Pajenn:Le Crom - Buhé er Sænt, 1839.djvu/874

Eus Wikimammenn
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ar bajenn-mañ n'eo ket bet adlennet


n k 856 TAtLEN. Tagcn. S. Yehan-a-Zoué, 8 merh. l'»6 S. 'S. Yehan , apostol hag avièlour , S. 27 avôiitl. 83i S. S.Yehan-Calybit,hermil,12gueiiv.25 I S. S. Yehan-Chrysostôm, escob ha tloc-tor, 18 sanlambre. 562 S. S. Yo!ian-Climaq, herm.,50mcrh 195 S. Yehan-en-alèzonnér, èscob 25 guenvér. Pageo. Yehan-Matha,b6]èg , 8 huav. 87 Yehan, hennit, 27 merh. 186 Ye)ïan-rïamascèn, Ooct., 6mai. 25i Yohan-Népomucèn, bélêgha mar-tir, 17 mai. 279 Yvon^péS. Ysan, avocader beu-reiion, 19 mai. 28 V gùérlñés, 27 imbril. 2il I LN AG GN D