Bibl/Aviel S. Iann

Eus Wikimammenn
< Bibl
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
troet gant Le Gonidec.
L. Prud’homme, 1866  (Levr kentañ Eil levr, p. 475-507)


AYIEL SANTEL JÉZÜZ-KRIST \ HERVEZ SANT IANN. I. PENNAD. N I. Er pean-keüla éd# ar Gér, bag •r Gér a ioa gañjd Dooé, hag ar Gér a ioa Dooé. 2. Hé-mañ a ioa er pe»n - keizta gafid Doué. 3.’ Kémeat trâ a 16 bét gréat gafit- bañ : ba nétrâ eùz a gémefid a ze béf great, n’eo bet {rréat bép-z-bañ. 4. Bftn-hafi edo ar v oez, bag ar toez a oa gooloo aon dnd : 5. Hag af gouloo a loc’b enn dev a- lien, hag ann def alien né deùz béd hé boellet. 6. Bez’ é oé eunn déa kaset gafid Dooé, pébioi a ioa banvet Iann. 7. Hé-mafi a zeuaz éadést, da ret testeoi drar gouleu, évrt ma krédehé aato boli dré~s-han.’ S.Nékéd béñ a oaargooleu; bogen eVtied^ 00 éfit rei tcsfeni o?ar gouioo. 9. Hen-bofit a oa ar swtr c’booloo, Séhini a sklera kémeñd dén a zeù er éd-maô. 10. Er béd éde, hag ar béd a aô bét gréat gaat-bafi, brag ar béd n’en deùi kéd bé anavézet. 11. Eon hé drâ eo deùet, bag hé dùd n’hé deoz ké*t hc zigémcret. 12. Hôgen da gémefid hini en deùz hé zigéméret, en deoz rôed ar galiood da féza gréat bogalé Dooé, dar ré a gréd enn hé bano : 13. Péré n’ifi* két ganat tèz at goâd, nag eùz a ioul ar c’hlk, aag aùs a iool ann dén, hôgen eoz a Zooé. 14. Hag ar Gér a zô bét gréat ktk, hag eo bet 6 ehoom enn bon tovez: ha gwélet hon eùz bé c’hloar, gfoar é-cWz eùz a Vâp penn-ber arni Tad, leo» a drogaraz hag a wirionez. 15. lann a z6 testéni anézbaô hé- onaw, bag é krt, 6 lavaroot: Hé-mafi eo anrj bini diwar-benB péhini em eùs lavared d^é-hoc’!*: Ann bini a dlé doñt war va lerc’h a z6 bét lékéat em raok, râg em raog 6 ea. 4 16. Hag boll hon euz digéméret eùs hé leonder, aatragares évlt tru- garei. 17. Bâg al léaen a i6bét r6et gafit lf oisez, h6gen ann rmgarei hag af wiriooez a z6 bét gréat gañt Jézoi- Krist. 18. Dén n’en defa biskoat gwélet Doué: ar Mâp peun-her, pébini a z6 é askré ann Tâd en deùi bép-kén komzed anézhafi. 19. 6hétu ann desténi a r6az ïann, pa oé kased d’ézhafi héleien ha lévited gafit Iozevien Jéruzalem évid 6ber ar gouJenn-mafi digañthañ: Pioo ood? 29. Hag écTi añsavaz, ba na na- 176 AVKL SAffTI c’haa kél: has ec’b afis ayas : Né két méeoar Ghrist. 21. Hag bt a c’houlennas digafit- bafi: Piou ’ta ? Hag Élraz ôud-dé ? Hag héfi a lavaraz : N’oonn két. Ha Profed oud-tfé? Hag héfi a respoufi- taz: Nann: 22. Lavaroud a réjofid éta d’ézhañ: Piou oud, évit ma respoufitimp d’ar ré h6 de6z bor c’basct ? Pétrâ a levéres ac’hanod da-uoan? 23. Hag héfi a lavaraz : lié eo mouéz ann hini a léfiv el Iéac’b distr6: Grtt ma véz6 éeun hefid aon Aolroo, ével ma en detiz lavaret ar Profed lzaiaz. 24. Hôgeo ar ré a ioa bét kased d’ézhafi a oa Fariziaoed. 25. Eur goulenn ali a réjofid oot- hañ, 6 lavarout: Pérâg éta e vadézez- té, ma n’oud nag ar Christ, nag Éliaz, nag eur Profed ? 26. Iann a respoufitaz bag a lavaraz d’ézb6: IIé a vadez enn dour: bôgen bez’ éz eùz unan enn hô touez, ha na anavéiit két: 27. Hen-nez eo a dlé dofit war va lerc’h, bag a z6 bét lékéad em raok : ba na zellézann két diéréa liamm hé vontou. 28. Kémefit-mafi a c’hoaryizaz é Bétania enn lù all d’ar Jourdao, é péléac’b é badézé Iann. 29. Afitr6n6z Iann a wélaz Jézuz péhini s ze6é d’hé gavout, hag é la- varaz : Gbétu Oan Doué, cbétu ann bini a lam péc’héjoo ar béd. m 30. Hen-nez eo, diwar-benn pébini em e6z bét lavaret: Dofid a ra war va lerc’b eonn dén, péhini a z6 bét lé- kéad em raok ; râg em raog é oa. 31. Ha mé na anavézeoo kéd anéz- hafi ; h6gen deâed oonn da vadezi enn dour, évid hé rei da aoaout enn Israel. 32. Halann a rôaz ann desténi-mafi, 6 lavarout: Gwéled em e6z ar Spéred 6 tiskenni e6z ann éfiv é doaré eur goulm, bag eo choumet war-n-ézbafi. 33. Ha mé na anavézenn kéd anéz- hañ; hogen ann hini en de6z va c’ha- sed da vadézi enn dour, en de6s lava- red dïn : Ann hini war béhini é wéli ar Spéred 6 tiskenai, hag 6 choum - /ÉIUS-KIIST war-n-ézhafi, hen-nez eo a vadez er Spéred-Safitel. 34. Ha mé em e6z gwélet; bag em euz r6et testéni pénaoz eo*hé-mafi MabDoué. » 35. Añtr6n6z ïann a ioa c’hoaz co6r gafid daou eùz hé ziskibled; 36. Hag 6 sellout ouc’b Jézoz péhini a valéé, é lavaraz: Ghétu Oao Doué. 37. Ann daou ziskibl-zé 6 véza hé Èevet 6 komza ével-sé, a iéaz wir rc’b Jézuz. 38. Jézuz 6 véza troed hé benn, bag 6 wélout pénaoz é tetieñd war hé lerc’b, a lavaraz d’ézhô: Pétrâ a glas- kit-hu? Ar ré-msfi a lavaraz d’ézhafi: Rabbi (da lavaroud eo, Mestr), pé- léach é choumez? 39. Hag héfia lavaraz d’ézh6: Deôit •ha gwélit. Dofit a réjofit hag é choom- jofit gafit-bafi ann deiz-zé ; râk war- dr6 ann dékved heor é oa. 40. Afidré hrefir Simon-Per a ioa unan e6z ann daou h6 doa klevel Iann, hag a ioa éat war lerc’h Jézoi. 41. Hé-mafi a gâzaz da gefita hé vreùr Simon, hag a Tavaraz cTézhafi: Kaved hon euz ar Mési (da lavaroud eo ar Christ). 42. Hsg é kasaz anézhafi da Jézuz. Hôgen Jéiuz 6 véza selled out-hafi, a lavaraz d’ézbafi : Té eo Simon mâb Jona : Kéfaz é vézi hanvet, da lava- roud eo Méan. 43. Añtrônôz Jézuzafellaz dézhañ mofid da Chaliléa, hag a gaviz Filip. Ha Jézuz a lavaraz d’ézbafi: Deùz war va lerc’h. 44. Hôgen Filip a ioa eôz a Vet- saida, kéar Afidré ba Per. 45. Ha Filip 6 véza kavet Natanael, a lavaraz d’ezhañ : Kaved hon eüz ann bini diwar-benn pébini h6 deùz skrivet Moizez hag ar Br6féded ; ka- ved hon eùz Jézuz a Nazaret mâb Jozef. 46. Ha Natanael a lavaraz d’ézhafi: Hag efiz a Nazaret é hell dofid eunn dra-bennâg â vAd? Filip a lavarai d’ézbafi: Deùz ha gwél. 47. Jézuz 6 wélout Natanael 6 tofid d’hé gafout, a lavaraz anézhañ : Ghétu eur gwir Israélit, é pébtni n’eùz kéd a drôidcl. BBBTBl SAf5T lArNM. 477 48. Natanael a lavarai d*ézhafi: A béléac h éch anavézez-té ac’bao0oo? Jéioz a respouñtaz hag a lavaraz d’ézhañ.: Abars ma en deùi Filip da c’halvet, em eùi da wélct, pa édot dindân ar wézen-fiez. 49. Natanael a respoofitaz hag a la- varaz dézhafi : Mestr,Mâb Daoéout, Jtoué laraei oot. 50. Jéioz a respoofitai bag a lava- rai d’ézhañ: Dré ma em eùz lavared d*id em boa gwélet ac’baood difidân ar wézep fiez, é kredez: brasoc’h traou a wéli éged ar ré-mafi. 51. Hag héfi a lavaraz d’ézhafi: Ê .gwirionez hel iavarann d’é-hoc!h, pé- naoz é wélot ann éfiv digor, hag Êlez Doué ô pifia hag 6 tiskenni war Mâb ann dén. II. PENNAD. 1. Tri deii goodé é oé gréad eonn cAreod é Kana é Gaüléa: ha mamm Jézuz a ioa énô. 2. Jézoz a oé ivé pédet da vofid d’ano eùreùd gafid hé ziskibled. 3. Hag ô véza n’hô doa kéd a wtn, mamm Jéiui a lavarai d’ézbafi: N’h6 deuz kéd a wln. 4. Ha Jézuz a lavaraz d’ézbi : Maooez: pétrâ a z6 étré té ha mé? Né két c’hoaz deùet va heor ? 5. Hé vamm a lavaraz d’ar zervi- cherien : Grit kémefid a lavard d’é- hôc’h. 6. H6gen béz’ é oa énô c’hooéac’h pôd-dour meio évit ar skarzérei a réa ar Iozevieo, ha pép-hini aoézh6 a zalché daou pé dri gofiyor. 7. Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Kargid ar p6doo a zour. Hag bi hô c’hargaz bété ar barr. 8. Neùzé Jézoz a lavaraz d’ézb6: Tenoit bréma, ha kasid oVar c*hefita mével. Hag é kascbofit. 9. Hôgen kerkefit ha ma en doé ar c’hefita mével tafivéet ann dour a ioa deùed da win, 6 véza na wié kéd a béléac’h é teué, bôgen ar mévellou peré hô doa tenned ann dour a wié, a c’hal?az ar pried# 10. Hag a lavaraa d’éahafi : Pép dén a r6 da-geñla ar gwln mâd : ha pa h6 deùi ann dôd évet kali, é r6 d’ézh6 neùié ann distéra: bogen té éch eùs miret ar gwtn mâd bété vréma. 11. Hen-nez a oé ar cfhefita eùz a vurzudou Jézos, a réai é Kana eùi a Chaliléa: hag ével-sé é r6az da anaoot hé chloar, hag bé ziskibled a grédai eon-hafi. 12. Goudé-zé é tiskennaz da Gafar- naom, gafid hé vamm, bé vreôdeùr bag hé ziskibled; ha na joomchoñt kéd én6 némeùr a seisioo. 13. Ha Pask ar Iuzevien a ioa t6st, ba Jéznz a binaz da J^rozalem. 14. Hag é kavaz enn templ tùd péré - a werzé éjenned, déôved ha koulmed, ha marc^nadourien arc’hafit azézet éo6. 15. Goodé béza gréad eor skoorjei gafid kerdin voan, é kasas anézhd boll eoz aoo templ, gafid ann défived, bag ann éienned : bag é taolaz d’ann dooar arc hafit ar varc’hadourien ar- 1 c’hañt, hag é tiskaraz h6 zaolioo, 16. Hag é lavaraz d’ar ré a werzé koolmed: Tennid ann dra-ié ac’hann, • ba na rtt két eùz a dt va Zâd eunn ti a werzidigei. " 17. H6gen hé liskibled h6 doé kouu pénaoz eo bét skrivet: Aon oas eùz da dl a wast ac’hanooo. 18. Neùzé sr Iozevien a lavaras dézbañ : Dré bé arooéi é tiskouési dé-ompé belfes 6ber kémeñt-sé? 19. Jéioz a responfitaz hag a lava- raz d’ézhô: Dismafitrid ann templ- mafi. hag é ssvinn anézhafi a-nevez a-benn tri deiz. 20. Hag ar luzevien a lavaraz d’ez- hañ: C’houéac’b vloaz ba daoo-ugefit eui bét 6 sével ann templ zé, ba té a zav6 anézhañ a-benn trl deiz ? 21. Hôgen héfi a gomié eùi a dempl hé gorf. 22. Ha pa oé saved a var6 da vé6, hé ziskibled hô doé koun pénaoz en doa lavared ann dra-zé, hag é kréd- chofit er Skritur, bag er ger en doa lavaret Jézoz. 23. Hag é-pâd ma édo é Jérozalem da c’hooéI Bask, kalz a dùd a grédaa V 479 ATIBL SAÑTt III. PENNAD. 1. Hogen beV éz oa eunn dén é- toues ar Faritianed, hafivet Nikodé- ¦ jms, péhini a ioa Prifis ar Iuzevien. 2. Hé-mafi a zeuaz enn n6z da ga- vout Jézoz, hag a iavaraz d*ézhafi : Meetr, goozoud a réomp pénaoz oud dencd a berz Doué da gélenner d’é- omp: râk dén na hell ôber ar vurzu- deu a réz, néméd Doae a vé gait-hafi. 3. Jézuz é respouôlaz hag a lavaraz ÔYézbafi : Ê-gwirionez hel lavarann d’Id, pénaoz dén na heU gwélout roaeñiélez Dooé, ma n’eo két ganet a-nevez. 4* Nikodémac a lavaraz cFezhafi: Pénaez éc’h hell bézs ganet eunn één, hag béñ k6z? Hag beñ a heM moñd eur wéach é kôv hé vamm, ha ktéza gaoet eunn eil gwéach ? 5. Jézuz a respeofitaz dézhafi: É- gwirionez hel lavarann d’ld, pénaoz ma na véz ganet eunu dén a-nevez énn donr hag er Spered-Safitel, na hell két mofid é rouañtelee Doué. 6. Arpez a z6 ganet euz ar c’htk, a z6 kék : bag ar néz a z6 ganet euz ar spered, a z6 tpered. 7. Na vézez két souézet em bé ïa- vared d’td, pénaoe ee réd d’td béza ganet eatnn eil gwéach. 8. Ar Spéredacheuézel léac’h ma kâr: hag é kJevez hé voaéz ; h6gen na ouzoed kéd a béteac’h é teù, na péléac’h éz â : cvel-sé é choarvez gafit kémefid hini a z6 ganet eùz ar spéred. 9. Nikodémuz a respoufiiaz bsg a lavaraz d’ézbaü : Pénaez éc’h faell c*boarvézout kémeñt-sé? 10. Jésuz a responfitaz hag alava- m d’ézhat* Pétrft, té a z6 mestr enn JÊZUZ-HIIST E eoii hé baa6 , 6 wéloot ar vorzulou aréa. 24. üôgen Jézuz na fisié kéd enn- b6, rig ho anaoui a rés hoH, 2fc. Ha n’en doa kéd a ézomm é teùjé dén da rei testéni d*ézhañ diwor- benn enna dén, rftg héñ a wié pétrâ a toa esm dén. Israel, ha na ouzoud két kémefit-sé ? 11. Ê*gwirienez hel lavarann dïd, pénaoz é lévéromp ar péz a ouzemp, na pénaoz é rôorap testéni eùz ar péz hon côtf gwélet, ha koulskoudé na zigémérit két bon testéni. 12. Ma na grédit kéd dïn pa gnm- zann d’é-bec’h euz a draeu ann douar, pénaoz é krédot-hu dïn ma komzsnn d’é-hoc*fa eùz a draou ann éfiv ? 13. Dén n*eo pified enn éôv, néméd ann ^tni a z6 diskenned eùz aim éfiv,. Mftb ann dén péhini a z6 enn éfiv. 14. Hag ével m’en deùz Moizez sa- red eunn aer enn distrd, ével-sé eo réd é vé savet Mftb ann dén : 15. Évit na varvô két kemefid bini a gréd enn-hafi, b6gen m’en dévéz6 ar vuez peùr-baduz. 16. Rftk Doué en detiz. karet kémefit ar béd, ma en deùz r6ed hé Vâb enn-ber : évit na varv6 két kémeñd ini a gréd enn-hañ, hogen m’en 6évéz6 ar vuez pe6r-baduz. 17. Râk Doue n’en de6z két kased hé Vftb er béd, évit barna ar béd, hôgen évit ma véz6 salv>t ar béd gafit-bafi. 18. Néb a gréd enn-bafi, né két barnet: hdgen néb na gréd két, a z6 barnct a-vréma : 6 véza na gréd ked é hanô Mâb pénn-ber Doué. 19. Hôgen ehétn a bélcac’h é ten ar varnédigez-zé: dré ma eo deâed ar goulou er béd, hag eo bét gwell gafid ann dùd ann devolien égéd ar geulou : râg h6 6beriou a zô fall. 20. Râk piou-bennâg a ra drook, o gasa ar goulou, ba ne teti kéd ouc’h argoulou, évit na véz6 kèt dïskleriet hé oberiou. 21. Hôgen piou-bennftga ra diouc’h sr wirionez, a zeu ouc’h ar goulou, évit ma vézo gwélet hé 6beriou ; rftg hé Doué ifit bét great. 22. Goudé-zé 6 te6az Jézuz, gafid hé ztskib4e0, é douar Jodéa ; ehoom a réa énô gañt-hô, hag e vadézé. 23. Iann a vadézé ive é Aeanon t6st da Zalim ; rftg én6 éz oa katz a cou- reier, ha kalz a ze6é hag a oa badézet. 24. Ne6zé Iann né oa két bét choaz lékéad er vftc’h. 25. Hôgen eur striv a zavaz étré BBBVEZ fl diskibled Iann bag ar luzevien diwar- benn ar Skarzidigez. 26. Hag é teùjoñt da gavout Iann, bag é léverjoftt d’?zbao : Mestr, ann hini a ioa gan-éz enn tu all d’ar Jourdan, ba da behini ée’h eùz rdet testéoi, a vadcz bréma, hag ann holl a iâ d*hé gavoot. 27.1ann a respouñtaz hag a lavaras: Dén na hell digémérout nétrâ, némét - rôed é vé bét, crézhañ eùz ann éñv. 28. Choai hoc’h-onan a z6 testéni d’in pénaoz em eùz lavared d^é-boc^h: ff^ két mé eo ar Christ; hôgen kased pnqn bét enn bé raok. 29. Néb en deùz eur c’hrég, a zô ozac’h : hôgen miuoun ann ozach, péhini a/ z6 enn hé zâ, hag a zélaou anézbaB, a z6 laouen-brâz pa glev mouéz ann ozac’b. Lcùn eo éta a lé- vénez. 30. Réd eo éla d’ézhañ kreski, ba d’in bibanaat. i 31. Néba zô deùedeoz ann néach, a zô dreist ann holl. Néb a zô eoz ann douar, a z6 cuz ann dooar, bag bé lavar a za1c’h eùz ann douar. Néb a zeù eùz ann éñv, a z6 dreist ann boll. 32. Testénia a ra ar péz en deùz gwélet ha klevet: ha denna zigémer hé desténi. 33. Néb en deùz digéméret hé des- téni. en deùz diskouézet péoaos é oa Douc gwirion. 34. Râg ann hini en deùz kaset Dooé, a lavar komsiou Doué : ha Doué na rô kéd d czbañ hé spéred dré gemm. 35. Ann Tâd a gâr ar M4b : hag en deùz lékéat pép-trâ étré hé zaooarn. 36. Néb a gréd er Mab, en’deùz ar vucz peùr-baduz : hôgen néb na gréd kéd er Mâb, na wélù kcd ar vuez pcôr-badoz : hogen buaoégez Doué a joumô war-n-ézhao. IV. PENNAD. f. Jézoz cta 6 véza klcvet penaoz ar Farizianed a wié é réa moioc’h a ziskibled égét Iaon, hag é vadczc muioc^b a dad cgct-hañ. ÑT lilfN. 479 2. Pétrâ-beonag na vadéze két Jésoz, bôgen hé siskibied bép-k4n), 3. A iéaz-kold eùs ar Judéa, bag a sjstrôaz é Galiléa. 4. Rak réd é oa d’ézhsñ tréménood dré ar Samari. 5. Doñd a réaz ’ta enn eor géar eùz a Samari, hanvet Sikar, tost d’ann digwés a rôai Jakob d’hé vab Jozef. 6. H6gen énôéz oa feunteun Jakob. Ha, Jézoz 6 véza skofz eùz anp heñt, a azézaz war ar feonteoo-zq. War-dr6 ar c’houec’hved heur édo. 7. Doñd a réas eur vaoues eoz a Zamari évit tenpa dour, ha Jéséz a lavaraz d’ézhi: R6 da éva d’io. 8. (Rég é ziskibled a ioa éad é kéar évit préoa boéd). 9. HOgen ar vaouez-zé eos a Zamart a lavaraz d’ézhañ: Pénaoi té pa ood eoz a Jndéa, é c’hou4ennes-té da éva digan-éñ, ha me eùz a Zamari ? Rag ar luzevien na vonrroit két gañd ar Samaried. 10. Jézqz a respouñUz hag a Uva- raz d’ezbi : Ma anavézcbez r6 Dooé, ha piou eo ann hini a lavar dld: R6 da .éva d’in, martézé es pé da-uaaa goulenned da éva digañt-hañ, hag en defé r6ed d’ld dour bé6. 11. Ar vaoues a lavara* d’ezhañ: Aotrou, nécb eùz két péadrâ da denna dour, hag ar puñs a z6 doon : a béléac’h éta éz pé door béô ? 12. Ha brasoch oud égéd hontad Jakob, pébini en deùz r6ed d’é-omp* ar poñs-mañ, ha péhini en deùs éfet dour anézhañ, kerkools hag hé vu- galé, hag hé loéned ? 13. Jézuz a respooñtaz, hag a la- varaz dézbi: Pioo-beonâg a ev eùz ann dour-mañ, en dévézô c’hoas se- c’hed : b6gen piou-bennâg a év6 eôz ann dour a rùinn d’ézhaü, n’en dé- vézô bikenn a zec’hed: 14. Hôgen apn dour a roinn d’éz- hañ, a zeüi enn-hañ ar vammen eoz a eunn dour a zilammù bétég er vuez peôr-baduz. 15. AY vaooez a lavaraz dézhao: R6 d’in eoz ann dourzé, évit n’am béz6 kéd a zec’hed, ha na zeuinn kéd amañ da denna door. 486 AVIBL SAATKL JÉZÜZ-KB IST 16. Jézos a lavaraz d’ézbi: Kéa, laaz oot-hañ, bag a lavaras d’ézhañ: galr da ozac’h, ba detiz amañ. Mestr, debr. 17. Ar vaooez a respoontaz bag a 32. Hôgen héñ a lararaz d’ézb6: lavaras d’ézhañ : N’em etiz kéd a Eur boéd em etiz da zihri ha na ana~ ozac’b. Jézoz a lavaraz d’ézhi : La- vézit két. t varèt mâd éch euz: N’em etiz ked a 33. Netizé ann diskibled a tavariz ozac’h : ann èil d’égilé: Hag unan-bennag eo 18. RAk pemb ozac’h éc’b etiz bét, defé kased da zibri d*ézhafi ? hag ann hfoi éc*h etiz bréma né kéd 34. Ha Jézuz a lavaraz d’ézh6: Va da ozac’h : lavaret mâd éc’h etiz. boéd eo 6ber ioul ann hini en detiz va 19. Ar vaouez a lavaraz d’ézhañ: c’baset, évit ma peùrchrinn bé ôber. Aotrou, gwéïoud a rann pénaos ood 35. Ha na livirit-hu két c’hooi, pé- eur Profed. oaoz da benn pévar miz é tetii ar 20. Hou tadou hô detiz azetilet war médérez? Chétu mé a lavar d*é-hoc’b; ar ménez-mafi, ha c’hooi a lavar pé- Savid hô taoo-lagad, ha sellid oud ar naoz 61éruzslem éma ai léac’b é pé- mésiou, gwenn iñd évid ar médérez. hini eo réd azetili. 36. Ha néb a véd a zigémer ar g6br, 21. Jézuz a lavaraz d’ézhi’Maouez, hag a zastom frooez évid ar vuez kréd dïn, doñd a ra ann heor, é pé- peur-baduz: évit ma eh em laooénaj hini na azetilot moi ann Tâd, na wsr néb a hâd kerkoolz ha néb a véd. ar ménez-sé, nag é Jérozalem. 37. Rak é kémeñi-mañ eo gwtr ar 22. Choui a azetil ar péz oa ana- gér a lavar: pénaoz unan a hâd, hag vézit két: nt a azetil ar péz a anavé- eunn all a véd. somp ; râg ar zilvidigez a zeù etiz ar 38. H6 kased em eôz da védi ar Iuzevien. ’ péz n’hoc’b etiz két labouret: ré all 23. Hôgen doñd a ra ann heur, ba h6 detiz lahooret, ha c*bobi a z6 éad detied eo, é péhini ar gwir azetilerien enn h6 labour-ht. a azetilô ann Tâd é spered hag é gwi- 39. Kalz etiz a Zamaritaned ar géar- 24. Doué a z6 spéred, réd eo d’ar zé: Lavared en detiz dïn kémend em ré a azetil anézhañ, hé azetili é spéred etiz gréat. hag é gwirionez. 40. Ar Zamarilanftd éta 6 véza detied 25. Ar vaooez a lavaraz d’ézhañ: d’bé gaVout, a bédaz anézbañ da Gouzoud a rann pénaoz é tlé doñd ar choum énô. Hag héñ a joumaz én6 Mési (da lavaroud eo ar Christ); pa daou zervez. véz6 detied éta, é tiskleri6 d’é-omp 41. Ha kalz muioc’h a grédaz enn* 26. Jézoz a lavaraz d’ézhi: Mé eo 42. nag é lavareñd d’ar vaouez-zé; péhini a gomz gao-éz. N’eo muj évid ar péz éc’h etiz lavaret 27. Ha netize etetiaz hé ziskibled, é krédomb bréma ; râg bé glevet hon ha^ é oañt sooézet 6 véza ma korazé e6z hon-onan, bag é oozomp pénaoz oud eorvaooez. Hôgen dén na lavaraz eo évit-gwir Salver ar béd. d’ézhañ : Pétrâ a glaskez, pé pérâg é 43. Daou zervez goudé éz éaz-kuld komzez ood boo-mañ ? ac’haaô; hag éz éaz é Galiléa. 28. H6gen ar vaouez a lézaz hé fôd 44. Râk Jézoz a lavaré hé-nnan, door, hag a iéaz é kéar, bag a lavaraz pénaoz eor Profed a z6 héb ban6-mâd d’ann dùd ac’han6: enn hé vrô hé-onan. 29. Detiit ba gwélid eunn dén, pé- 45. 0 véza éta detied é Galiléa, ar bini en detiz lavared dïn kémeñd em Cbaliléaded hen digéméraz ervâd • etiz gréat: ha né kéd héfrar Christ? dré m’h6 doa gwélet ar pez en doa Gana UEiVBZ SAÑT IANN 481 fiawa é Gattléa, é péléach en doa gréat gwln gafid dour. Hag énô éz oa eur Priñs pehini en doa eur mâb klâfi é Kafarnaom. 47. Hé-mañ 6 véza klevet pénaoc ]ézuz a ioa deued euz a Judéa é Gali- léa, a iéaz d’hé gayout, bag a bédaz anézhafi da ziskenni dtié dt, évit ia- c’haad hé vâb; rak daré é oa da vervel. 48. Hôgen Jézuz a lavaraz d’ézhafi: Ifa na wélit arwésiou ha burzudou, na grédit két. 49. Hag ar Priôs a lavaraz d’ézhañ: Aotrou, disken abafz ma véiô marô va mâb. / 50. Jézuz a lavaraz dézhañ : Kéa, da vâb a zô M6. Ann dén-mafi a gré- daz er gér en doa lavaret Jézuz d éz- bafi, hag a iéaz-kutt. 51. Hôgen pa édo hé-mafi enn hcñl, hé véaellou a ziarbennaz anézhañ, haga lavaraz d’ézhañ: da vâb a zô béô. 52 Hag héfi 6 véza goulenned di- gañd-hô da bé heur é oa en em gavet gweiloc h, é léverjofit d*ézhaô: Déac’h d’ar seizved heur ann dersien é deuz bé lézet. 53. Ann tâd a anavézaz pénaoz é oa enn heur-zé en doa Jézuz lavared d’éznafi: Da vâb a z6 béô; bag é kré- daz héfi hag bé holl dùd. 54. Hen-nez a oé arvn eil vurzud a réaz Jézuz pa zeùaz a Judéa é Galiléa. V. PENNAD. 1. Goudé-zé goél ar Iuzevien ô véza deuet, Jézuz a biñaz da Jéruzalem. 2. H6gen béz’ ez oa é Jcruzalem prfisin ann défived, péhini é iéz Hébré a zô banvei Betsaida, hag en doa pemp pofidalez; 3. É péré é oa gourvézet eul lôd brâz a dùd klâfiv, a dùd dall, a dùd kamm, a dùd dizec’het, péré a c hor- tôzé roa vé kefluslet ann dour. 4. Rag Éal ann Aotrou a ziskenné a-amzer-é-amser er pifisin j hag ann dour a oa kéflusket. Ha piou-bennâg a ziskenné da-gefita er pifisin, goude ma oa bét kéflusket ann dour, a ia- c’héé, daoust pé gléfived en doa. H 5. H6gen béz’ é oa én6 eunn dén pébini a ioa klafiv eiz vloaz ha tré- gofit a ioa. 6. Pa wélaz Jézuz hé-mañ gourvé- zet, hag 6 vésa ma anavézé pénaoz é oa klafiv peil amzer a ioa, e iavaraz (fézbañ : Ha té a fell d’id béza iac h ? 7. Ann dén klafiv a respoufilaz oTézhafi: Aotrou, n’em eüz dén évit va lakaad er pifisin, goudé ma eo bét kéflusket ann dour: hag é-pad émounn 6 vofit, eunn all a ziskean em raok. 8. Jézuz a lavaraz d’ézbafi : Saô, kémer da vélé, ha kerz. 9. Hag ann dén-zé a zeôaz iac*h râk-tâl: bag é kéméraz hé wélé, hag é kerzaz. Hôgen ann dervez-zé a ioa deis ar sabbat. 10. Ar luzevien a lavaraz éta d’aon hini a ioa bét iachéet: Ar sabbat eo, né kéd aotréed did doogen da wélé. 11. Hag héfi a respoufitaz d’ézb6 : Ann hini en deùz va iac’héet, en deùz lavared d’in : Kémer da wélé, ba kerz. 12. Hag bt a c’boulennaz digafit- hafi: Piou eo ann dén-zé péhini en* deùz lavared d’id: Kémer da wélé, ha kerz ? 13. Hôgen ann bini a ioa bét ia- cbéet, na wié két piou é oa. Râk Jézuz a ioa en em dennet eùz a efi- grpez ar bobl a ioa én6: 14. Goudé, Jézuz a gavaz anézbafi enn templ, bag a Javaraz d’ézhañ : Chétu oud deùet iac’b : na bec4i mui hiviziken, gañd aoun na c’boarvézché gwasoc’h ganéz. 15. Ann dén-zé a iéaz da gavoud ar lnzevien,hag a lavaras/fézbopénaoz é oa Jézuz en doa hé iac’béet. 16. Dré-zéeo é teüé ar luievien da beskina Jézuz 6 véza m’en doa gréat kémefit-sé é deiz ar sabbat. 17. Hôgen Jézuz a respoufitaz d’éz- h6 : Va Zâd en deuz labouret bété vréma, ba mé a labour ivé. 18. Évit-sé éta ar luzevien a glaské c’boaz mui ann doaré d’hel laza; râk né dorré két. hép-moi-kén arsabbat, , b6gen lavaroud a réa pénaoz Doué a ioa hé DâtL oc’b en am 6ber kévatai da Zoué. Jezoz éta a respouñtaz hag a lavaraz d’ézh6: 19. É-gwirionez hel lavarann d’c* 31 482 ’ AVIBL SAÑTBL hoch: Ar Mâb na bell ôber nétrft anézhafi hé-unan, ha na ra néméd ar péz a wél hé Dâd oc*h ôber; râk kémeñd a râ ann Tâb, ar Mâb a ra i?é ével-t-hafl. 20. Règ ann Tâd a gâr ar Mâb, hag é tiskouéz (Fézhafi kémefid a râ: hag é tiskouézô d’ézhafi ôberiou brasoc’n égéd ar ré-mafi, enn hévélep doaré roa vïot souézet-brâz hoc’h-unan. 21. Règ ével ma tefi ann Tâd da zazorc’hi ar ré varô, ha da rei d’ézh6 ar vuez, ével-sé ar Mâb a rô ar vuez da néb a gâr. - 22. Hôgen ann Tâd na varn dén é-béd: râk péb barnédigez en detiz rôed dar Mab, 23. Êvtt ma teôi ann hott da énori ar Mâb, évet ma énoroñt ann Tâd. Nép na énor kéd ar Mâb, na énor kéd ann Tâd péhini en deùz hé gaset. 24. É-gwirioncz hel lavarann d’é- boc’h, pénaoz piou-bennâg a zélaou va gér, hag a gréd enn hini en deôz va c*haset, en dc6z ar vuez petir- baduz, ha na ze6 kéd er varn, hôgen

  • tréménoud a ra eùz ar roarô d’ar vuez.

25. Égwirioncz hel lavarann d’c- hoc’h, pénaoz é teù ann heur, hag eo deùet, é péhini ar ré varô a glev roouéz Mâb Doué: hag ar ré a glevô a vév6. 26. Râg é-c’hlz ma en deôz ann Tâd ar vuez enn-hañ hé-unan, r6ed en detiz ivé d’ar Mâb ar galloud da gaood ar vuez enn-hafi hé-unan : 27. Hag en detiz rôed d’ézhafi ar galloud da varna, 6 véza ma eo Mâb ann dén. 28. Na vézit két sohézet etiz 8 gé- mefit-mafi; râk dofid a ra ann heur é péhini ar ré holl a z6 er bésiou a glev6 mooéz Mâb Doué: 29. Hag ar ré h6 dévéz6 gréat mâd a zav6 évit mofid é dazorc’bidigez ar vuez; htigen ar ré h6 dévézô gréalfall, évit mofit édazorc’hidigez ar varn (g). 30. Na hellann-mé 6ber nétrâ ac’ha- noun vs-onao. Dlouc’h ma klevann, é varnann : ha va barn a z6 gwirion; rak na glaskann két va ioul, hôgen iool ann hini en detiz va chaset. 31. Ma r6ann testéni ac’hanouri va- unao, va zesténi oé két gwlr. jbzgz-KHIST 1 32. Béz’ éz etiz eunn <e)l hag a r6 testéni ac’hanoun : ha gouzoud a rann pénaoz ee gwtr ann desténi a r6 ac’hanoun. 33. Rased hoc’h etiz étrézég lann ; bag héñ en detiz rôet testéni d’ar wi- rionez. 31. Êvid-oun-mé né kéd etiz a eunn dén é kémérann tesiéni: htigen ann dra-mañ a lavarann évit ma viot salvet. 35. Héfi a ioa cor chleôzeur leskU dik ha lugernuz. Hôgen fellet eo béd d’é-hoc’h en cm laouénaad évid eunn amzer ond hé c’hou!ou. 36. H6gcn mé am etiz eunn testéni brasoc’b égéd hini lann. Râg ann 6be- riou en detiz rôet va Zâd ar gailond dïn da bctir-ôber; ann 6beriou a rann, a r6 ann desténi ac’hanoun, pénaoz ounn kaset gafit va Zâd: 37. Ha va Zâd péhini en deoz va c’haset, en detiz hé-unan r6et testéni achanoun : ha c*houi nThoch ctiz his- kpaz kleved hé vouéz, na gwéled bé zremm 38. Hag hé chér na joum kéd enn- hoc’h ; râk na grédit kéd enn hini en detiz va c’haset. 39. Chouilid er Skrituriou, pa ven- nit pénaoz é kéfot enn-hô ar vuez petir-baduz: hag ht eo a r6 testéni ac’hanoun. 40. Ha na fetl kéd d’éhoc’h dofid d’am c’havout évil kaood ar vuezl 41. Na gémérann két va skéd etiz ann dtid. 42. Ilôgen hoc’h ansvézet em etiz: 6 véza n’hoe’h etiz kéd eon-bocb ka- rafitez Doué. 43 Ê hanô va Zâd ounn detiet, ha n’boc’h etiz két va zigéméret: mar teti eunn alï enn hé hanô bé-unan, é tigémérot anézhafi. 44. Pénaoz éc’h hetlit-hu kridi, c*houi péré a zigémer ar skéd a zeù etiz ann eil dégilé,ha na glask kétar skéd a zeti etiz a Zoué hép-kén. 45. Na vennit két pénaoz eo raé a damallô ac’hanoc’h dirâk va Zâd : Moizez eo é péhioi éma bô kortoz a damatl ac’hanoc’h. 46. Râk ma krédac’h é Moizez, é krédacïi ivé martézé enn-oun \ râk skrived cn detiz diwar va fenn. BfftVEZ SANT IANN. 483 47. Hôgen ma na grédit két ar péz endeùs scrivet, pénaoz é krédot-hu ar péz a lavarann d’é-hoc’h ? VI. PENNAD. 1. Goudé-zé Jézuz a iéaz enn tu ail da vor Galiléa, é péléac h éma lagen Tibériad: 2. Hag eol lôd brâz a düd a heulié anézhao, 4 véza m’h6 doa gwélet ar vorzudoo en doa gréat war ar ré glañv. 3. Jézuz a biñaz éta war eur ménez; hag éc’h azézaz énô gañd hé ziskibled. 4. H6gen tôst é o* ar Pask, péhini a zô goél ar luzevicn. 5. Jézuz éta 6 véza savet hé zaoo- lagad, bag 6 wéloot péoaoz eol I6d brâz a dùd a zeué d’hé gavout, a la- varaz da Filip : A beléac’h é pré- nimp-ni bara évrt ma tebrô ann holl dodzé? 6. Hôgen kémeñt-mañ a lavaré évid bé dempti; râg béñ a wié pétrâ en doa da 6ber. 7. Filip a respooñtaz dézhañ : Na vé kéd a-walc’b gañd daou’ c’haüt diner a vara évit rei eonn tammik da bép-hini. 8. Uoan eôz hé ziskibled, André, breùr Simon-Per, a lavaraz d’ézhañ: 9. Bez’ éz eùz cnr bugel péhini en deuz perap tors beiz, ha daon bésk; h6gen pétrâ eo ann dra-zé évit ké- meod a düd 9 10. Ha Jézoz a lavaraz d’czhañ: Grtd d’ann dùd azéza. H6gen kalz a c’héot a ioa énô. Hag éch azézaz war- drô pemp mil dén. 11. Jézoz éta a géméraz ar baraon: ha goodé béza trugarékéet, é rannaz anézbd élré ar ré a ioa azézet. Rei a réaz ivé eôz ar pésked kémeut ha ma fellaz d’ézh6. 12. Goodom’h6 doé a-walch, é la- varaz d’hé ziskibled : Daslomid ann tammou a z6 cboomet a zilerc’h, évit na véziñt két kollet. 13. H6 daslomi a réjoñd éta hag é leonchoñt daoozék paner gañd ann tammoo eùi ar pemb bara hciz, a oa cboumet a zilerc h arré h6 doa debret. 14. Ann dùd-zé éta pa wéljoñt ar burzod en doa gréat Jézuz, a lavaraz*\ Hen-aez eo évit-gwir ar Profed a dlé doñd er béd. 15. H6gen Jéznz6c’hoozoot pénaoz é tlieñt doñd da grapa enn-hañ évid bé lakaad da Roué, a dec’haz adarré war ar raénez hé-unan. 16. H6gen pa oé deùed ar pardaez, hé ziskibied a ziskennaz étrézég ar m6r. 17. Ha pa oeñt piñet enn enr vag, éz éjoñt enn tô all d’ar môr é Kafar- naom. Ha daré é oa ann n6z, ha Jézuz né oa két c’hoaz deùet d’b6 c hayout. 18. Koulskoodé ar môr a zavé, 6 véza ma c’bouézé kré ann avel. 19. Hôgen goudé m’b6 doé roévict war-héd pemp stad war-n-ugeñt pé trégoñt stad, é wéljoñt Jézuz 6 ker- zond war ar môr, hag 6 tôstaad ouch ar vâg; hag hô doé spouñt. 20. Hôgen héñ a lavaraz d’ézh6: Mé eo, na spouñtit két. 21. Hag é fellaz d’ézhô hé géméroud er vâg : ha râk-tâl ar vâg en em gavaz ood aon douar é péhioi éz éañt. 22. Aütrônôz, ar bobl péhini a ioa enn tù^all dar m6r, a wélaz pénaoz né oa béd énô néméd eur vag, pénaoz né oa kéd éat Jézuz er vâg gañd bé ziskibled, hôgen pénaoz aon diski- bled a oa éad ho-unan : 23. (Râk deùed é oa bagou all eoz a Dibériad, tôst d’al léac’h é péhini Jézuz, goadé béza trugarékéet ann Aotrou, en doa r6et bara da zibri d’ézh6): 24. Pa wélaz éta ar bobl pcnaoz Jézuz na oa kéd én6, nag hé ziski- bled kéu-nébeut, é piñchoñt war ar bagoo-zé, hag é tenjoBd da Gafar- naom évit klaskout Jézoz. 25. Ha pa h6 doé hé gavet enn tu all d’ar môr, é léverjoñd d’ézhañ : Mestr, peùr oud-dé deùed amañ? 26. Jézoz a respouñtaz bag a lava- raz d’ézhô: Ê-gwirionez, é gwirionez bel lavarann d’é-hoc’h : va c hlaskood a rlt. ha né kéd évit béza gwélet bur- zodoo, bôgen évit béza debret bara, hag évit béza bét a-walch anézbañ. 27. Labourit, nann évid ar boéd a m AYIBL 3AÑTBL JBZUS-KBIS T ia da goll, hôgen évid ann hini a bâd bétég er vuez petir-baduz, a rôi d’é- hoch Mâb ann dén. Râg hé-mañ eo eo deùz arouézed Dooé arin Tad. 28. Hag hl a lavaraz d’ézbañ: Péïrâ a raimp-oi évid ôber ôberiou Doué ? 29. Jézuz a respouñlaz hag a lava- raz d’ézh6 : Hé-mañ eo ôber Dooé, ma krédot enn bini en deùz kaset. 30. Hag hl a lavarsz d’ézbafi: Pé aroucz a rcz-té, évit pa hé gwélimp ma krcdirap d’ld? Pétrâ a réz-té? 31. Hon tadou h6 deus debret ar mann enn diatrô, hervez ma eo skri- vet: R6ed en deùz d’ézbô da zibri bara ann éñv. 32. Netizé Jézuz a lavaraz d’ézhô : É-gwirionez, é-gwiriouez hei lava- rann d’é-hoc’h : Moizez n’en detiz két rôed d’é-boc’h bara ann éñv, htigen va Zâd eo a r6 d’é-hoc’h ar gwir vara eôz ann éñv. 33. Râk bara Doué eo ar bara a z6 diskenned eùz ann énv, bag a rô ar vuez d’ar béd. 34. Hôgen bi a lavaraz dézhañ: Aotrou, rô d’é omp bépréd ar bara-zé. 35. Ha Jézuz a lavsraz d’ézb6: Mé a z6 ar bara a voez : néb a zeu d’am c havout o’en dévéz6 kéd a naonn ; ha néb a gréd enn-oun n’en dévézo bikenn a zec’hed. 36. Hôgen hel lavared em etiz o"é« hoc’h,va gwélet boc’h etiz,banboch etiz két krédet enn-oun. 37. Ar ré holl a r6 va Zâd dïo, a zetii d’am c’havout: ba na daolinn két er-méaz ann hini a zetii d’am c’bavout; 38. Rak diskenned ounn etiz snn énv, nann évid 6ber va ioul, hdgrn évid 6ber ioul ann hini en deùz va c’haset. 39. Hôgen hou-mañ eo ioul va Zâd péhini en detiz va c’haset; pénaoz na gollion bini etiz ar Té holl en detiz r6ed dïn, h6gen ma tazorc’hinn anéz- hô enn deiz divéza. 40. H6gen hou-mañ eo ioul va Zâi péhini en detiz va c’haset; péoaoz pioo-bennag a wél ar Mab, hag a gréd enn-hañ, en dévézô ar voez petir- baduz,hag étazorcbinn anézhañ enn deiz divéza. 41. Ar luzcvten a vondé out-bañ, 6 véza ra’eo doa lavaret: Mé a z6 ar bara buézek a z6 diskennet eoz ann éñv. 42. Hag é ïavareñt: Ha né kéd bé- roañ Jézuz mâb Jozef, etiz a béhini 6c’h anavézomb ann tâd hag ar vamm ? Péoaoz éta é lavar-héñ eo diskenned eüz ann éñv ? 43. H6gen Jezuz a respoodtaz hag a lavaraz d’ézh6 : Na voudil kéd étré- z-hoc’h; 44. Dén é-béd na heli doñd d’am c’havout, némcd didennet é vé gañt va Zâd péhini en detiz va cïiaset: ha mé a zazorc’h6 anézbafi enn deiz di- véza. 45. Ha skrived eo er Broféded: Hag é véziñd hoH desket gadd Doné. Pioo-bennag en detiz klevet ann Tâd hag en detiz desket, s zetii d’am c’ha- vout. 46. Né kéd en défé dén gwéïet aon Tâd,.neméd ann bini a zeti etiz a Zooé : hen-nez en detiz gwélet ann Tâd. . 47. H-gwirionez, é-gwirionez bel lavarann n’é-hoc’h K Néb a gréd enn- oun, en detiz ar vuez petir-baduz. 48. Mé a z6 ar bara a vuez. 49. H6 tadou hô detiz debret ar mann enn distrô, hag iñt marô. 50. H6gen bé-mañ eo ar bara a z6 diskenned euz ann éñv ; évit na varv6 két néb eo detiz debret enz anézbsñ. 51. Mé a z6 ar bara buézek a z6 diskennet êtiz ann éñv. 52. Mar tebr eur ré etiz ar bara-zé, é vév6 da vikeoo: bag ar bara a rtiinn, eo va c’htk a rôinn évit buez ann dtid. 53. Kouiskoudé ar luzevien a strivé étré-z-hô, 6 lavarout: Pénaoz éch hell hen-nez rei d’é-omp hé gtk da zibri ? 54. 06gen Jézoz a lavaraz d’ézh6: Ê-gwirionez, é-gwirtonez, hel lava- rann d’é-hoc’b : Ma na zebrit két ktk Mâb ann dén, ha ma na évit kéd hé cboad n’b6 péz6 kéd ar vuez enn- hoc’h. 55. Néb a zebr va c’Wk, hag a é? va goâd, en detiz ar vuez petir- baduz, ha mé hen dazorc’h6 enn deiz divéza. ¦jaVBZ saüt 1ANN. 485 56. Rafc ra c*hik a s6 eor gwir voéd, ha na goad a zA eor gwtr Traooed. 57. Néb a tabr ts c’htk, bag a év va goad, a caoum enn-oon, ha mé eoo-haü. 58. Ê-c’hli ma eo béo va Zad, pé- hini en deoz va e’hasei, hag ooon béo dré va Zâd; évei-sé oeb a zebrô achawoun a vév6 dré-s-ooo. 89. Hen-nes eo ar bara a zô dis- kennet eùs ann éñv. Né kéd ével ar maon h6 deùz debret b6 tadoo, hag ht a sô maro koulskondé. Néb a sebr ar bara-maô, a vév6 da vikenn. 60. Ann traou-zé a lavaraz pa gé- lenoe er shaagog .é Kafaraaom. 61. H6geo kals eoz bé ziskibled, 6 klevood aon dra-sé, a lavaraz : Gar6 eo ar geciou-zé, ha piou a hell h6 sélaoai ? 62. Hôgeo Jézuz, péhini a wié enn- han hé-uoan pénaos bé ziskibled a voudé diwar-beon kémefit-sé, a ia- varaz d’ézh6: G wail-skooér a gémérid eus a gémefit-sé ? 63. Ha mar gwélit Mâb ann dén 4 piia el léac’h ma édo keñt ? 64. Ar Spéred eo a rd ar voes : ar chlk na hell nélrft: ar geriou em eaz lavared d’é-hoc’h azô spéred ba bues. 65. Hdgen bés’ éz eùz bioiennou enn b6 toiez ha na grédofit két; râk Jezuz a wié adaiea; ar penn-kefita péré a ioa ba na gredefit két, ba pioo e oa snn bini a dhé bé werza. 66. Hag 6 lavaraz: Dré-zé eo em eùz lavared d’é-hoc’h pénaos dén aa hell dofid dam c’bavoot, ma n’eo rôed d’ézbafi dofit gañt va Zid. 67. A oeùzé kalz eùz bé siskibled en em dennaz adré; ba n’as éafit mui d’hé beùl. 68. Ha Jézoz a lavaraz d’aon daoo- sék: Ha cTioui, ba oa fell kéd d’é- hoc’h ivé moñt-kultt 69. Simoo Per a respoufitat d’éz- hafi : Aotrou, étrésé piou éz aiemp? Tééc’h eâs gerioo ar Toei peùr-badus. 70. Ha ni a gréd bag a anaves pé- naoz oud ar Christ Mâb Doué. 71. Rémcfit-mafi a lavaré diwar- benn luzaz lskariot mâb Simon ; râg heo-nez eo a dlié bé werza, évit-hafi da vésa unao cùa ann daoosék* VII. PENNAD. 1. H6geo abaoé neùzé Jézuz a gerzé é Galiléa ; râk na fcllé kéd â’éshañ kerzood er Judéa, dré ma klaské ar losevien ann doaré d’bé laza. 2. T6sl é oa goél ar lozevien, han- vet goél aon Teltou. 3. Hé vraudeùr a tavaras éta d’és- bafi: Kéa ac’haoo, ba kéa er Judéa, évit ma wélô ivé da ziskibled ar péz a réz. 4. Râk déô na laboor é-kâz, ma fell d’ézbafi beza anavézet gaôt ann boll: pa réz kémefit-sé, en em rô da anaoud d’ar béd holl. 5. Râg bé vreùdeùr na grédeñt kéd enn-haü. 6. Jesds éta a lavaraz d’ésh6: Nè két c’hoss deùet va amzer ; hogen- boc^b amzer-c’houi a z6 bépréd daré. 7. Ar bed aa bell kéd h6 kasaat: kogeo va c’basaat a ra ; dré ma rôann testéni diwar hé benn, pénaoz eo falt hé ôbériou. 8. Id c’hooi d’ar goél-mafi; évid- oona-me né d:ann kéd d ar goél-mafi; râk va amzer né kéd deùet c’boaz. 9. Goudé béza lavaret kémefit-sé, é choamai é Galiléa. 10. Hogen pa oé éad hé vreùdeôr kott, éi éaz ivé d’ar goél, naon enn euoo doaré aaat, fadgen é-cblz é-koz. 11. Ria) ar Iuzcviea a glaské anéi- bafi é-pad ar goét, hag a lavaré: Pé- léac’h éma hefi-nei ? 12. Hag eor bood brai a ioa diwar hé beno é-tooei arbobl. Râk lôd a» lavaré: Eunn dén mad eo. Hôgen ré all a lavaré ; Nann, bdgen tooella a ra ar bobl. 13. Koulskoodé déo aa gomzé boel diwar bé bann, gafid aoun râg ar lu- zevien. 14. Hogert war-dr6 kreii ar goél, Jéiui a binai d’ann lempl, hag en am lekéai da gélenna. 15. Hag ar Iaievien a ioa souézet brâz, hag a lavaré : Péoaoi é oar hé- mañ ar Skrituriou, pa oeo deôz kéd h6 desket? 16. Jézoi a respoofilaz hag a lava- raz d’ézhô: Va c’hé4énnadorez né kéd 486 AVIBl SAÜTBL JEZCS-KtlST dïn, hôgen d ann hini en detiz va c’haset. 17. Mar fell da ooao-benoâg 6ber ioul Doué, éc’b anavézô mar teâ va ebélénnadurez dioot-bañ, pé mar komzann sc’banoun va-unan. 18. Néb a gomi anézbañ bé-uoan a glask bé cbloar hé-unao : h6gen néb a glask gloar aon hini en de6i bé gssct, hen-nes a s6 gwirion, ba n’etiz kéd a c’haou enn-bañ. 19. Ha n’en deuz két Moizez rôed al lézen d’é-hoc’b ; hag hini acba- noc’b na vir al lézen ? 20. Pérâg é likit-hu hô poell d’am laza ? Ar bobl a respooñlaz bag a la- varaz : Ann diaoul a z6 gan-éz ; piou a laka hé boell d’az laza ? 21. Jézuz a respooñtaz hag a lava- raz d’ézhô : Eonn ôber em eùz gréat, bag boll oc’b souézet-brâz. , 22. Koulskoudé Moizez eo detiz rôed d’é-boc’h ann trô-drooc’h : (né kéd é tetifé etiz a Voizez, hôgen etiz ann tadoo) hag é tr6-drooc’bid ann den da zeiz ar sabbat. 23. Mar tigémer eunn dén aon tr6- drouc’h da zeis ar sabbat, bép terri lézen Moizez, pérâg é sav droug enn- hoc’h 6 véza maem etiz iachéet euno dén penn-da-benn é deiz ar sabbat ? 24. Na varnit kéd hervez ann doaré, bôgen dougid eur varn gwirion. 25. Netizé hiniennou etiz a Jéruza- km a lavaraz : Ha né kéd bcn-nez a glaskoñt évid hé iaza ? 26. Ha chétu é komz dirâg ano holl, ha na lévérofit nétrâ dézhañ Ha n’h6 detiz két anavézet Pennou ar vrôpénaoz évit-gwtr eo ar Christ? 27. Goozood a réomp koulskoudé a béïéac’h é teti bé-mañ: htigen pa zetii ar Christ, dén na wéz6 a béïéac’b eo. 28. Hôgen Jézuz a gomzé kré eon templ, 6 kélenna, bag 6 lavarout: Va ansood a rtt: ba gouzoud a rlt, a bé- léach ouon : ha n’ounn két detied ac’hanoon va-unan ; hôgen gwtr eo ann bini en detiz va c’baset, ha na anavézit kéd anézbafi. 29. Êvid-ouo-mé a anavei anézhañ, râg anézbañ oonn, bag héfi eo eo detiz va c’haset. 4 30. Ilôgen klaskoud a réafid ann tù da gregi enn-hafi; ha dén na téleé hé zoorn war-n-ézhafi, 6 véza né oa* két c’boaz detied hé henr. 31. Koulskoudé kalz etiz ar bobl »• grédaz enn-bafi, hag é lavarcfit: Pa zetii ar Cbrist, bag héfi a rai moioch a vorzudoo égét oa ra fae-man ? \ ’ 32. Ar Farizianed a glevé ar bobi 6 lavarout kémeñt-sé diwar bé betin: hag ar Farizianed a gasaz soudarded évit kregi enn-hafi. 33. Hôgen Jézoz a lavaraz d’ézh6: Émoon c’boaz gan-é-hoc’b eunn né- betid amzer: bag éz inn da gavood aon hini en detiz va c’baset. 34. Va c’blaskoud a réot, ba n’em c’héfot két: ba na beilit kéd doñt el Iéac’h ma émounn. 35. H6gen ar luzevien a lavaraz étréz hô : Péléac’h éz ai, ha na hel- limp kéd hé gavout? ba mofid a rai é-touez ar Jefitiled a z6 skiñet dré holl, ha kéleona a rai sr Jefililed9 36. Pétrâ eo ar gér-zé en dctiz la- varet: Va chlaskoud a réot, ba na bellit kéd dofit el léac’b ma émounn ï 37. D’ano deiz divéza, péhini é oa ar brasa etiz ar goél, Jézuz a zavaz, s hag a lavaraz a-boéz-penh: Néb eMpi^ detiz sec’bed, detied d’am c’havot0lv hag évet. 38. Néb a gréd enn-oun, hervez ma lavar ar Skritur, é rédô etiz hé g6v steriou dour bé6. 39. Rémefit-sé a lavaré etiz ar Spé- red adliédofider réa grédéennhañ; râk né oa két c’hoaz rôed ar Spércd, 6 véza oé oa két choaz éat Jczuz enn hé chloar. 40. Koulskoudé 16d etiz ar bobl, 6 klevoud ar brézégou-zé, a lavaré : Êvit-gwir eur Profed eo hé-mafi. 41. L6d all.a lavaré: Ar Christ eo. Hôgen ré all a lavaré : Hag etiz a* Chaliléa é tetii ar Christ ? 42. Ha na lavar kéd ar Skritur, pé- naoz ar Christ a zetii etiz a wenn David, hag etiz a géar Vétléhem é péléach é oa David ? 43. Ével-sé é oa dizunvaniez étouez ar bobl diwar hé benn. 44. Hôgen lùdsnézhôa fellcdézh6 kregi enn-hafi: koolskoudc dén é bcd na lékéaz hc zourn war-n-czhafi. HBRVBZ SANT IANN. «7 45. Ar zoudarded a zislrôaz éta étrézég ar Véieien bag ar Farizianed. fiag ar ré-mañ a lavaraz d’ézb6 : Pérâk n’hoc’h eùs-hu kéd bé zigaset ? 46. Ar zoudarded a respoufitaz : Biakoaz dén na gomzaz ével ann dén-zé. 47. ArFarizianed a lavaraz d’ézh6: Ba n’oc’h kéd ivé louellet ? 48. Ha ri’eùz kéd unan-bennâg eùz ar Briñsed, pé eüz ar Farizianed bag a grédcbé enn-hañ: 49. Bâg évid ar bobl-mañ, péhini na anavez kéd al lézen, milliged eo. 50. Nikodémuz, ann hini a ioa éad d’hé gavout é-nâd ann nôz, hag a ioa unan eüz he ziskibled, a lavaraz d’ézbô: 51. Hag hol lézen a varn dén, bép ma eo bét sélaouet da geñta, hag bép ma anavézeor pétrâ en deùz gréat ? 52. Ar ré-mañ*a respouñtaz hag a lavaraz d’ézbañ: Ha Galiléad ood-dé ivé? Lenn gañt préder ar Skrituriou, ha gwél pénaoz oa zâv kéd a Brofed efiz a Chaütéa. 53. Ha pép-hini en em dennaz enn hé dt. VIII. PENNAD. 1. Hôgen Jézuz a iéaz warMénez Olived: 2. Ha da choulou-deiz é teùaz adarré enn templ, hag ann boll bobl a zeôaz d’bé gavout, hag 6 véza azé- zet é kéleoné anézhô. 3. Neüzé ar Skribed bag ar Fari- zianed a gasaz ô?ézhafi eur vaouez péhini a ioa bét kéméret enn avoul- triez: bag 6 véza bé lékéad é-kreiz, 4. Ê léverjofid da Jézoz : Mestr, ar vaouez-mañ a zô bét kéméret enn avoultriez. 5. Hôgen Moizez en deùz gourc’hé- mennet d é-omp el lézen labéza ann bévélep tôd-zé. Ha té, pétrâ a lévérez? 6. Hôgen kémeñt-mañ a lavarefit évid hé dempti, hag évit gelloud hé damalloul. Ha Jézuz 6 taou-bléga a skrivé gafid bc vlz war ann douar. 7. Évcl éta ma keñdalchcñt ôber goolennou out-bañ, é savaz, bag é lavaras d’ézb6: Ann bioi ac’banoc’h a z6 dibécbed ra daolô ar c’hefita méan out-hi. 8. Hag 6 taou-bléga adarré, é skri- vaz war ann douar. 9. Uôgen pa glefcboñt kémeot-sé, éz éjofit-kuft ann eii goodé égilé, ar ré gôsa 6 vofid da gefita : ha Jézoz a joomaz hé-ooao, gafid ar chrég a ioa é-kreiz. 10. Neùzé Jézoz a.zavaz, haa; a la- varaz d’ézbi: Grég, péléac’b ema ar ré a damall ac’hanod? Ha déu n’en deùs-héfi da varnet ? 11. Hag hl a lavaraz: Dén, Aotroo. Hôgen Jézuz a lavaraz: Ha mé na varninn kéd ac’hanod kcn-nebeùt kéa, ba na bech mui bivizikenu. 12. Hôgen Jézuz a gomzaz adarrd oud ar bobl, 6 lavarout: Gouloo ar béd oon ; néb a zeù war va lerch na valé kéd enn amc’houloo, bùgen gou- lou ar vocz en dévézô. 13: Hôgen ar Farizianed a lavaraa d’ézhañ : Té a rô testéni ac’banod da- unan ; da desténi né két gwtr. 14. Jézuz a respoufitaz bag a lava- raz d’ézhô : Pétrâ-bennâg ma rôano/ testéni achanoun va-unan, va desléni a zô gwir : râg gouzood a rann aubé- léac’b é teüann, ha péléacb cz ano; bôgen c’booi na ouzocb nag a bé- léac’b é teùann, na péléac’b éz ann. 15. Cboui a varn hervez ar c’hik; évid-oun-mé na varnann déu ; 16. Ha ma varnann, va barn a zô gwtr, râk n’ounnrkét va-unan; hùgen mé, ha va Zâd péhini en deùz va chaset. 17. Hag enn h6 lézen eo skrivet, pénaoz testéni daou zén a z6 gwlr. 18. Mé a rô tésténi ac’hanoun va- unan; ba va Zâd péhini en deoz va c’haset a r6 ivé testéni ac’bahoun. 19. Hôgen ht a lavaraz dézbañ: Péléac’b éma da Dâd ? Jézoz a res- poofitaz : Na aoavézit na mé na va Zâd ; mar anavézchach ac’banoun, éch anazvéchach ivé va Zâd. 20. Jézuz a lavaré kcmeñt-sé 6 ké- lenna enn templ, el léac’h ma édo ann teuzor: ha dén na grogaz enn hañ, râg bé hcur né oa kcd deùet c’boazv 488 AVIIL SiÑTB JÊzoz-âaisT bépréd eon tt, bag ar mâb a cheuitf bépréd. 36. Mar tietib éu ar müb ac’ba- ooc’h, é viot dïetib évit-gwir. 37. Gouzoud a rann pénaoz oc’b bugalé da Abraham: hôgen va laze a fell d’é-boc’h, 6 véza na gouéz kéi va lavar enn-boc’b. 38. Êvid-oun-mé a lavar ar pez em etiz gwélet gafit va Zâd : ha e’houi a ra ar péz hoc’h etiz gwélet gañdhô tftd. 39. Ar ré-mafi a respoufitaz bag a lavaraz d’czhañ ; Abraham eo bon tad. Jézoz a lavaraz d’ezb6 : Mar d-oc’h bugalé da Abraham, grld ar péz en detiz gréad Abraham. 40. Hôgen bréma c’boui a sjask arm tti da laza ac’banoun, mé pebini a z6 epno dén hag em etiz lavared 6’é-hoc’h ar wiriooez em eùz klevet gafid Doué : Abrabam n’en detiz két gréat kéraeñt-sé. 41. Choui a ra ar péz en detiz gréat b6 tâd. Hag h( a lavaraz d’ézhafi : N’omp két ganet etiz ar c’hadelez: eonn tad nïion etiz kén péMni eo Doué. 42. Hôgen JézOz a lavaraz d’ésb6: Ma vé Doué h6 tâd, c’houi a garfé ac’hanoun; râk mé a z6 savet ha detiet etiz a Zoué : ha n’oonn két detiet ac’hanoon va-unan, hôgen hén eo en detiz va c’haset. 43. Pérak na anavézit-bu két va lavar? 0 véza na bellit két sélaoui va frézégeo. 44. Etiz a eonn tad diaonl oc’h : hag é fell d’é-boc*b ôbcr ioulou h6 tâd. Lazer-dén eo bét adaleg ar penn- kefita, ha né két choumet er wiriones; râg ar wirionez n*éma kéd enn-bafi : pa lavar gaou, é lavar ar péz a z6 ennbafi, râg gaouiad eo t ha tâd ar gevier. 45. Uôgen mé, ma lavarann ar wi- rionez, na grédit kéd dïn. 46. Piou ac’baOoc’h a damaI16 acïia noon a bécbed f Ma lavarann d*é- hoc’b ar wiriooes, pcrak na grédit kéd dïn ? 47. Néb a z6 a Zoo6 a zélaou ge- rlou Doué. Dré-zé eo n*b6 sélaouit két, 6 véza n’och kéd a Zou6. 48 Hôgen ar luzevicn a respoufitas 21.Jézui a lavarâz choaz d’ézh6: ftfofid a rann kolt, hag é klaskod ac’hanoun, hag é f arvot enn bô pé- ched. Na beliot kéd dofit et léac’h ma’z ann. 22. Hôgen ar luzevien a lavaré : Hag béfi eo em lazô hé-ooan, pa en detiz lavaret: Na faeNot kéd dofit el Iéac’b ma’z ann?? 23. Hag héfi a lavaraz d’ézb6 : Chooi a z6 eùz a-tz ; faa mé a zô etiz a-oz. Chooi a z6 eùz ar béd-mafi. ba mé n’ounn kéd etiz ar béd-mañ. 24. Lavared em etiz éta d’é-hoc’b pénaoz é vafvot enn b6 péVhéjoo: râk ma na grédit két pénaoz oonn ar péz éz ounn, é varvot enn hô péc’hed. 25. Hag bf a lavaraz d’ézhafi: Pioo ôod-dé? Ha Jézoz a lavaraz d’ézh6 : Ar peno-keñta, mé péhini a gomz ouz-hoc’h. 26. Kals a draou em e6z da lava- foud ac’hanoc’b, ba da damallout: hôgen ann hini en detiz vatfbaset, a z6 gwirion ; ha mé a lavar er béd ar péz em etiz klevet gañt-hañ. 27. Ha na anavezchofit két pénaoz é lavaré ez oa Dooé hé Dâd. 28. Jézuz a lavaraz éta d’ézh6: Pa fa6 pézd gorroet Mâb ann dén, netizé éc’h anavézchot piou oonn, ba pénaoz na rann nétra ac’banoun va-unan ; fatigen ma komzanu ével m’en detiz va Zâd desked dïn. • 29. Hag ann bini en detiz va c’ba- set, a z6 gan-éfi; ha n’en detiz két va lézet va-unan, 6 véza ma rann bépred ar péz a blij d*ézhafi. 30. Pa lavaraz kémefit-sé, kalz a grédaz enn-hafi. 31. Jézuz a lavaraz éta d*ar Iuzevien a grédé enn bañ,: Mar mirit va gér, é viot va gwtr ziskibled ; 32. Hag écïi anavézcbof ar wirio- nez, bag ar wirionez b6 tietibti. 33. Hag fal a responfitaz d’ézbafi: EAz a wenn Abrabam omp, ha bis- koaz n*omp bét sklaved da zén : pé- naoz éta é lévérez é vézimp dietibet ? 34. Jézuz a respooñtaz d*ézh6: Ê- gwirionez, é-gwirionez hel lavarann d’é hocïi, pénaoz piou-bennâg a ra sr pcc’hed, a z6 sklâv d’ar péc’hed. 35. Hagcn ar sklâv na cboum kct HtftVJl hag a lavarat d’ézbañ : Ua na lévé- romp két mâd, péoaos ood eur Sasoa- riad, ha$ éma aoo diaooi gao-éz? 49. Jeiuz a lavaraz ; N’é raa kéd ann diaool gan-éñ; hogen mé a éoor va Z&d, ha cTioui a zizénor ac’hanoun. 50. Êvid-oun mé na glaskaon két va gloar: eoon all a z6hag hé c’hlask, hag am baro6. 51. Ê-gwirionez, é-gwiriooez bel lavaraon d’éhoc’h : Néb a virô va gér, na wélô két ar marô da-vikeoo. 53. flôgea ar luzevien a lavaraz d’ézhañ * Bréma éc’h anavézomp pé- naozéma ann diaool gan-éz. abraham hag ar Breféded a zo marô, ba té a lavar : Néb a virô va gér, na dañvsi kéd ar marô da-vikenn. 53. Ba brasoc’h oud éged Abrabam hon tâd, péhini a z6 mar6 ? Ar Bro- féded a z6 marô ivé. Pétrâ a lévérea oud-dé ? 54. Jézoz a respouñtaz : 11 a en em veulann va-nnan, va meuleùdi n’eo nétra:vaZâd eo a veul ac’hanooo; ha c*booi a lavar eo b6 Toué. 55. Ha na anavézit kct anézhaô; hogea mé hé anavez : ha ma lavarann pénaoz na anavézann két anézhafi • é vézinn eur gaouiad ével-d-hoc’h. Hô- aeo bé anaoud a rann» hag é virann hé cliér. 56. Abraham h6 (ad en deùz c’hoan- téet braz gwélout va deiz: hé wélet en deuz. hag eo eo em laouénéet. 57. H6gen ar luzevien a lavaras d’ézbañ : N*éc’b euz két c’hoaz hañter- kafit vloaz, hag éc’b eùz gwéled Abra- ham. 58. Jézuz a lavarsz d’ézh6 : É-gwi- riooez, é-gwirionez bel lavaraoo d’é- hoc^b, abarz ma oa Abrabam, édounn. 59. Neüzé é kémercboñt mein évit teùrel out-bafi : h6geo Jézuz en em Ï;azaz bag a iéas er-méaz eùz ann empl. I^. PENNAD. 1. Ha pa dréméné Jézuz, é wélaz eoon dén péhini a ioa dall abaoé ma oaganei; At iahk. 489 2. Hag bé zisaibled a c’heai1annaa out-bañ: Uestr, pé béc’hed en deùz grêad hé-mafi, pe bé dud, paz eo ganet dall ? 3. Jézuz a reapoufitaz : N’en deua két péc’het, nag hé dùd ken-nibeùt: b6gen évit ma vézô diskleriet6beriou iDoué enn-hafi eo. 4. Réd eo d*in ôber 6beriou ann hini en deüs va cbaset, é-pld ma eo deiz: aon nôi a zea t ha déo na bell mui 6ber nélra. 5. fi-nâd émounn er béd, ounn gou- loo ar béd. f 6. Goudé m’en ^oé lavaret kâmefit- sé, é skôpaz d’ann douar, hag é réas fafik gafit skôp, hag è frotas daoo- Lagad ann dén dall gafid ar fañtaé, 7. Hag é lavaraz d’ézhafi : Kéa, bag en em walc’h 4 kibel Siloé (da lava- roud eo, Kuet). Mofid a réaz ’ta; en em walc’hi a réaz, ha pa zeuaz é w41é* 8. Aroézeien bé-mafi, hag ar ré hô doa bé wéiet keñtoc’h 6 korka, a la- varé: Ha né kéd ben-nez a ioa asézet, hag a gorké ? Ré ail a lavaré: Héñ eo, 9. Ré all a lavaré: Né két, euon all eo bag a z6 heñvel out-hsfi. H6- gen héñ a favaré : klé eo. 10. Hôgen hl a lavaré d’ézbaô : Pé- naoz eo bél digoret da zsoo-lagad d’ld? 11. Hag héñ a respoofitas : Ann dén-zé a c’balveur Jézoz, eo deüz gréal fañk : bag en deùi frotel va daoo-lagad, hag en deùz lavared d’in: Kéada gibel Siloe,bag en emwalch. Hag oooo éat, bag oonn en em wal- cbet, bag é wélann. 12. Hag hl a lavaraz d’éihañ: Pé- )éac’b éma? Hag héfi a lavaraz: Na ouzonn két. 13. K&s a réjofid d’ar Farizianed ann hioi a ioa bed daü. 14. H6gen deis ar sabbal oa, pa ea doa Jésus gréat ar fafik, hag en doa digored hé saou-lagad d’ézhafi. 15. Ar Farizianed a c’hoolennaz ivé digafit-bafi p^naoz é wélé, H6gen héfi a lavaraz d’esh6: Fafik en deùs lékéat war va daou-lagad. en em walc’bed ooon, bag é wélann. 16. H6geo I6d eùz ar Farizianed a lavaré: Hen-oez né kéd eonn dén a btrs Dooé, pa na vir két ar aabbat. 490 AVIBL S*$TBL JÊZOZ-sAiST X. PENNAD. 1. Hel lavaroud a ranc d’é-hoc’b faag a lavaraz : Béz lé diskibl d*ézhaff r évid-omp-ni omp diskibled da Voizez. 29. Gouzoud a réomp pénaoz Doué en detiz komzet out Moizez: btigen hé- mañ na ouzomp kéd a béïéac’h é teti. 30. Ann dén-zé a respooütaz hag a hvaraz d*ézh6 : Eunn dra sooézozf brâz eo, pénaoz na oazoc’b két a bé« léac’h eo, hag benen detiz digoret va? daoo-lagad. 31. Gouzoud a réomp pénaoz Dooé^ na zélaou kéd ar bécberien : hôgeiv mar teti eur ré d’bé szetilt, ba da 6ber bé ioul, é sélaou6 hen-nez. 32. Né két bét klevet bété vrémañ^ pénaoz en défé d£n digored bé zaou- fagad da eunn dén ganed dall. 33. Ma n’eo kéd hen-nez eunn dén a Zoué, na hellfé kéd 6ber kémeñt-sé. 34. Ar ré-mab a respouñtaz bag a Iavaraz d’ézhañ : Er péc’hed oud ga- ned holl, hag é kélennez ac’hanomp?’ Hag é lékéjoñd anézhañ er-méaz. 35. Jézuz a glevaz pénaoz bô doa hé lékéad er-méaz; hag 6 véza kijet out-hañ, é lavaraz d’éznab: Ha kridr a réz é M&b Doué ? 36. Hag béñ a respooñtsz hag a la- varaz: Piou eo, Aotrou, évit ma kré- dinn enn-hañ ? 37. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhañ: Hé wélet éc’b etiz, bag aun hini a gomz ouz-id eo. 38. Hag béñ a lavaraz: Aotrou, kridi a rann. Hag 6c’h en em striñka d’ann dooar, éc’h azetilaz aoézhañ. 39. Ha Jézoz a lavaraz : Deùed ounn er béd-mañ évit barna: évit ma wélô ar ré na wéloñt két, ba ma tetiiô dall ar ré a wél. 40. Ha 16d ctiz ar Farizianed, péré a ioa gañt-hañ, 6 véza klevet kéraeñt- sé, a lavaraz d’ézhafi: Ha dall orap ivé nl? 41. Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Ma véac’h dall, n’h6 pé kéd a béc’bed : bôgen bréma é livirit: NI a wél. Hag h6 péc’hed a cboum e on-hoch. Ha ré al| a lavaré: Pénaoz eunn dén "peVher a hellfé ôbef ar vurzudou-zé? Ha dizunvaniez a ioa éïré-z-hù. 17. Lavaroud a réjoñd adarré d’ann dén dall: Na té, pétrâ a lévérez eôz aun hini en detiz digored da zaou- lagad ? Hag héñ a lavaraz : Eur Pro-. fed eo. 18. Hôgen ar Iuzevien na grédeñt két é oa bét dall, hag, é wélé hréma, ken n’h6 doé galvet hé dâd hag hé vamm. 19. Hag é léverjoñd d’ézh6: Hag hen-nez eo hô mâb, pébini a livirit a zô ganed dall ? Pénaoz éta é wél bréma? 20. Ann tâd bag ar vamm a res- poufitas hag a lavaraz : Gouzoud a réomp pénaoz hé-mañ a z6 hor raâb, ha pénaoz eo ganed dall: 21. Htigen pénaoz é wél bréraa, na oozomp két: ba na oozomp két ken- nébetit piou en detiz digored bér zaou- lagad d’ézbañ : Goulennit out-hañ; éma enn oad, ra gomzô anézhañ hé- unan. 22. Hé géreñt a gomzé ével-sé, 6 véza m*h6 doa aoon rag ax lozevien bô doa lékéad enn bô fenn pénaoz piou-benoâg a anavézcbé Jézuz évid ar Christ, a vijé kaset-kult etiz ar sinagog. 23. Dré-zé hé dtid a lavaraz : Oad en detiz, gouleonid digañt-hañ bé- unan. 24. Gervel a réjofid éla adarré aon dén a ioa bét dall, hag é léverjoñd d’ézbafi : Metil Doué : gouzoud a réomp péoaoz ann dén-zé a zô eur péc’her. 25. Hag héñ a lavaraz d’ézhô: Mar d-eo eur pec’her, n’oozonn doaré: eonn dra a oozonn, penaoz é oann dall, ha brémañ é wélann. 26. Hag ar ré-mañ a lavaraz d’éz- bañ: Pétrâ en detiz gréat dïd ? Pénaoz en detiz digoret da zaou-lagad dïd9 27. Hag héñ a respouñtaz d’ézh6: Hel lavared em etiz kéñtoc’h d’é- hocïi, hag hé gleved boc’h etiz : pé- rag é fell ifé-hocrh hé glevoud adarré? Ha c’boui a fell d’é-boc’b ivé doñd da véza diskibled d’ézhafi ? 28. H6gen hi a gunuc*haz anézhafi, uiavkz ü péoaoz pioo-bennâg na

  • z â két dré

ann ôr é kraon ann défived, bogen a blñ dré eol leac’h all, a z6 eul laer bag eor skarzer. 2. Bôgen ann bini a z%6 dré ann ôr, a 16 meaer ann défived. 3. Da ben-nez eo é tigor ar poreier, bag aon défived a gle6 bé vooéz, hag é c*halv hé zéñv ed hé-nnao dré h6 han6, bag b6 laka da voñd erméaz. 4. Ha pa en de6z h6 iékéad hé-unan da vofid er-méaz, éz â enn b6 raok: bag aon defived a ia war hé lerc’h, 6 véza ma anavézofit hé vouéz. 5. Ha oa’z éoñt két war lerofll eunn diavésiad ; b6gen lecbia réoñtdiout- hañ, 6 véza na anavézont két mooéz ann diavésidi. 6. Jézuz a lavaraz d’ézh6 ar bara- bolen-zé. U6gen bt na anavézcbofit két ar péz a lavaré d’ézh6. 7. Jézoz a lavafaz c’hoaz d’ézb6: É gwiriohez, é-gwiriooez hel lavarann d’é-boCh, pénaoz eo mé eo d6r ann ** défived. 8. Ar ré holl a z6 deuet, a z6 laé-» roun ha skarzerien, hag snn défived n’bô deôzkéd h6 c’blevet. 9. Mé eo ann 6r. Mar teù eur ré ébarz dré-z-oon, é vcz6 salvet: mofid a rai ébarz, mofid a rai er-méaz, hag é kav6 petiri. 10. Al laer na zeti néméd évit laéra, évit laza r évit kolla. Mé a z6 detiet évit ma h6 dévézti ar vuez, ha ma h6 dévézti anézhi gafit moi a foonder. 11. Mé a z6 ar Meser mâd. Ar meser mâd a rô hé voez évid hé zéfived. 12. H6gen ar gtipraer, bag aon hini né két meser, ha da bébini né kéd ann déñved, pa wél ar bleiz 6 tofit, a ziléz ann défived, hag a dec’h: hag «r bleiz a skarz bag a zismafitr ann défived. 13. Ar gôpraer a dec’h, 6 véza ma eo g6praer, ha na gémer kéd a bréder gafid ann déñved. 14. Mé eo ar meser mâd: anaood a rann va ré, ha va ré am anavez. 15. Ével ma anavez va Zâd ac’ha- noun, éc’h anavézann va Zâd : hag 6 rôann va buez évit va défived. 16. Béz* em ctiz c’hoaz déñved all, pérc nïfit kéd etiz ann dropel-mafi: Ñr liMii. 49i hag eo réd é tigascbenn anézh6. Va mooéz a gleviñt, ha na véz6 néméd eunn tronel hag eor meser. 17. Dre-zé eo é kâr va Zâd ac’ha- noon, 6 véza ma lézann va éné, évid bé gémérond adarré. 18. Déo na gémer aaézhafi digan- éfi : hogen mé hé r6 ac’hanoun va- unan : ar gallood em etiz d’bé letiskel, bag ar galtoud em etiz d’bé séméroud adarré. Ar goure’bémeon-ze em etiz bét digañt va Zâd. 19. Dizunvaniez s zavaz adarré é- tooez ar lozevieo diwar-beon ar ge- rioozé. 20. Kalz anésbti a lavaré: Éroa ann diaoul enn-iiafi; ditkisfitet eo; pérâg é sélaouit-hu anézhafi? 21. Ré all a lavaré : Ar gerioo-zé nïfit kéd etiz a eunn dén é péhini é vé ann diaool: ann diaoul hag héfi a bell digeri daoolagad sr ré zall r* 22. H6gen 6ber a réad é Jérozalem goél al Ltd-Iliz: hag er goafiv édot. 23. Ha Jézuz a valéé enn templ, é porcbed Salomon. 24. Hôgen ar luzevien en em lé- kéaz.war hé drô, hag a lavarai d’éz- bañ : Bété pégeit é talc’bi ac’hanomp enn arvar? Mar d-oud sr Christ, lavar-béfi d’é-omp splann. 25. Jézoz a responñtaz d’ézh6 : Komza a rann ooz-boc’h, ba na gré- dit kéd dïo. Ann ôberioo a rann é han6 va Zâd, a r6 testéni ac’banoon : 26. Hôgen c’houi na grédit két, 6 véza n’oc*h kéd etiz va défived. 27. Vs défived a anavez va mouéz: h6 anaood a rann, bag é tetiofit war va lerc’h: 28. Ha mé a rô d’ézh6 ar voez petir-badoz : ha na vézifit két kotlet da-vikenn, ha dén n’h6 skrap6 eùs va daouarn. 29. Ar péz en detiz rôet va Zâd dïn^ a z6 brasoc’b égét pép trâ ; ba dén na hell bé skrapa diouc’b doorn va Zâd. 30. Mé ba va Zâd a z6 eunn bévé- tep trâ. 31. Hôgen ar Iurevien a géméraz mein évid hc lakéza. 32. Jézuz a lavâraz d’ézb6 : Metir a 6ber mâd em etiz diskouézet d’é-hoc’h a bcrz va Zâd: cvit pchini ttiz ann 499 AVIBI* BkñtWL XI. PENNAD. 1. H6gen bés’ éz oa eono déa klefiv, haavet Lazaf, eùz a Vétania, bourc’h é péléac’h é cboomé Mari ha Marta béchoar. 2. (Mari a ioa hoon-nez péhioi o skolas louzou choués-vâd war ann Aotroo* bag a zechas bé dreid gañd hé bleô : Lazar breùr houn-nez eo a iaa klañv.) 3. Hé choarézed a gasas éta eur ré-bennâg da Javaroud da Jésos : Aotroo, chétu ana hini a garez a zA klafiv. iazcz-aauT 6beriou-zé é labezit-hu aclwnooo ? 33. Ar Iozevien a respoofitas d’é*> hañ : Né ked évid euon 4her mâd é labècomp acbanod, évid eur gér a- énep t)o^é eo; 6 vésa n’eod néméd eunn dén, hag en em réz Doué. 34. Jézuc a respoufitas d’ézbô. Ha n’eo kél skrivet ann hô lésea: Lava- red em euz, douéed oc’b. 35. Mar galv deueed ar ré évit piao é oa gréat geriou Doué, ha <n* na aell két ar Skritor béza torret: 36. Pérâg é Uvirit-bo péoaez é kom- zann e-énep Doué, mé péhini a zô bét sañlel ba kased er béd gañt va Zad, dré ma, cm eùa lavaret é oaon Mâb Doué? # 37. Ma na rann két 64>erioo va Zâd, na grédit kéd enn-oun, 38. Hôgen ma bô graon, ma na fell kéd d’é-boc’b kridi enn-oun, kredit em ôberiou, évit ma anavéaot, ha ma krédot pénaoa éma va Zâd enn-ooo, ha mè enn-hafi. 39. Neùzé é klaskchoñt kregi eon- hafi; hôgen héñ en em donoaz eôs bft daooarn. 40. Hafc^z éaz adarré enn tu aU d’ar Joordan, el léac’h ma édo Iann 6 vadézi da-gefita: hag é choamaz éno. 41. Kalz a zeùaz d’hé gavoat, hog 4 lavarcfit: Iano n’en deùs gréat bur- zod é-bcd. 42. Hôgen kémefid en deoz lavaret lann diwar-benn hé-mañ a ioa gwir. Ha kaJz a grédas eno*hafi. 4. Pa gletez kaaaail-sé é lavaraaT d’ésh6 : Ar el&fivtd-sé a*as ai kél bétég sr sastô; hogen évit gioar Doua eo, hag évit ma vézô mettet Mafc Dooé dré-s>bafi. 5. Hôgea Jesoz a garé Marta, ba Mari bé tfhoar» ba Lasar. 6. Hdgen pa en daé klevel kavarMt pénaoz é oa klafiv hé-mafi, é choomas daoo zervez c’boaz el léac’h ma 4do. 7. Ha goudézé é lavaraz oVhé sis- kibled: Déomp c’hoaz er Judéa. 8. He siskibied a lavaras d’ézbafi: Mestr, n’eùz két peU é kiaské ar lu- sevieniaachaaod évid da iabésa, bag ézé*c’hoas dl? 9. Jéioz a respoufitas: Ha n’és eux két daouzég "heur enn dets ? Ma valé eunn dén ebn deis, na stok é nélrâ, râg gwéloud a râ gouloo ar béd-mañ: 10. Hôgeo ma valé enn noz. é stok enn eunn dra, 6 vesa neùz kéd a c’boulou enn-hi. 11. Kémefit-sé a iavaraz, ha goudé- zé é lavaraz d ézbô: Lazar hor mi- ñoon a zô keosket: bdgen mofid a rann d’bé zihona. 12. Hé ziskibled a lavaraz d’ézbafi: Aotroo, mar d-eo kousket, é vézôV iac’b. 13. Hdgen Jézuz en doa komzet eùi hé var6, bag hl a grèdé pooaoa eo doa komzet tos ano hùn kousk. 14. Neùzé Jézoa a lavaras d’éah6 fréas: Lazar a z6 nlar6; 15. Ha da eo gao-éfi, ena abek d’é-boc’h na venn két bét éoo, évit ma krédot. H6gen déomp d hé gavoot. 16. Neozé Tomas, les-haavet Didi- muz a lavaraz dhé gen-siskibled : Déomp ivé nt, évit ma varvknp gañl- bafi. 17. Jésos éta a iéas bag a gavaa pénaos ez oa er bés pévar derves a ioa. 18.’ (Râk Bétania a ioa pell diooc’h Jérozalem é-tr6 penssék stad.) 19. Kalz a Iosevieo a oa deocd da wélout Marta ha Mari, évid be frétlzi diwar-benn h6 breùr. 20. Marta 6 véza klevd pénaos é teùé Jésus, a iéaz dhé siambrouga: bôgen Mari a joomaa asézet enn U. 21. Neosé Marta a lavaras da JéHBIVBI SâÜT UNX. 493 suz : Aotroo, ma vijez bét amafi, va preùr na vijé két mard: 22. H6gen gouzoud a rtnn bréma péaaoz kémtfit tra a c’hoolenai di- gafid Dooe, hé roi Dkmé <I’id. 23. Jézuz a lavaraz d’ézbi c Da vreor a zazorc’h6. 24. Marla a lavaraz d’ézbafi : Goo- zood s rsnn pénaoz é tazorcbé eon dasorc’bidiges eno deis diféza. 25. Jézoz a lavaraz d’ézbi : Mé eo ann dazorc’hidigez bag ar voes : oéb a gréd enn-aan, ha pa vé mar6, a

  • év6.

26. Ha pioo-bennAg a vév, hag a gréd enn-ooo, na varvô kéd da-vikenn. Ha kridi a rés kémeñt-sé9 27. Hag hi a lavaras d’ésnan: ia, Aotroo mé a gréd péoaos ood ar Christ Mâb snn Doué béô, pébini a z6 defiet er béd-msfi. 28« Goodé mñf doé lavaret kémefit- sé, éz éas-kutt, hag é c’halvas goostad Mari bé c’hoar, 6 lavaroot: Ar Mestr a s6 deùet, hag éc’halv ac’hanod. 29. Kerkefit ha ma kleyas-hl ke- meñt-sé, é savaz hag és éas d’bé ga- vout. 30. Râk Jézos oé oa két c’hoas deuet^r vourc’h; h6geo bés’ édo el léach é pebiai é oa bét diambrooget gafit Marta. 31. H6geo ar lozevien a ioagafit Mari enn II, ha péré a fréalzé anézhi, pa wéljofit péoaos é oa savet ker buan oag éad er-mcas, a iéas war hé lerc’h, 6 lavarout: Mofid a ra d’ar bés, évit gwéla én6. 32. Pa oé deùet Mari el léac b é péhini édo Jezuz, ha pa wélaz aoéz- hafi, en em daolas d’hé dreid, bag é lavaras d’éshsfi: Aotroo, ma vijez bét amafi. va brefir na vijé két mar6. 33. H6gen Jésoz pa wélas anésbi 6 léñva, kerkools bag ar lotevien a ioa deuet gant-hi, a skrijas, hsg a zaou- zanaz. 34. Hag é lavaras: Péléac’h boc’h efis-hu bé lékéat? Hag hl a lavaras d’ezhafi : Aotroo, deoez ha gwéi. 35. Ha Jésoz eo em lékéaz da wéla. 36. H6gen ar lozevien a lavaraz: Chétu pénaoz é karé anézhafi. 37. Roolskoudé 16d efis ar ré-mafi a lavaré: Ha oa hellé kéd bé-mafi péhiai en defiz digeret hé saou-lagaa ds eonn dén ganed dsril, miroud out- hafi na varvché t 38. H6gen Jétut *6 skrtja a-qevcs eon-hafi hé-uman, a zefiat ôTar béz. Bur c*heô é oa; bag eor m^an a oa bet lékéat war-u-ézhafi. . 39. Ha Jézuz a lavaras d’ézb6: La- mid ar méan. Marta, c’boar ann hini a oa marô. a larvsras d’ézhafi: Aotrou, fleria a ra dijâ, rèk pévar dervez zô éma azé. 40. Jésuza lavaraa d’ésbi: Ha n’em eùz két lavared d’ld, pénaos maf krédez, é wéli gloar Dooe ? 41. Teona a réjofid éta ar méan. H6gen Jésos 6 sevel hé zaou-lsffâd étrézég ann éfiv, a lavaraz : Va Zâd, da drogarékaad a rann 6 véza ma éc’h eùz va sélaouet. 42. Évid-ouo-mé a wié pénaoz 6 sélsooez bépréd achanoun; h6gen kémefit-mafi a iavârann évid ar bobl péhini a z6 war va zrô: évit ma kré- difit pénaos éc*h efis va c’baset. 43. Goudé béza lavaret kémeflt-sé, é kriaz a-bouéz-penn : Lazar, deùz er-méaz. 44. Ha r4k-tâl ann hini a oa mar6 a zeùaz er-méaz, gafid hé dreid hag hé zaooarn éréet, hag bé zremm gô- lôet gafid eul liser. Ra Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Diéréit anézhañ, ha list-héfi da vofit. 45. Neùsé kalz eaz ar luzevien a ioa deùed da wélout Hari ha Marta, pa wéijoñt ar péz en doa gréat Jézuz, a grédoz enn-nañ. 46. Hôgen 16d anézhô a iétz da gavoud ar Farizianed, hag a lavaraz d’ézh6 ar péz en doa préat Jézoz. 47. Prifised ar véleieo hag ar Fari- ziaoed en em strollas éta, hag é lava- refit: Pétra a réomp ? Ann dén-r.é a ra kals a vurzudou. 48. Ma hé lézomp ével-sé, aon holl a grédô enn-bafi: bag ar Romaned a zeùi, bsg é tismafitrifit hol léac’h bag bofi tùd. 49. H6gen unan anésb6 hafivet Kaifaz, pébini a ioa Bélek-brâz er bloas-zé, a lavaraz d’ézhô: Choui na oozoc’h nétrâ. 494 AVIBL *A$TBL XII. PENNAD. 1. C’houéac’h dervez abarz ar Pask, Jézoz a zeùaz é Bétania, é peléach 6 oa marvet Lazar, ba saved a varti da vé6. 2. H6gen énô é oéaozed da goan d’ézhafi. Ha Marta a zervicbé, ha Lazar a oa onan etiz ar ré a ioa ouc’h taol gafit-hafi. 3. Netizé Hari a géméraz eul livr nard kré, hag a dalié kalz, hag é taolaz anézhañ war dreid Jézoz, bag hô ze- c’baz gañd hé bléti: hag ann tt a*oé letin aafid al louzoo c’houés vAd. 4. Netizé unan etiz bé ziskibled, lozaz Iskariot péhini a dlié hé werza, a lavaraz: JBZÜZ -ZRÏST 50. Ha na tcmiü két pénaoz ea gwe)loc’h evid-hoch é varvché eunn dén hé-onan évid ar bobl, égél na vé kollet ann holl vrôad. 51. Hôgen na lavaré két kémeot-sé anczhañ hé-aoafi ; 6’ véza ma édo Bélék-braz er bloaz-zé, é tionganaz pénaoz Jézaz a dlié tnervel évid ar vrôad, 52. Ha nann hép-kén évid ar vroad- zé, hôgen évit strotla enn eor vrdad hép-kén bugalé Dooé, péré a iea skiñét. 53. Adaleg ann dervez-zé éia é ven- choñt bé lakaad da vervel. 54. Hôgen Jézoz na gerzé moi di- râg ann boll é-touez ar Iuzevien; hag en em denna a rcaz enn enr vr6 tôst d’ann distrô, enn eur géar hanvet Éfrem; hag é cboumaz énô gañd hé ziskibted. 55. Hôgen Pask ajr Inzcvien a ida tost; ba kalz a dùd euz ar vrô-zé a ieaz da Jéruzalem évid en em c’hlana. 56. Klaskood a réaut Jézus, hag é lavareñt ann eil d’égilé pa édoñt effn templ : Pétrâ a vennit-bu, 6 véza n’eo kéd detiet é deiz ar goél ? Râk Priñsed ar véleien hag ar Farizianed hô doa rôed urz pénaoz ma oafé eur ré pélac’h édo, é tcùfé d’hé ziskolia, évit ma hellfeñt kregi enn-bañ. 5. Pérâk né detiz két gwerzet al lôozou-zé tr! chañt diner, évit rei d’ar béorien ? 6. Kémeñt-sé a lavaré, né kéd é prédérié etiz ar béorien, htigen 6 véza ma’z oa eul laer, hag 6 tercfhel ar ialc’h, é tougé ann arc’hañt a lékéad enn-hi. 7.^6gen Jézuz a lavaraz: List-bi da 6ber, râg ann dra-mañ a véz6 mâd évit va liéna. 8. Râk péorien boc*h etiz bépréd gan-é-hoc’h ; htigen n’b6 péz6 kéd ac’hanoun bépréd gan-é-hoc’h. 9. Hôgen eul I6d brâz a luzevien a wézac pénaoz édo énô; hag é tctijoñt, nann hép-kén évit Jézuz, hôgen évit gwélout Lazar, péhini en doa savet a varô da vé6. 10. Priñsed ar véieien a vennaz ivé laza Lazar: 11.0 véza ma pellaé kalz a luzc- vien diont-h6 enn anek d’ézhañ, ba ma krédeñt é Jézoz. 12. Hùgen añtr6n6z enl 16d brâz a dtid péré a ioa detied, 6 véza klevet évid ar goél pénaoz é tetié Jézuz da Jérnzalem ; 13. A géméraz skourrou palmcz, hag a iéaz d’hé ziambrouga, hag é krieñt: Hosanna, benniget ra vézô Rooé Israel, péhini a zcti é hanô ann Aotrou. 14. Ha Jézuz a gavaz eann azénik, hag a azézaz war-n-ézhañ, ével ma eo skrivet: 45. N’az pé kéd a aoun, merc’h Sion, chélu da Roué a zeti azézet War ébetil eunn azen. 16. Hé ziskibled na anavczchoñt két kémeñt-sé da-geñta : hôgen pa oé éat Jézuz enn hé c’hloar, netize c tctiaz koun d’ézh6 etiz ar péz a oa skrivet diwar hé benn, hag etiz ar péz b6 doa gréat d’ézhañ. 17. Al 16d ttid a ioa gañt-bañ pa c’halvaz Lazar etiz ar béz, ba pa lé- kéaz anézbañ da zével etiz a douez ar ré varù, a rôé testéni d’ézbañ. 18 Dré-zé eo é tetiaz kalz a dtid d’hé ambrooga; 6 véza m’b6 doa kte- vet pénaoz en doa gréat ar burzud-zé. 19. Ar Farizianed a tavaraz neùzé étré-z-hô: Gwéloud a rit pénaoz n’hon «SSVBZ 8AÑT lANB. m eoz gounéset nétri; chfl u ar béd holl a ia war hé lerc’h. 20. Hôgen béz éz oa Jefitiled, é- iouez ar ré a ioa deùet évid azeùli é deiz ar goél: 21. Ar re-mafi a iéaz da gavoot Tilip, péhini a ioa eùz a Vetsaida é Gahléa, hag é pédchoñt anézhafi, 6 lavaroot: Aotrou, ni a garré gwélout Jézuz. 22. Filip a zeoaz bag hé lavaraz da Afidré: hag Afidré ha Filip hé lavaraz adarre da Jézuz. 23. Hôgen Jézuz a respoufitaz d’éz- hô, 6 lavaroot: Deüed eo ann heur, ma véz6 meùlet Mâb ann dén. 24. É-gwirionez, é-gwirionez hel lavarann d’é-hoc’b, ma na varv két ar e hreùnen winiz a gouéz d’ann douar, é choom6 bé-unan; hôgen mar marv, <é tigas kalz a frooez. 25. Néb a gâr hé voez, hé c’holl6: ba néb a gasa bé vuez er béd-mafi, bé mlr évid ar vuez peür-baduz. 26. Mar servich eur ré ae’banoon, <ra-zeùi war va lerc’h: hag el léac’h ma vézinn, én6 ivé é véz6 va servi- «cher. Mar en deùz eur ré servichet .ac’hanoun, va Zâd a énorô anézhafi. 2T. Bréma va éné a z6 eñkrézet. Ha pétrâ a livirinn-mé? Va Zâd, savété achanoun eüz ann heur-mafi. Hôgcn ivit-sé eo onnn deùed enn beor-mafi. 28. Va Zâd, meùl da hanô. Neùzé é oé klevet eur vouéz euz ann éfiv: Ha meùlet em eùz, ba c’boaz é veù- Hnn. 29. Ar bobl a ioa én6, bag h6 doa klevel, a lavaré é oa bét kurun. Ré atl a lavaré: Eunn Éal en deuz kom- set out-hafi. 30. Jézuz a respoufitaz, hag a la- varaz : Né kéd enn abek d’in eo deued ar vouéz-zé, hogen enn abék d’é-hoc’h. 31. Bréma é vézô barnet ar béd: bréma prifis ar béd-mañ a véz6 taolet er-méaz. 32. Ha mé pa vézinn gorr6et a- ziouc’b ann dooar, a dennô pép trâ étrézég cno-oon. 33. (Kémefit-sé a lavaré évit merka a bé varô é tlié mervel.) 34. Ar bobl a respoüfitaz d’ézbañ: lü hon côz klevet eùz-al lézen, pénaoz ar Christ a dlé choum da-vikenn: ha pénaoz 6 lévérez-té eo réd é vé gor- rôet Mâb ann dén ? Piou eo Mâb ann dén-zé ? 35. Jézuz a lavaraz d’ézb6: Éma c’hoaz ar goulou gâo-é-boc’h évid eunn nébeùd amzer. Kerzif é-pâd boc’h eùz ar goulou, évit oa viot két kéméret gañd ann dévalien : râk néb a gerz enn dévalien, na oar két pé- léac’h éz â. 36. Ê-pâd hoc’h eâz ar goulou, krédit er gouloo, évit ma viot bugalé ar gouloo. Jézoz 6 véza lavaret aon dra-zé, a iéaz-kult, bag en em guzaz ra-z-h6. 37. Hôgen évit-hafi da véza gréat kémefid a vurzodoo dira-z-b6, na grédefit kéd eun-hafi: 38. Êvit ma vijé sévénet gér ar profed Izaiaz, pa lavaré : Aotroo, piou en dcùz kredet d’hoolavarr’ Ha da bioo eq bét diskleriet bréac’h ann Aotroü ï 39. Drc-zé na bellefit két kridi pé- naos Izaiaz en deùz lavaret c’boaz: 40. Dallet en deùz h6 daou-lagad, ha kalédet en deùz hô c’baloun évit na wélifit két gafid hô daou-lagad, na boellifit két gafid h6 c’haloun, gafid aoun na zistrôjeñd onc’h Doué, ba na iac’haenn anézh6. 41. Izaiaz en deuz lavaret kémefit- sé, pa en deùz gwélet hé c’hloar, ha pa en deùz komzet diwar hé benn. 42. Koulskoudé kals e6z ar Briñsed zô-kén a grédaz enn-bañ: hôgen enn abek d’ar Farizianed na añsavefit két kémefit-sé, gafid aoun na veñt kaset- kutd euz ar sinagog. 43. Râk muioc’h hô deùz karet gloar ann dùd égét gloar Doué. 44. Hô^en Jézuz a griaz, hag a la- varaz : Ncb a gréd enn-oun, na gréd két ennoun, hôgen enn hini en deùz va c’haset. 45. Ha néb a wél ac’hanoun, a wél ann hini en deüz va chaset. 46. Da c’hou!ou ounn deùed er béd : évitnajouroô két enn dévalien kémefid hini a gréd enn-oun. 47. Ma éz eùz unanbennâg baga zélaou va geriou^ ba n’h6 mlr két; na varnann kct anézhafi : râk n’ounn 496 AVIBL SA#TBL JÊtrJZ-ftBIST tted de éet évit barna ar béd9 btigen évit savétei ar béd. 48. Méb a iispriz acïianoun, ba na zigémer két va gerioo, a véz6 barnet. Ar gér em eâz Hrrarei eo a varn6 anézhtjl enn dek dSvéza. 49. Rftk rié kéd ae*barneun va-urrao em eus kemzet, h6gen va Zad péhini en detiz va c’baset eo en detiz goor- e’hemennet dïn pétrft em etiz da la- varoot, ba pénaoz é tléaon komra. 60. Ha gouzoud a rann pénaoz hé c*hoorc’hémena a z6 ar tucz pctir- feadoz. Ar péz éta a lavarann, hel la- Taraan hervez m’en deuz va Zâd hé lavared dïn XIII. PBNNAD. 1. Abarf deiz goét* Pask, Jézoz 6 c’hoozoot pénaoz é oa detied ann heur da dreménout etiz ar béd-mafi étrézég bé Dâd, évcl m’en doa karet bé dtid péré a ioa er béd, é karaz snézhô enn-divez. 2. Ha goudé koan, 6 véza m’eq doa ann diaoul lékéat dijâ ékaiooo lozaz, mâb Simon Iskariot, ar choañt dbé vrerza: 3. Jézuz 6 c’hoozoot pénaoz en doa Doué lékéat pep trâ étré hé zaonaro, penaoz é oa deued etiz a Zoué, hag é tistroé da Zoué; ’ 4. A zavaz diouc’h koan, bag a zi- wiskaz hé zilad: ba ^oodé béza kémé- red eul liénen,hel lekéaz warhêdrô. ,, 5. Goudé-zé é lékéaz dour enn eor vasin, hag é téraouaz gwalc’hi treid bé ztskibled, hag hô zecha gañd al liénen a ioa war hé dr6. 6. Dobd,a réaz ivé da Zimon Per. Hag hé-mafi a lavaraz d’ézbañ : Ao- trou, ha té a walc’b va zreid dïn ? 7. Ha Jézuz a respouñïaz hag a la- varaz d^ézhafi: Na oozood két bréraa pélrâ a rann, hôgen gouzoud a ri di- vézatoc’h. 8. Per a favaraz d’ézhañ : Bikenn na walc’hi va zreid dïn. Jézuz a res- poufitaz d’ézhifi : Ma oa walchann kéd ac’haood, n’az pézô kéd a lôd gan-éfi. 9. Shnon Per a iavaraz d’ézhafi: Aotroo, naon hép-kén va zreid, hdgeti ivé va daouarn, nava fenn. 10. Jézuz a lavaraz dézbafi: Néb a z6 bét gwalc’het, n’en detiz mui ézoram néraéd da wafe’hi hé dreid, hag héfi a z6 glâfi boll. Ha c’houi a Z6 glâfi ivé; hôgen n’oc’h kéd holl. 11. Râg gouzoud a rèa piou é oa ano hini a dlié hé werza; hag évit-sé eo en doa lavarct : N’oc’h két giâfi boll. 12. Pa en doé éla gwaicliet hô sreid d’ézb6, é kéméraz hé zilad: bsg 6 véza en em létéat cboaz ooc’h taol, é lavaraz d’ézh6: Ha goozoud a rtt- ho pétrâ em etiz gréad d’é-faoc’b? 13. Va gervel a rlt Mcstr. bag Ao- troo: ha mâd é Uvirit; râk bez’ éz oorm. 14. Ma em etiz éta gwalcïiet h6 1reid, ba mé Aotroo ha jnestr, c’houi a dïé ivé gwalc/hi hô treid ann eil d’égilé. 15..Râk rtied em etis ar skooér d’é- boc’h, évit ma réot ével ma em etiz gréad d’é-hoc’h. 16. É-gwirionez, é-gwirionez hel lavarann d’é-boc’h : Ar mével né két brasocïi éged bé Aotroo; hag ann Abostol né két brasoc*h égéd ann bini en detiz hé gaset. 17. Mar goozocïi kcmeñt-sé, ha ma her grtt, é viet gwenvidik. 18. Na tavarann két kémefit-mafi ac’hanoc’h holl: gouzood a rann péré em euz dilennet; htigen évit ma véz6 sévénet ar Skrituriou : Ann hini a zebr bara gan-éfi a zav6 bé zeâl em énej). 19. A-vrémafi hel lavarann d’é- hoc’h, hag abars ma c’boarvéz6: évit pa c’hoarvéz6, ma krédot péoaoz eo mé* eo. 20. Ê-gwirionez, é gwiiionez hel lavsrann a’é-hoc’b; pénaoz néb a zi- gémer ann hini em etiz kaset, a zigi- mer ac*banoun : ba néb a zigémer ac’hanoun, a zigémer ann hini en detiz va c’basct. 21. Pa en doé Jézoz lavaret kémefit- sc, é oé cñkrézet enn hé spéred : bag é lavaraz splann : £ - gwirionez, é- gwirionez hel lavarann d*é-hoc’b, pe- naoz HBBVBZ SAÑT IANN. 497 naos onan ac’hanoc’h a we rz6 ac’ha- pénaoz oe’h va diskibled, mar hoch ooon. eùz karafitez ann eil évid égilé. 22. Hôgen ann diskibled a zellé ann 36. Simon Per a lavaraz d’ézhañ : eil oWh égilé, 6 véza na wieñt két Aotroo, péléac*b éz éz ? Jézuz a res- eüz a bioo é komzé. pooñtaz : Na bellez két évit bréma 23. H6gen onan e6z hé ziskibled, doñt war va lerc’h el léac’h ma’z ann ; péhini a ioa karet gafit Jézuz, a ioa hdgen do*d a rt goodé war va lerc’h. 24. Ha Simon Per a réaz eunn na hellann-mé két moñd a-vréma war areoéz hag a iavaraz d’ézhañ : A bioo da lerc’h? Va buez a rôïnn évid-ood. eo é komz? +38. Jézuz a respoufitaz d’ézbañ : 25. Ann diskibl éta péhini a ioa Da vuez a rôi évid-oun ? Ê-gwirionez, koosket war askré Jézuz a lavaraz é-gwirionez hel lavarann dïd : Na d*ézbañ : Aotrou, pioo co ? gan6 kéd ar c’hi]ek, n az pézô va di- 26. Ha Jézoz a respouñtaz : Hen- nac het teir gwéach. nez eo da béhini é rôinn bara soohet. Ha goodé béza soobet bsra, hé r6az — da lozaz mâb Simon Iskariot. 27. Ha goudé m’en doé kéméret ar XIV. PENNAD. féoaooad-zé, Satan a iéaz enn-hañ. la Jézoz a lavaraz d’ézbañ: Gra râk- 1. Na vézet két efikrézei b6 ka- tâi ar péz a réz. loun. Rrédi a rtd é Doué, krédit ivé 28. Hôgen hini eôz ar ré a ioa ouc’h eon-oon. taol na wié pérâg en doa lavaret ké- 2. E-tt va Zâd éz eùz me6r a géar. meñl-sé d’ézhafi. Ma né vé két, em bijé hé lavaret d*é- 29. Rak biniennou a venné pénaoz hoc’h ; râk mofid a rann da aoza at dré aon abek en doa luzaz ar ialch, léac’b d’é*hoc’h. en doa lavaret Jézoz d’ézhafi: Prén 3. Ha goudé ma vézinn éatkutt, ar péz a z6 réd d’é»omp évit ar goéï : ba ma em bézô aozet al )éac’h d’é- pé évit rei eunn dra-bennâg d’ar béo- hoc’h, é teâinn adarré, hag h6 kémé- rien. rinn gan-én, évit ma viot el léac’h 30. Goudé m’en doé lozaz kéméret ma’z ounn. hé c’hénaouad, éz éaz-kutt r&k-tal; 4. Goozood a rtd ervâd péléac’b éz rak nôz é oa. ann, hag ann befit a ouzoc’h. 31. Hôgen pa oé éat-kult, Jézuz a 5. Tomaz a lavaraz d’ézhafi : Ao- lavaraz : Bréma Mâb ann déo a z6 troo, na oozomp két péléac’h éz éz : meèlet; ba Doué a z6 meùlet enn- ha pénaoz é hellomp-ni goozoud ann hafi. hefit? 32.Mar d-eo Doué mefilet enn-hafi, 6. Jézuz a lavaraz d’ézhafi: Mé eo Doué a veùi6 ivé anézhañ enn-hafi ann beñt, hag ar wirionfz, hag ar bé-unan : bag abarz némeùr hen voez : dén na ze6 étrézég ann Tad meùl6. néraéd dré-z-oun. 33. Va bugaligou, émounn c’boaz 7. Ma h6 pé va anavézet, h6 pé ivé gan-é-bocbévideunn nébefidamzer. anavézet va Zâd; hag abarz némeür Va c’hlaskoud a réot: hag ével ma hen anavézot, hag hé wélet hoc’h e6z. em eùz lavaret d’ar Iozevien : Na 8. Filip a lavaraz d’ézhafi: Aotroo, hetlot két dofit el léac’h ma’z ann: diskouéz d’é-omp da Dâd, bag eo a- hel lavaroud a rann ivé d’é-hoch évit walc’h évid-omp. 34.Eurgoorc’hémennnevezar6ann amzer z6 émounn gan-é-hocCb, ha d’é-hoc’h: évit ma en em gerrot ann n’am anavézit két choaz? Filip, néb eil égilé, ha ma en em gerrot ann cil a wél ac’banoun. a wél ivé va Zâd. égilé ével maem e6z hô karet. Pénaoz é lévérez-ié : Diskooéz d’é» 36. Dré-zé éc’h anarésô ann holl omp da Dâd ? 7. Per a lavaraz d’ézhañ: Pérâk bréma. 9. Jézuz a lavaraz d’ézbafi: Reid II 32 498

  • AVIEL SAÑTBL JBZÜZ-KS IST

10. Ha na grédit-bu két péneoz éra*ounn em Zad, ba va Zâd enn-oun ? Ar geriou a iavarann d’é-hoc’b né kéd ac’banoon va-unan hô iavarann. Hôgen va Zâd pébini a choum enn- oun a ra hé-unan va ôberiou. 11. Ha na grédit-hu kél pénaoz énVounnemZâd,ba va Zad enn-ooo? 12. Da vihana krédit enn abek d’enn ôberioo h6 - ooan. É-gwirioaez, é- gwirionez hel lavarann d’é-boc’h, néi a gréd enn-oun, a rai hé-unan ann 6beriou a rann, bag a*rai choaz 6be- riou brasoc’h ; 6 véza mae ann étré- zék va Zâd. 13. Ha pélrâbennâg a c’boulennot dtgañt va Zâd em hanô, bel likiinn da véza; évit ma véz6 meùlct ano Tâd er Mâb. 14. Mar goulennid eunn dra digan- éñ em han6, her grinn. 15. Mar karit ac’hanoun, mirit va gourc’hémennou. 16. Hag é pédino va Zâd, hag é rôi d’é-hoc’h eunn Dic’h1ac’barer aJI, évit raa cboumô gan-c-hoc’a da-vikenn, 17. Ar Spéred a wiriones, pébiai na hell két béza digéméret gañd ariéd, 6 véza na wél kéd aoézhañ, ba na anavez kéd anézhañ: b6gen c’boui a anavézô anézhañ, 6 véta ma choum6 gan-é-hoc’h, ba ma véz6 ena-hoe*h. 18. N’h6. lézinn két emzivaded : doñd a rioo étrézég eno-hoc’h. 19. Cboaz eonn nébeùd amzer, bag ar béd n’om gwél6 moj. H6genc*booi a wélô achanoun ; 6 veza ma vévsuo, ba ma vévod ivé. 20. Eno deiz-zé éc’h aoavésot pé- naoz énVotrta em Zâd, ba c’houi ean- ounsi, ha mé eon-hoc’h/ 21. Ann hioi en deuz va goorc’hé- mennoo, hag a vtr aueshu, hen-nez eo a gâr ac’banoun. Hogen néb a gâr ae’hanouo a vés6 karet gañt va Zâd : ha mé a gar6 anéahañ, hag en em sUkoués6 d’ézbañ va-unan. 22. Iuzaz, péhini né oa két ann Is- kiriot, a lovaraz d’ézhañ: Pénaos é c’hoarvéz6 pénaoz en em siskouézi da-onan d’é-o*mp, ha n’en em zis- kouézi kéd d’ar béd ’ 23. Jésos a respooñtaz hag a lava- ras d’éshañ : Mar kâr eur ré ac’ha- noun, é mir6 va gér, ba va Zâd s gar6 anézbañ; baff é teùimp étrézég-héâ, hag é cboomimp enn-bañ. 24. Nép na gâr kéd ac’hanouo; na vlr két va gér. Hag ar gér hoc’h eus klevet né két va gér, bdgen gér va Zad péhini en deus va c’baset. 25. Rémeñt-ma em eùs lavared d’é- hoc’h, é-pâd é choumenn gan-é-bodi. 26. Hégen aan Dic’blacYbarer pébi- ni eo ar SpéredSañtel, hag a vés6 kaset gañt va Zâd em han6, ben-nes a zesko pép trâ d*é-hoc’h, hag a zigasd koon d’é-boc’h eùz a géaaefit am eùz lavared d’é-hoc’b. 27. Ar péec’a a lésaaa gan-é-hoc’h : va féoc’b a rôann d’é-hoc’b : n’bé rôaon ked d’é-hoc’h é-c’hk ma bé r6 ar béd. Na vezet két efikréset h6 ka- loan, ha na spoufitit két. 28. Eleved hoc’h eùz péaaos em euz lavared d*é-hoc’h: Mofid a rama koil, bag é tislr6ann élrézég-enn- hoc’h. Mar ksrfac’h ac’banoan, é laooénafac’h, 6 véza ma’s arin étré-zé va Zâd ; râk va Zad a zô brasotfh égéd-oan. 29. Ha bréma hel lavarann d’é- boc’h kefit ma teui ; evit pa Vez4 deuet, ma krédot. 30. Pelloch na gomzinn moi né- meùr gan-é-hoc*h ; râk prifis ar béd- mafi a seù, ba n’en defis netrA eon- oun 3^1. H6gen èrit mac’h anavéz6 ar béd pénaoz é karwan va Z4d, hag é rana ar pés en deùz va Zad aour- c’hémennet din. Savit, ba deomb ac’bana. XV. PENNAD. 1. Mé eo ar wlr wiaien ; ha va ZAd eo al lahourer. 2. Kémofit skourr .ba na sougd kéd a frouez enn-oon, e trooc’h6 anézhafi: ha kémeñd hini a zoug frooez, é skarzô anézhañ, évit ma tigasô mui a frouez. 3. Choui a z6 glân a vréma, enn abek d’ar gerioa em eùa lavared d’é- hoc’h. 4. Ghoumid eno-oua, ba mé enntttvBi tiifr iajm. 499 baeV fc<c’bk a* hea két er rffoorr gwini deugea froaez auésbaft hé- uasn, hag béb béea fUg ewd arwt- nien : ével-sé é e’h#arvét6 ena %é kéfiver, me na jaumid enn-oua. 5. Hé eo ar wiofen, ha cïwtrf ar Énrno : oéb a tihoam can eun, ha mé enn-hafiy hen-nez a seug fenz e froa*z : rftk hép-z^oun oa faeflit 6ber nesra. 4. Ha na jonrn kéd enr ré enn-oun, é tézô taalet cr-méaz é-c*bts ar skourr gwini, hag é *izee’h4 5 heg é tastn* saént •aéaheu, bag é UolWt anésbaft enn tftn, bag é véaô devet. V. Mar ehaomid eon-oiHi, ha mar ehoam va gerieo eno-hocti, gealen- nitar wè£agerrot, hag é vézô raed 4’é-hocV 8. Gloar tu Zftd aa é tougae*n kalt a frouez, hag é tentc*fa dft ziski- Med dïn. 9. É-e’hlz ma en defiz va Zftd va ctteret, em eèz ivé h6 karet. €hou- aaid em e’harafitez. 10. Mftr mirit vs goorc’hémenooo, é ohovRaod em cfierafitez, éjrel ma em ena miretgoufcïiémeuBou va Zftd, be ma choomanu enn hé garafitez. 11. Kémefit-sé em eaz iavared d’é- bocïi, évH ma*z ai va laoueoidigez ean-hocïi, ha ma vézô leoniet b6 laouénidigez. 12. Va goorôhémeftn eo é te6fac’h d*eo em garoot snn eit égilé, évei ma am eoz %6 karet. 13. Bén na hell kaoat brasecïi ka- rafitez, égéi rei hé vuez évid hé vi- âooned. 14. Va mvfioaned oc’h, mar grld ar pez em euz gourc’hémenned d’é-hoc*h. 16. N*h6 kalvinn nui méveiloo; rag ar mével na ear két pétrft a rft hé vestr. H6gen va miñouned am efiz h6 kalvet, 6 véza ma em efiz r6ed da anaènd d’é-bocii kémeftd em e6z klevet gañ4 va Ead. 16. Né két Chosri liacli enz va di- lenoet 1 hégeu mé eo em eùz hô ti- lennet, hag em e6z b6 lékéat évtt ma*z éot, ha ma toogot frouez, ha ma te4e*be h6 rVooez *, hag Mi ma rôi va Zftd d’é4»e’h kemefid a c’houlerrood am hané étgait-bafi. 17. Ar pés a c*hourc’hémermann d’é-boc’b, eo ma en em gerrot ann eit égive. 18. Mar d-ec*h laséet gafid ar béd, gwéztt oenaet en deuz va cïiaséet eon h6 raok. 49. Ma vecïi efiz at béd, ar béd a garfé a- péz a vijé d’ézhañ: hôgen 6 véza ifocli kéd eâz ar béd, hag em efiz h6 titeuuet eiz ar bed, dré-zé ar bed a gasa ac’hnnoe’h. 90. H6 pézet kottn efiz ar gér-mañ em eoz lavared d’é-hoc’h: Ar mével né két braeoCh égéd hé aotrou. Ma h6defiz va hesktoet. éc’h beskiniñt ivé aclianoc’h : Ma m defiz miret va gér, é mirifit ivé hoc’h -bini. 21. H6gen kémefit-sé a raifit d’é- hoc’henn abejc dam han6;6 véza oa enavézofit két ann bini en defiz va c’haset. 42. Ma na venn kéd deùet, hs ma n’am bé két komzet out-hd, n’h6 dêfé kéd a béc’hed ; h6gen bréma n’h6 éefiz kéd a zidamaft e6z h6 féc’faed. 23. Néb a gasa ac’baooun, a gasa ifé va Zftd. 24. Ma n’em bé két gréat eon h6 e*hrefz 6beriou ha nCen doa gréai dén all é-béd, n’bo défé kéd a héc’bed; bôgen bréma h6 defiz gwélet, hag é kasaofit ac’haoouo. ha va Zftd ivé, 25. ÉvH ma vèz6 sévéoet al lavar a zô skrivet enn hô lézen : Va cïiaséet h6 deùz héb abek. 26. Hôgen pa zeüi aun Dic’Ma- c’harer a gasinn d’6-hoc’b a bers va Eftd, ar Spéred a wirionez, péhinili zeù euz aon Tftd; hen-nez a rôi tes- téni ac’hanoun. 27. Ha c’houi a r6i ivé teaténi9 6 véza ma émoch gan-éfi adtfleg ar penn kefita. XVI. PENNAD. 1. Kémefit-sé em eâz lavaraz d’é- hoch, évit na gémérot kéd a walt skooér. 2. H6 kfts a raifit kuld e6z h6 sina- gogoo: h6gen dofid a ra ano heur, é péhini ptou-benoftg a lazô ac’hanoc’b, AYIBL SAn̄TKL JtZUS-KSlST 500 drazé a lavar d’é*omp: Eunn nébedt, ba n’am gwélot mui, ba c’hoaz eouo nébeut, hag em gwéiot: râk mond a rann étrézé va JZAd ? 18. Lavaroud a réaüd éta : Pétrâ . eo ann dra-zé a lavar: Eunn oébeùtP Na ouzomp két pétrâ a fell d’ézbafi da lavarout. 19. H6geu Jézoz a wézaz pénaoz é fellé d’ézh6 6ber eur goulenn out- hafi, hag é lavaraz d’ézh6: Cboui a c’boulenn étré-z-boc’b pérâg em efiz lavaret: Eunn nébeùt, ba n am gwé- lot mui, ha c’hoaz eouo nébeùt, hag emgwélot. 20. É-gwirionez, é-gwirionez hel lavarann d*é-hoc’b, pénaoz é wéiot bag é léfivot, bag ar béd a laouénai: tristaad a réot, hôgen hô tristidigez a véz6 trôed é laouénidigez. 21. Eur vaouez pa c’hân, a z6 trist, 6 véza ma eo defied hé heùr; hôgen goudé ma é deüz gaaet eur roab • n’é denz mui a gonn eùz bé eôkrez, gafid al lévénez da véza lékéad eunn déo er béd. 22. Êvel-sé c’houi a s6 trist bréma,: hùgen hô kwéloud a rinn c’hoaz, ha dcn na Iam6 h6 lévénez digan-é hoc’b. 23. Enn deit-zé na c’houlenout mui nétrA digan-én̄. É-gwiriones, égwi- rionez hel lavarann d’é-hoc’h, mar goulennit eunn dra-bennâg digafit va ZAd em han6, her r6i d é-hoc’h. 24. Bétc vréma n’hoc’h eùz goulen- net nétrâ em hanô. Opulennit, hag é vézô r6ed d’6-hoc’h, hag h6 lévéoez a véz6 leùn. 25. £ parabolennou em eùz lavaret kémefitsé d’éhoc’b. Dofid a ra ann heur é péhini na gomzinn myi d’é- boc’h é parabolenuou : h6geo komza a rinn d’é-hoc’h skléar diwar-benn va ZAd. 26. Enn deizzé é c’hou1ennot em hanô; ha na lavarann kéd d’é-hoc’h é pédinn va Zâd évid-hoc*b. 27. RAk vaZAdhéonanagAr ac’ba- noc’b, 6 véza ma hoc’h eùz va c’haret, ha ma hoc’h eùz krédet pénaoz ounn deùcd euz a Zoué. 28. Eùz va ZAd punn deùed, bag ounn deùed er béd ; brcma,^kuitaann ar béd, hag cz ann étrazé va ZAd. a vennô bcza gréad gafit-han̄ cunn dra hétuz da Zoué. 3. Kémefit-sé a rain̄d d’é-hoc’b, ô véza na anavézon̄t na va 2kd, na mé. 4. Hogen kémen̄t-sé em eùz lavared d*é-boc’h, évit pa véz6 deùet apn beur, ma teui koun d’é-hoc’h eùz ar péz cm eôz lavared d’é-boe’h. 5. N’am eùz két lavaret kémen̄t-sé d’é-hoc’h adaleg ar peon-ken̄ta, 6 véza ma oann gsn-e-hoc’h. Hôgen bréma éz arm étrezég ann hini en deùz va c’haset; ba nikun ac’hanoc’h na chou- lenn digan-én̄ : Péléaeh éz éz ? 6 Hogen 6 véza ma cm eùz lavaret kémen̄t-sé d’e-hoc’h, eo leùn hô ka- loun a c’hlac’har. 7. Koulskoudé ar wirionez a lava- rann d’é-hoc’h: mâd eo d’é-boc’h éz sjenn-kutt; rak ma na’aann kélkott, ann Dic’hlac’harer na zeüi kéd d’ho kavout: hôgen ma’z ann kuit, é ka- sinn anézhan̄ d’é-hoc’b. 8. Ha pa vez6 deùet, é kendrec’bé ar béd war béc’bed, war wtr ba war varn. , 9. War béc’hed, 6 véza n’hô deùz két krédet enn-oun. lO.War wlr, 6 véza ma’z ann élrézé va ZAd, ba n’am gwélot mui. 11. War varn, ô véza ma eo dijA barnet prin̄s ar béd-man̄. 12. Kalz em eüz c’boaz da lavaroud d’é hoc’h ; hôgen na hellit kéd h6 dougen bréma. 13. Pa véz6 deùet ar Spéred a wi- rionez-zé, è teskô d’é-boc’b ar wirio- nez holl: râk na gomzô két anézhan̄ héunafi, bôgen kémefid en dcùz kle- vet a lavarô, hag é tiougan6 d’éhoc’h ar péz a dlé c’hoarvézout 14. Va menli a rai, 6 véza ma ké- mér6 eùz ar pés a zô d’in, hag ben diskleriô d’é-hoc’h. 15. Kémen̄d en deuz va Zâd a z6 d’in *. dré-zé eo em eùz lavaret: 0 véza ma kémerô euz ar péz a z6 d’in, bag ben disklériô d’é-hoc’h. 16. Eonn nébeut, ha n’am gwélot mui: ba c’hoaz eunn nébeüt. hag em gwelot: râk mond a rann étréié va Zâd. 17. H6gen 16d eôz hé ziskibled a lavaraz ann cil d’égilc: Pétrâ eo ann hbbvbz SA.VT IlNJf. 501 29. Ilé tiskibled a lavarat d*ésban̄: Chétu bréma é komzez skléar, ba na lévérez parabolen é-béd. 30. Brénn é wélorap pénaoz é wé- sez pép trè, ha pénaoz n’éc’b eôz kéd a ézomm é vé gréat gafid dén gou- lennou ouz-id; dré-zé é krédomp pé- naoz oud deued a Zoué. 31. Jézuz a respoun̄ïaz d’ézhô : Bréma é krédit? 32. Cbéïu é teù ann heur, ha dijâ eo.deôet, é pébini é viot skin̄et pép- Irini enn hé dù ; bag am délézot va» unan ; bôgen n’ounn két va-unan, râk va Zad a zô gan-én̄. 33.Kémen̄t-sé em eùs lavared d’é- boc’b,évrt ma bô péz6 ar péoch enn- ouo. Efikres bô pézô er béd, hôgen bô pézet fisian̄s, trec’het eo bét ar béd gao-éô. XVH. PENNAD. - 1. Jézuz 6 vézâ lavaret kémefit-se, a zavaz bé zaou-Iagad étrézég ann éfiv, hag a lavarar: Va Zâd, deùed eo ann heor, meùl da vâb, évit ma vési mefilet gafid da vâb: 2. Êvel ma éch eùz rôed d-ézhafi galloud war bép kik, évit ma rôi ar vuez peur-baduz da gémefid hini éc b efiz roed drézban̄. 3. Hôgen ar vuez peùr-badoz eo, ma aoavézifid acïianod, bép-kén ar fwir Zoué, ba Jézoz-Krist, pébini c’b euz kaset. 4. Da veôlet em eùz war ann douar; pefir-c’bTéad èo gan-éfi al labour éz poa réed dïo da 6ber. 5. Ha bréma, va Zâd, meùl ac’ha- noun enn-od da-unan, euz ar c’hloar- zé em efiz béd enn-od, abarz ma oa ar béd. 6. R6ed em efiz da anaoud da hanô, d’ann dfid éc’h eùz rôed dïn er béd. Dïd é oan̄t, ha^ éc’h eùz hô rôed dïn, bag bô deùz mired da c’bér. 7. Bréma- é c*houzofit pénaoz ké- mefid éch eùz rôed dïn a zeù acha- nod. 8. 0 véza ma em eôz rôed d’ézhô tr geriou éc’h eùz rôed dïn , bag hô di^éméred hô deùz; anavézel hô deuz évit-gwtr pénaoz ounn deùed ac’ha- nod, bag hô deùz krédet pénaoz éch eùz va c’baset. 9! Mé a béd évit-bô. Na bédann két évld ar béd, hôgen évtd ar ré éc’h eoz rôed dïn, ô véza ma’z iôt d^d. 10. Kémefid em eôz a zô dïd, ha kémefid éc’h eùz a zô dïn, hag ounn meùlet enn-bô. 11. Ha diia n’ouno moi er béd, bag bt a zô er bed, ha mé a zistrô étrézég enn-od.Tâd safitet, mtr enn da hanô ar ré éc’b eùz rôed dïo, évit ma vé- zifid onan % ével-d-omp.

  • 12. Pa édoun gan̄t-hô, é viremi

anézhô enn da hanô. Mired em eôz ar ré éch eùz rôed dïn , ha n’eùz bét kollet bini anézhô, némét mâb ar gollidigez, évit ma vijé sévéoet ar Skritur. f 13. Hôgen bréma é teôsnn étrézég enn-od, bag ann dra-man̄ a lavarann er béd, évit ma bô dévézô va lévénez enn-hô gsn̄t leùnder. 14. Da c’hér em eùz rôed d’ézhô, hagar béïfen deüz bôchaséet, 6 véza n*in̄t két efiz ar béd, évet n’ounn két va-unan eùz ar béd. 15. N’az pédann két ra’hô zenni eùz ar béd. hôgen m’hô miri a zrouk. 16. Nïfit kéd e6z ar béd , ével nounn kéd eôz ar béd va-unan. 17. Safitéla anézb6 er wirionez. Da c’hér eo ar wirionez. 18. Ével ma éc’h %6z va c’haset er béd, em eôz ivé hô c’baset er béd. 19. Hag en em zafitéla a rann va- unan évit-b6, évit ma vézifid ivé safi- télet er wirionez. 20. Hôgen na bédann kéd évit-hô hép-kén, h6gen c’boaz évid ar ré a dlé kridi enn-oun dré h6 gér. 21. Évit na vézifid boll néraéd ouao, é-c’birma émoud enn-oun, va Zâd, hamé enn-od, ha ma vézifid ivé unan enn-omp, évit ma kréd6 ar béd pén̄aoz éc’h euz va c’haset. 22. Ha r6ed em eùz dézhô ar c’hloar éc’h eùz r6ed dïn, évit ma vézin̄t unan , ével ma’z omp unan. 23. Mé a zô ennho, ha té a z6 enn- oun , évit ma vézin̄t peùr-c’hrcal enn unau, ha ma anavézô ar béd pénaoi m AtllL SaIIYBL IS)S«S-UIST éc*heos va c’bsset, hag éc’k eùx h* c*haret. ével écheu* va c’hareL 24. Va Zâd» mé a veua é tefifi 4 féac’h ma’s ounn sr ré éc’h euz rôod d’io, évit ma wélint va gtoar éYhedz rôed d’in, 6 vésa ma ée’b eos va charet abarz krouidigez ar bé*d. 25. Tâd gwirion, ar bed n’en daùs kéd da anavéset i hogeo mé em eoa da anavézet; hag ar re-man̄ b6 deùA anavézet pénaoz éc’b eùs va cfoaset. 26. R6ed em eùs da aoaeud dtésno da hanô, hag é r6ian da aoaout, 6vii ma véz6 enn-b6 ar garautez éc’b eus bét évM-onn, ha ma véziou rvé ena-bo. XVIII. PENNAÏr. 1. Pa en doé Jézoz lavaret kémefit- sé» éx éas gafid bè ziskibled eim lù aü da Froud Sedrou, é péléac’b é oa eol ttort, é pcniai és éas béfi bag bé ziskibled. 2. H6gen Iusaz péhini a weraé saéz- han̄, a anavézé sl léaclircé, 6 vésa ma oa éad aliez Jesus éaô gan̄d he ziskibTed. 3. losaa tta 4 véza kéméret gan̄t- ban̄ eur van̄den soudarded, gaïd ar vévellou a oa béi fcaset gafid ar Vé- leien-vraz ba gafid ar Parizianed, a zeôaz dt gafit léternou, gan̄t gonlou ha gafid armou. 4. H6gen Jézn* péhini a wié ké- mefid a dlié c’boarvézout gafit-hai, a Siambrou|az ané\hô,bag a lavaraz d’ézh6 : Piou a glaskit-ha ? 5. Hsg hl a respoun̄taz d’ézhai: Jezuz a NazareL Jézuz a lavaraz d’éz- bô: Hé eo. Hôgen lozaz pébiai ea doa hé werzot, eo em saic’bé ivé énô gafit-hô. 6. Pa tararaz d’ézh6 Jésos: 114 eo, 4 argilchon̄t, hag é kouéscbofit d’ana douar. 7. Eur wéacb c’hoaz é c’honJennal out-h6: Piou a glaskit-hu ? Hag al a favaraz : Jésus a Nazaret. 8. Jezuz a respoufitaz : Lavared em eùz d’é-boc’h pénaoz eo mé. Mar d-eo mé éta a glaskii, fet ar ré-mafi da voni-kuit. 9. £vit ma v$é séaéneA ac gér-mefr en doa lavsrtt: Eos ar aé éch ena r6ed dfio, n*atn eùz koUethioi. 10. Hôgtn̄ Simoa Pes péhiasendoa eur c’hlésé, a dtanas anéabafi, » skaas gan̄d unan eus a véveUou ar aUtek- braz, hag s drouc^basbé skeuarnseofe Aon dén-zé a ioa aauvet Iftalkot, 11. rt6geo Jezoz a lavataa da kVr: Laka da glézé enn bé feor. Ha n’ao kél ré4 é 4«ehtnn ar *’halfe en deùz r6ed d’in va Z4d ? f 2» Ar ztvudarde4 b6 c^babilaa, hag aou dud kaaet gan̄d ar iuzeviea a grogaz éta é Jétas , hag a éréet 13. Han 4 kaacho&d anéahafi da- Jefita d» d? Annaa, 6 véza ma oa tad- aar Kaifaa, péavni a ioa Bélek-bratr er bloaz-sé. 14. Ha Kaifaz a ioa ann bint en doa rôed ann ali d’ar lozevien, pénaoré ea talvoudoz é varvché eunoden évid ar bobl. 15. H6gen Simon Per a iéa war lerc’b Jezujs, gafid lonn diskibi all. kUg ann dttbibj-aé a ioa anavezet Kld ar BéJek-bras, bag és 4aa gafit ua é-U ar Béiek4>raz, 16. Ha Per a cbountas er-méas ond aon 4t. Nansé ann diakibl ati-sé? pé- bini a ioa aBavéaot gaid ar Betek- braz, a iéaa er-méas. a gomzaz gaid ar borsiérez, hag a Ukéaz Per da vofid é-bars. 17. Hogen ar nlac’b bortiorez-zé a lavara-z da Ber: Ha n’oard kéd ïyi eua a ziskibled ann dén-zé ? Hag béfi a lavaraz: N^ouon ket. 18. Koulskaadé mévellou ba tù4 ac Bélek-brâz a ioa ean b6 sa dirâg aa daou (râk ién eaj hag 4 tommeit. Ha Per a ioa ivé gaitrbo, bsg a dommé. 19. Neosé ar Bélek-btaa a naas gour lennou out Jézuz diwar-bean hé ziskibled» ba diwar-bsun h4 gélén- nado rez. 20. Jésus s retpan&Us dezbafi : Dirâg ann boll em éuz komttt oud aaa dud>kélenatt tm tùa bépreder sirwgog htg erm templ, é péléac’b en em slroll ann holl luzevien : ba a’em cuz lavaret nétsâ e’boulon. enuj atn- ¦bbvuz i 34. Pérftg é fés goulcnaou onz-in ? Gra goulennou eud ar re hô deua klevet ar pés em eùz lavaret d’ézhé: efaetu as vé a oar pétrft em eus lavaret. 22. Hdgen pa en doé lavaret ké- ment-sé, unan eôs a hennou-kéara ioa énô • rôsz eue javédad da Jézuz, 6 lavaroul : Hag évei-sé ee é res- poufitez d’ar Béïek-brâz ? 23. Jézos a respaoitaz d’ésbefi: Mar em eèz koraeet fait, rô testérri eoz sou dronk : bdgeo ma em eoz komzet mftd, pérftg é skôez gan-éfi ? 24. Hag Aouaz a aasaz aoézbafi éréet da Gaüaz ar Bélek-braz. < 25. Hégen Simon Per a ioa enn hé zft ô tomma. Hag é lévercheôd d*éz- hafi: Ha n’oud kéd ivé efiz hé ziski- falcd9 Ma nacha aréaz bén̄, ô lava- reot: N’ounn két. 26. Neôzé uoan eùz a vévellou ar Bélek-brftz, kftr d’aon bini en doa Per trouc’het hé skouarn d’ezhen>, a iavaraz d’ézhafi: Ha n’em eùs két da weiet gafit-aan̄ el liors? 27. Per hen nac’bas eur wcach all; ba rftk-tftl ar c’hilek a gaaas. 28. Neùzé 6 kaschofit Jézoz eùz a dt Ktifsa d’al lés. H6gen édo ar mmtin ; ha naz éjoit kéd el léz, évit n’en em saattcbefil két, ba ma-beHcheftt dibri ee Pask. 29. Piftat a zeuaz éta d’h6 e’havout et-méaz, hag a tavaras d’ésh6 : Pé aamall a rit-ho oud aon dén-zé ? 39. Ar ré-nun̄ a respoufitas hag a Isvaraz d’ezbafi : Ma oa vé két eur gwaller, n’hor bijé kédhé zigased dïd. 31. H6gen Pilat ar lavaraz d’ézb6: Kémérit-ben̄ hocb-onan, ha btrnit- héô beavez h6 kezen. Hag ar lifzevien a lavaraz d’ézha&: Né béd aotréet d’é- omp laza déo. 32. Évitrma vijé sevéoet ar pézen dos Isvaret Jézuz, pa en doa merket a bé varè é tiié mervel. 33. PUat a zefiaz adarré el iéz, bag 6 véza galvet Jézuz, é lavaraz d’ézhafi): Ha Roué ar lozevien oud ? 34. Jézuz a respoun̄taz d*ézhafi : Hag ac’hanod da-uoan é^évérez ké- mefit-se, pé ma b6 defiz ré all hé la- vared dïd ac’banoun ? 35. Pilat a respoufitaz : Ha luzev

  • T IJbNN. 503

oaun-mé ? Da vr^is ha penneu ar véleieo h6 de6z da rékéad étré va daoaarn : pétrft éc’h eùs-té gréat ? 36. Jéaut a respoufitaz: Va Rousfi- télea né kéd eùz sr faéd-mafi. Ma vijé va ftouafitétez euz ar béd-nran̄, va zùd h6 diviié steurmet évit na gouézchenn k4t étre iaouarn ar Inzevien: H6gen évit bréma va reuafitélez né kéd ac’hann. 37. Nefizé Priat a lavsraz d’ézbafi : Roné oud éta ? Ha Jézuz a respoufi- taz : Hel iavaroud a réz pénaoz ounn Roué. Évit-sé eo ounn ganet, hag ounn deôed er béd^ évit rei testéni d’ar wirionez: piou-bennég a zatc’h oud ar wirionef, a zélaou va mouéz. 38. Pilat a lavaraz d’ézhan̄ : Pétrft eo ar wirionez ? Ha goudé* m’en doé lavaret kémefil-sé, éz éaz adarré er- méaz étréaég ar lozevien, bag é lava- raz d’ézh6 : Na gavann abek e-béd enn dén-zé. 39. H6een 6 véza raa’z eo ar faoaz ma iaoekfeon d’é-boc’b eor ré da choél Bask ; ba c’houi a fe)1 cfé-hoc^h 6 laosfcfeon d’é-hoc’h Roué ar Iuze- vieo ? 40. Ar ré-manVen em lékéaz boll da gria, ha da lavaront: Na laesk kéd hé-man̄, faogen laosk Barabbaz. He- gen Barabbaz a ioa eul laer. XIX, PENNAD. 1. Neuzé éta Pilat a géméraz Jézuz, nag a lékéaz hé skourjéza. 2. Hag ar zoudarded goudé béza gwéet eur gurunen gaôt spern, a lé- kéaz anézhi war bé benn: bag é léké- jon̄t war bé gein eur vafitel tané. 3. Hag é teùefit étrézég enn-hsfi, hag é lavarefit: Démattd, Roué ar ïuzevien : hag é roen̄t karvadou d’ézhafi. 4. Pilat a iéaz eur wéach c’hoaz cr- méaz , bag é iavaraz d’ar luzevien : Cbétu é kasann anézhan̄ d’é-hoc’h er- méaz, évit mac’h aoavézot pén̄aoz n*em e6z kavet abeg é-béd eon-bafi. 5. (Jézuz éta a oé kaset er-roéaz, 6 tougen eur gpruneo spern, hag eur 50\ AVIBL SAn̄TSL zaé tané) ba Pilat a lavaraz d*ézhô: Cbétn ann déo. 6. Hôgen pa oé gwélet gafid ar vé- leien ha gan̄d h6 z6d, ar ré-mafi a griaz, 6 lavarout: Stag-hén̄, stag-béfi oud ar groaz. Pilat a lavaraz d*ézh6: Kémérit-héfi, c’boui, ha stagit-hén̄ oud ar groaz . râg évid-oun-mé na gavann abek é-béd enn-hafi. 7. Ar Iuzevien a respoufitaz d’éz- han: Eul lézen bon e6z, ba diouc’b sl lézeu-zé é tlé mervel, 6 vèza ma eo en em rôet évit Mâb da Zoué. 8. Pilat éta 6 véza klevel ar geriou- zé ? en doé aoun vrâz. 9. Hag 6 véza distrôed el léz, é Is- varaz da Jézuz : A bélé«c’h oud-dé ? H6gen Jézuz na rôaz respoufit é-béd d’ézhafi. 10. Ne6zé PUat a lavaraz dézban̄: Na gomzez kéd ouz-in ? Ha na wézez- té két pénaoz em euz ar gailoud daz lakaad oud ar groaz, hag em eâz ivé ar aalloud d az leùskel da vofit ? 11. Jézuz a respoufitaz d*ézhafi: tfaz pé galloud é-béd war-n-oun, ma na vé két bét rôed dïd diwar-laez. Dré-zé ann bini en deùz va gwerzet dïd, en defiz gréat brasoc’h pec’hed. 12. Hag a neuzé Pilat a glaské ann doaré d’hé lefiskei. H6gen ar lozevien • grié, 6 lavarout: Mar laoskez ann dén-zé, n’oud két mifioun da Gézar; râk piou-bennâg en em c’bra Roué, eo em laka a-énep Kézar. 13. Hôgen Pilat pa en doé klevet ar geriou-zé, a gasaz Jézuz er-méaz: bag éc’h azézaz war hé gadbr-barner, el Iéac’b hanvet i Grégach Litrostro- tos, hag é Hébrach Gabbata* 14. An̄tr6n6z ar Pssk oa, ha war- dr6 ar c’bouee’hved heur, hag é lava- raz d’ar luzevieo : Cbétu hô Roué. 15. H6geo bt a grié: Tenn-béfi, teno-béfi a-les-sé, ha laka-héfi oud ar groaz. Pilat a lavaraz d’ézhô: Ha la- kaad a riou h6 Roué oud ar groaz ? Prifised ar véïeieo a respoufitaz: n’hon cùz Roué é-béd némét Sézar. 16. Neôzé éta é rôaz aoézbafi d’ézb6 évit béza lékéad oud ar groaz. Ével- sé é kémerjofit Jézuz bag é kasebofid anézhafi gan̄t-hô. 17. Hag 6 tougen hé groaz, é teôaz jÉzuz-sarBT eon eul léach gal vet Ménez ar CÏWd- penti (g), bag a z6 hanvet é Hébractr Golgota: 18. £ péléach é lékéjofit anézhafi oud ar groaz, ba dsou aü gafit-hafi; unan enn eunn tu, eunn all enn to aU, ha Jézoz é-kreiz. 19. H6gen Piiat a réaz eur skrid, hag a oé lékéat war ar groaz. Kimefit- mafi a ioa skrivet war-n-ezhafi: Jbzoz a Nazabbt, bocé ab Iüzbvibh. 20. Kalz e6z ar Iuzevien a lennaa ar skrtd-zé; rag al Iéac’h é péhini é oa bét lékéat Jézoz oud ar groaz a ioa t6st da géar. Hag ar skrld a ioa é Hébrach, é Grégaeh bsg é Lstin. 21. Koulskoudé Bélèien vrâz ar Iozevieo a lavsraz da Bilal: Na skrlv két Roué ar luzevieo, b6gen ma en de6z Iavaret hén̄ : Roué ar luzevien ounn. 22. Pilat a respoufitaz : Ar péz em eùz skrivet, em eùz skrivet. 23. H6gen ar zoudarded goudé ma h6 ddé hé staget oud ar groaz, a gé- méraz hé ziiad (hag é réiofit pévar 16d, onan évit pép-hini eoz ar zou- dardcd), hag bé zaé a gémerchofit ivé. Hôgen hé zaé a ioa dic’bri hag e6z a eor wéadeo penn-da-benn. 24. Lavaroud a réjofid éta étré z-h6: Na drouc’homp kéd aoézbi, hdgen tennomp d’ar sort da biou é véz6. Évit ma vijé sévénet ar Skritur, pa lavar : Ranaet b6 deùz étré-z-h6 vs diiad ; bag h6 de6z taolet va zaé d’ar sorl. Chéta pétrâ a réaz ar zou- darded. 25. H6gen mamm Jézoz, bag hé c’hoar, Mari grék Kléofaz. ha Mari Madalen a ioa enn h6 zâ é-tal ar groaz. 26. Pa wélaz éta Jézuz bé vamm, bag enn bé za enn bé c’hicben ann diskibl a garé, é lavaraz d’hé vamm: Grék, chetu da vâb. 27. Neùzé é lavaraz d’ann diskibl: Chétu da vamm. Hag adalek ann beur- zé ann diskibl a géméraz anezhi da vamm. 28. Goudé zé Jézuz 6 c’houzout pé- naoz é oa sévéoet pép-trâ, évit ma vijé sévénet ar Skritur, a lavaraz: Sec’hed em eùz. 29. H6gen béz’ éz oa énô eur p6d HBftVBZ SAÜT 506 leon a wln-egr. Hag bl 6 vésa lékéad cur spoué er gwtn-egr, bag 6 véza lékéat sikadei war hé drô, é tougchofit anézbi oud hé c’hénou. 30. Pa en doé éta Jézuz kéméret tr gwin-egr, é lavaraz : Peùr-c’hréad eo. Uag 6 véza soublet hé benn é roaz hé spéred. 31. Hôgen ar luzevien, ô véza ma oa ar gousper, hag évit na choumjé kéd ar c’horfou oud ar groaz é deis ar sabbat, (rkk deis brâs ar sabbat é oa hen-nez) a bédaz Pilat ma lakajé terri h6 divesker d’ezh6, hag b6 senna a-les-sé. 32. Dofid s réaz fta soudarded, péré a dorraz hô divesfter d’ar c’hefila, ba d’égilé pébini a oa bét staget oud ar groaz gafit-bafi. 33. H6geo pa oefit deùet étrézé Jézus, pa wéljon̄t é oa dijâ marô, na dorjofit két hé zivesker d’ézbafi; 34. Hôgen unan euz ar soudarded a doullas bé gostez gafid eur goaf, ba râk-tâl é tilammaz anézban̄ goad ha dour. 35. Ha néb en deùs gwéiet a zong testéni; bag hé desténi a z6 gwtr. Hag héfi a oar pénaos é lavar gwlr, évit ma krédot ivé. 36. Râg ann traou-zé a z6 bét gréat, évit ma vijé sévénet ar Skritur: Na dorrot hini eùs né eskern. 37. Hag eur Skritur all a lavar choaz : Gwélout a rain̄t ann hini bô deoz toullet. 38. Goudé-ié Jozef a Arimatéa (6 vésa ma oa diskibl da Jézoz é-kùz gafid aoun rag ar Iozevien) a bédsz « Piiat ma hellje kémérout korf Jézuz. Ha Pilat hen aotréaz d’ézhafi. Dofid a réaz fta, bag é kéméraz korf Jézuz. 39. Nikodémoz, ann hini a ioa éat ar c’hefita gwéach da gaout Jézuz é- pad ann n6z* a zeùaz ivé gan̄t mirr hag aloez mesket, war-drô kafit lor. 40. Kéméroud a réjofit éta korf Jé- zoz, hag é lékéjofit war hé dr6 lise- riou gafit lousou c’boués vâd, ével ma eo klz ar lozevien évit liéna. 41. BéYéz oa ei léac’h é péhini é oa bét lékéad oud ar groas eol liors, hag el liors-zé eur béz nevez , é péhini né ta bét choaz lékéad dén. 42. Én6 éta, 4 vésa ma oa gousper goél ar luzevieo, ha ma ea tôtt ar bés, é lékéjofit ^zuz. XX. PENNAD. l.Eon deis kefita eos ar sabbat, Mari Madalen a zeùaz mintin mad,ha pa oa c’hoaz téival,étrezég ar bés: bag é wélaz ar méan tenoet diwar ar bés. 2. En em Itkaad a réaz ’ta da rédek, haa é tefiaz da gavout Per, hag aon diskibl all-sé a garé Jézuz, hag é la- varaz d’ézb6 : Tennel h6 deùz ann Aotrou eùz ar béz, ha na ouzomp két péléac’h bô deùz hé lékéat. 3. Per éta a iéaz er-méaz, hag aon diskibl all-sé ,*hag éz éjofid d’ar béz. 4. Bédek a réafit kévret, h6gen ann diskibl all-zé a rédaz boaouc’h égét Per, hag a zeuaz da-gefita d’ar béz. 5. flag 6 vézft soublet hé beon, é wélaz alliénennou a ioa choumet én6, h6gen ns’z éaa két ébarz. 6. Simon Per pébini a ioa war hé lercb a zefiaz ivé, hag a iéaz er béz, bag a wélaz al liéoennou a ioa chou- met én6, 7. Hag al liénen a ioa bét war bé beon, pebini né oa két lékéat gafid al liénennou all, b6gen a oa pléget enn eul léac’h a dd. 8. Neùzé anp diskibl all-zé, pébini a os deùed da-gefita d’ar béz, a iéaz ivé ébarz hag a wélaz, hag a grédaz: 9. Râk oa aoavésefit két c boaz ar Skritor a lavaré pénaoz é oa réd é savcbé a var6 da véo. 10. Neùzé ann diskibled-zé a kis- Ir6az d’ar géar. 11. H6gen Mari a cboumaz er-méaz, 6 wéla. Hag enn eor wéla é soublaz hé feou, hag é sellas er béz: 12. Hag é wélaz daou Êal gwisket é gwenn, péré a ioa asézet el léac’b ma oa bét Jézuz, unan ouc’b ar penn, hag égilé ouc’h ann treid. 13. Ar ré-mafi a lavaraz d’ézhi : Grék, pérâg é wélez-té ? Hag bi a la- varaz d’ézh6 : O véza ma h6 deôz krapet va Aotron, ha na ouzonn két péléach h6 <feoz hé lékéat.

508 Aviat saftm JMm-MDT

  • 4. 0 v éza letaret kéaefit-s*\ é tis-

t»6ae, hsg é wétaa Jesos enn hé tâ: bôgeo na wié két aénaos é oa Jézuz. 15. Jézuz a lavsraz d’ézhi: Grék, pérâg é wélez-té? Piou a glaskez? Ht 6 kndi pénaoz é oa al liorser, a la?a- rai d’ézbafi: Aotrou, mar d-eo té éc’h euz hé c’hrapet, lavar dïn péléac’h ée’b eoz hé lékéat, hag é kémérinn anézèefi. ’ 16. Jézas a lavaraz désbi: Mari. Hag bt 6 triatret a latara» d’étbafi: Habboni fda kavafoud eo, Mesftr). 17. Jézoz a brvaras d’ézfai: Na stok kéd uos-io , râk n’erjnn két eïmas pmet étfézé va 2ad: hdgen kéa da gavout va fareadeur, ha lavar #ézh6: Pifia a rarm étfésé va ZM, bag b* Tâd, étrésé ta Daoé, tjag b6 Toué. 18. Mari Madateo a sefias da zis- kleria sYann dishihfed peaees é doa gwtiet ann Aolreo , ba pêfrâ en doa lavaced d’ésfai. 19; War ar pstdaezeuz ana deiz-té, pahtni 4 oa at c’hefita ena ar zisan, ann 6rion eùz al léWh é pétriot é oa stroüet ann dfskihled 6 veza serret gafid aono rag ar losewien, Jézoz a seuas, hag on em lékéas enn h6 c’hreiz, hsg a lavarsz d’ézh6 : Ar péouïs ra vés6 gan-e-hoc’b. 20. Goudé m’en doé kvafetfaémelhV ee, é tiefaonésas d°ésh6 hé zaouarn hag bé gostez. Laoucn-braz é eé ann diskifaled, na wéfjefit ana Aotron. 21. Neoze é lewares d’ézfa6 enr wéach aH: Ar péoe*h ra vét6 gafi-é- boeïi. fivel ma en defiz va tfheset va Zâd, é kasaan rvé a«’haoucïi. 22. Pa en doé lavaret kémefit-sé, é eTaoaésez war-n-ézhô, bsg é lavaraz d’éxhô: Digémérid ar Spered-Safitel: 2b\ Ar ré da béré hé péza distaolet bt ftthéjeo, é véz6 dittaolet oTézh6« hag ar ré da faéré b6 pés6 h6 dale’bet, é *és6 dalc’bet d’ésb6. 24. Toroaz onan efia aan èaonsék, kée-hnnvet Didimrji, né o* két gafrt- h6 pa zefiaz Jéius. n. Ann dtskibled att a lavaraz ïa d’éshafi : 111 bon eès gwéiet aan Ao- treu. Hôgen béfi a lavaraz d’ézh6: lia na wâenn enn hé saeoarn aronéz toullou ann tacbon, faa ma na lakaaiw va biz é toulfraon taefaou, ha va deom enn he gottes, na gTédion két. 26. Da bemr eis tés goud^, aoh dis- kibled a ioa adarreenn hévétep 1éac*fay ha Tomaz gafit-b6. Jézna a zeusz, ann 6rion 6 vésa serref, faag en em lékéa» enn hè. e*brevz, hag a lavaraz: Ar péoc’h ra véz6 gan-é-hoc’h. 27. Goudé ê fevnraz da Donraz: Laka da v-fz amai, ha gwél va da~ ouaro; t6sta ivé da zourn, faa Uka- héfi em cllostet: ha na vés két dia- krédtk, hôgen krédik. 39. Tossas a reaponfitaz hag a ïa- varaz d’ézhafi : Va Aotrou, ba va Doué. % 29. Jésos a ltvaras d*éshafi: O véaa ma éc’h e6z vs gwélet, Tomas, éc*h e6z krédet:eoros ar ré n’b6 denz két gwélet. hag h6 deuz krèdet. 30. Jéznz en defis gréat raeor a vurzud att oïrâg hé ziskïkïed, ha n*eo két skrivet ei revr-mafl. 31. Hôgen kémefitnnafi a z6 skri- vet, evtt ma krédot pAasos Jézns a z6 ar Christ Mâb Doui, hag è kridf m*h6 péz6 ar vuez enè hé ban6. - i

  • Xt. PBNNAD.

1. Goudé-ié Jésm en em sifkouézas> sdtorré d’hé zfskibled war aot m6r Ti- berraz; ha cfaetu pénaoz en em sts- kouézai: 2. Simou Per, faa Tomiz lés-banvet Didimnz, ba Natanael pébint s ioa eùr a Gan» é Gatiréa, faa mipien Zébédér ba daou all efis hé ziskibM 4 ioa kévret. 3. Skaon Per a tavaraz d’éth6 : Mofid a rann da béakéta. Hag ht a iavaras d’éshafi: Mofid a réomb Wé gan-ét. Hag és éjofit,èag é pin̄jofit enn enr vag: h6gen enn nez-za na gémerehofit nétrâ. 4. Pa oa deued ar mifitin, Jesoz on em ziskouésaz war ann aot: b6gen aon dïskibled na anavézebofit két pé- naes é oa Jézos. 5. Jéaoa éta a lavaras d’ézh6: Bn- galé, h» n’hoe’h e6s~fao nétrâ da zibrt? Hag hi a responfitaz: Nann. ¦BSVES SAÜT lABB. 807 6. Hsg heft a lavaras d’ézh6: Taolid sr rouéjou enn tu déou eùs sr vâg, hag é kéfot. Hé deùrel a rejon̄t éta, ha na bellen̄t moi bé denna gsfid all ldal pésked a ioa enn-han̄. 7. Neuzé ann diskibl a aaré Jésua a lavaras da Ber : Ann Aotrou eo. Simon Per pa glevas péosos é oa ann Aotrou, a lékéaz hé saé (râg enn noaz édo) hag en em daolaz er mér. 8. Ann diskibled ajfr a zeoas er vâg (râk né osfit két pelt dioue’h ann douar, hôgen war-héd daou crhafii ilinad bép-kén) 6 sacha ar rouéjou leuo a besked. 9. Pa oefit éta tliskenned d’ann douar, é wétjon̄t glaou béô, ba pésked war-o-ézban̄, ha bara. 10. Ha JéasjB a Wraras féikô: Di- aastdtnz av Beskon hWb eus kémérai 11. Simon Per’a bifiaz, baa a aen- aaa at reoéya* d’ann douav, htg héfi leui» a gsn̄i trl bag haAier-kafif pésk brès. Ha vetrtbenaav; ma ioa kéflseât, aa éorraa ked ar rouâou. i&Jésova lavasas tVeabô: Dtéid, kti lalnil. Hag htai ets ar vè a ioa o*c’h taoi aa avédé goafeani avgaat- aafi»: Pâon ond-dé « BAg gottraod a péafil aarratc é oa> and Aoirou. 13. Ha Jésos a zeùaz, bsg a géoseV ras bavn, hag be réaa d’ésno, ha pés- hea enn k^vélvp doaté. 44. Aaa treée wéaob en en am sia- kouézaz Jésoz d’hé zUbüttei, geadé Bvs> oé savet n varè éa véé. 16, Gandé éva mhd» nv* leiaet, Jt- ans a lavaras da linttn Fvr : Siman vsan laao, ba karond a véa atfba- aoun muiouth tnéd ar rè-mafi ? Hag héfi a laTaras d’ézhsfi: la, Aotron, gousvné a rés ataaos 4 karsma aeba- naé. Jézus a lavamz d’éshaa\: Pask Ta einc 16. Lavavoud areas ehoaz oTezhafi: atmon m4k> Isnn, na karand a res acfkaouan 7 Ha Per a Javavaa : la, Aotrou, gouzoud a rés ptnats é ~ raon ac’banod. Jésus a lararas d’és- bafi: Pask va ein. 17. Evid ano trédé gwéacb 6 lava- ras d’éshafi : Simon mâb Iann, ba karoud a rés ac’hanouo ? Glac’hared é «4 Ber, 6 vésa ma lavaré d’ézbsn̄ évid aon trédé gwéach: Ha karoud a rés ac’haouun ? Hag é lavarsz d’éz- hafi: Aotrou, ié s oar pép trâ; gou- zoad a réz pénaoz é karaou ac*htnod. Jesos a lavaraz d’ézhafi ; Pask va déftred. 18. £-gwirioues, é-gwirioues bei Isvarann d"W; pa oas iaouafik, té en em c~hourisé da-unan, hag ez éez el réac’h ma kéres : hôgen pa gôtai, éc’h astenni da zaouarn, hag eonn all a gsao ac’hanod el léac’b na giri két. 19. Hôgen kémttaVsé a lav araz,évit merka gafit pé rarô é tlié meùli Doué. Ha gtnsé bésa koflvzei éval-tts 6 la- vavas eVézkan̄: Denz war va ivrc’a. 20. Ptv 6 vtza trotn bé btaa a wélas ô tofit war hé lerc’h an» aav- kibl a garé Jvsub* ha pénisri t-pâi ar goan-/£ai a oa gonrvésat war hé aa> kré, haa; a laraias: Aolroa, pavn tw aou hint a watsè ac*baDea 1 21. Hôgan Ptr pa an dté he wnlet, a lavaras da Jézoa: Aotrou, pétrâ a sevaké-mai? 22. Jtsuz a lavavan vVéahsfi: Mar ftUvTmé cnorafé b4vi ma ttntan, pé vetn dldl Desa wat va lere’bv 23. Hogvn aenok a rtanar irad é- ttnez av vcaùdeor, péanos aan dit- kibl-sé na vnrvché bes. Havaaktadé Jésos a’tn doa két lavavai ? Na varvô kéi; kogen: Mar ffeAI d’in 4 diontnat béié ma teùinn v pé vtfra d’ii ? 24. Ann diskibl-sé eo a rô tttatvi tun a gévaeit-tnai, bag an deùs hé akriveè: ka gouatod a r^MBsn penaos hn deatént a z6 v/wtrinn. 25. Kalz trsou sll en daùa gséai Jésot: ha nu veatt skrsvei gaid ann koll zarvoudo»r na venaann kéé é beUfé av bèâ ké onan dertvhei al la- vriou a vé skrivet.