Trugarez Doue

Eus Wikimammenn
Mont d’ar merdeerezh Mont d’ar c’hlaskTrugarez Doue

"Ened Rosporden"

13.13.13.13.

\version "2.16.2"
\header {
 tagline = ##f
}
\score {
\new StaffGroup <<
\set StaffGroup.instrumentName = \markup {\huge 51.}
 \new Staff = "merc’hed" <<
 \key g \minor
 \time 6/4
 \partial 4*1
 \tempo \markup {\italic "Andante affetuoso"} 2.=63
  \new Voice = "soprano" { 
  \voiceOne <<
   \autoBeamOff
   \relative c'' {
bes4 | g2. a4 bes c | d2. a | \break
d4 d d c (d) bes | a2. ~ a4 \override Rest #'staff-position = #0 r \bar "||" bes | \break
g2. a4 bes c | d2. a | d4 d d c (d) bes | \break
a2. ~ a4 r \bar "||" c | d2. c4 bes a | g2. fis \bar "||" \break
g4 a bes c2 bes4 | a (bes) \bar "||" c d2. \break
c4 bes a g2. | fis g4 a bes | c2 bes4 g2 \bar "|."
} >> } 
  \new Voice = "alto" { 
  \voiceTwo <<
   \autoBeamOff
   \relative c' {
d4 | d2. d4 d d | d2. d | \break
d4 d d ees (d) e | fis2. ~ fis4 s \bar "||" d4 | \break
d2. fis4 g d | d2. d | d4 d d g2 g4 | \break
d2. ~ d4 s \bar "||" a'4 | <bes d,>2. <a d,>4 <g d> fis | g2. d \bar "|."
d4 <fis d> <g d> <a d,>2 <g d>4 | fis (g) \bar "||" a bes2 (a4) \break
g ees ees d2. | d d4 d d | ees2 d4 bes2 \bar "|."
} >> }
>>
  \new Lyrics 
  \lyricsto "soprano" {
O Dou -- e tru -- ga -- re -- zus eus da grou -- a -- du -- rien
Si -- ouas oun me ar bra -- sa euz an holl be -- c’he -- rien
Sell ou -- zin ’ta a dru -- ez hag im -- pli em c’hen -- ver
Da va -- de -- lez peur -- ba -- duz ha da vra -- sa dous -- ter
}
 \new Staff = "paotred" <<
 \clef bass
 \key g \minor
 \time 6/4
 \autoBeamOff
  \new Voice = "tenor" { 
  \voiceOne <<
   \autoBeamOff
   \relative c' {
g4 | bes2. c4 bes a | bes2. a | \break
bes4 bes bes a (bes) g | fis2. ~ fis4 \override Rest #'staff-position = #0 r \bar "||" g4 | \break
bes2. ees4 d c | bes2. a | a4 a a g2 g4 | \break
f2. ~ f4 r \bar "||" d'4 | bes2. c4 d ees | d2. c \bar "||"
d4 c bes a2 g4 | d'2 \bar "||" d4 d2. \break
d4 d c bes2. | a g4 fis g | g2 g4 g2 \bar "|."
} >> }
\new Voice = "bass" { 
   \voiceTwo <<
   \autoBeamOff
   \relative c' {
g4 | g2. g4 g g | g2. fis | \break
g4 g g c,2 cis4 | d2. ~ d4 s \bar "||" d | \break
g2. c4 bes a | g2. fis | fis4 fis fis ees2 c4 | \break
d2. ~ d4 s \bar "||" d4 | g2. a4 bes c | bes2. a \bar "||" \break
bes4 a g fis2 g4 | d2 \bar "||" d4 d (e fis) \break
g4 g c, d2. | d2 (c4) bes4 a g | c2 d4 g,2 \bar "|."
} >> }
>>
>>
 \layout { 
% indent = #10
 line-width = #160
 }
 \midi {}
}


2.

Me wel atao va fec’hed dirag va daoulagad,
Evel eur gwal amezek, euz ma brezellekat
Na vezin biken salvet ma na rez va Doue
Eur mirakl braz em andred, en eur chanch va bue,

3.

Na wife den lavaret, na ped gwech, na da bed,
Ec’h euz te roet pardon euz a bep sort pec’hed.
Pardon, pardon eta d’in, brema evit biken,
Ma teuo prest va ine da skuba he anken.

4.

Va neta euz va fec’hed ha tremp mad va ine,
Peurneta c’houek va c’haloun ebarz da garante,
Neuze ganet a spered, me az heulio bemde
Hag eun deiz barz en envou, euruz e vezin-me.