Nazaret pehini a heskinez. 9. Ar ré a Ioa gan-éfi a wélaz ivé ar goulou, hosjen na glevchon̄t két mouéz ann him a gomzé ouz-in. 10. Neuzé é liviriz : Aotrou, pétrâ a ritm-mé? Hag snn Aotrou a lavaraz d*in : Sa6, ha kéa da Zamaz, hag énô é vézA lavared d*id pélrft éc’h eoz da ôber. 11. Hag ével na wéfenn mui dré ann abek d’al logern euz ar goulou- zé, sr ré a ioa gan-én̄ a grôgaz em dsouarn, hag a gassz ac’hanoun da Zamaz. 12. Béz’ éz oa éno eonn dén hanvet Ananiaz, dén hervez sl lézen, da bé- bini ann boll lozevien a choumé énô • rôé eunn desténi vâd. 13. Dofid a réas d’amcbavout, bag ô tôstaad ouz-in é lavaraz d’in: Va breôr Saul, gwél. Ha mé enn hévéleb heur a wélaz anézhafi. 14. Hag nefi a lavaraz : Doué bon tadou en deôz da gefid-dileùret évid anaoud hé ioul, évit gwélout ar wi* rionez, bag évit klevout ar vouéz eùz bé c’hénou; 15. Rftk té a véiô tést d’ézhafi dirâe ann holl dod, coz ar péz ez pézo gwélet ha klevet. 16. Ha bréma pérâg é taléez-té? Sa6, ba kémer ar vadisiafit, ha gwalc’h da béc’héjou, 6 chervel hanô ann Aotrou. 17. 0 véza dislrôed ds Jéruzalem, pa osnn 6 prdt enn templ, é cfioar^ vézaz d’in eunn estlsmm a spéred, 18. Hag é wéliz anézhafi 6 lavaroud d’in : Hast. ha kéa er-méaz eâz a Jé- rnzalem; râk na zigémérifit két ann desténr a rôi ac’hanoun. 19. Ha mé a lavaraz : Aolrou, ht a oar pénaoz eo mé a lckéa er vâc’h, bag a lékéa skourjéza er sinagogou ar ré a grédé enn-aiid : 20. Ha pénaoz pa skoled goâd Stc- fan da dést, édounn én6, hag é c’hra- téenn hé var6, hag é virenn dilad ar ré a lazé anézhafi. 21. Hag héfi a lavaraz d’tn : Rca- kutt; râk da gâs a rinn pell élrézég ar Jefitiled. 22. Ar luzevien h6 doa hé lélaouet bétég ar gér-zé, hôgen sével a réjon̄t hô mouéz 6 lavarout: Tcon héfi cvel- sé diwar ann douar; rak né két reiz é vévché. 23. Hag cvel ma kriefit, ha ma tao- lefit h6 dilad, ha ma stlapefit ppultr enn ésr, 24. Ar Chsbitan a c’hourc’hétnén- naz bé gâs d’ar c*hastel, hé skourjéza hag hé en̄krézi, évid hé takaad da la- varout pérag é krieôt ével-sé cut-hafi. 25. Hôgen pa hô doa hé éréet gafit èul leren, Paol a lavaraz da eor Chafiténer a ioa enn hé gichen: Hag aotréed eo d’é-hoc’b skourjéza eunn rhén e6z a Rom, hag héb béza hé varnet^ • 26. Ar Chafiténer 6 véza klevet ké- mefit-sé a iéaz da gavout ar Cbabi- tao, hag a lavaras d’ézhafi : Pétrft éz it-hu da ôber ? Rftg ann dén zé a z6 bourc’hiz e6z a Rom. 27. Nefizé ar Chabilan a zefiaz da S;avout Paol, hag a lavaraz d’éihan̄: ,avar d*in ha té a z6 bourc’hiz e6z a Rom^ Hag héfi a lavaraz : Ia. 28. HagarCbabitan a responn̄taz : Kalz a arc’hafit cm côz rôet évid ar vourc’hizégez-zé. Ha Paol a lavaraz : Ha mé a z6 ganet Roman. 29. Rftk-tftl éta ar ré a d!ié hé skonr* jéza a iéaz-kult. Hag ar Chabitan en doé aoun, pa wézaz pénaoz Paol « ioa bourc’hiz e6z a Rom. ha pénaoz cn dôa lékéad hé créa. 30. Hôgen afitr6n6z 6 vêza mcti OSIAIOC Ai 4)oa ehoafit da Chouzout évit-gwtr pcrâg ar luzevien a damallé anézban̄, i lékéaz bé ziéréa ; bag 6 véza gour- c’bémeonet d’ar véleien ha d’ann boll alicrien en em strolta, é ti^émennaz JPaol, hag é lékéaz anézban̄ dira-z hô. xxiii. pe;nnad. 1. Paol ô setlout stard oud ann olierien, a lavaraz : Tôd, va breù* dcùr, bétég biriô em eüz servichet Doné saôt koustiaâs vâd. 2 Hôgen Ananiaz Prin̄s ar véleieO a c’hourc’bémennaz d’ar ré a ioa tôst dVzbaü skei war hé c’hénou. 3. Neozé Paot a lavaraz d’ézban̄: Doué a skoi gan-éz da-unan, môger gwennet. R&g azézet.oud amafi évit va barnout hervez al lézen, hag a- éneb »1 lézen é c’hourc’bémennez skei gan-én̄. 4. Hag ar ré a ioa énô a lavaraz d’ézban̄ : Ha drouk-pidi a réz gsn̄t Bétek-brâz Doué ? 5. Ha Paol *a lavaraz : Na wieno két, va breôdeùr, péoaoz é oa ar Bé- lek-brâz ; râk skrived eo : Na trouk- pédi két gan̄t Prin̄s da bohl. 6. Hôgen Paol 6 chouzout peoaoz I6d a ioa Saddoséed, ha lôd all Fari- zianed, en em lékéaz da gria er stroll: Tudou, va breùdeùr, Farizian ounn ha mâb Farizian : enn abek d’ar géd eôz a zazorc’bidigez ar ré varô eo é varneor ac’hanoun. 7. Ha pa eo doé lavaret kémefit-sé é c’hoaavézaz dizouvaniez étré ar Fa- rizianed hag ar Sudduséed, hag ar stroll en em raonaz. 8. Bâg ar Sudduséed a lavar pénaoz n’éz eùz na dazorc’bidigez, nag éal, na spéred : hôgen ar Farisianed a an̄sâv ann eil hag égilé. 9. Eonn trouz brâz a zavaz neùzé. Hag hiniennou eùz ar Farizianed en em lékéaz da strivs 6 lavarout: Na gavouip kéd a zroug eon dén-zé. Ha na hell kéd eur spéred, pe eunn éal béza komzed out-ban̄ ? 10. Hag ô véza ma kreské arïeùstl, émstbl. 541 ar Chabitan, gan̄d aoun na vé Paol dispennet gan̄t-bô, a c’hourc’hémen- naz lakaat soudarded da zon̄t, évid hédenoa eùz hô cbrciz, bag be gâs d’ar c’hastel. 11. Hôgen enn nôs war-lerc’h ann Aotrouoc’h en em ziskouézadézhan̄, a lavaraz d’ézban̄ : Béz kalouoek; râk ével ma éc’h eùz douget testéni sc’ba- noun é iéruzalem, ével-sé eo red ïvé é tougfez testéni ac’banoun é Bom. 12. Pa oé deùed ann deiz, eur In* zéô-bennag en em unvanaz, bag a réaz lé étre-z-h6 péoaoz na sebrchent na na évcben̄t, kén n’bô divijé lazet Paol. 13. Ouc’h-penn daou-ugefit dén é oafit, péré bô doa gréat al lé-zé. 14. Hag éz éjofit da gavout Prifised ar véleien hag ann hénaoured, hag é lévercbofit d’esh6 : Gréad bon eùs lé na dafivimp nélrâ, kén n’hor bézô lazet Paol. 15. Pédid éta c’houi ar Cbabitan eùz a berz ann alierien, d’hé zigas d’é-boc’b, ével évid anaout gwelloc’h bé c’brâ. Ha nl abarz ma tostai, a véz6 daré d’bé laza. 16« Hôgen mâb c’hoar Paol 6 véza klevet mének e6z al lé-zé, a seoas d’ar chastel, bag hé r6as da c’bou- zout da Raol. 17. Nefizé Paol a c’halvaz onan eùz ar Cbafiténerien, bag a lavsraz d’éz- hafi : Kâs ann dén-iaouafik-mafi d’ar Chabitan, râg eunn dra-bennâg en deuz da ziskleria d’ézhafi. 18. Ar Chafiténer a gémérst ann dén-iaonafik, hag a gasaz anezhafi d’ar Cbabitan, hag a lavaras : Paol ar prizounier en deuz va fédet da zigas d’Id ann dén-iaouan̄k-man̄, pé- hini en de6z eunn dra - hennag da lavaroud d’td. 19. Ar Chabitan 6 kregi enn bé zouro, en em dennaz a d6 gafit-hafi, nag a réaz ar gouleon-man̄ out-bafi: Pétrâ éc’b e6s-dc da ziskleria d’io 9 , 20. Hag héfi a tavsraz: Ar Ioievien a z6 en em glevet évit pidi ac’hanod da gâs Paol war-cboaz da stroll ann alicrien, ével pa b6 défé c’hoafit da anaout gwelloc’h ar péz a zcll ont-hafi. 21. H6gen na aotré kéd d’czlj6 b6 542 OBSBlOrj ATVN ÉBE8TBL. goulenn : râk ouc’h-penn daou ogefi dén anézh4 bô deoz aozel spiou d*éz- han̄, hag hô deùz gréat )é na zebr- chefit, na na évchen̄t, kéo n’hô dévézô hé lazet: ha bréma in̄t daré, ô chéda mâ aolréi d*êzhô bô goulenn. 22. Ar Chabitan éta a gasaz-kutt ann dén-iaouan̄k, ft c’bourc’hémenni dézhafi na lavarché da zén pénaoz en doa rôed ann ali-zé d’ézhafi. 23. Hag 4 véza galvet daou Gan̄- téner,é lavaraz dézhô: Dalchit kem- penn adaleg ann trédé heor eùz ann nôz, daou c’bafit soudard, dék mar- c’bek ha tri-ugefit, ha daou chafit goafer, évit mofit bété Sezaréa. 24. Kempennid ivé kézek, évit la- kaat Paol war-n-ézhô, bag bé gâa bép gwall da Féliks ar mérer. 25. Râg aoun en doé na zefifé ar Iozevien da gregi enn-hafi,ha d’hé laza, ha goudé-zé oa vijé héfi lamal- let é-c’h!z ma eo défé kéméret archafit évit sé. 26. Skriva a réaz ivé euV lizer enrt doaré-man̄: Klodioz Lisiaz d’ar mérer mâd meùrbéd Féliks, deiz-mâd. 27. Ar Iozevien bù doa kéméret ann dén-zé hag a -oa daré d’hé laza, pa ounn deoet gafit soudarded, hag em eùz hé dennet ac’hanô, 6 véza ana- vézet pénaoz é oa Roman. 528. Ha gaôd ar c’hoafit da c’hou- zout pé wall a damallent d*ézhafi, em eùz hé gaset d’hô stroll. 29. Kavet em efis pénaoz na damal- leot d’ézhafi némét traou a zell oud hô lézeo; hôgen n’em efiz kavet gwall é-béd eou-hafi a gémefit a vé dellézek efiz ar marô pé eoz ar prizoun. 30. Hag 6 véza ma eo bét gréat méoek d’in efiz ar spiou hô doa aozed dezhafi, em efiz hé gased d’ld ; lava- ret em efiz ivé d’hé damallerieo dofit da lavaroud dira-zod ar péz a ouzofit enn hé énep. Kénavézô. 31. Ar zoudarded éta hervez ann urs a oa bét -rôéd d’ézhô, a géméraz Paol, hag hé gasaz é-pad ann nôz da Aôtipatriz. 32. Hag an̄trônôz ô véza bé lézet gafid ar varc’heien é tristrôjofit d’ar chastel. 33* Ar ré-man̄ ô véza deuc d da Zé- zaréa, a roaz al lizer d*ar roérer, bag s gasaz Paol dira-z-hafi. 34. Ar mérer 6 véza lennet al lizer, a c’houlennaz a bé brovifis édo Paol: ha pa wézaz pénaoz é oa efiz a Ziltsia 1 35. Da zélaoui a rihn, émé-z-hafi, pa vézô defiet da damallerien. Hag è c’hourc’hémennaz bé virout é léz flé- rodez. XXIV. PENNAD. 1. Pemp dervez%goudé, Ananiaz^ Prifis sr véleien, gsfid lôd eôs ann bénaoured, ha gafid our prézéger hanvet Tertolloz, a ziskennaz dl évil tamallout Paol dirâg ar mérer. 2. Ha Paol ô vézs bét galvet, Ter- tulluz a zéraouas faé damallout, 6 la- varout: 0 véza ma eo dré dé hon efis eur péoc’h brâz, ba ma eo bét gréal mefir a wellacn gaôd da gefil-predet; 3. Hé anaont a réomp bépréd hag é pép Iéac’h, Féliks mâd-mcfirbéd, gaôl pép trugarez. 4. Hôgen na zaléinn kéd ac’hanod pelroc’b, hag cz pédânn da zélaoui hor berr gomsiou gafid da vadéles a- vépréd. 5. Kaved hon efiz snn dén-zé pébini a zô eor vosen, péhini en defiz lékéal ann dizunvaniez er béd holi é-toues ann holl lozevien, ha pehini a zô da benn da zekt dispac buz ann Naza- rcéned% 6. Péhini ivé en defiz klasket saotra ann templ ; ba goudé beza krôged enn-hafi, hor i>oa c’boan̄t d’hé var- nout hervez hôl lézen. 7. Hogen ar mérer Lisiaz s zô deùet, hag cn defiz hé dennet efiz a greiz hon daouarn gafit kalz a ners, 8. 0 rei urs d’hé damallerien da zofid dira-z-od : hag é helli da-unan hé varnoul, bag anaoud ar wiriones efiz ann traou a damallon̄d dézbafi. 9. Ar luzevien a aotréaz kémefit-sév bag a lavaraz é oa gwtr. 10. Hôgen Paol a respoufilaz (^oudé m’en doé ar Mércr arouézed d’ezhafl komza): Pa ouzonn pénaoz éz efiz meor a vloaz émoud da varner war ac OBsmiou a Tx>W mafi, en em zidamallinn a ga- loun-vâd dira-z-od. 11. Râk béz’ é hellez g ouzout pé- naoz n’eoz kéd oucVpenn daouzék dervez ounn pin̄et da Jéruzalem évid azenli Doué: 12. Ha n’bô deùz két va c’havet 6 striva gan̄d dén, nag 6 strolla.ar bobl, nag enn templ, nag er sinagogou, 13. Nag é kéar: ha na hellon̄t két rei da wlr d’ldarpézadamallon̄td’in. 14. Hôgcn hé an̄savoud a rann dira- z-ol, pénaoz hervez ar sekt a han- von̄l hérézi, é servichann Doué hon tadou, hag é krédann é kémeot a zô skrivet el Lézen hag er Proféded: 15. 0 c’héda é Doué, ével ma c’bé- don̄l hu-unan, nénaoz é tazorchô ar ré vâd hag ar re fall. 16. Râk-sé é poelladann bépréd da virout va c’balonn dinam dirâk Doué, ha dirâg ann dùd. 17. Hôgen goudé meor a vloaz ounn deùet évidôber aluzconou d’am brôiz, bag évit kenniga va rôou ba va gwéstlou da Zoué. 18. Ê-kreiz anu ôbériou-zé hd deùz va c’havet glanet enn templ, béb en̄- grocz hag hcp troua. 19. Ha luzevkn ann Azia eo, péré a dlié don̄d d>as kavout, ba d’am ta- mallout, bô doa eunn dra da lavarout em én«»p. 20. Hôgen lavâren̄t bô-unao ha hi hôdeùz kaved enn-ounn eonn direiz- 4>ennâg, pa ounn en em ziskouczet enn hô stroll; 21. Némét ma tamalchen̄d d’in ar gér-mao em euz lavaret buel dira- z.-bo : Enn abek da zazorc’hidigez ar rc varô eo ouno baroet hiriô gan-é- •boch. 22. Féliks 6 véza klevet kémen̄lsé, a ga$az anézhô kutt 6 lavarout: Pa wézinn gwelloc’h pétrâ eo ar sekt-zé, ha pa vézô deùet ar Chabitan Lisiaz, neuzé é klevinn ac’banoc’h. .23. Neùzé é c hourc’hémennaz da eur Cban̄éner diwalloud anézhan̄, bag hé lézel é péoc’b • hép miroud outhan̄ na vijé servichet gan̄d hé dùd. 2% Hô^en eunn nébeùd deryesiou goudé, r cliks, gan̄d Drusilla hé -c’hrég, péhini a ioa luzévcz, a réaz N ÉBBSTSL. St^ kercbout Paol, hag é sélaouaz ar pés a lavaraz d’ézhan̄ diwar-benn ar fciz é Jézuz-Krist. 25. Hag ô véza ma prézégé d’ézban̄ diwar-benn ar wirionez, ar glanded, hag ar varn da zoôt, Féliks leôn a ^spoun̄t a lavaraz d ézhan̄ : A-walc’h eo évit bréma, kéa-kult. Pa vésù préd é galvinn ac’hanod. 26. Hag 4 véza ma venné é rdjé Paol arc’han̄t dézhan̄, é c’halvé aliez anézhan̄, hag é komzé gan̄l-ban̄.. 27. Hôgen a-benn daon vloaz é teùaz Porsioz Festuz é léac’h Féliks. Ha Féliks gafit c’hoaôt da ôber dudi d’ar lozevien, en doa lézet Paol er prizoun. XXV. PENNAD. 1. Festoz éta ô véss srroet er pro- vifis, a zeùaz goudé tri dervcz efiz a Zézaréa da Jéruzalcm. 2. Neôzé Prin̄sed ar véleien hag ar ré-gen̄ta eâs a douez ar IuzeVien a zcôaz d’hé gavout, évit tamallont Paol dira-s hafi; 3. Hag é c’houlennefit digafit-hafi ével eonn trogarez, ma lakajé anéz- hafi da zon̄d da Jérozalem, ô véza m’hô doa c*boaot da aoza spiou war ann befit évid bé laza. 4. Hôgen Festoz a respoufitaz pé- naoz Paol a oa dalc’het e Sézaréa, é péléac’h éz ajé héfi abarz némeùr. • 5. Râ zeui éta, émé-z-bafi, gan-éfi ar ré vraz ac’banoc’h t ba mar d-eùz eunn dra-bennâ^ a zroug enn dén-zé, raTlamallifit anezhafi. 6. Goudé béza cboumet gafit-bô eiz pé dck dervez dar-muia, e tiskennaz da Zézaréa; hag afitrfinôz éc’h azézaz war hé gador-varner, hag é roaz ors da zigas Paol. 7. Ha pa oé kaset, ar lozevien a oa deoed efiz a Jérozalem en em lékéaz war bé dro, hag a damallaz Paol^eùz a galz a wallou brâz. efiz a beré na hellen̄t rei raerk anat é-béd. 8. Ha Paol en em zifenné ô lava- ront: N’em eùa péchet é nép doaré naga-énep lézcn ar luzevicn, nag a- 344 OBBBIOC ANN tBBSTf tL. énep ann tempt, nsg a-énep Sézar. 9. Festnz pebini en doa c’hoafit da héta d’ar Iuzevien, a respoufitas da Baolv hag a lavaraz: Haté a fell d’ld pifia da Jérozalem, ha béza barnet énô dira-z-ouo war gémefit-sé? 10. Hôgen Paol a lavaraz: fimounn smafi dirâk kador Sézar, aman̄ eo eo réd d’in béza barnet: n’em eôi gréat droug é-béd d’ar Iozevien, ével ma ouzoud ervâd. 11. Mar em eùz great eonn drouk- bennâg d’éah6, pé mar em eùz gréat eor gwall-bennag hag a zellez ar marô, na zioac’haon két mervel: bdgen ma n*eùt nétra a wir é kémen̄t a damal- lofit d*in, dén na hell va lakaad étré h6 daouarn. Da Zézar é c’halvano. 12. Neùzé Fesloz, goudé béza kom- zet gafid be alierieo, a respoufitaz: Da Zéiar éc’h eôs-té galvet t Da ga- vout Sézar éz I. 13. Hag ennn nébeùd dervésiou goudé, ar Koué Agrippa ha Bernise a zeùaz da Zézaréa évit lavarout deiz- mad da Festoz. 14. Hag 6 véza ma choumcbofit éoô meùr a zervez, Festuz a gomzsz oud ar Boué diwav-benn Paol, 6 lava- rout: Béz’ éz eùz amafi eunn dén hag a zô bét lézet er prizoun gafit Féiiks: 15. Prinsed ar véleien hag hénaou- red ar lozevieo a zefiaz d’am c’bavout pa édonn é Jérozalem, évit goulenni digan-éfi ma varnfenn anézhafi d*cr marô. 16. H6gen mé a respoufitaz d’ézh6, n’eo kéd ar boaz é-touez ar Bomaoed da varnoud eor ré, kén n’en dévefiz dira-s-hafi ar ré a dsmall anézhafi, ha kén n’eo r6ed d’ézhafi ar frafiliz d’en em wenna eùz hé wall. 17. Pa oefit éta deued amafi, afi- tronoz, bép nén dalé, éc’b azéziz war ar gador, hag e r6iz urs da zigas ann dén-zé. 18. Hé dsmallerien 6 véza dira-z- haft na rébechaz d’ézbafi bini eùz ar wallou a venneon a rébechfen̄t: 19. H6gen béi’ h6 doa gafit-hafi né ounn pé zael diwar-befin bo fals- kréden hô-unan, ba diwar-benn eur Jézuz mar6, bag a lavsré Paol a oa be6. 20. H6geq 6 véza oa wienn pé raloc da gémérout war gémefit-sé, é c^hou- lenniz digafit-bafi mar fellé d’ezbafi mofid da Jérozalem, évit béza barnet éu6 diouc’b ann traou-zé. 21. U6geo Paol 6 vétâ gréat galv^ évit roa vijé miret bé vrefit da anaou- dégez Aogustuz, em eôz gourc*bé- meonet bé zerc’hel, bété ma kasinn anézhafi da Zézar. 22. Neùzé Agrippa a lavaraz da Festoz: Mé em boa ivé clioafit da glevoud ann dén-zé. War - c’boaz, émé-z-bafi, é klevi anézhafi. 23. Afitr6n6z éta Agrippa ha Ber- nisé a zeüaz gafit kalz a tougé; ha pn oefit éat é ksmbr ar brefidou gafid ar gabitaned hag ar ré gefita eùz a géarr e oé digaset Paol, dré urs Festuz. 24. Ha Festoz a lavaraz : Roué Agrippa, ba c’houi boH péré a z6 amafi gan-é-omp, g^wéloud a rld ann dén-zé a-énep péhwi eo deftet boll bobl ar Iozevieo d’am cThavout é Jé- ruzalem gafit pédeonou ba gafit krion brâzy 6 lavarout pénaez né oa két dé- réad é vévehé pelloc’h. 25. Koulskoudé o’em e6z kaved enn- bafi uétra bag a zeUézfé ar mar6. Hag 6 véza ma en defiz gréat galv da Ao- gostuz, em eùz kémeret ar ratoz d’hé gâs. 26. H6gen n’em eùz nétrâ a wlr da skriva dann Aotrou. Dré-zé eo em euz bé gased dira-z-hoc’h, ha peurgédgéd dira-z-od, Roué Agrippa, évit, goudo béza gréat goulennou out-hafi, naa wczinn pétrâ em béz6 da skriva. 27. Râg a-énep reiz é kavann kaj eur prizounier, bép diskleria hé ds>- mallou. XXVI. PENNAD. 1. Neficé Agrippa a Isvaraz da Baol: Aotréed eo uld komza évid-od da- unao. Ha Paol 6 véza astenned bé zourn a zéraouaz en em zidamallout; 2. Euroz en em gavann, 6 Roué Agrippa, da hellout hiriô en em zi- fenni dira-z-od diwar-benn ann traou a damall d’in ar luzcvicn ;

3.

OBÉlIOrj ANN E BESTBL. 545 % O véza roa auavézez ervâd hoü ’voasiou hag holl strivou ar luzevieo: 4ré-z4 az pédann da zélaoui ac’ha- noan gan̄d habaskded. 4. Ê-rkéfiver ar vuez em efiz rénet é Jéruzalciri é-ireiz ar ré eùz va bobl aba ma oann iaouafik, anavéset eo gan̄d ann holl Iozevien. 5. Gouzoud a réofit (mar fell d’ézh6 dougen testéni) pénaoz em eôz bévet ével eur Farizian herves ar sekt ar gwclla priset eôz hor gréden. 6. Ha bréms, 6 véza ma c’hédann ar gér en deùz rôed Doaé d’bon ta- dou, ounn digaset amafi évit béza barnet: 7. Gér efiz a bébini bon daouzék breùriez, péré a zervich Doué nôs deis, a c’héd ar zévénidigez. Diwar- benn ar c’héd-zé eo, ô Roué, ounn tamailet gafid ar Iuzevien. 8. Ha c’houi a venn é vé diskréduz 4 t|zorc’bfé Doué ar ré varô ? 9. Ha mé ivé em boa krédet pénaoz 4 oa réd d’in ôber kalz a draou a-énep banô Jézuz a Nazaret. 10. Kérnen̄t-sé ivé em efiz gréat é Jérusalem, ba kalz a zefit em efiz serret er bac’hiou, goudé béza bét rôed d’in ar galloud gafit Prin̄sed ar veleien: ha pa oafit lazet, é rôenh va barn enti h6 énep. 11. Aliez ounn bét enn holl zina- gogou, hag 6 kastiza anéib6 hô re- dienn da gomza a-éoep Doué. Hag 6 lcounnari mui-och-vui enn h6 énep, ec’h heskinenn anezbo bétég er c’be- riou a-ziavéaz. 13. Pa’s ésnn éta er rât-zé da Za- maz, gafid galloud ha kaonadur a berz Prin̄sed ar véleien, 13. Pa édonn enn hefit, 6 Roué, é wéliz 6-kreiz ann deiz 6«iogerni efiz ann éfiv eor c’houlaouen skédosoc’h egéd hioi ann héol, a gelc’biaz ac’ha- ouon, hag ar ré holl a ioa gan-éfi. 14. Ra goudé ma oemp hoil kouéset d’ann douar, 6 kleviz eur vouéz a la- varé d’io 6 iés Hébré: Saul, Saul. pérâg éc’h beskioes-té acbanobn? Fall eo d’ld hersel oud ar broud (m). 15. Ha mé s lavaraz: Piou oud-dé, Aotrou 9 Hag ann Aotrou a lavaraz: 14é eo Jézuz péhini a heskinez. II 16. H6gen ss6 bsg en em zslc’h wsr da dreid ; râg en em siskouézet ounn d’id, évid da lakaad da zervi- cher ba da dést efiz ann traou éc’h efiz gwélet, hag efiz ar ré a ziskoué- sinn d’ld; 17. Oc’h da siefibi eùz ar bobl-mafi, hag efiz ar Jen̄tiled, étrézék péré é kasann achanod bréma, 18. Êvid digeri h6 daou-Iagad, ma teuifilda sistrei efiz ann dévalien dar goulou, bag efiz a c’halloud §atan da Zoué; ha ma tigémérmt, dré ar feiz hô dévéz6 enn-oun, ann distaol eùz h6 féc’héjou, ha 16d é digwéz ar zefit. 19* Goudé-zé, Roué Agrippa, na • énébiz kéd oud pwélédigez ann Êfiv: 20. H6gen diskleriet em efis da- Sefita d’ar ré a s6 é Damaz, ba goudé ar ré a s6 é Jéruzalem, hag enn holl Judéa, bag ivé dar Jefitiled, pénaos é oa réd 6ber pinijen, ba distrei ouch Doué, oc’h ôber ôbérioumâda binijen. 21. Chétu pérâg sr luzevien, o véza . krôget enn-oun enn templ, a glaskaz ann tfi d’am laza. 22. Hôgen gafid ar skoazel en defiz Doué rôed d’in, ounn cboumet bétég hiri6, 6 testénia dirâg sr ré viban ba dirâg ar-ré vrâz, hag 6 lavarout nétrâ néméd ar péz b6 defiz diouganet ar Broféded ba IIoisez, s dlié da c’boar- vézout; 23. Da lavaroud eo pénaos 6 c’bou- zafivché ar Cbrist, hag é vijé ar c’hefita a zazorc’hfé euz a-douez ar ré var6, bag a rôjé da anaoui ar gob- iou d ar boW-man̄ ba d’ar Jen̄tiled. 24. Ha pa lavaré kémen̄l-sé, évid en em zifenni, Festuz a lavaraz gafid eur vouéz kré: Diskian̄ta a réz, Paol; da zeskadurez vrâz as Iska da zis- kiafita. 25. Hs Paol a respountaz : Ns zis- kiafitann két, 6 Festos mâd-mefirbéd9 b6gen gcriou gwir ha skiafitos a la- varann. 26. Râg ar Roué a oar ervftd ké- meot-mafi, ha mé a gomz dira-z-hafi gafit fisian̄s, 6 véss ma ousonn pénaoz ’ n’eùz nélrâ a gozet efiz a gémeôt-mafi out-hafi. Râk nétrâ euz ann traou-zé n’eo c’hoarvézet é-kùz. 35 546 obêbioü ANN ÉBKST BL. 27. 0 Roué Agrippa, ha té a gréd avel 6 viroud ouz-omp, é riblcbotôp er Broféded? Mé a oar é krédez enn h6. énez Rréta war-zù Salmoné. 28. HagAgrippaalavaraz daBaol: 8. Hag enn eur vofit gafit béac’b Évit nébeùd s drft é lakajez ac’ha- a-héd ann aot, é touarchomp eno eul noun d’en em 6ber Rristen. Iéac’h hanvet Porsiou-mâd é-kicben 29. Ha Paol a lavaraz d’ézhafi : péhini édo ar géar a Dalassa. Plijet gafid Doué é leufez, bag eunn 9. H6gen 6 véza ma oa tréménet nébeùt, ba kalz, nann té hép-kén, kalz a amzer, ha ma tefié riskloz ar hôgen ar ré holl a zélaou ac’hanoun, verdéadurez, dré ma oa éad é-biou hén̄vel ouz jn, néméd aon éréou-mafi. amzer ar i6n, Paol a fréalzé anézhd, 30. Neâzé ar Roué, ar Mérer ha 10. Hag a lavaraz d’ézh6 : Tudou, Bcrenis* hag ar ré a ioa azézet gafit- gwéloud a raon pénaoz ar verdéa- hô a zavaz. durez a ia da zofid diez ha risklos 31. Ha goudé béza en em dennet a brâz, nann hép-kén évid al léstr bag dôt é komzchofit étré-z-b6, hag é lé- hé fard, hôgeo ivé évid hor buésiou. vercbon̄t: Aon dén-zé n’en deùz gréat 11. Hôgen ar c’bafitener a grédé nétrâ hag a zellézfé ar mar6 pé ann kefitoch d’ar sturier ha da berc’ben éréou. al lestr, égéd d’ar péz a lavaré Paol. 32. Neùzé Agrippa a lavaraz da 12. Hag 6 véza né oa két mad ar Festuz: Ann dén-zé a bellfé béza ka- pors-sé évit goafivi. kaïz anézb6 a set-kult, ma n’eo. divijé galted da aliaz distrei war ar m6r. évit mout, ma 1. H6gen pa oé bét kéméred ann bag 6 véza saved ann hé6r eùz a As- déz6 da gfts Paol dré v6r d’ann Itali, son. éz éjofit a-héd énez Rréta. ha dbé lakaat gan̄d ar brizounerien 14.Nébeud amzer goudé é c’houé- all étré daouarn eunn déo hsnvet Ju- zaz ann svel étré ar sftv-héol hag ann lioz, kafiténer é kohort Aogustùz, ban̄ter-nôz, a hanveur folz. 2. É pin̄cbomp war eol léstr eâz a 15. Hag 6 véza ma oa kaset al léstr Adrumet, hag é savchomp ann héôr gafid ann avel, ba nabellemp két mi- évit ribla douarou ann Azia, ba gan- roud out-hafi, hel lézchomp da von̄d é-omp Aristarkoc Masédoniad eùz a a ioul snn avel. Dcssslonika. 16. Rédeg a réjomp war-z6 eonn 3. Afilr6n6zéc’b arrujomb éSidon. énézen hanvet R6da, bag hor bon Ha Juliuz 6 véza hégarad é-kén̄ver béach 6 terc’hel ar vftg. Pâol, a aotréaz d’ézhafi mofid da wé- 17. Goudé béza hé zennet alesé, loud hé vifiouned,hag en em brédéria gafit kalz a boan, éc’b éréjofid al léstr bé-unan. tr6-war-dr6, gafid aoun na vefit taolel 4. Ha goudé béza éad at’han6, é war eunn tréazen, ba goudé béza dis- verdééjomp dindân Ripruz, 6 véza karet ar wern é oafid douget ével-sé. ma oa ann avel énep. 18. H6gen évet ma oamp gwall 5. Ha goudé béza tre6zet m6r Sili- gaset gan̄d ar stourm, afitr6n6s é taol- sia ha Pafifilia, é teujomp da Listra jofit ar varc’hadourez er môr. héar a Lisia : 19. Trl dervez goudé é taoljofid ivé 6. Hag én6 ar c’hafiténer 6 véza gafid h6*daouarn h6-onan kerdin ba kavet eul léstr eùz a Aleksafidria bag gwéliou al léstr. a iéa d’ann Jtali, hol lékéaz ébarz. 20. Na wéljomp nag ann héol nag 7. Dofid a réjomp gafit gorrégez é- ar stéred é-pâd meùr a zervez, hag ar pad me6r a servez, bag è teôjomp stourm 6 véza bépréd ker gwaz, i ,gan̄t béac!b é-kéfiver Gniduz, hag ann kolj6mp ar géd d’en em zavélci. Gézar. helljefit, da c’hoafivi é Fénisé, péhini a z6 eor porz euz a Gréta, bag a.zeti eud ar mervefit bag oud ar gwalarn. XXVII. PENNAD. 13. H6gen avel ar c^resleiz 6 véza defied da c’bouéza, é venchont pé- naoz é teùjefid a-benn eùz h6 déz6, OBBBIO0 Af " 21. Hag 6 vesa ma oa pell amzer iThor boa két debret, Paol a zavaz enn bô chreiz, bag a lavaraz d’ézhô: Gwelloch 4 ?ije bet, 6 tudoü, béza va sélaouet, ha bésa chouraet é Kréta, bag hor biié tecbet dioud ar boan hag ar c’hoïl-man̄. 22. Hôgen bréma éc’h aliann ac’ha- noc’h da gémérout kaloun; râk dén é-béd ac’hanoc’h na véz6 kollet: na vézô kollet néméd al léatr. 23. Rag enn nôz-man̄ eunn Éal eùz ann Aotrou da biou ounn, hag a zervichann, a*z6 en em ziskoué- zet din, 24. O lavarout : N’az péz kéd a aoun, Paol, réd eo en em ziakouézfez dirâk Sézar: ha chéto en deùi Doué rôed d’ld ar ré holl a z6 6 verdéi gan-éz. 25. Kâk-sé, todou, kalounékait: râk mé em eôz ar grédeo-zé é Doué, pé- naoz é c’hoarvéz6 ével ma eo bét la- vared d’in. 26. H6gen réd eo d’é-omp béza taolet war eonn énézen. 27. Ar pevarzékved nôzvez, ével ma verdéajemp war vôr Adria, ar v6r- déidi war-dr6 ban̄ter-o6z a vennaz 6 wélefit eunn douar-beouâg. 28. Hag hl 6 véza taoled ar ploum, a gavaz ogefit gouréd: hag eunn né- befit pelloc’b, é kavcbofit pemzék gouréd. 29. Neâzé gafid aoun n’az ajemp da skei war eur garrek-bennâg, é taolchofit pevar héôr efiz a ziadré al léstr, hag é c’hortojoül ann deiz. 30. Hogen 6 vésa ma klaské ar v6r- dréidi mon̄t-knlt efis al léstr, ba m*h6 doa diskennet ar vâg war ar m6r, war sigarez mofid da defirel héôriou é peon-araog al léstr, 31. Paol a lavaraz d’ar c’ban̄léner ha d’ar zoudarded: Ma na choum kéd ar ré-mafi el leslr, na heliil kéd en am savétei. 32. Neùzé ar zoudarded a drouc’haz kerdio ar vâg, hag hé lézaz da gouéza. 33. Ha pa zéraouaz ann deiz, Paol a erbédaz anézhfi holl da gémérout boéd, 6 lavareut: Béz’ éz efiz hiri6 pevarsék dervez émec’h war ifio, Ba n’hoc’h efiz kéméret nétr&. i bbestbl. 547 34. Râk-sé écli erbédann ac’ha- noc’h da gémérout boéd évit gelloud en em zavétei: râk na gouéz6 kéd eor vléven efiz a beon hini ac’hanoc’h. 35. Goudé béza lavaret kément-sé, é kéméraz bara, hag 6 véza trogaré- kéet Doué dirâg ann boll, é torras anézhafi, bag é téraouaz bé zibri. 36. Ar ré all boli a galounékéaz, hag a géméraz boéd. 37. flôgen béz’ é oamb el léstr daou c’hafit c’bouézék déo ba tri- ogefit eou-boll. 38. Pa h6 doé debret a-walcli, é skaôvajofit al léstr, 6 tefirel ar gwiniz er raôr. 39. Pa oé deued ann deiz, na ana- vézchofit két pé zouar é oa : bôgen gwéloud a réjofid eor plégvôr é pé- hini é oa eunn aot, é lékéjofit enn bô fennou, mar geljen̄t, lakaad al léstr da steki én6. 40. Ha goudé bésa savet ann hé6- riou, ha béza laosket stagou ar stu- riou en em rojon̄d d’ar môr: ha goudé béza savet gwél ar wern-volosk hervez ann avel, é tenjon̄t étrézég ann aot. 41. Hag 6 véza kavet eor bék-douar étré daou v6r, é lékéjofid al léstr da steki éo6: h6geo ann diaraog 6 vésa éad-douo enn douar a choumas di- flach; hag ann diadré en em frefizé gan̄d ann er efiz ar môr. 42. Ménoz ar zoudarded 6 oa lasa ar brizounerien ; gafid aoun na zeùjé eor ré da dec’bout-kott eno eor neôi. 43. Hôgen ar Chafiténer a viraz out-hô, dré ma fellé d’ézhafi savétei Paol: hag é c’hourc’hémennaz d’ar ré a hellé neùi, en em defirel da gefita er m6r, ha tec’hout étrézég ann douar: 44. Ar ré all en em lékéaz war blefich, pé war dammou diframmet eôz al léstr. Ével-sé é c’boarvezaz p4- oaoz é tizchofit holi aao douar. XXVIII. PENNAD. 1. Pa oemp savétêet, éc’b aoavés- chomp pénaoz ann énez-zé a oa han- vet Mélita. Hag ann dod-c^h ouéz a 518 obbbiou ki zigéméraz ac’hanomp gafid euno bé- garadded ha né oa két biban. 2. B&g hon digéméroud a réjofid holl, goudé béza gréat t&n, enn abek d’ar gja£ a gouézé, ha dar iéoieo. 3. Hogen Paol 6 véza dastomet eurin nébeùt koat-gwini, hel lékéaz enn t&n, ha chétu eunn aerviber kaset- kutt gafid ann domder, a zilammaz oud bé zourn. 4. Pa wélaz ann dôd gouéz, ann amprévan-zé a-zispil oud hé zouro, é iéverjofit étré-z-hô: Eul lazer bennâg eo ann dén-zé, pa eo gwlr pénaoz goudé ma eo savétéet eùz ar m6r, ar vefijafis n’bel lez kéd da véva. 5. Hôgen héfi 6 véza hejet ann am- prévan enn tâo, na c’bouzafivaz droug é-béd. 6. Ar ré-mafi a venné gafit-hô pé- naoz é teùjé da goenvi, é kouézché r&k-t&l hag é varvché. H6gen goudé béza gortozet pell, pa wéljofit pénaoz né oa c’boarvézet aroug e-béd gan̄l- hafi, é kemchon̄t a vénoz, hag é léver- chofit pénaoz, é oa eonn Doué. 7.El léac’h-zé éz oa douarou daon dén kéfita efiz ano> énézen, hanvet Publiuz, péhini a zigéméraz ac’ba- nomp gafid hégaradded é-pâd trt dervez. . 8. Hôgen c’hoarvézQnd a réaz pé- naoz t&d Pobliuz a ioa gourvézet klanv gafid ann dersien ha gafid ar réd- go&d. Paol a iéaz d’he wélout; ba goudé béza pédet, écli asteonaz hé zaouaro war-n-ézbafi, hag é iac’néaz anézhafi. 9. Goudé m’en doé gréat ann drazé, ar ré boll eùz aun énez péré a oa klafiv a zeùaz dbé gavout, baga oé iac’héet. 10. Ênoriou brtz a réjon̄d ivé d’é- omp, ba pa’z éjomb adarré war ar mùr, é lékéjon̄t el léstr kémefid a oa réd d’é-omp. 11. Hôgen goudé tri miz, é pifi- cbomp war eul léstr eâz a Aleksafi- dria, péhini en doa goafivet enn éné- zen, hag a oa hanvet Kastor ha Pol- luks. 12. na goudé é oemp deued da • Zirakoza, é chomjomp énô tri dervez. 13. Hag ac’hanô enn eur vofid a- X 6BBSTBL. béd ann aot, éc’h arrujomp éltéfiom^ bag eonn dervez goudé aon avel 4 c’houéza diouc’h ar c’hresteiz, 6 teù- jomp é daou zervez da Bozzol: 14. Kaoud a réjomb énô breùdeùr hag a bédaz ac’banomp da choum seic dervez gafit-hô: ha goudé-zé éz éjomp da Rom. 15. Pa glevaz ar vreudeùr pénaoc é teftemp, é tiambrougcbofit ac’ba- nomp hété marchad-Appiuz hag ano Teir-Lôg. Pa wélaz Paol anézhô, é trogarékéaz Doué, bag é kéméraz fi- siafis., 16. Hô^en pa oemp arruet é Rom, 6 oé aotréed da Baol cboum el léac’b ma karjé gafid eur soudard a viré aoézhsfi. 17. Tri deiz goudé Paol a chalvas d’hé gavout ar ré gefita eùz a douez ar Iuzevieo. Ha pa oefid defiet, é la- varaz dézhô: Tùd va brefidefir, pélrâ- bennâg o>m eùz gréat nétrâ a-éneb arbobl, nag a-énep boasiou bon ta- dou, eo bét kr6get enn-oun é Jéruia- lem, hag ounnbét lékéal étré daouarn ar Bomaned; / 18. Ar ré-mafi goudé béza gréai gouleonou ouz-in, a^ fellé d*ézh6 va leÙ3keI da von̄t, 6 véza n’em boa gréat nétrâ hag a zellézfé ar mar6. . 19. HAgen 6 véza ma énébé ar Iu- zevien, ouon bét rédiet de 6ber galv da Zézar, bép ma fellfé d’in tamallout tôd va brô é nép doaré. 20. Êvit-sé eo em e6z b6 pédet da zofit, évid h6 kwélout, bs komza ouz- hoc’h. Bâg it géd Israel eo ounn bét éréet gafid sr chaden-man̄. 21. Hag ht a lavaraz d’éih#6 : N’hon, eùz két bét a. lizer eùz a Judéa diwar da benn, ha nikun eùz ar vreü- deâr a z6 deùed ac’ban6 n’en de6s lavaret d’é-omp droug achaoud. 22. Hôgen da bidi a réomp da lava- romi dVé-omp da véouz: râk nt a oar pénaoz éc’h énébeur dré holl oud ar sekt-zé. 23. Pa b6 doé éta merket ann det* d’éibafi, é tefijofid enn euon oiver br&z d’hé gavoud el réac’h ma choumé; bag héfi a brézégaz d’ézb6 rouafitélen Doué, hag adaleg ar mintin bétég ann ouz c klaské rei da gridi dézh6 obbbiob as f eiz Jésoz dré lézen 11 oizez ba dré ar Broféded. 24. Ha lod a arédé er péz a lavaré, ha lôd atl oa grédé két. 25. Hag 6 véza na hellen̄t két en em gtevoud étré-z-bô, éz éan̄tkult; ba Paol oa lavaré néméd ar gér-man̄: Romzet m4d en deoz ar Spéred-San̄tel d’hou tadou dré c’hénou ar Profed Izaiaz, 26. 0 lavarout : Kéa étrézég ar bobl-zé, ha lavar d*ézhô: Sélaoui a réot géftd bô tiskouarn, ha na glevot két; selloud a réot gan̄d hô taou- lagad, ha na wélot két. 27. Râk kaioun ar bobl-mafi a zô pounnéréet, hag h6 diskouaro a z6 defiet pououer-glefi, hag 06 daou- iag<d h6 defiz serret: gafid aoun na BBBS1BL. 54% zeùjé b6 daou-lagad da wélout, h6 diskouarn da grevout, h6 c’haloun da boella, na gemieod a vuez, ha na seOienn d’h6 iac haat. &. Gwézid éta pénaoz ar zilvidigez- sé efiz a Zoué a z6 kased d’ar Jen̄tiled, haght a sélaon6. 29. Ha goudé m*en doé lavaret ké- mefit-sé, ar Iozevieo a dec’haz diout- hafi gafid eonn dael brâz étré-z-b6. 30. Paol a choumaz daou vloaz krenn enn eonn ti en doa g6pret évit-hafi bé-unarf: hag énô é tigéméré kémefid bini a zefié d’hé wélout, 31.0 prézégi rouafitélez Doué, hag 6 teski ar pés a sell ouc’h aon Aotrou Jézuz-Krist, gafit péb berder, bag blp na viré déu out-bafi. LIZEK SANT PAOL ABOSTOL