Meneger:Caer - Pevar Aviel.djvu

Eus Wikimammenn
Mont d’ar merdeerezh Mont d’ar c’hlask

Titl Ar Pevar Aviel lakeat en unan
Oberour Yann-Fañch Caer
Troer
Aozer
Bloavezh embann 1904
Embanner Moullerez ar "C’hourrier"
Chomlec’h Brest
Mammenn djvu
Araokaat Da vezañ gwiriekaet
Levrennoù
Pajennoù
TAOLEN
――――――――
KENTA LODEN

Ginivelez Hor Zalver Jesus-Christ, he vugaleach hag he yaouankiz.

Kenta pennad. — Mab Doue pe ar Verb (S. Iann, I, 1-18) 
 1
Eil pennad. — Cannad an arc’hel Gabriel da Zacharias ha conception sant Iann Vadezour (S. Lucas, I, 5-25) 
 3
Trede pennad. — An arc’hel Gabriel a lavar d’ar Verc’hez Vari ez eo dibabet evit beza Mamm da Zoue (S. Lucas, I, 26-38) 
 5
Pevare pennad. — Mari a ia da velet Elisabeth. Ar Magnificat (S. Lucas, I, 39-56) 
 7
Pempet pennad. — Ginivelez S. Iann Vadezour. Cantic Zacharias (S. Lucas, I, 57-80) 
 9
C’huec’hvet pennad. — Joseph, sclerijennet gant eun eal, a gemer Mari da bried. Ouenn Jesus-Christ (S. Vaze, I, 18-25 ; I, 1-17 ; S. Lucas, III, 23-38) 
 11
Seizvet pennad. — Ginivelez ha Circoncision Jesus-Christ (S. Lucas, II, 1-21) 
 15
Eizvet pennad. — Purification ar Verc’hez. Jesus kinniget en templ (S. Lucas, II, 22-39) 
 18
Navet pennad. — Ar rouaned Maj (S.Vaze, II, 1-12) 
 20
Degvet pennad. — Ar famill zantel a dec’h d’an Egypt. Herodes a laz bugale Bethlehem. Distro ar famill zantel (S.Vaze, II, 13-23) 
 22
Unnegvet pennad. — Jesus etouez an doctored (S. Lucas, II, 40-52) 
 24


EIL LODEN

Jesus-Christ a ia da brezeg an Aviel

————
KENTA RANN

Azaleg prezegennou Iann Vadezour, en discar-amzer, beteg ar c’henta gouel Pask en nevez amzer.

Kenta pennad. — S. Iann a brezeg e leac’hiou distro ar Judee ha var ribl ar Jourden (S. Vaze, III, 1-12 ; S. Marc, I, 1-8; S. Lucas, III, 1-18) 
 27
Eil pennad. — Jesus a zo badezet gant Iann ha tentet goudeze gant an drouc-spered (S.Vaze, III, 13-17 ; IV, 1-11 ; S. Marc, I, 9-13 ; S. Lucas, III, 21-23 ; IV, 1-13) 
 31
Trede pennad. — Testeni Iann divarbenn J.-C. da gannaded ar c’honseil bras ha d’he ziskiblien (S. Iann, I, 19-34) 
 33
Pevare pennad. — Kenta diskiblien Jesus. Kenta burzud e Cana er Galilee (S. Iann, I, 35-51; II, 1-12) 
 35


Euz ar c’henta gouel Pask d’an eil
————
Kenta pennad. — Jesus a ia da Jerusalem hag a daol ar varc’hadourien er meaz euz an templ (S. lann, II, 13-25) 
 38
Eil pennad. — Diviz Hor Zalver gant Nicodem (S. Iann, III, 1-21) 
 40
Trede pennad. — Iann Vadezour a ro eun diveza testeni da J.-C. hag a zo taolet er prison (S. Iann, III, 22-36 ; S. Lucas, III, 19-20) 
 43
Pevare pennad. — Diviz Jesus gant ar Zamaritanez (S. Iann, IV, 1-42) 
 45
Pempet pennad. — Jesus a bare mab eun offiser e Cana, a brezeg e Nazareth hag a zistro da Gapharnaum (S.Vaze, IV, 12-17 ; S. Marc, I, 14-15 ; S. Lucas, IV, 14-30 ; S. Iann, IV, 43-54) 
 49
C’huec’hvet pennad. — Ar besketerez burzudus. Ar besketerien tud (S. Vaze, I, 18-22 ; S. Marc, I, 16-20 ; S. Lucas, V, 1-11) 
 53
Seizvet pennad. — Pareans eun den kemeret gant an diaoul. Pareans mamm-gaer S. Per ha calz re all e Gapharnaum hag er Galilee (S. Vaze, VIII, 14-17 ; IV, 23-25 ; S. Marc, I, 21-39 ; S. Lucas, IV, 31-44) 
 55
Eizvet pennad. — Pareans eun den lor. Distro da Gapharnaum ha pareans eun den seïzet. (S. Vaze, VIII, 2-4 ; IX, 1-8 ; S. Marc, I, 40-45 ; II, 11-12 ; S. Lucas, V, 12-26) 
 58
Navet pennad. — Galvedigez S. Vaze. Eur banked en he di (S. Vaze, IX, 9-17 ; S. Marc, II, 13-22 ; S. Lucas, V, 27-39) 
 61


TREDE RANN
Euz an eil d’an trede Pask
————
Kenta pennad. — Jesus a bare eun den clanv e lenn Bethsaïda e Jerusalem. Prezegen d’ar Jusevien. (S. Iann, V, 1-47) 
 63
Eil pennad. — An diskiblien a gutuill pennou ed, Jesus a bare eun den da zeiz ar Sabbat (S. Vaze, XII, 1-14 ; S. Marc, II, 23-28 ; III, 1-6 ; S. Lucas, VI, 1-11) 
 68
Trede pennad. — Jesus var ribl mor ar Galilee. Calz tud pareet. Dibab an ebestel (S. Vaze, XII, 15-21 ; X, 2-4 ; S. Marc, III, 7-19 ; S. Lucas, VI, 12-19) 
 71
Pevare pennad. — Ar brezegen var ar menez (S. Vaze, V, 1-48 ; VI, 1-34 ; VII, 1-29 ; VIII, 1 ; S. Lucas, VI, 20-49) 
 73
Pempet pennad. — Jesus a ro ar pare da jervicher eun offiser romen hag ar vuez da vab intanvez Naïm (S. Vaze. VIII, 5-13 ; S. Lucas, VII, 1-17) 
 86
C’huec’hvet pennad. — lann Vadezour a gass cannaded da Jesus. Prezegen Jesus. He valloz d’ar c’heariou difeiz. He c’halv d’an dud a feiz (S. Vaze, XI, 2-30 ; S. Lucas, VII, 18-35) 
 88
Seizvet pennad. — Eur bec’herez, hanvet Mari-Madalen (S. Lucas, VIII, 2) a daol louzou c’houez vad var dreid Hor Zalver (S. Lucas, VII, 36-50) 
 92
Eizvet pennad. — Pareans eun den kemeret gant an diaoul. Ar pec’hed a eneb ar Spered-Santel. Burzud Jonas. Guir gerent Jesus (S. Vaze, XII, 22-50 ; S. Marc, III, 20-35 ; S. Lucas, VIII, 1-3 ; 19-21 ; XI, 14-36) 
 94
Navet pennad. — Parabolennou rouantelez an envou (S. Vaze, XIII, 1-53 ; S. Marc, IV, 1-34 ; S. Lucas, VIII, 4-18 ; XIII, 18-21) 
 99
Degvet pennad. — An avel-foll torret ; an daou zen, kemeret gant an diaoul e Gerasa pareet (S. Vaze, VIII, 18, 23-34 ; S. Marc, IV, 35-40 ; V, 1-20 ; S. Lucas, VIII, 22-39) 
 101
Unnegvet pennad. — Pareans eur vaouez clanv gant an divoada ha resurrection merc’h Jaïr (S. Vaze, IX, 18-26 ; S. Marc, V, 21-43 ; S. Lucas, VIII, 40-56) 
 110
Daouzegvet pennad. — Pareans daou zen dall. Pareans unan mut kemeret gant an diaoul. Jesus a zistro da Nazareth hag a ra eun trede tro er Galilee (S. Vaze, IX, 27-38 ; XIII, 54-58 ; S. Marc, VI, 1-6) 
 113
Trizegvet pennad. — Cannadur ha kentelliou roet d’an ebestel (S. Vaze, X, 1, 5-42; XI, 1 ; S. Marc, VI, 7-13 ; S. Lucas, IX, 1-6) 
 115
Pevarzegvet pennad. — Merzerenti S. Iann Vadezour (S. Vaze, XIV, 1-12 ; S. Marc, VI, 14-29 ; S. Lucas, IX, 7-9) 
 119
Pemzegvet pennad. — Kenta cresk ar bara. Jesus a vale var ar mor (S. Vaze, XIV, 13-36 ; S. Marc, VI, 30-56 ; S. Lucas, IX, 10-17 ; S. Iann, VI, 1-21) 
 121
C’huezegvet pennad. — Prezegen divarbenn ar bara a vuez (S. Iann, VI, 22-72 ; VII, 1) 
 126


Azaleg an trede gouel Pask beteg gouel an Teltou.
(Azaleg miz ebrel beteg miz here.
)
————
Kenta pennad. — Debad Jesus gant ar Pharisianed hag an doctored divarbenn credennou ar re goz (S. Vaze, XV, 1-20 ; S. Marc, VII, 1-23) 
 132
Eil pennad. — Pareans merc'h eur Gananeanez hag eun den bouzar ha mut (S. Vaze, XV, 21-31 ; S. Marc, VII, 24-37) 
 135
Trede pennad. — Ar bara cresket evit an eil guech. Ar Jusevien a c'houlen eur burzud en env. Goell ar Pharisianed. Pareans unan dall (S. Vaze, XV, 32-39 ; XVI, 1-12 ; S. Marc, VIII, 1-26) 
 138
Pevare pennad. — Per a anzao he feiz hag a zo lakeat da vean-diazez en Iliz. Jesus a ziscler he bassion (S. Vaze, XVI, 13-28 ; S. Marc, VIII, 27-39 ; S. Lucas, IX, 18-27) 
 141
Pempet pennad. — Jesus a ziscuez he c’hloar var ar menez Thabor (S. Vaze, XVII, 1-13 ; S. Marc, IX, 1-12 ; S. Lucas, IX, 28-30) 
 144
C’huec’hvet pennad. — Pareans eur c’hrouadur kemeret gant an diaoul. Eil discleriadur ar bassion. Ar pez arc’hant e ginou ar pesk (S. Vaze, XVII, 14-26 ; S. Marc, IX, 13-31 ; S. Lucas, IX, 37-45) 
 146
Seizvet pennad. — Kentelliou d’an diskiblien (S. Vaze, XVIII, 1-35 ; S. Marc, IX, 32-49 ; S. Lucas, IX, 46-50) 
 150
Eizvet pennad. — Jesus a bign da Jerusalem evit gouel an Teltou. Teir galvedigez. An daouzeg ha tri-ugent diskibl. (S. Iann, VII, 2-10 ; S. Lucas, IX, 51-62 ; X, 1-16 ; S. Vaze, VIII, 19-22) 
 156
Navet pennad. — Distro an diskiblien. Parabolen ar Samaritan. Martha ha Mari (S. Lucas, X, 17-42) 
 160


Azaleg gouel an Teltou beteg gouel an Dedi
(Euz a viz here da viz kerzu)
————
Kenta pennad. — Jesus a en em gav en templ e creiz eizved gouel an teltou hag a en em lakaa da gelen (S. Iann, VII, 11-53 ; VIII, 1) 
 163
Eil pennad. — Ar vaouez avoultrerez (S. Iann, VIII, 2-11) 
 168
Trede pennad. — Debad Jesus gant ar Pharisianed divarbenn he c’hinivelez divin (S. Iann, VIII, 12-59) 
 170
Pevare pennad. — Jesus a bare da zeiz ar Sabbat eun den ganet dall (S. Iann, IX, 1-41) 
 176
Pempet pennad. — Ar pastor mad (S. Iann, X, l-21) 
 180
C’huec’hvet pennad. — En eur zistrei d’ar Galilee, Jesus a zesk pedi d’he ziskiblien hag a c’hourdrouz ar Pharisianed hag an doctored (S. Lucas, XI, 1-13 ; 37-54) 
 182
Seizvet pennad. — Kentelliou Hor Zalver d’he ziskiblien ha d’ar bobl (S. Lucas, XII, 1-59 ; XIII, 1-9) 
 186
Eizvet pennad. — Jesus a bare eur vaouez daou-bleget. An or stris. Dismantr Jerusalem (S. Lucas, XIII, 10-17 ; 22-35) 
 193
Navet pennad. — Ar pez a reas hag a lavaras Hor Zalver e ti eur Pharisian (S. Lucas, XIV, 1-24) 
 196
Degvet pennad. — Penaoz e tle beza diskiblien Jesus (S, Lucas, XIV, 25-35) 
 199
Unnegvet pennad. — Teir barabolen divarbenn trugarez Doue e kenver ar bec’herien (S. Lucas, XV, 1-32) 
 201
Daouzegvet pennad. — Diou barabolen all divarbenn implij an danvez (S. Lucas, XVI, 1-31) 
 205
Trizegvet pennad. — Kentelliou d’an diskiblien. Pare deg den lor. Divarbenn donedigez rouantelez Doue (S. Lucas, XVII, 1-37) 
 210
Pevarzegvet pennad. — Divarbenn liamm ar vriedelez hag ar guerc’hded. Ar barner fall. Ar Pharisian hag ar Publican. Ar vugale vihan (S. Vaze, XIX, 1-15 ; S. Marc, X, 1-16 ; S. Lucas, XVIII, 1-17) 
 214
Pemzegvet pennad. — Danjer ar binvidigez. Ali da zilezel ar madou (S. Vaze, XIX, 16-30 ; S. Marc, X, 17-31 ; S. Lucas, XVIII, 18-30) 
 218
C’huezegvet pennad. — Parabolen al labourerien casset d’ar viniec (S. Vaze, XX, 1-16) 
 221


C’HUEC’HVET RANN
Azaleg gouel an Dedi beteg an deiz ma oue digemeret Jesus e Jerusalem e creiz ar veuleudi
(Azaleg miz kerzu beteg miz ebrel)
.
————
Kenta pennad. — Jesus a ia da Jerusalem evit gouel an Dedi hag a en em denn goudeze er Peree, en tu all d’ar Jourden (S. Iann, X, 22-42) 
 223
Eil pennad. — Jesus a zigass Lazar e buez (S. Iann, XI, 1-46) 
 225
Trede pennad. — Caïphas hag ar c’honseil bras. Jesus en Ephrem. O tistrei da Jerusalem e tiscler he bassion evit an trede guech. Ourgouill bugale Zebedee (S. Iann, XI, 47-56 ; S. Vaze, XX, 17-28 ; S. Marc, X, 32-45 ; S, Lucas, XVIII, 31-34) 
 229
Pevare pennad. — Daou zen dall Jericho. Parabolen ar minou. Mari Madalen a scuill louzou c’houez vad var dreid Jesus (S. Vaze, XX, 29-34 : XXVI, 6-13 ; S. Marc, X, 46-52 ; XIV, 3-9 ; S. Lucas, XVIII, 35-43 ; XIX, 1-28 ; S. Iann, XII, 1-11) 
 232
————
TREDE LODEN
Jesus a varv, a zao euz ar bez hag a bign en envou
————
KENTA RANN
Jesus a en em ziscuez e templ Jerusalem evel ar C’hrist-Roue.
————
Kenta pennad. — Henor great da Jesus pa ’z ea da Jerusalem (S. Vaze, XXI, 1-11 ; S. Marc, XI, 1-11 ; S. Lucas, XIX, 29-44 ; S. Iann, XII, 12-19) 
 239
Eil pennad. — Ar vezen fiez milliget. Guerzerien an templ taolet er meaz evit an eil guech. Divroidi a c’houlen guelet Jesus. Galloud ar feiz. Clemmou tud ar c’honseil bras {S. Vaze, XXI, 12-27 ; S. Marc, XI, 12-33 ; S. Lucas, XIX, 45-48 ; XX, 1-8 ; S. Iann, XII, 20-36) 
 243
Trede pennad. — Teir barabolen (S. Vaze, XXI, 28-46 ; XXII 1-14 ; S. Marc, XII, 1-12 ; S. Lucas, XX, 9-19) 
 248
Pevare pennad. — Divarbenn paea ar guiriou da Zesar. Divarbenn ar resurrection. Brassa gourc’hemen al lezen. Jesus Mab David. Dallentez ar Jusevien (S. Vaze, XXII, 15-46 ; S. Marc, XII, 13-37 ; S. Lucas, XX, 20-44 ; S. Iann, XII, 37-50) 
 253
Pempet pennad. — Prezegen a eneb ar Pharisianed hag an doctored. Prof dister an intanvez (S. Vaze, XXIII, 1-39 ; S. Marc, XII, 38-44 ; S. Lucas, XX, 45-47, XXI, 1-4) 
 259
C’huec’hvet pennad. — Divarbenn dismantr Jerusalem ha fin ar bed (S. Vaze, XXIV, 1-51 ; XXV, 1-46 ; S. Marc, XIII, 1-37 ; S. Lucas, XXI, 5-38) 
 264


EIL RANN
Passion Jesus-Christ
————
Kenta pennad — Judas a verz he vestr. Pourchass ar goan baskal (S. Vaze, XXVI, 1-5 ; 14-19 ; S. Marc, XIV, 1-2 ; 10-17 ; S. Lucas, XXII 1-13 ; S. Iann, XIII, 1) 
 276
Eil pennad. — Jesus er Gambr-Lid (S. Vaze, XXVI, 20-30 ; S. Marc, XIV, 18-26 ; S. Lucas, XXII, 14-39) ; S. Iann, XIII, 2 — XIV) 
 278
Trede pennad. — Var hent Jethsemani a dreuz guiniennou (S. Iann, XV, XVI, XVII) 
 290
Pevare pennad. — E liorz Jethsemani (S. Vaze, XXVI, 31-56 ; S. Marc, XIV, 27-52 ; S. Lucas, XXII, 40-53 ; S. lann, XVIII, 1-11) 
 299
Pempet pennad. — Jesus e ti Annas ha Caïphas (S. Vaze, XXVI, 57-75 ; XXVII, 1-10 ; S. Marc, XIV, 53-72 ; XV, 1 ; S. Lucas, XXII, 54-71 ; XXIII, 1 ; S. Iann, XVIII, 12-27) 
 305
C’huec’hvet pennad. — Jesus dirag Pons-Pilat (S. Vaze, XXVII, 11-30 ; S. Marc, XV, 2-19 ; S. Lucas, XXIII, 2-25 ; S. Iann, XVIII, 28-40 ; XIX, 1-15) 
 312
Seizvet pennad. — Maro Jesus-Christ (S. Vaze, XXVII, 31-50 ; S. Marc, XV, 20-37 ; S. Lucas, XXIII, 26-46 ; S. Iann, XIX, 16-30) 
 320
Eizvet pennad. — Ar burzudou. An taol lans (S. Vaze, XXVII, 51-56 ; S. Marc, XV, 38-41 ; S. Lucas, XXIII, 45, 47-49 ; S. Iann, XIX, 31-37) 
 328
Navet pennad. — Jesus a zo sebeliet (S. Vaze, XXVII, 57-66 ; S. Marc, XV, 42-47 ; S. Lucas, XXIII, 50-56 ; S. Iann, XIX, 38-42) 
 330


TREDE RANN
Jesus a zistro e buez hag a bign en envou
————
Kenta pennad. — Ar resurrection (S. Vaze, XXVIII, 1-15 ; S. Marc, XVI, 1-11 ; S. Lucas, XXIV, 1-12 ; S. Iann, XX, 1-18) 
 333
Eil pennad. — Jesus a en em ziscuez da zaou ziskibl Emmaüs (S. Marc, XVI, 12-13 ; S. Lucas, XXIV, 13-35) 
 340
Trede pennad. — Jesus a en em ziscuez diou vech d’an Ebestel assamblez (S. Marc, XVI, 14 ; S. Lucas, XXIV, 36-43 ; S. Iann, XX, 19-29) 
 343
Pevare pennad. — Jesus a en em ziscuez da zeiz diskibl var ribl mor ar Galilee (S. Iann, XXI, 1-14) 
 346
Pempet pennad. — Per a zo lakeat adarre da benn en Iliz (S. Iann, XXI, 15-24) 
 348
C’huec’hvet pennad. — Jesus a en em ziscuez d’he ziskiblien var eur menez, a ro d’ezho he gentelliou diveza hag a bign en envou (S. Vaze, XXVIII, 16-20 ; S. Marc, XVI, 15-20 ; S. Lucas, XXIV, 44-53) 
 350
Eur ger diveza. — (S. Iann, XX, 30-31 ; XXI, 25) 
 352