Bibl/Lizer S. Jakez

Eus Wikimammenn
< Bibl
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
troet gant Le Gonidec.
L. Prud’homme, 1866  (Levr kentañ Eil levr, p. 650-654)


OSTOL I. PENNAD. 1. Jakez, servicher Doué hag hon Aotrou Jezuz-Krist, daon daouzék vreùriez a 26 skifiet, salod. 2. Va breadeor, likid hoc’b holl lé- véoez enn holl c’hlac’barieu a c’hoar- vez gané-hoe’b; 3. 0 c’houzout pénaoz arnod hô feiz a zigas ann babaskded. 4. Hôgen ann habaskded a dlé béza klôk enn hé ôberiou, évit ma viot hoc’h-unan klôk ba dinam, ba na zioaérot. néUâ. 5. Ma éz eùz hini ac’banoc’b hag a ziouerfé furnez, goulennet digafid Doué, péhini a r6 d ano boll gafit lar- geôtez, hag hép rébech : hag é véz6 roed d’ézhafi. 6. Goulennet gant feiz, héb arvar é-béd : râk néb a z6 arvaruz, a z6 héfivel out koumm ar môr, péhini a z6 kélusket ha feltret gan̄d ann avel. 7. Na vennet kéd éta en défa ann dén-zé euun dra digafid ann Aotrou. 8. Néb a z6 daou-btég a spéred, a zô kildrô enn hé holl hefichou. 9. Ar breùr a z6 eon eur stad izel, ra en em veùI6 enn hé uc’helded; 10. H6gen ann bini pinvidik enn bé izelded; râg ével bleùcn ar géot é t éméoô. 11. Râk mar sâv ann béol gafit grouez, ar géot a zec’h, hé vïeùen a gouéz, hag bé gaerded a z6 kollet: ével-sé ann dén pinvidik a vézô gwé- vet enn hé befichou. 12. Euroz ann hini a c’houzafiv ann heskinou; rèk pa véz6 bct arnodet, é véz6 rôed d’éshan̄ ar gurunen a vuez, en de6z diouganet Doué d*ar ré a gâr anézhafi. 13. Na lavaret dén, pa véz6 temptet, Êénaoz eo temptet gafid Doué: rftk >oué na hell két tempti évid aon drouk, ha na dempt dén. 14. Hôgen pép-bini a z6 temptet gafid hé wall-ioul hé-unan a zcù d’bé gâs ha d’bé zidenna. 15. Ha neôzé ar gwall-ioul, pa é deùz efigéhen̄tet, a cliân ar péc’hed \ hag ar péc’hed pa eo kaset-da-benn, a chân ar marô. 16.Nafaziitkéd éta.vabreùdeùrkér. 17. Pép grfts c’houék, pe pép r6 klôk a zeù eùz ann néac’h, hag a zis- kenn e6z a Dftd ar goulaou, é pébini n’eoz kemm é-béd, na skeùd é dtstr6 é-béd. 18. Héfi eo en deùz hor c’hrouet hervez hé ioul dré c’bér ar wirionez, évit ma vijemp ével ar frouez-ken̄la euz hé grouadtirien. 19. Ével-sé, va bre6deùr kér, ra véz6 pén-bini ac’hanoc’h téar da zé- laoui, na diek da gomza, dick da voanékaat. 20. Rftk buanégez ann dén na zéven két gwirionez Doué. 21. Dré-zé goudé béza pelléet péb hodurncz, bag ann holl zrougicz, di- LIZBB EAT0LIBT SANT JAKBI AB0 8TOL. 651 gémérit gafit kouvélez ar gér a zô bét emboudet ennhotfh, hag a hell savé- tei hoc’h énéoa. 22. Mirid ar gér, ha n’hé zelaouit két hép - kén, och en èm doüeila hoc’b-onan. 23. Râg néb a zélaou ar gér faéb hé virout, a zô hén̄vel oud eono dèo pé- hioi a zell oud hé zremm hé-upan enn eor mellézour: 34. Râg goudé béza sellet out-fian̄ hé-unan, éz a-kott, hag é an̄kouna- c’ha râk-tâl pétrâ é oa. 25. Hôgen ann hini a zellô-plz out lézen klôk ar fran̄kiz, bag a gefidal- c’h6 eon-hi, hen-nez péhini na zélaou két bép-kén évld an̄kounac’haat râk- tâl, hôgen a ra ar péz a gfe?, hen-nex a vézd euruz enn bé ôber. 26. Ma vénn eur ré é vé eopn dén a zoujafisDoué, hépderche) h*é déôd, bôgen 6 touella he galonn hé-unan; hé gréden â zô didalvez. 27. Ar gréden c’hlân ha dinam di- râk Doué hon Tâd eo hou-mafi: Em- wélout ann emzivaded hag ann ifitan̄- vézed enn b6 glac’har, hdg eo em viroud dioam efiz a zrougiex ar bed- mafj. II. PEtyNAD. 1. Ya breùdeùr, r^hô pézet kéd a feiz é gloar hon Aotrou Jézuz-Rrist gafit kemra évid ann dùd. 2.Râk mar téù cnh hô strollad eonn dén gand eur walen aonr ha dilad kaer, ha mar teù iyé eur paour gafid diladfallj 3. Hag 4 selloud oud ann hini a zô gwisket gafid dijad kâer, ina livirid aézhafi : Azez amafi, té, el léac’b mâd j ha ma livirid d’ar paour : Cboum amafi enn da zâ, té, péazez war skabel va zreid : 4. Ha na gemmit-ho két enn-hôc’b hoch-unan, ba na varnit-hu két gafit gwall vénosiou f 5. Sélaouit, va brefideur kér, ha n’en deilz két Doué dilennet ar ré a zô paour er bcd-mafi, évit béza pin- vidik er feiz, bag bcrcd ar rouan̄lclez, en defiz diouganet Doné d’ar ré a gâr anézban ? 6. Hogen c’houi a vézéka ar paour. Ha né kéd ar ré binvidik a vâc’h ac’hanoc’h gafid bô galioud, hag a gâs ac’hanoc’h dirâg ar varnerien̄ ? 7. Ha né kéd ht a zrouk-prézeg gafid ann banô mâd eùz a bébini eo tennet hoc’h hini? 8. Mar peùr-zalc’hit al lézen a rpné- mafi, herverar Skritur: Raroua a rl da nésa évePd-od da unan, é réot mâd; 9. Hôgen ma rlt ken^m ouc’h ann dùd, é rld eur péc’hed, bag ôc’h ta- mallet gafid al lézen, ével torrerieo. 10. Râk pioubeon̄âg en dévézô mi- ret al lézen boll, hâg en dévéz6 hé zorret enn eul lôden, a zô taroalluz enn-h6 holl. 11. Râs ann hini en deùz lavaret: Na gouézïkéd enn avoultriez, én deùz lavaret ivé : Na lazi két. Ma na goué- zez kéd enn avoultriez, b6gen ma lazez, é torrez al lézen. 12. Komzit ével-sé, ha grlt ével-sé, pa dléit béza barnet hervez lézen ar frafikiz. 13. Râk nep n’en dévéz6 két bét a drogarez, a véz6 barnet hép trogarez: râg ann drogarez a zavô dreist ar varn. 14. Va breôdefjr, pétrâ a dalvéfô da eur ré lavarout en deùz ar feiz, ma n’en defiz kéd ann ôberiou ? Hag 4r feiz a hel!6 bé zavétei ? 15. Mar d-éma unan eùz hô preù- deùr pé eùz h6 c’hoarézed enn-noaz, ba ma tiouérofit h6 boéd pemdéziek, 16. Ha ma lavar onan ac’hanoc’h d’ézhô: Id é péoc’h, lomrait ha debrit, bép rei d’ézho ar péz a z6 réd évid hô c’horf, pélrâ a dalvéz6 d’ézh6 ? 17. Ével-sé ivé ar feiz, ma n’en defiz kéd a 6beriou, a z6 mar6 enn-han̄ hé-unan. 18. H6gen eor ré a lavar6: Té éc’h efiz ar feiz, ha mé em euz aon ôbe- riou : diskouéz d’in da feiz héb 6be- riou, ha mé a ziskouéz6 d’id va fevz gafit va ôberiou. 19. Té a gréd pépaoz n’efiz néméd eunn Doué : ervâd a réz; ann diaou- lou ivé a gréd hag a grén. 20. H6gen ha té a fell d’ld gouzout, 652 LIZKB CATOL Itt 6 dén gwân, pénaoz ar feiz héb ann 6beriou a z6 marô 9 21. Abraham hon Tâd, ba na oé két san̄télet dré hé ôberiou, pa ginnigaz hé vâb Izaak war ann aoter ? 22. Ha na wélez-té két pénaoz ar feiz a oa unanet gan̄d hé ôberiou, ha pénaoz bé feiz a oé klôkéet gan̄d hé 6berioir; 23. Hag ar Skritor a z6 sévéoet, pa é deôz lavaret: Abrabam a grédaz ^ Doué, ha kéraen̄t-sé a oé nivéred d’ézbafi évit gwirionez, hag é oé gal- vet min̄oun da Zoné. 24. Gwéloud a rid éta pénaoz ann dén a z6 san̄télet dré hé ôberiou, ha nann héd-kén dré ar feiz. 25. Hag ével-sé Rahab ar c’hrek fall, ha na oé-bi két didamallet dré hé ôberiou, 6 tigémérout ar spierien, bag 6 kâs anézhô dré eunn ben̄t all ? 26. Râg ével ma eo marô eur c’borf faéb éné, ével-sé~ivé eo marô ar feiz béb ôbcriou. III. PENNAD. 1. Na vézet két kalz ac’hanoc1i mistri, va breùdeùr, 6 c’houzout pé- naoz é tennit war-n-hoc’h eur varné- digez vrasoc’h. 2. Râg é roeùr a drâ é faziomb hoil. Ma éz e6z unan-bennâg ha na fazi két pa gomz, euon dén kI6k eo, hag a hell réna bé gorf boll gan̄d ar wesken. 3. Chéiu é lékéomp gweBkennou é génou ar c’bézek évtd bô lakaad da zen̄ti ouz-omp, hag ével-sé é lékéomp hé c’horf holl da drei el léac’h ma karomp. 4. Chétu ivé al listri, péger braz- bennâg in̄l, hag htl>oun̄tet gafid avé- lou kré, a véz trôet koulskoudé â bép tù gan̄d eur stur bihan, el léac’h ma kâr al lévier. 5. Ével-sé ann téôd a z6 eunn ézel bihan, ba koulskoudé é ra traou brâz. Chétu eunn tan biban a hell en̄tana eur c’hoad brâz! 6. Ann té6d ivé a z6 eunn tan, bag eur bcd a irougiez. Ann téôd a zo unan eùz bou izili, hag a zaotr bor c’horf holl; en̄tana a ra rôd hor bocz^ 6 kémérout tân ann ifern. 7. Râk natur ann dén a bell don̄vs, hag en deùz don̄vet al loéned, al la- boused, ann aéred hag ar pésked: 8. Hôgen dén na hell don̄va ann té6d : eunn drouk recbuz eo; leùn eo e6z a eur c’bon̄tamm marvel. 9. Gan̄t-han̄ é veùlomp Doué hon Tâd : ha gaïït-haü é villigomp ann dùd a £6 bét gréat diouc’b skeùden Zoué. 10. Euz ann hévélep génou é teù ar vennoz hag ar valloz. Né kéd ével- sé, va breôdeùr, é tléeur 6ber. 11. Eur feuntenn hag bt a daol eôz ann hévelep toull dour c’houék ba dour c’houerô ? 12. Eur wézen fiez, va breôdeùr, hag ht a hell dougen rezin, pé eur winien dougen fiez ? Êvel-sé eur feun̄- ieun̄ zall na hell k$t rei dour c’bouék. 13. Piou a z6 fùr ha gwiziek enu hô touez? Ra ziskouéz6 hé 6beriou enn eor brézégen vâd gafid eur furncz c’bouék. 14. Hôgen ma hoc’b e6z euno hérez c’bouer6, ba strivou enn b6 kalououo, n’en em veùlit két, ha na livirit kéd a c’haou a-éneb ar wirionez. 15. Râg ar furnez-zé na ziskenn két diouc’h-kréac’h, hôgen douareg eo, anévalek ha diaoulek. 16. Râg el léac’b ma éz eùz hérez ha striv, énô éz eùz ivé diboell ha péb 6ber drouk. 17. H6gen ar furnez a zeü diouc*b- kréac’h, a z6 da-gefita glân, ha goudé péoc’huz, poelloz, reiz, galloudek é pép mâd, leùn a drugarez bag a froucz mâd, divarn ha didrôidel. 18. Hôgen frouez ar wirionez a véz hadet er péoc’b, gafid ar ré a ra ar péoc’b. IV. PENNAD. 1. A bé léac’h é teù ar vrézéTiou bag ar vreùdou enn hô touez ? Ha na zeùon̄t-hi két ac’hann ? Eùz hô kwall- ioulou a stourm enn hoc’h izili ? 2. Choan̄taad a rlt, ba n’hoc’h eùs «An̄T JAKBZ AB09TOL. 653 fcét, laza a rit, hag hérez hocTi eùz, ha na hellit két kaout ar péz a glaskit: breùtaad ha brézélékaad a rit, ha n’hoc’b eùz tét ar péz a c’hoaotait, ô véza n’hé choblennit kéd digan̄d Doué. 3. Gontenni a rtt, ha né két rôet d’é-hoc"h, ô véza ma c’bou1ennit fall, hag évit gwalc’ba bô kwall-ioufbu. I. Avoultrerien, ha na ouzoc’h-hu kél pénaoz karahtez ar béd-man̄ a zô énébour da Zoué t Piou-bennâg éta a fellù dézban̄ béza min̄oun dar béd- man̄, en em lakai da énébour da Zoué. 5. Ha c’houi a venn pénaoz ar Skri- tor a lavar ennaner : Ar spéred a choum enn-hoc’h a c’hoan̄ta gan̄d bérez ? 6. Hôgen rei a ra eur c’bras vra- goc’h. Dré-zé eo é lavar : Dôué a éneb oud ar ré rôk, hag a rô hé c’hrâs d’ar ré vuel. 7. Piégid éta da Zoué: énébid ouc’h ann diaoul, hag é tec’bô diouz-boch’. 8. Tôstaid ouc’h Doué, bag é tôstai ouz-hoc’h. Glanit hô taouarn, péc’he- rien ; ha skarzit hô kalounou, c’houi> péré hoc’h euz spéréjou daou-blég. 9. En em c’b)ac’barit, gwélit ha lén̄vit : ra vézô trôet bô c’hoarz é gwélvan, hô lévénez é trislidigez. 10. En em izélait dirâg ann Aotrou, hag é oc’hélai ac’hanoc’h. II. Na livirit kéd a zroug ann eil eùz égilé, va breùdeùr. Néb a lavar droug eùz hé vreur, pé a varn hé vreùr, a lavar droug eùz al lézen, hag a varn al lézen. Hôgen mar barnez al lézen, n’oud mui mirer al lézen, bô- gen ar barner anézhi. 12. Neôz néméd eul lézenner, hag cur barner, a hell kolla ha savétei. 13. Hôgen té piou oud-dé évit bar- noud da nésa ? Cbétu bréma é livirit: Hiriô pé war-c’hoaz éz aimp d’ar géar- ma-kéar, bag é cboumimb énô eur bloaz, bag é werzimp, hag é c’hou- nézimp: 14. Pétrâ-bennâg oa ouzoc’b két pélrâ a c’hoarvéz6 war-c’hoaz. 15. Râk pétra eo nô puez? Eonn aézen co péhini en em ziskouéz évid eonn nébcùd arazer, hag a zeù da steùzia gou dé. Ê léac’b ma tléfac’h da lavarout: Mar fell d’aon Aotrou, ba mar d-omb béô, é raimb ann dra- man̄ pé ann dra-zé. 16. Hôgen c’houi bréraa en em uc’hélait enn hù rôgoni. Eunn hé- velep uc’helded a zô drouk. 17. Néb éta a anavez ar mad a dlé da ôber, ba n’ber gra két, a béc’h. V. PENNAD., 1. Bréma c’houi, tôd pinvidik, gwélid ha iouc’hid diwar-beou ar reùz a choarvézô gao-é-hoc’b. 2. H6 madou a vrein, ho tilad a zô debret gan̄d ar prén̄ved. 3. Hoc’h aour hag hoc’h arcban̄t a, zô merklet; hag ar merkl-zé a zavô da dést enn hoc’h énep, hag a zebrd bô ktk ével eonn tan. Eunn tenzor a vuanégez a zastumit évit ann deisiou divéza. / 4. Chéto gôbr al labourerien bo deùz médet hô parkou, bag hoc’h eôz dalc’bct, a grt enn hoch énep; hag hô c’hri a zô savet bélé diskouarn Ao- trou ann arméou. 5. Banvézet boch eoz war ann douar, ha maget hoc’h eùz hô kalou- nou gan̄t mizou-brâz, ével évid deiz al lazérez. 6. Barnet ha lazet hoc’b eùz ann dén gwirion, hép ma en deùz énébét ouz-hoc’h. 7. Hôgeo c"houi, va breudeùr, bé- zid habask, bété donédigez ann Ao- trou. Chétu ar gounidek oc’h bada ar frouez talvonduz eoz ann douar, a bâd gan̄d habaskded, bétéma vézd r4ed d’ézhan̄ ar glaô abréd, bag ar glaô divézad. 8. Bézid éta habask, c’houi; ha krévait hô kalounou; râk donédlgez ann Aotrou a dôsta. 9. N’en em heskinit kéd ann eil égilé, va breùdeôr, évit na viot két barnet. Cbétu éma ar barner oud ann ôr. 10. Kémérit, va breudeùr, ével skouér a an̄ken; a labour hag a ha- 1 I 654 UZBR KITOLIK SAJ baskded, ar Broféded péré h6 deùs komzet é hanô snn Aotrou. 11. Chétu é tisklèriomp gwenvidik ar ré h6 deùz gouzan̄vet. Klevet boc’h eùz komza eùz a habaskded Job, ba gwélet hoc’h eôz diyez ann Aotrou; râff ann Aolrou a z6 leùn a druez hag a drugarez. 12. flôgeo dreist pép-tra, va breù- deôr, na douit két, na dré ann én̄v, na dré ann douar, na dré nétrâ all ê- béd. Hôgen ra véz6 h6 lavar: Ia, ia; pé ann, nnann; évit na gouézot kéd dindân ar varnédigez. 13. Ha trist eo unan ac’haouc’h ? Pédet. Ha laouen eo 9 Kanet meüleü- diou Doué. 14. Ha klan̄v eo unan ac’hanoc’h? Galvet béieien ann Uiz, péré a béd6 war-n-ézhan̄, bag a lardô anézhan̄ gan̄d é6I é haoô ann Aotrou: 15. Ha péden ar feiz a zavétei ann dén-klan̄v, hag ann Aotrou a fréalz6 r JABBZ AB0STOL. anézhan̄: ba ma eo deùz gréat pé- c^hejou, é vézin̄t distaolet d’ézhaô. 16. Kovésait b6 péc’héjou ann eil cTégilé, ha pédit ann eil évid égilé évit ma viot salvet: râk péden stard eonn dén gwirion a hell kalz. 17. Éliaz a ioa euou dén renzeùdik ével-d-ojoap; hôgen goudé m’en doé pédet évit na gouézcbé kéd a c’bla6 war ann douar, na gouézaz kéd a c’hla6 é-pâd tri bloaz ba c’houéac’b miz. 18. Hag hén̄ a bédaz adarré ; hag ann én̄v a r6az gla6, hag ann douar a zougaz hé frouez. 19. Va breùdeùr, roar te6 eur ré ac’hanoc’b da (azia diouc’b ar wirio- nez, ba mar béz dislrôet gaüd unan- bennâg; 20. Gwézet pénaoz ann bini a zis- trôiô eur péc’her eâz a fazi hé hen̄t, a virô hé éné diouc’b ar marô, bag 0 c h616i kalz a béc’béjou. KENTA LIZER