Bibl/Aviel S. Vark

Eus Wikimammenn
< Bibl
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
troet gant Le Gonidec.
L. Prud’homme, 1866  (Levr kentañ Eil levr, p. 404-430)


r béd. AVIEL SANTEL JÉZÜZ-KRISpT HERVEZ SANT VARK. I. PENNAD. 1. Dcrou Aviel Jézuz-Krist, mâb Doué. 2. Ével m’az eo skrivet gañd ar profed Izaiaz: Chétu é kasann va éal dirâg da zremm, péhini a aozô ann béñd enn da raok. 3.’ Mouéz ann hini a léñv el léac’h distrô : Aozid heñd ann Aotrou, grlt ma vézô èeun hé wénodennou. 4. iann a ioa el téach distrô ô va- dézi, hag 6 prézégi badisiañt ar bini- jen évid distaol ar péc’héjou. 5. Hag boll vrô Judéa, bag holl dod Jéruzalem a zeué d’hé gavout, hag é oañt badézet gañt-hañ é ster ar Jourdan, goudé béza añsavet hô fé- c’héjou. 6. Ha Tann a ioa gwiskcl gañt bleô kañval, gañd eur gouriz ler war-drô d’hé groazel, hag é tebré kijeiencraden ha mél gooéz. Hag é prézégé, 6 la- varout: 7. Eunn all a zeù war va lcrch hag a zô kréoc’h égéd-oun : ha na zellé- zann két, ô stoui dira-z-bañ, diéréa liamm hé voutou. 8. Mé em eùz hô padézet enn dour j hôgen héñ hô padézô er Spéred- sañtcl. 9. Hag c choarvézaz enn dcisiou zé pénaoz é teüaz Jézui eôz a Nazaret é Galiléa, hag é oé badézet gañt Iano er Jourdan. 10. Ha râk-tâl ô sével eùz aon dour. é wélaz ann éñvoo digor, hag ar Spé- red é doaré eur goulm 6 tiskenni,hag 6 choum war-n-ézhañ. 11. Hag eur vonéz a oé kleved enn eñvou : Té eo va Mâb kér; enn-od em euz lékéat va cbarañlez. 12. Rak-lâl ar Spéred hen booSUz el léac’h distrô. 13. Hag é choumaz el léac’h distrô daou-ugeñd dervez, ha daou-ugeñU nôzvez : bag é oé templet gañt Satan : édo é-tooez al loéned, hag ann éled a zerviché anézbañ. 14. Hôgcn pa oé lékéat Iann er vâc’h, Jézuz a zeuaa é Galiléa, hag a brézégaz Aviel rouañtélez Dooé, 15. 0 lavaroot: Pa ao sévéoed ano amzer, ha pa dôsla rooañlétez Doué, grlt pinijen, ha krédid enn Aviel. 16. Hag ô kerzoud a-héd môr Go- Iiléar é wélaz Simon, hag Añdré hô vreor, péré a daolé hô rouéjou* er môr (râk peskétérien oañt), 17. Ha Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Deùd war va lerc’h, ha mé bô lakai da véza peskétcrien tôd. 18. Hag hl rak-tâl 6 véza kuitéed hô rouéjou, a iéaz war hé lerc’h. i 19. Haff 6 véza ésd etinn nébeùt pelJôVh, e wéïaz Jakez mâb Zébédé, ba Iann bé vreùr, péré a aozé bo rouéjou enn eurvag: 29. Ha râk-tâï é cbalvaz anézhô. Hag 6 véza lézed h6 zâd er vâg gañd hé c’h6praérien, éz éjoñt, war bé lercb. 21. Hag éz éjpñt é Kafarnaom : ha kerkeôt Jézuz 6 vézâ éad er sinagog da zeiz ar sabbat, é teské anézhô. 22. Hag é oañt souézet gañd bé gé- len: râg hô deski a réa ével ann hini en deuz ar galloud, ha n’her gréa kéd évei ar Skribed. 23. Béz’ éz oa enn ho sinagog eunn dén trec’het gañl ar spéred louz, pé- hini a griaz, . 24. 0 lavarout * Pétra a zô étré té ha* nt, Jézuz a Nazaret9 Ha deôed oud-dé évid. hor c’holIa ? Gouzoud a rsnn/piou oud, Sañt Doué. 25. Ha Jézuz a c’hoordroozaz ané- zhañ, 6 lavarout: Tâv, ha kéa er-méaz efiz ann dén-zé. 26. Hag ar spéred looz goudé béza hé ziroget, a taoskaz eur c’hri brâz baga ieaz-koid dioul-hañ. 27. Souézet-brAz é oeñd holl, enn hévélep doaré ma lavareñt étré-z-bô: Pétra eo ann dra-mañ? Pétrâ eo ar gréden nevez-zé?Râk gañt galloud é c’hoorc’bémenn d’ar spérejoo louz bô-unan, hag é señtoñd out-hañ. 28. Hag ar vrud anézhañ a rédaz fcerkeñt enn holl vr6 enn-drô da Cba- liléa. 29. Ha goudé béza éad er-méaz eùz ar sinagog, éz éjoñd é tt Simon hag André, gaht Jakez ha lann. 30. Hogen mamm-gaer Simon-a ioa war bé gwélé klañv gand ann dersien: ha rftk-t&l é komjoñt out-hañ diwar hé fenn. 31. Hag héñ 6 tôstaat, a rôaz hé zoorn d’ézhi bag h£ savaz : ha râk-tâl anavdersien a iéaz-kuld diout-bi, hag é JRviché anézhô. 32. Hôgen diooch ar pardaez, pa oé kuzed ann héol, é kaschoñd d’ézbañ ann holl dùd-klâñv, hag ar ré a ioa trec’bet gañd ann diaool: 33. Hag holl dùd kéar a ioa dastu- med dir&g ann 6r. 405 34. Hag é iac’béaz kalz a dùd péré hô d6a raeùr a gléñved, hag é kasaz- kutt kalz a ziaoulou, ha na aotréé-kéd d’ézh6 homza eùz a gémeñt-mañ, dré ma anavézeñd anézbañ. 35. Hag añtrônôz 6 véza savet miñ- tin mâd, éz éaz enn enl Iéac’h distrô, hag énô é pédé. 36. Ha Simon, hag ar ré a ioa gafit- bafi a iéaz war hé Ierc’h. 37. Ha p%6 doé hé gavet, é léver- joñd d’ézbañ : Ann holl a glask ac’hanod. 38. Hag héfi a lavazaz d’ézh6 : Déomp d’ann lôsta bourc’hiou, ha d’ann tôsta keriou, évit ms prézé- ginn enn-hô : râk da gémeñt-sé eo ounn deùet. 39. Hag é prézégé enn bô sinago- gou, hag er Galiléa boll, hag é kasé- kuid ann diaoulou. , 40. Dofit a réaz d’hé gavout eonn dén lovr, péhini oc’h hé bidi, hag 6 pléga hé c*hltn, a lavaraz d’ézhafi : Mar fell dïd, é hellez va charza. 41. Hôgen Jézuz 6 kaout truez oot- hafi, a astennaz hé zourn, hag 6 steki out-hañ a lavaraz dézhañ : Felloud a ra dïn : Béz karz. 42. Ha pa en doé homzet, rak-tâl éz éaz al lovreñtez diout-hañ, hag é oé karz. 43. Ha Jézoz a gasaz anézhafi kuit râk-tâl, goodé béza difennet oot-hafi komza, 44. 0 lavaroud d*ézhafi: Gwél na liviri kémeñt-mañ da zén : hôgen kéa, en era ziskouéz da briñs ar véleien, ha kinnig évid da garzérez ar péz a z6 gourc’hémerinet gañt Moizez da desteni d’ézhù. 45. Hôgen hé-mafi 6 véza éat-kutt a zéraouaz komza ha diskléria hé ba- rédigez, enn bévélep doaré na hellé mui Jézuz moñd é kéar dirâg ann holl; hôgen héfi a choomé er-méaz é lec’hiou distrô, hag a bép tù é teüed d’hé gavout. II. PENNAD. 1. Ha nébeüt goudé é tistrôaz da Gafarnaom. aviel sañtel JÉZ0Z-KB1ST hbbtez sañt vabe. 406 AVIEL SAÑTEL J ÉZOZ-KllST 2. Ha kerkeñt ha ma oé klevet pé- naoz édo enn ti, en em strollaz kaiz a dùd, enn hévélep doaré m’az oa aoéz- hô enn tù all d’ann ôr j hagv héñ a brézégé d’ézhô ar gér. 3. Hag é oé kased d’ézhañ eur para- iitik. péhini a zonget gañt pévar dén. 4. Hag ével na helleñt kéd hé zis- kouéza da Jézuz dré ann abek d’ann eñgroéz, é tistôjoñd ann tl é péhini édo, hag 6 véza hé doullet, é tisken- joñd ar gwélé war béhini é oa kousked arparalitik. 5. Hôgen Jézoz 6 wéloud hô feiz, a lavaz dar paratitik’: Va mab, da béc’béioo a zo distaoled d’ld. 6. Hôgen eur ré eùz ar Skribed a ioa azézed énô, bag a venné enn hô c’halounou: 7. Pélrâ a fell d*ann dén-zé da la- varout? A-énep Doué hag al lézen é komz : Piou a hell. disleùret ar pé- c’béjou, néméd Doué bép-kén? 8. Jézuz ô véza anavézet râk-tâl dré hé spéréd ar péz a venneñd enn- hô hô-unan, a lavaraz d’ézhô: Perâg é vennit-hu kémeüt-sé enn hô ka- lounou ? 9. Péhini eo ann esa, lavarout d’ar paralitik : Da béc’hédou a zô distaoled dld, pé lavarout: Saô, kémcr da wélé, ha halé t 10. Hôgen évit roa wiot pénaoz liâb ann dén en deùz ar galloud war ann douar da zisteurel ar péc’hcjou (é lavaraz d’ar paralitik), 11. £ lavarann d’ld : Saô, kémer da wélé, ha kéa d’az tl. 12. Hag héñ a zavaz râk tâl: hag ô véza kéméred hé wélé, éz éaz-kutt dirâg ann holl, enn bévélep doaré ma oé> souézet-brâz ann holl, ha ma veùljoñt Douè, ô lavarout: Biskoaz n’hon eoz gwélet kémeñd all. 13. Hag ô vézâ éad er-méaz adarré war-zù ar môr, ann holl bobl a zeùé d’hé gavout, hag é kélenné anézhô. 14. Ha pa’z éa ébiou, é wélaz Lévi roâb Aifé péhini a ioa azézet é tt ar gwiriou, hag é lavaraz dézhañ: Deùz war va lerc’h. Hag héñ a zavaz hag a iéaz war hé lerc’h. 15. Hag é c’boarvézaz, pa édo ooc’h taol é ti ann dén-zé, pénaoz kalz a boblikaned hag a béc’herieo en em lékcaz ivé ouc’h taol gañt Jézuz, ha gañd hé ziskibled; râk kalz a ioa anézhô war bé lerc’b. 16. Ar skribed hag ar farisianed 6 wélout pénaoz é tebré gañd ar bu- blikaned ba gañd ar béc’herien, a la- varaz d’bé ziskibled : Pérâg é tebr hac éc’b év hô Mestr gañd ar bobli- kaned ha gañd ar béc’berien. 17. Jézuz 6 véza klevet kémeñt-sé, a lavaraz d’ézhô: Né kéd ar ré iac’b hô deùz ézomm a louzaooer, ar ré glañv eo. Bâk n’ounn két deùet évti gervel ar ré wirion, hôgen évit gervel ar béc’herien. 18. Ha diskibl^d Iann bag ar fan- zianed a iuné : hag é teujoñl, hag é léverjoñd dézhañ : «Pérâk a iun dis- kibled Iann bag ar farizianed, ha na iun két da ziskibled-dé ? 19. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhô : Bugalé ar pried bag hl a bell iuni é- pâd ma éma ar pried gañd-hô? Na nelloñt két iuni é pâd ma éma ar pried gañt-hô. 20. Hôgen doñd a rai deisiou é péré é vézô lamet ar pried digañt-hô; hag enn amzer-zé é iuniñt. 21. Dén na c’hrl eur peftsel mézer nevez oud eor zaé gôz : anéz ar peñsel nevez a ziframfé ar raéscr kôz, bag ar rôga vijé gwâz. 22. Ha dén na laka gwin nevez é listri kôz : anéz ar gwin a dorfé al listri, ar gwln a rédje, hag al listri a vé kcrtlet : hôjen réd eo lakaad ar gwln nevez é Iistri nevez. 23. Choarvézoud a réaz c’boaz pé- naoz pa dréméné ann Aotrou dré eur park éd é deiz ar sabbat, bé ziskibled enn eur gerzout a zéraouaz kutula tamoézennou. 2%% Ilôgcrj ar farizianed a lavaraz d’ézhah : Pcrâg é ra ar ré-zé ar pez a z6 berzet é deisiou ar sabbat ? 25. Hag héñ a lavaraz d’ézhô^Ha n’hoc’h eùs-ho kél biskoaz lenrJII ar péz a réaz David, pa en doé ézomui % ha pa en doé naoon béñ hag ar ré a ioa gañt-hañ ? ’ . 26. Pénaoz éz éaz é tt Dooé, enn amzer Abiatar priñs ar* véleien, hâg é tebraz baraou ar c’hénig, péré na oa HBBVEZ SA WT VABE. 407 aotréed hô dibri nérnéd dar véleien héd-kén, hag é rôaz I6d d’ar ré a ioa gañt-hañ ? 27. Lavaroud a réaz c’hoaz d’ézh6: Ar sabbat a zô eréad évid ann dén, ha né kéd acn deo a z6 gréad évid ar sabbat. 28. Dré-zé Mâb ann dén a z6 ann Aotrou eùz ar sabbat hé-unan. III. PENNAD. •1. Ha Jézuz a iéaz adarré er sina- gog; bag én6 éz oa eonn dén péhini en doa eonn doorn dizec’bet. 2. Hag éc’h évésaeñt out-bañ, da wéloot hag hen a iac’hajé ann den-zé da zeiz ar sabbat, évit ma tamaljeñd anézhañ. 3. Hag é lavaraz d’apn dén pébini en doa eonn doorn dizechet: Saô é kreiz. 4. Hag é lavaraz d’ézh6 : Ha berzed eo da zeiz ar sabbat ôber ar mâd, pé, ann drouk? Savétei ar vuez, pé bé lémel ? Uôgen ht a davaz. 5. Hag 6 selloud out-bô gañt bua- négez, hag 6 véza glac’haret eùz a zalleñtez h6 c’haloon, é lavaraz d’ann dén-zé : Astenn da zourn. Hag héñ hé •stennaz, hag é teôaz iac’b. 6. Hôgen ar Farizianed 6 véza éat- kutt, en em guzuliaz gañd ann Héro- dianed pénaoz bén koljeñt. 7. Hôgen Jézuz en em dennaz gañd bé ziskrbled étrézég ar m6r: hag eul I6d brâz a dùd eùz a Chaliléa hag eùz a Jodéa a iéaz war hé lerc’h. 8. Hag eùz a Jéruzalem, hag eùz a Iduméa, hag eùz a enn tu all d’ar Joordan ; hag eflz ar vrôiou enn-drô da Dlr ha da Zidon, eol 16d brâz a dôd, 6 klevout ar péz a réa, a zeùaz d’bé gavout. 9. Hag é lavaraz d’hé ziskibled der- c’hel daré d’ézhañ eur vag, enn abek d’ann eñgroéz, gañd aoun na vijé gwasket gañt-hô. 10. Râk kalz a iac’héé, enn bévélep doaré ma en em daolé war-n-ézhañ évit gelloot steki out-hañ, kémeñd bini en doa eur gouli-bennâg. 11. Hag ar spéré’;ou louz, pa her gwéleñt, a stoué dira-z-hañ, hag a grié, 6 lavaroot: 12. Té eo Mâb Doué. Ilôgen héñ a ’ c’hourc’hémennaz stard d’ézh6 na zis- klerjeñt kcd anézhañ. ’ 13. Hag héñ 6 véza piñet war eur méncz a c’halvaz davet-hañ ar ré ma fellaz d’ézhañ : bag é teujoñt dhé ga- voot. 14. Daouzég a banvaz anézhô évit béza gañt hañ, bag évid h6 c’bâs da brézégi. 15. Hag é r6az d’ézh6 ar galloud da iac’haad ar ré glâñv, ha da gâs- kutd ann diaoolou. 16. Simoo, da béhini é rôaz aon hanô a Ber: 17. Ha Jakez mâb Zébédé, ha Iann breùr Jakez ; péré a banvaz Boaner- gez. da lavaroud eo, mipien ar gurun : 18 Hag Aüdré, ha Filip, ha Ber- télé, ha Mazé, ha Tomaz, ha Jakez mâb Alfé, ha Tadé, ha Simon ar Cba- nanéad. 19. Ha luzaz Iskariot, péhini hen gwerzaz. 20. Hag é teujoñd enn tt, hag ar bobl en em strollaz a nevez, enn hé- vélep doaré na helleñl két dibri bara. 21. Ha pa glevaz bé dôd kémeñt-sé, éz éjoñd évit krégi enn-hañ : râk la- varood a réañt pénaoz é oa kolled hé skiañt gañt-hañ. 22. Hag ar Skribed, péré a ioa deùed euz a Jéruzalem, a lavaré pé- naoz é oa trechet gañt Béelzcbub, ha pénaoz é kasé-kuid ann diaoulou gañt penn aun diaoulou. 23. Hag 6 véza strolled anézh6, é lavaraz d’ézb6 gant parabolen : Pé- naoz é hell Satan kAs Satan kult? 24. Mar béz eor rouañtélez dizun- van enn-hi hé-unan, na hell kéd ar rouañtétez-zé choom enu hé zâ. 25. Ha mar béz eonn ti dizunvan enn-hañ hé-unan, na hell kéd ann tt-zé choum enn hé zâ. 26. Ha mar teù Satan da zispac’hâ out-hañ hé-unan, dizonvaned eo, ha na hell két choom enn hé sâ, hôgen ^on divez a gâv. 27. Dén na hell m oñd é ti ann dén kré ha preiza hé listri, néméd da 408 AVIBL SAÑTIL JEZ0S-K1IST geñta en défé éréed ann dén kré, ha neuzé é preizô hé dl. 28. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, pénaoz pép péVhed ha pép lé- dooet bô dévézô gréat mipien ann dùd a vézô distaoled d’ézhô. 29. Hôgen piou-pennâg cn dévézo komzed a-éneb ar Spéred-glâñ, na vézô bikenn distaolcd d’ézbañ, hôgen kabluz é vézô euz a eur gwall peor- baduz. 30. Dré ma lavereñd : Êma ar spé- red louz gañt-hañ. 31. Koulskoudé hé vamm hag hé vreùdeùr a zeuaz : hag ô véza chou- med er méaz é kaschoñd d’hé c’hervel. 32. Ar bobt a ioa azézet enn-drô d’ézhañ *. Ghétu da vamm ha da vreü- deùr a zô er-méaz hag a glask acha- nod. 33. Hag héñ a respouñtaz, hag a lavaraz dézhô: Pion eo va roamm, ha piou eo va breudeùr ? 34. Hag 6 selloud oud ar ré a ioa » azézet enn-drô d’ézhañ, é lavaraz : Gbétu va mamm ba va breùdeur. 35.Rak piou-bennâg a ra ioul Doué, hen-nez a z6 va breùr, va c’hoar ba va mamm. IV. PENNAD. l.Hac é téraouaz adarré kélenna é-harz ar môr: hag eul lôd brâz a dùd en em zastumaz war hé drô, enn hévélep doaré ma pinaz war eur vâg ha ma azézaz a-ziouc’h ar môr; bog ann holl bobl a ioa war ann douar é aot ar môr. 2. Hag béñ a zeské d’ézhô kalz a draou gañt parabolennou, bag é la- varé déihô enn bé zeskadurez : 3. Sélouit: Ghétu ann bader a iéaz da hada. 4. Hag é-pâd é hadé, lôd eùz ann hâd a gouzezaz a-héd ann beñt, ha laboused ann éñv a zeùaz, bag hé zebraz. 5. Lôd all a gouézaz enn eul |éac’h meinek é péléac’h n’en doé két kalz a zouar: hag é savaz kerkeñt dré né oa két kalz a zouuder douar: 6. Ha pa oé saved ann héol, é loa- kaz : hag ô véza n’en doa kéd a c’bri- sien, é sec’haz. 7. Ha lôd all a gonézaz é-touez ann drein, hag ann drein a zavaz, bag a vougaz anézhañ, ha na rôaz kéd a frouez. 8. Ha lôd a gouézaz é dooar mad : hag a rôaz frouez pébini a zavaz, bag a greskaz, bag a rôaz unan trégoôt, unan tri-ugeñt, unan kañt kémeñd alL 9. Hag é lavaré: Ra zélaouô néb en deùz diskouarn da glevout. 10. Ha pa édo bé-unan, ann daoa- zég a ioa gañt-bañ a c’houlennaz di- gañt-hañ pétrâ é oa ar barabolen-zé. 11. Hag é lavaraz d’ézh6 : R6ed eo d’é-hoc’h da anaoul traou kuzet rouaü- télez Doué: hôgen d’ar ré a zô er- méaz, pcp trâ a c’boarvez gañt para- bolennou. 12. Évit pa wéliñl é wéliñt, ha na wéliñt kct, hag ô klevout é kleviñt, ba na boeiliot két: gand aoun na zeù- feñt da gemma a vuez, ha na vé dis- taoled d’ézhô hô féc’béjou. 13. Hag é lavaraz d’ézhô : Ha nat boellit-hu kéd ar barabolen-zé ? Pé- naoz éta é poellot-bu ann boll bara- bolennou? m ’ 14. Néb a hâd, a hâd ar gér. 15. Hôgen ar ré a zd a-héd ann heñt, eo ar ré é péré eoltâj baded ar gér, ha pa hô deùz hé glevet, kerkeñt é teù Satan. ha« é lamm ar gér a ioa béd hadet enn bô cbalounou. 16. Êvel-sé ar ré a zô béd hadet é Iec’hiou meinek . eo ar ré péré a glev ar gér, hag a gcmer anézhañ rak-tal gsñt laouénidigez: 17. Hag 6 véza n’hô deùz kéd a c’hrisien enn-hô h6-onan, n’émiñ& néméd évid eunn amzer: ha pa zeù eunn enkrez pé eunn heskin-bennâg enn abek d’ar gér, kerkeñt é kémé- rofit gwall skouér. 18. Hag ar ré a z6 béd hadet é-louea ann dréz, eo ar ré a zélaou ar gér; 19. Ha préderiou ar béd-mañv touellérez ar madou, hag ann holl droug-ôberiou all 6 véza éad pnn- hañ, a voug ar gér, hag hel laka da véza difrouez (g). 20. Hag ar ré a z6 béd hadel é HKEVBZ Si dooar mâd, eo ar ré a zélaou ar gér, a gémer anezhañ bag bel laka da zigas frouez, lôd trégoñt, 16d tri-ugeñt, 16d ka&t kémeñd atl. 21. Lararoud a réaz ivé d’ézh6 : Ha kémérood a réeur eur c’hleùzeur évid hé lakaad dindân ar boézel, pé dindân ar gvvélé ? Ha né kéd évid bé lakaad war eur c’bañtoler ? 22. Râk n’eùz nétrâ kuzet, na dlé béza diskleriel: ha na réeur nétrâ évit béza gôiôet, bôgen évit béza gwélet # gañd ann holl. 23. Mar en deùz diskouarn da gle- voot, ra glev6. 24. Hag é lavaraz c’hoaz d’ézhô: Likid évez oud ar péz a glevit. Diouc’h ar veñt gañt péhini hô péz6 meñtet, é viot meñtet hoc’b-onan, bag é véz6 rôed d’é-hoc’h ouc’h-penn. 25. RAk néb en deüz, a vézô rôet d’ézhañ; ba néb n’en deùz két, a véz6 larued digañt-hañ ar péz zô-kén en deùz. 26. Hag é lavaraz ivé : Rooañtélez Doué a z6 héñvel oud eunn dén a daoi bâd enn douar (n). 27. Pé é kousk, pé é sAv enn nôz hag enn deiz, ann hâd a begin, hag a gresk hép ma oar-héñ pénaoz. 28. Râg aon donar a zoug frouez anézhañ hé-unan ; da geñta ar iéot, goudé ann damoézen, ha goudé ann éd leùn enn damoézen. 29. Ha pa vez daré ar frouez, é lé- kéeur râk-tâl ar fals enn-hañ, drétna eo defted ar médérez. , 30. Hag é Javaraz adarré : Oac’h pétrA é lakaimp-ni eo hével rouañtélez Doué? Ha dré bé barabolen é tiskoué- zimp-ni anézbi ? * 31. Héñvel eo ood eur c’breùnen sezô, pébini pa eo hadet enn douar, a zô ar*J>ihana etiz ann holl hadou eùz ann douar: 32. Ha pa eo hadet, é sâv bag é teü brasoc’b égéd ann holl loozou, bag é ra skonrrou brâz, enn hévélep doaré ma hell laboused ann éñv cboum din- dân hé skeùd. 33. Ével-sé é komzé oot-hô gañt kalz a baraboleonou, diouc’h ma hel- leñt poella. 34. nôgen na gomzé kéd ont-h6 It vabe. 1 409 hép parabolen: ha pa né vézé gañt- hañ néméd hé ziskibled, é tisklerié pép trâ d’ar ré-mañ. 35. Enn dervez-zé, pa oé deüed ar pardaez, é lavaraz (Tézhô : Trémé- nomp enn tù all d’ann dour. 36. Hag 6 véza kasetkuld ar bobl, é lékéjoñd anézbañ enn eur vag: ba bagou all a ioa gañt-hsñ. 37. Hag é savaz eur stoorm brAz a avel, hag ar c’hoummou a gouézé er vâg, kémeñt ma oa leùn ar vâg a zoor (m). 38. Koolskoodé Jézuz a ioa diadré ar vâg, kouskét war eur penn-wélé: dibuna a réjoñd anézhañ, hag é léver- joñd d’ézhañ : Mestr, ha n’éc’h euz-té kéd a bréder gañl ma’z éomp da goll? 39. Hag 6 sével enn bé zav é c’hour- drouzaz ann avel, hag é lavaraz d’ar môr : Ta6, sioula. Hag ann avel a davaz ; hag é teùaz sioul-brAz ann amzer (m). 1 40. Hag é lavaraz d’ézh6 : PérAg hoc’b eüs bu aoun ével-se? Ha n’boc’h eùs-hu kéd a feiz ? Hag hl b6 doé eur spouñt brâz, bag é lavareñd ann eil d’égilé : Piou, war hô mén6, eo hé- mañ, a zeñt out-bañ ann avel hag ar môr? (m)- V. PENNAD. 1. Hag 6 véza treùzed ar m6r, é teujoñd é br6 ar Jérazéned. 2. Ha Jézuz ô véza diskenned eùz ar vâg, eunn dén tooellet gañd ann diaoul a ziredaz râk-tal dbé gavout o toñt eùz ar bésiou, 3. £ péléac’b é cboumé, ha dén na hellé hé éréa, gañt cbadennou z6 kén: 4. RAg évit-hañ da véza béd aliez éréet gant chadennou ha gañd hualon, é torré hé cbadenoou, é tiframmé hé hualou, ha dén na hellé hé zoñva. 5. Hag aliez é choouié enn n6z hag enn deiz er bésiou ha war ar méné- siou 6 c’barmi bag oc’h en em vlouñsa Igañt mein. 6. Hôgen pa w^Iaz Jézuz a bcll, é rédaz bag é azetilaz anézbañ: 7. Hag 6 kria gañd eur vouéz gré, 410 AVIBL SAÑTBL jézuz-kbist enn to ail d’ann dour, râk tôst édo d’ar môr, eol 16d brâz a bobl en em zastomaz war hé.drd. 22. Hag é teùaz eur penn eoz ar sinagog hanvet Jairuz: ha pa wélaz Jézuz, en em striñkaz d’hé dreid. 23. Hag é pédé anézbañ stard, 6 lavarout: Daré co va roerch da ver- vel, deuz, laka. da zoorn war-n-ézbi, hag é vézo paré, hag é vév6. 24. Jézoz a iéaz gañt-hañ, bag eur bobl brâz a iéaz war hé Ierc’h, Lag a vac*hé anézhañ. 25. Hag eur vaouez, a ioa klèn gafid ann diwad daouzék vloaz a ioa ; 26. Hag é doa gouzañvet kalz a boan étré daouarn al louzaouerien : bag é doa dispiñet hé holl madou, héb béza gounézet nétrâ, hôgen ô véza en em gavet gwâz-oc’h-wâz ; 27. O véza klevet komza eôz a Jé- zoz, a zeùaz a-ziadré é-tooez ar bobl, haga zoornataz hé zaé. 28. Rag hi a lavaré: Mar gellann hép-kén dournata bé zaé, é vézinn paré. 29. Ha râk-tâl mammen hé goâd a oé dizec’het: hag éc’h anavézaz enn hé c’horf é oa paré hé gouli. 30. Ha kerkeñt Jézuz oc’h anaond enn-bañ hc-unan ar galloud a ioa éad er-mèaz anézhañ. 6 véza en em drôed oud ar bobl, a lavaraz : Pion en deua stoked ouz-in ? 31. Hag hé ziskibled a lavaras d*é- zhañ : Ann eñgroez a wclez 6 vac’ha ac’hanod, hag é Iévérez : Piou en deùa stoked oc’h va dilad ? (g). 32. Hag é sellé enn-drô dézbafi évit gwélout ann bini é doa gréai ké- meñt-sé. 33. Hôgcn ar vaouez a wié ar péi a ioa c’hoarvézed enn-bi, a oé spoufitet bag en em lékéaz da gréna, hag èz éaz bag en em slriñkaz d’hé dreid ; hag é lavaraz d’ézhañ ar wirionez hed- da-hed. 34. Hôgen héa a lavaraz d’ézbi: Va merc’h, da feiz en deuz da iac’héet: kéa é péoc’h, ha béz paré eùz da c’houli. 35. Pa gomzé c’hoaz, é teùaz tùd euz a dl penn ar sinagog, hag a la- varaz d’ézhañ : Marô eo da vercb ; élavaraz: Pétrâ a zô étré té ha mé, Jézuz mâb Doué uc’hel-meùrbéd ? Da bidi a rann dré ann hanô a Zoué, na ebkrez kéd ac’hanoun. 8. Hag hén a lavaraz d’ézhaü: Spé- red louz, k.éa er-méaz eùz ann dén-zé. 9. Hag e c’houlennaz digañt-bañ : Pé banô éc’h eùz ? Hag héñ a lavaraz: Léjion eo va hanô, râk kalz omp. 10. Hag é pédé kaer anézhañ n’ber c’hasché kéd er-méaz eùz ar vrô. 11. Hôgen béz’ éz oa énô eur vañ- den vrâz a v6c’h 6 peùri a-béd ar ménez. 12. Hag ann diaoulou a bédé ané- zbañ, 6 lavarout: Kâs ac/hanomp er m6c’h évit m’az aimp enn-h6. 13. Ha Jézuz a aotréaz râk-tal ké- meñt-sc d’ézhô. Hag ar spéréjou louz 6 voñt-kutt a iéaz er môc’b : hag ann holl vañden, euz a béré éz oa daou vil, en em daolaz gañt frouden er m6r, hag é oeñt beùzed er môr. 14. H6gen ar ré a vésé anézhô a dec’baz, bag a tavaraz kémeñt-sé é kéar hag er parkou. Ha kalz tùd a iéaz . er-méaz da wélout pétrâ a joa c’hoar- vézet. 15. Hag 6 véza deùed élrézé Jézuz, é wéljoñd ann hini a ioa bét trec’het gañd ann diaool, péhini a ioa azézet, wisket, hag enn hé skiañt vâd, hag I a oé spouñtet. 16. Ar ré h6 doa gwélet a lavaraz d’ézhô kémeñd a loachoarvézet gañd ann hini a ioa trecbet gañd ann diaoul, ba gand ar m6c’b. 17. Ilag é téraoujoñd hé bédi da vofid er-méaz eùz a barz hô br6. 18. Pa biñé er vâg, ann hini a ioa bét trec’het gañd ann diaoul, a bédaz anézhañ m’ben lezché da voñt gañt- hañ. 19. Hôgen Jézuz na aotréaz kéd d’ézhañ, hag a Iavaraz d’ézbañ : Kéa d’az tl da gavoud da dùd, ba grâ mé- nek d’ézh6 enz a gémeñt en deùz gréad ann Aotrou d’id, hag eùz hé drugarez enn da géñver. 20. Hag hé-mañ a iéaz-kutt, hag a_ Zéraouaz embanna é Dckapoliz ké* meñd en doa gréat Jézuz enn hé gén- ver: hac ann holl a oc souézet-brâz. 21. Jézuz 6 véza adarré tréméned HBIT IZ 8 pérâg é torrez-té c’hoaz penn ann Aotrou? 36. H6gen Jézuz 6 klevoud ar péz a lavareñt, a lavaraz da benn ar si- nagog: N’az péz kéd a aoun : kréd hép-kén. 37. Ha na aotréaz da zéo moñd war hé lerc’h, néméd da Ber, ha da Jakez, ba da Iann breùr Jakez. 38. Hag 6 véza éad é tt penn ar si- nagog, é wélaz safar, 16d 6 léñva, 16d ô kria kré. 39. Ha pa oé éad enn 11, é lavaraz d’ézh6 : Pérâg é safarit-hu, hag é léñvit-bu ? Né két mar6 ar plac’b- iaouañk, bôgen koosked eo. 40. Hag é réañt goab anézhañ. H6- gen héñ, goodé béza lékéad ann holl er-méaz, a gCméraz tâd ha mamm ar plac’h iaouañk, hag ar ré en doa kaset gañt-hañ, bag éz éas el léac’h ma édo gourvézed ar plac’h-iaouañk (g). 41.Hagô kémérood dourn ar plac’h- iaouañk, é lavaraz d’ézhi: Tatita ku- mi, da lavaroud eo : Plac’h-iaouañk. (bé lavaroud a rann dïd), saô. 42. Ha râk -161 é savaz ar plac’h- iaooafik, hag é valéaz : râk daouzék vloaz é doa. Hag é oeñt sooézet meôrbéd. 43. Ha Jézuz a c’bourc’hé/nennaz stard d’ézh6 na lavarjeñd ann dra-zé da zén: hag é lavaraz rei da zibri d’ézhi. VI. PENNAD. 1. Jézuz 6 véza éad ac’han.6, a iéaz dhé vr6 hé-unan : hag hé ziskibled a iéaz war hé lerc’h. 2. Ha deiz ar sabbat 6 véza deùet, é téraouaz kélenna er sinagog: kalz eùz ar ré hen sélaoué a oa souézet brâz eùz hé gébennadurez, hag a la- varé : A béléac’n eo deùed da hc-mañ kémeñt-sé ? Pétrâ eo ar fornez a z6 bét roed d’ézhañ, hag ar burzudou a z6 gréat gañd hé zaooarn. 3. Ha né d-efhéñ kéd eur méché- rour, mâb Mari, breùr Jakez, ha Jo- zef, ba Judaz, ha Simon P Hag hé c’hoarézed, ha n’émiñd-hi kéd amañ Jt vabk. 441 gan-é-omp? Hag é kaveñt tamall. enn-bañ. 4. Hôgen Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Eur profed né d-eo kéd héb han6- mâd néméd enn hé vrô, hag enn bé dt, bag é-touez bé dùd. 5. Ha na hellaz 6ber én6 burzud é-béd, néroéd ma paréaz eonn niver bihan a dùd klañv oc’h asteona hé » zaousro war-n-ézh6.’ 6. Hag béñ a ioa souézet gañd b6 diskrédoni; hag éz éa da gélenna dré ar bourcbiou tro-war-drô. 7. Hag é c’halvaz ann daouzék: hag é téraonaz h6 c’bâs daoo ba daou bag é r6az d’ézh6 galloud war ar spé- réjou louz. 8. Hag é c’bourc’bémennaz d’ézhô na gascheñt nétrâ enn heñt, nag ézef, na bara, nag archañt enn hô ialc’h, hôgen eor vaz hép-kén ; 9. Hag arc’henna boutou, ba na gémerjeñt kéd diou zaé. 10. Hag é lavaraz d’ézb6 : £ pé tt- bennâg ma ’z éot, cboumid eno-bañ bété ma ’z éot-kotd ac’hao6: 11. Ha mar éz eùz unan-bennâg ba na zigémérô két, pé na sélaoo6 kéd ac’b.inoc’h, pa ’z éot-kotd ac’ban6, hejid ar poultr e6z h6 treid é testéni enn bô énep. 12. Hag 6 véza éat-kutt, é prézég- joñd d’ann dùd ma rajeñt pinijen : 13. Kalz a ziaoulou a gascboñt kutt; kalz a dùd klañv a frotjoñt gañd éôl, bag é iac’héjoñd anézhô. 14. Ar roué Hérodez a glevaz mé- neg eùz a gémeñt-sé (râg hanô Jézuz a oa anavézet-brâz), hag é lavaraz: lann Badézoor eo a z6 saved a var6 da véô : ha dré-zé eo é ra kémeñd a vurzodou. 15. Ré a)l a lavaré : Êliaz eo. L6d all a lavaré: Profed eo ével onan eùz ar Broféded. 16. Hérodez 6 klevout kémeñt-sé a lavaraz : Iann da bébini em eôz lékéat trouc’ha hé benn, a z6 saved a var6 da vé6. 17. Râg Hérodez en doa kaset tôd da gémérout Iann, ba d’hé lakaad er vâc’h, dré ann abek da Hérodiaz grég d’hé vreùr Filip gañt pébini é qa di- mézet. 412 avibl sañtil jb zoz-kbist 18. Râk Iann en doa lavared da Hérodez: Né kéd aotréed d’id kaoud da chrég grék da vreùr. 19. Hôgen Hérodiaz a glaské ann darvoud d’bé golla : c’hoañt é doa d’bé lakaad da vervel, ba na hellé két. 20. Râg Hérodez ô e’bonzoot pé- naoz éoa eunn dén gwirion basañtel, en doa aoun ra-z-hañ: prédériuz é oa enn bé c’hénver, kalz a réa diouc’h hé vénd, ha da é oa gañt-bañ hé gle- vont. 21. Hôgen eunn dervez aotréuz d véza deùet, Hérodez évit deiz bé c’hanédigez a réaz eur goan évid ar briñsed, ar vrézelidi, bag ar pennou- kéar eùz a Cbaliléa. 22. Ha merc’h Hérodiaz 6 véza éad énô, a zañsaz, hag a bliiaz da Héro- dez, ha d’ar ré a ioa ouc b-taol gañt- hañ. Ar rooé a lavaraz d’ar plac’h- iaouañk : Goulenn diganéñ ar péz a giri, hag her rôinn d’ld. 23. Hag é touaz d’ézhi: Rei a rinn dld kémeñd a c’boulenni, ha pa vé ann hañter eôz va rouañtélez. 24. Hag ô véza éad er-méaz, é la- varaz-hi d’hé mamm : Pétrâ a c’bou- lenninn-mé? Hag hou-mañ a lavaraz: Penn Iano Yadézonr. 25. Hag hl ô véza denct râk-tâl da gavoud ar roué, a réaz hé goulenn, ô lavarout: Mé a ioul é rôjez d’in râk- tâl enn eunn disk penn lann Vadé- zour. 26. Ar roué a oé glac’baret gañt kémeñtsé. Koulskoodé dré ’n abek d’hé lé, hag ivé d’ar ré a ioa azézet gañt-bañ ouc’h taol, na fellaz kéd d’ézhañ glac’hari anézhi. 27. Hag ô véza kased eunn daré- der, é c’hourc’hémennaz d’ézhañ digas penn lann war eunn disk. Hag bé- mañ a iéaz er vâc’h hag a drouc’baz hé benn d’ézhañ. 28. Hag é tigasaz ar penn war eunn disk ; hag é rôaz anézhañ d’ar plac’h- iaouañk, hag hou-mañ hé roaz d’bé mamm. 29. Hé ziskibled ô véza klevet ké- me&t-sé, a zeôaz hag a géméraz hé gorf, hag é lékéjoñd anézhañ enn eur bcz. 30. Hag ann ébeslel 6 véza en em zastumed enn-drô da Jézuz, a zané- vellaz dézhañ kémeñd hô doa great, ha kémeñd hô doa desket. 31. Hag héñ a lavaraz d’ézhô : Deuid a-dù enu eul léac’h distrô, hag arzaôit eunn nébeùt, Kâk katz a dùd a iéa hag a zeùé; ba na gaveñt kéd ann amzer da zibri. 32. Hag ô véza piñed enn eur vag, éz éioñd a-dù enn eul léach distrô. 33. Hôgeo ar bobt a wélaz anézbo d voñt-kutt, ba kalz ré all a alevaz méneg eùz a gémeñl-sé, hag é réd- joñt énô war-droad eôz ann holl ge- riou, hag é tiaraogjoñd anézhô. 34. Ha pa’z éa-kult Jézuz é wélas eul lôd brâz a dùd: hag en doé troez oot-hô, dré ma oañt ével déñvéd hép mesaer. Hag é téraouaz deski katz a draou d’ézhô. 35. Ha pa oa deued da véza divézad, hé ziskibled a zeùaz d’hé gavout, hag a lavaraz d’ézhañ: Al léac’h-mañ a zS distrô, ha divézad eo: 36. Kâs-hô kutt, évit ma’z aiñt er c’heriou hag er bourc’hiou diwar-drô, da bréna peâdrâ da zibrl. 37. Hag héñ a respooñtaz hag a lavaraz d ézhô : Rôit choui da zthri d’ézhô. Hag é léverjoñd d’ézhañ : Ha moñd a raimp-ni da bréna évit daou chañt diner a vara, évit rei d’éziid da zibri? 38. Hag béñ a lavaraz d ezhô : Péd bara hocb eùs-ho? Id, ha gwélit. Ha p’hô doé gwélet, é léverjoñt: Pemp, ha daou bésk. 39. Hag é c’hourc’hémennaz d’ézhô ma lakajeñd ann holl da azéza a vaô- dennou war ar iéot glâz. 40. Hag éc’b azézjoñta vañdennoo, lôd a gañt, lôd a hañtez-kaüt dén. 41. Ha Jézus ô véza kéméred ar pemb bara, hag ann daou bésk, a zavaz hé zaoolagad ^trézég aon énw, hag a vinnigaz anézhô : ha goudé béza torred ar baraou, é rôaz anézhô d’hé ziskibled,évit m’bô rojend dar bobl: hag é rannaz aon daou bésk élré-z-hô holl. 42. Hag é tebrjoñd boll, bag bô doé a-walc’h. 43. Hag é kaschoñt gañt-bo daou- HIIYIZ 8AÑT TAIK. 413 zék paner leùn gafid ann dilerc’h eùs ar bara bag eùz ar pésk ed. 44. Hôgen eùz ar ré hô doa debret éz oa pemp mü dén. 45. Ha kerkeñt Jézuz a rédiaz hé ziakibled da biña er vég, évit m’az ’ ajeñd enn hé raok enn tu all d’al la- gen étrézék Betsaida, é-pâd ma kas- ché-kotd ar bobl. 46.fla pa en doé b6 cbaset-kolt, és éaz war eur ménez évit pidi. 47. Ha pa oé deùed ar pardaez, ar vâg a ioa é-kreiz ar môr, hag béfi a ioa béunan war ann douar. 48. Ha pa wélaz anésh6 6 kaout béac’h 6 roefivia (râg ann avel a ioa énep dezhô), war-dr6 ar pévaré di- bon eùz ann nôz, é teùaz étrézég enn-h6 6 kerzond war ar môr : ba cïioañt en doa d’b6 diaraogi. 49. H6gen bt pa weljoñd anézhafi 6 kerzoot war ar môr, é venjoñt pé- naoz é oa eunn teùz, bag en em lé- kéiofit da c’harmi. 50.Râg boll é wéljofid anézhañ, bag hô doé spoufit hrâz. H6gen ker- keñt é komzaz oot-bô, enn euMava- rout : H6 pézet fisiafis, mé èo, na spooñtit két. 51. Hag é pioaz gafit-h6 er vâg, hag ann avel a baooézaz. Ha kémefit-sé a sooésaz c’hoaz moioc*h anézhô. 52. Rnk n’h6 doa két gréad a évez out burzud ar baraou, kenn dall é oa b6 c’baloun. 53. Ha goudé béza treùzed al la- en, é teojoñd é douar Jéoézaret, hag touarjôñd énô. ê 54. Ha pa oefid éad er-méaz eâz ar vâg, tôd ar vr6 a anavézaz anézbafi râk-tal (o). 55. Hag 6 véza réded dré ann holl vr6, é tcraoojoñd digas war hô gwé- léou ar ré-glañv diwar-drô, e\ Iéac’h ma kïevefii é oa Jézuz. 56. Hag é pé léacïi-bennâg ma ’z éa, pé er bourc’hiou, pé er cberiou, pé er gwikou, é lékéafit ann dud- klafiv war leùr-géar, bag é pédefit anézbafi da aotréa ma belljefit hép- kén sleki out penn-pll hé zaé: ha ké- meñd hini a sloke out-hañ a vézé paré. VII. PENNAD. 1. Neùzé ar Farizianed ba 16z euz ar Skribed, péré a zeùé a Jéruzalem a iéaz d’hé gavout. 2. Ha pa wéljoñd 16d eùz bé ziski- kled péré a zebré bara, gafid daooarn dic’nlan, da lavaroud eo, héb béza h6 gwalc’het, é tamaljoñd anézh6. 3. Rag ar Farizianed, bag ann holl Iozevien na zebrofit két, bébbéza aliez gwalc’bed b6 daooarn, évit mi- rout kéménnadurézou a-c’bénou ar ré g6z. 4. Ha pa zeùofid eùz ar marc’had, na zebrofit két, héb béza en em wal- chet. Kalz traou allaz6péréadléofid da virout, diooch ar c’béménnaduré- zoo a-c’hénoc : e^ralc’hi ar c*h6pou, ar p6dou, al listn arm hag ar gwéléou. 5. Hag ar Farizianed, hag ar-Skri- bed a lavaraz d’ézhafi: Pérâk da zis- kibled na virofit-hi két kéménnsdures a-c’hénoo ar ré gôz ? Pér&g é te- brofit-bi bara héb béza gwalc’hed h6 tlaouarn ? 6. Hôgen béfi a responfitaz hag a lavaraz d’ézh6 : Diooganet mâd en de6z Izaiaz diwar h6 penn, pilpouzed, diouch ma eo skrhet: Ar bobl-mafi a énor ac’hanoun a-c’hénou, h6gen hô c’halonn a z6 pell diooz-in. 7. Hôgen enn-aner eo éc’h énoroñt ac’banoun 6 teski lézennou ha goor- c*hémennou ann dèd. 8. Râg 6 lézel goorc*bémenn Dooé, é mirit kéménnadurez a-c’hérioo snn dôd, 6 walc’bi sl listri arm, hag ar c’h6pou, hag oc’h 6ber kalz traou all béfivel ouc’h ar ré-mañ. 9. Hag é lavaraz c’hoaz d’ézh6 : Tùd vâd oc’h pa dorrit goorc^h^menn Dooé, évit mirout h6 kéménnadorez boc’h-unan. 10. Râk Moizez en deuz Isvaret: Énor da dftd ha va vamm. Hag ivé: Pioo-bennâg a zrouk-pédô aafid hé dâd, pé gañd hé vamm, a dlé béza lékéad d’ar maro. 11. Hôgen choui alavar:Ma lavar eonn dén d’hé dâd pé d’bé vamm, Korban, da lavaroud eo, pép r6 a zeùi achanoun, ra vés6 talvoudek dïd: 1 4 I 414 AVIIL SAÑTBL jézds-krist VIII. PENNAD. 1. Enn deisiou-ze 6 véza ma oa c’hoaz kalz a bobl, ha n’h6 doa kéd a béadrâ da zibri, Jézuz é c’balvaz bé ziskibled bag a lavaraz d’ézbô: 2. Truez em eùz ood ar bobl-zc; râk trl déz zô é choumoñt gan-éñ, ha n’hô deùz nétrâ da zibri; 3. Ha mer kasann anézhô d’hô zi war iùn, é fatiñt enn bcñt: rak lôd a zô deùed a bell. 27. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhi: Ltz da geñta ar vugalé den em walc’ba: râk né két mâd kémérout bara ar vu- galé, hag hé deùrel d’ar chas. 28. Hôgen ht a respouñtaz, bag a lavaraz d’ézhañ : Gwlr eo, Aotrou: hôgen ar chas bihan a zebr dindân ann daol bruzunou bara ar vugalé. 29. Ha Jczuz a lavaraz d’ézhi: Dré ann abek d’ar gcr-zé, kéa, éad eo ann diaoul er-méaz eùz da verc’h. 30. Ha pa oé éad enn hé zt, é kavaz hé merc’h kousket war bé gwélé, bag ann diaoul éat-kult. 31. Hag 6 kuitaad barzou Tir, é teuaz adarré dré Zidon étrézék môr Galiléa, ô tréménoud dré greiz har- zou Dékapoliz. 32. Hag é oé kased d’ézhañ ennn dén bouzar ha mud, oc’h hé bidi da lakaad hé zourn war-n-ézhañ. 33. Hag ô tenna anézhañ eoz a greiz ann eñgroez a-dù, é lékéaz hé viziad enn hé ziskouarn: hag 6 véza tufet, é stokaz oud hé déôd : 34. Hag 6 sclloud ouc’h ann éñv, éch huanadaz,hagé lavarazd’ézha6: Efféta, da lavaroud eo, digorit. 35. Ha râk-tâl hé ziskouarn a oé digor, hag hé déod stagellet a oé dié- réet, hag é komzaz fréaz. 36. Hag é tifennaz out-bô na lavar- jeñd ann dra-raañ da zén. Hùgen seùl-vui ma tifenné outbo, seùl-voi é vrudeñt anézhañ: 37. Hag 6 véza souézél-brâz, é la- vareñl: Gréat mâd eo pép trâ gañt- bañ; lakaad^a râ ar ré voozar da gle- vout, hag ar ré vud da gomia 12. Ua na aolréit kéd d’ézhañ ôber muiac’h évid hé dâd pé hé vamm, 13.0 lakaad da véza didalvcz gour- chémenn Douédré bô kéménnadurez a-c’hénoo, pébini boc’b eôz gréat hoch-unan: ha kalz traou all héñvel ouc’h ar ré-mao a rit c’boaz. 14. Hag ô c’hervel adarré ar bobl, é lavaraz d’ézbô : Va c’hlevid holl, ha poellit. 15. Nélrâ a-ziavéaz a gémeñd a ia é korf ann dén na bell hé zaotra ; bôgen ar péz a zeu er-méaz eùz ann dén, eo a zaotr ann dén. 16. Mar en deùz eur ré diskouarn da zélaoui, ra zélaouô. 17. Gaudé m’en doé ktiitéet ar bobl, ba ma oé deùed enn tt, bé ziskibled a c’houlennaz out-hañ pétrâ a verké ar barabolen-zé. 18. Hag héñ a lavaraz d’ézh6 : Pé- naoz ha c’houi a zô ivé hép poell ? Na onzoc’h két pénaoz kémeot trâ eôz a ziavéaz a ia é korf ann dén na zaotr kéd anézhañ: 19. R&g ann dra-zé na ia kéd enn bé galoun, hôgen enn hé g6v, a bé- léacb é kouéz el léac’h dislrô, goudé béza karzet ar boéd holl ? 20. Hôgen, émé-z-haü, ar péz a zeù eoz ann dén eo a zaolr ann dén. 21. Kâg eùz a ziabarz kaloun ann dùd eo é teù ar gwall vénosioo, ann avoultriésiou, ar gadélésiou, al lazé- résiou, 22. Al laéroñsioo, ar bizoni, ann droogiézoo, ann tooellérez, al lous- doniou,ann drouk-lagad, aun toua- dellou, ar balc’hder, ann diboell. 23. Ann boll wallou-zé a zeù eoz ann diabarz, bag a zaotr ann dén. 24. Hag 6 vootkuid ac’hanù éz éaz Jézoz war harzoo Tir ha Sidon : hag ô véza éad enn eunn ti, é fellé d’é- zhañ na vijé gwézet kémeñt-sé gañd dén, ba na hellaz két béza kuzet: 25. Râg eor c’hrég péhini é doa bé merc’h eñkrézet gañd ar spéred looz, 6 véza klevet méneg anézhañ, a zeuaz râk-tâU bag en em daolaz dhé dreid. 26. Hôgen ar c’hrég-zé a ioa paga- nez, bag cuz a vr6 ar Sirofénisidi. Hagépédéanézhaidagâsann diaoul er-méaz eùz a gorf hé merc/b. BEITBZ SART TABK. 415 4. Hag bé ziskibled a lavaraz d’é- zbafi: Pcnaoz é kafemp-ni el léac’h-’ distrô-mafi a-walc’h a vara évid h6 gwalc’ha ? 5. Hag héfi a c’houlennaz digafit- bô: Péd bara boch eôs-hu? Hag hi a lavaraz: Seiz. 6. Ha Jézus a c’hourc’hémennaz d’ar bobl azéza war ann dooar. Hag 6 kémérood ar seiz bara, é réaz hé drugarez, hô zorraz, hag hô rôaz d’hé ziskibled évid hô lakaad dirâg ar bobl; hag ar ré-mafi hô lékéaz dirâg ar bobl. 7. Béz’ hô doa ivé eunn nébeùt pes- kédigou : hd binniga a réaz, hag é c’bourc’bémennaz hô rei d’ézhô. 8. Hag é tebrjoñt, hag hô doé a- walc’b, hag é kaschofit seiz késl leùn gañd ann tammou a ioa choomed enn bô dilerc’h. 9. Hôgen eùz ar ré hô doa debret éz oa war-drô pevar mil dén : ha Jézuz hô c’basaz-kutt. 10. Ha rak-tâl 6 piña enn eur vag gafid hé ziskibled, é teuaz é bro Dal- manuta. 11. Hag ar Farizianed a zeôaz d’hé gavoot, hag é téraoujoñt refidaéla gañt-hañ ; hag é c’houIenjoñd digafil- afi évid hé dempti, da ziskouéza d’czhô eunn arooéz-bennâg enn éñv. 12. Hag héfi oc’h huaoadi a greiz bé galoou, a lavaraz : Pérag ann dùd- zé a c’houlenn eunn arouéz ? É-gwi- rionez bé lavarann d’é-boc’h, pénaoz na vézô két rôed a arouéz d’ann dud-zé. 13. Hag 6 véza ho lézet, é piñaz adarré enn eur vag, hag é trcméoaz eon tu all d’al lagcn. 14. Hôgen ann dithtblei h6 doa añkounac héet kémérout bara: ha n’ho doa néméd eor bara hép-kén er vâg. 15 Ha Jézuz a réaz ar c’hélen-ma d*ézhô. 6 lavarout: Likid évez, hag en em ziwallid out goell ar Farizianed, hag out Hérodez. 16. Hag ht a venné hag a lavaré enn-hô ho-unan : Dré n’hon enz két kéméred a vara eo. 17. Hôgen Jézoz oc’h anaout ké- meñt-sé, a lavaraz d’ézh6: Pérâg é vconit-hu étré-z-boc’h dré n’ho c’h eùz kéd a vara? Ha na anavézit-hu, ha na boellit-bu nétrâ ? Hag’éma c’hoaz bô kaloon enn dallefilez ? 18. Ha daoulagad boc’h eùs-hu hép gwélout f Ha diskooarn hoc’h eüs-hu hcp klev.out? Ha kolled eo ann évor gan-é-hoc’h? 19. Pa dorriz pemp bara évit pemp mil dén ; pét panerad dilerc’hi’>u hoch eùs-hu kaset gan-é-hoc’h? Daouzég, émé-z-hô. 23. Ha pa dorriz ar seiz bara évit pévar mil dén ; pét késtad dilerchiou hoc’h eùs-hu kaset gan-é-hoc h ? Seiz, émé-z-bô. 21. Hag béñ a lavaraz dézhô : Pé- naoz éta na boellit-hu kéd ar péz a lavarann d’é-hoc’h? 22. Hig 6 véza deùet é Belsaida, é oé kased dézbañ eunn dén dall, bag é pcdjoñd anézhafi da steki out-hañ. 23. Hag 6 véza kéméred doorn ann dén dail, é kasaz anézhañ er-méaz eoz ar vourc’b : hag 6 véza lufet war hé zaoolagad, é savaz hé zaooarn war-n-ézhañ, hag é choulennaz out- hañ bag ben a wélé eunn dra-bennâg. 21. Hag hé-mañ a zellaz hag a la- varaz : Gwéloud a rann tùd héñvcl oot gwéz hag a valc. 25. Neôzé Jczuz a lékéaz eur wéach all hé zaouarn war zaoulagad ann dén-zé; hag é téraooaz gwélout, hag é oé paré, enn hévélep doaré ma wé- laz splaun pép-trâ. 26. Ncùzc é kasaz anézhan d’hé dl, 6 lavarout: Réa d’az tl: ha ma’z éz er vourcb, na lavar ann dra-mafi da zén. 27. Ha Jézuz a iéaz ac’han6 gafid hé ziskibled, hag é teùaz er c’beriou war-drô Kézaréa-Filip : bag épâd é kerzeñt é komzé oud hé ziskibled, 6 lavaroul : Piou a lavar ann dùd ounn-mé? 28. Hag bl a respoufitaz hag a la- varaz dézhañ: L6d a lavar oud lann Vadézoor, I6d all £liaz, ha 16d all pénaoz oud héñvel ouc’hauoan eùz ar broféded. 29. H6gen c’boui, émé-z-hafi, piou é livirit-hu ounn-mé ? Per a respooñ- taz hag a lavaraz d’czhafi: Té eo ar Christ. 416 AVHL SAÑTBL JBZOZ-KB IST 30. Hag héñ a zifenoaz out-hô na lavarjeñd ann dra-mañ da zén. 31. Neùzé é téraooaz diskleria d’é- zhô pénaoz é oa réd da Vâb ann dén goozañvi kalz, ha béza distaolet gañd ann béoaoored, gañt pennotr ar vé- leien ba gañd ar skribed, ha béza la- zet, ha distrei da véô goudé tri rjeiz. 32. Hag bén a lavaré kémeñt-sé gañt komsiou splaon. Hôgen Per oc’h hé géméroud a dù, a zéraooaz hé grôza. 33. Hag héñ ô tistrei, hag 6 selloud oud hé ziskibled, a c’hourdrouzaz Per, ô lavarout: Pella diooz-in, Sa- tan; râk na vlazez két ar péz a zeù digañd Doué, hôgen hép-kén ar péz a zeù digañd ann dùd. 34. Hag ô véza galvet ar bobl gañd hé ziskibled, é Iavaraz d’ézbô : Mar fell da unafï - bennâg doñl war va lero’h, ra rai dilez anézhañ hé-unan : ba ra gémérô hé groaz, ha ra heuliô ac’hanoon. 35. Râk piou-bennâg a fellô d’éz- hafi savétei hé vuez, bé c’bol)6: ha pioo-bennâg a gollô hé vuez enn abek d’in ha d’ann Aviel, a zavétéô anézhi. 36. Râk pétrâ a dalfé da eunn dén gounid ar béd holl, ha kolla hé éné? 37. Pé pétra a rôi ann dén con es- kemro évid bé éné? 38. Hôgen piou-bennag é-tooez ar wenn avooltr ba péc’her-mañ en dé- vézô méz ac’banoun hag euz va ge- riou: Mâb ann dén pa zeôi gañd ann élez sañtel é gloar bé dâd, en dévézô ivé méz anézhañ. 39. Lavaroud a réaz c’hoaz d’ézh6: É-gwirionez hel lavarann d’é-hoc’h, pénaoz éz eùz hiniennou é-touez af* ré a zô amañ, ha na varviñt két, kén ri’h6 dévézô gwélet rouafitélez Doué ô toñd enn bé galloud. IX. PENNAD. 1. Ha c’houéac’h dervez goudé, Jéioz a géraéraz gañt-bañ Per, Jakez ba Iann, bag h6 c’hasaz a dù war eur ménez huel, bag é ketnmaz a zoaré dira-z-hô. * 2. Hé zilad a zeùaz da véza luger- nuz, ha ker gwenn hag ann erc’h, ha ker kann ha na belfé bikeon eor c’boumer war ann dooar hô lakaad enn hévélep doaré. 3. Hag é wéljoñt Éliaz ha Moizez, péré a gomzé oc’h Jézuz. 4. Ha Per a lavaraz da Jéioi: Mestr, émomp mâd amañ : gréomp tri zelt, onan évid-od, unan évit Moizez, hag unan évid Êliaz. 5. Na ouié pétrâ a lavaré; râk spoufitet-braz oañt. 6. Ha cbétu eur goabren a dévalaas anézhô: bag eur vouéz a zeùn eùi ar goabren, bag a lavaraz : Hé-mañ eo va mâb ker-meurbed, sélaouit béô. 7. Ha kerkeñt ô sellout eon-drô d’ézhô, na wéljoñt mui dén, némét Jézuz a oa cboumet hé-unan gaôt-bd. 8. Ha pa ziskenjoñd eâz ar méoes, é c’bourc’bémennaz d’ézhô na lavar- jeñd da zén ar péz hô doa gwélet; kén na vijé savet Mâb ann dén eâf a douez ar ré varô. 9. Ar gér-zé a virjoñd éké-z bd, hag é c’houlenneñt ann eil dégilé pétra é oa da lavarout: Kén na vijé savet eùz a douez ar ré-varô. 10. Hag ht a réaz ar gouleno-mañ digañt-haô: Pérâg éta é lavar ar Fa- rizianed bag ar Skribed, pécaoi eo réd é teùfé Eliaz a-raok ? 11. Hag héñ a respouotaz, bag a lavaraz d’ézhô : Éliaz a dlé doñd a- raok, hag é lakai pép trâ er sUd keñta : kalz 6 véz6 disprizet, eon hévélep doaré ma eo skrivet diwar- benn Mâb ann dén. 12. Hùgen hel tavaroud a rann d’é- hoc’b pénaos Éliaz a zô deoet (ha gréad h6 deôz enn hé c*héñver é-c’hli roa eo fellet gañt-hô) diouc’h maeo skrivet diwar bé benn. . . 13. Ha pa zeoai da gaood bé ziskt- bled all, é wélai eul lôd brâz a dod war hô zrô, ha Skribed péré a slrivé out-bô. 14. Ha râk-tal ann holl,bobl 6 véza gwélet Jézuz, a oé souézet ba spouñ- tet, bag 6 tirédek é stoujoñd dira- z-hañ. 15. HBHVBZ SJ 15. Hah héñ a c’houtennaz digañl- h6 : Diwar-benn péirâ é strivit-bu étré-z-hoc’h f t6. Hag unan eùz a douez ar bobl a respouñtaz, haa a lavaraz : Mestr, digased em eoz d td va mâb, péhini a zô trec’het gañd eur spéred mod : 17. Hag é pé léac’h-bennâg ma krog enn-han, é taol anézhañ oud ann dOuar, hag hé-raañ a éon, a iaka hé zend da skriña, hag a zizec’h. La- vared em eoz d’az diskibled hé gâs,- kutt, ha n’bô deùz két gellet. 18. Hag héñ a respouñtaz, hag a lavaraz d ézhô : Gwenn diskrédik, pé vété keit é vézinn-mé gan é-hoc’h ? Pé vété keit é c’houzañvinn-mé ac’ba- noc’h? Digasit-héñ d’in. 19. Hag hen kaschoñd d’ézhaü. Hâ pa wélaz Jéznz, ar spéred a héjaz anézhañ, hé daolaz oud ann douar, bagbéu en em rulé oc’h éoni. 20. Ha Jêzuz a c’houlenrtaz oud hé d&d : Pé^geid amzer a zô abaoé rrja c’hoarvez kémeñt-sé gañt-bañ ? Hag béñ a lavaraz: A-vihanik. 21. Hag ar spéred a daol aliez aoéz- hañ enn tân, hag enn dour, évidhé lakaad da vervel. Hôgen mar gellez eonndra-bennâg, kennerz ac’hanomp, bagaz péz trucz ouz-omp. 22. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhañ : Mar gellez kridi, pép tr& a hell ann néb â gréd. 23. Ha r&k-tAl tâd ar bugel, enn eur c’barmi, hag enn eur wéla, a la- varaz : Kridi a rana, Aatrou: ken- nerz achanôun em digrédoni. 24. Ha Jéznz 6 welout pénaoz ar bobl a zirédé enn eunn taoi brâz, a c’hoordrouzaz ar spéred louz. ô lava- roud (Tézhañ: Spéred bouzar ha mod, mé eo hen gourc’hémenn d’td, kéa er-méaz eùz ar bugel-zé: ha na zistrô mui enn-hañ. 25. Hag ar spéred enn eur c’harmi, foa goudé béza hé hejct kaer, a iéaz er-méaz eùz ar bugcl, hag bé-mañ a zeuaz ével eunn dén marO; enn hc- véiep doaré ma Iavaré kalz a dùd pé- naoz é oa marô. 26. Hôgen Jézuz ô véza kéméred bé zourn, a locbaz anézhañ, hag é savaz enn hé z&. II üt vab k. 417 27. Ha pa oé éat Jézuz eñn tt, bé ziskibled a c’boulennaz digañt-hañ a dù: Pér&g n’hon eùz-ni két gellet hé c’h&s-kutt t 28.Hagélavarazdézbô : Ar wenn- zé na hell béza kaset-kutt, némét gañd ar béden, ba gañd ar iùn. 29. Goudé béza éad ac’banô, éz, éjoñdadreùzda Cbaliléa : ha nafellé két d’ézbañ é vijé gwézet gañd dén. 30. Hôgen kélenna a rea hé ziski- bled, hag é lavaré d’ézbô : Mâb ann dén a vézô lékéad étré daouarn ann dùd : hag é lazihd anézhañ, hag ann trédé deiz é savô a var6 da vé6. 31. H6gen hi na wieñt két pétrâ a fellé d’ézhañ da lavarout, ha na gré- deñt két goulenn digañt-hañ. 32. Hag é teùjoñd da Gafarnaom. Ha pa oañd éad enn tl, Jézuz a c’bou- lennac digañt-hô: Diwar-benn pétrâ é strivac’h-hu é-pâd ann heñt? 33. Hôgen ht a davé ; râk strived hô doa étré-z-bô é-p&d ann heñt, évit gouzout péhini anézhô é oa ar brasa. 34. Hag héñ a azézaz, hag a c’hal- vaz ann daouzék, hag a Iavarazd’ézh6: Mar fell da eur ré béza ar c’heñta, é véz6 ann divéza boll, ha mével ann holl. 35. Neùzé é kéméraz eur bugel, hag é lékéaz anézhañ enn hô chreiz: ha goudé béza hé vriatet, é lavaraz d’ézhô:, 36. Piou-bennâg a zigémer em banô eur bngel bihan ével hé-mañ, am zi- gémer-mé : ha pion-bennâg a zigémer ac’hanoun, né két mé a zigémer, hô- gen ann hini en deôz va c’haset. 37. Neùzé lann a lavaraz d’ézhaü: Mestr, gwéled hon eùz eunn dén pé- hini a gasé-kuit ann diaoulou onn da han6,pétrâ bennâgnéma k^t warhon lerch, hag hon eïtz mired out-hañ. 38. H6gen Jézuz a lavaraz: Na virit kéd ont-haa: r&k n’euz dén a gémeñd en défé gréad eur burzud em han6, a helfé kerkeñt drouk-komza ac’ha- noun. 39. Nép né két a-énep d’6-ïoc’h, a zô évid-hoch. 40. Piou-;bennâg en dévézô rôed da éva d’é-hoc’h eur wérennâu dour em hano: dré m’az oc’h d’ar Christ, 27 418 AVIBL SAÑTE X. PENNAD. 1. Ha Jézuz 6 voñt-kutt ac’hanô a zeùaz war barzou Judéa, enn tù all d’ar Jourdan : hag ar bobl en em strollas adarré war né drô: ha diooc’h hé voaz, é kélennaz adarre anézhô. 2. Hag ar Farizianed a dôstaaz out- hañ, hag a c’boolennaz out-hañ, évit hé dempti, ma oa aotréed’ da eonn ozac’h kuitaat hé c’hrég.« 3. Hag héñ a respouñïaz d’ézb6: Pétrâ en de6z gourc’hémenïi et d’é- boc’h Moizez ? . jéz0z-kb1st 4. Hag ht a lavaraz d’ézbañ : lloi- zez en deâz aotréet kâs-kuld hé c’hrég, goudé béza rôed d’ézhi eur skrid-rann. 5. Jézuz a respouñtaz hag a lavaraz d’ézb6 : 0 wéloot kaléder h6 küoun eo en deùz Moizez skrivet ar gour- c’bémenn-zé évid-hoc’h. 6. Râk er penn keñta euz ar béd, Douc a réaz ann dén pâr ha parez. 7. Dré-zé ann ozac’h a ziléz6 hé dâd hag hé vamm, hag en cm stagô oud hé c’hrég, 8. Hag é. véziñd daou enn eor cvhik hép-kén. Ével-sé nH d-iñt mui daoo, bôgen eur c’hikbépkéo. 9. Arabad eo éta d’ann dén ranna ar péz a z6 bét frammet gañd Doué. 10. Ha pa oañd enn ti, bé ziskibled a réaz adarré goolennoo d’ézhañ di- war-benn ann hévélep tra. . 11. Hag héñ a lavaraz d’ézh6: Piou- bennâg a gasô-kuld hé c’hrég, hag a ziméz6 gañd ennn all, a gouézo enn aaoultriez enn hé c’hénver. • 12. Hamar kaseurcbrégbéozac*h kutt, ha mar timez gañd eunn all t é kouéz ht enn aveultriez. 13. Neùzé é oé kaset d’ézhañ bugalé bihao évit ma lakajé hé zaouarn war- n-ézh6. H6gen hé ziskibled a grôié enn eonn doaré dichek ar ré h6 c’hasé. 14. Pa wélaz Jézuz kémeñUsé, é savaz droug eon-hañ, hag é lavaraz d’ézhô : List ar vogallgou da zoñd d’am c’havout, ha oa virit kéd out-h6: râk rouañtélez Doué a z6 évid ar ré a z6 béñvel out-h6. 15. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h : Piou-bennâg na zigémér6 kél rooañtélez Doué ével eur bugel bihan, n’az ai kéd ébarz. 16. Ha goudé béza h6 briatet % 6 lékéaz bé zaouarn war-n-ézh6, hag h6 binnigaz. 17. Haff ével ma oa éad er-méaz évit moñd enn beñt, chétu eonn dén a zirédaz, en em daolaz war hé zaou- lin dira-z-hañ, hag a c’houleonaz di- gañt-bañ: Mestr mâd, pétrâ a dléann- mé da ober évit kaoud ar vuez peur- baduz ? 18. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhañ : é-gwirionez hel lavarann d’é-boc’h, na golLÔ kéd hé c’h6br. 41. la pion-bennâg en dévézô rôet gwall BBOuéB da unèn eüz ar vugali- gou-zé péré a gréd enn-oun: gwel- loc*h é vé d’ésbañ é vé staged outfh hé goozoud eur méao mültn, hag é vé taoled er môr. 42. Ha ma rô da zourn gwall skouér dïd, trouch-heñ : gwell eo dïd mqñt moñ er vuez, éget kaout da zaou zourn jia moñd enn ifern, enn tân peur-badoz: 43. £ péléac/h hô .fréñv na varv két, bag ann tan na voug két. 44. Ha ma r6 da droad gwall skouér dïd, trouch-héñ : gwell eo dïd moñt kamm er vuez peùr-baduz, égét kaout da zaou droad ha moñd enn ifern, enn tân peùr-baduz, 45. £ péléac’h hô fréñv na varv két, hag ann tân na voug két. * 46. Ha ma r6 da lagad gwall skouér dïd, diframm-héñ : gwell eo dïd moñt born é rouañtéïez Doué, égét kaout da zaou lagad ba moñd enn ifern : 47. £ péléac’h h6 fréñv na varv két. hag ann tân na voug két. 48. Râk pép dén a véz6 sallet gañd ann tân, ha péb anéval a vezù satlet gañd ar cïioalen. 49. Ar c’hoalen a z6 mâd: hôgen mar teù ar c’hoalen da véza dizall, gañt pétrâ é sallbt-hu anézhan ? H6 pézet c’hoalen enn-hoc’h, hag h6 pézet ar péoc’h étré-z-hoc’h. HBBVBZ SJ Pérâg am galvez-té mad ? Doué hép- a zô mâd. 19. Anaoud a réz ar c’hourehémen- nou : Na avooltri két: Na lazi két: Na laéri két: Na zoori kéd a fali tes- teni: Na rl gaou ouc h dén. Énor da dâd ha da vamm. 20. Haff béñ a respouñtaz, hag a lavaraz dézhañ : Mestr, mired em cùz snn holl draou-zé adalek va ia- ouañkiz. 21. Hogen Jèzuz 6 véza selled ou^- hañ, hen karaz, hag a lavaraz d’éz- bañ : Ennn dra éc h eôz c’boaz da ôber j kéa, gwert kémefid éch eâz, ha rô«hen d’ar béorien, hag éz péz6 eunn fcefizor enn éfiv: ba deuz war va lerc’b. 22. Hé-mañ glac’baret 6 klevout kémefit-sé, a iéaz-kott gwalt drist: râk madou brâz en doa. 23. Ha Jézoz 6 sellout war bé dro, a lavaraz d’hé ziskibled : Pégen diez eo da eonn déo pinvidik, mofid é rouafitélez Dooé t 24. Hôgen ann diskibled a oésoué- set 6 Uevout kémefit-sé. Hôgen Jézuz a lavaraz c’hoaz: Va bugaligouypégen diez eo d’ar ré a laka h6 fisiafis er tnadou. mofid é rouafitélez Doué. 25. Èasoch eoda eurc’hañval tré- ménoud dré graouen eunn nadoz, égéd da ennn dén pinvidik mofid é rouafitélez Doué. 26. Ar ré-mafi a oé c’hoaz souézet brasoc’h, hag é lavarefid ann eil d’é- gilé: Piou éta a hell béza salvet? 27. H6gen Jézoz 6 sellood out-h6 9 . a lavaraz: Kémefit-sé a z6 dic’halluz d’ann dùd, ha né kéd dicballuz da Zoué; rak pép tra a z6 galluz da Zooé. 28. Neùzé Per a lavaraz d’ézhafi: Chétu nt boa eùz dilézet pép trâ, hag hon eùz da heùliet. 29. Jézus a respoufitaz, bag a lava- rsz : É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’b, pénaos n’euz dén a gémefid a silez6 hé dl, pé hé vreùdeùr, pé hé c’hoarézed, pé bé dâd, pe hé vamm, pé hé vipien, pé hé barkou, eon abek dïn, ha d’ann aviel, 30. Ha n*en dcvézô, a vrémafi hag enn amzer-mafi, kafit kémefid all a <t vabk. 419 diez, a vreAdefir, a c’hoarézed, a vam- mon, a vipien, a barkou, Jiag ivé kes- kinou, hag enn amzer da zofit ar vuez peùr-baduz. 31. Hôgen kalz eùz ar ré gefita a véz6 ar re zivéza, ha kalz eùz ar ré sivéza a vézô ar ré-gefita.’ 32. Pa édofit enn hefit évit mofid da Jéruzalem ; Jézuz a valéé enn b6 raok, hag é aafit souézet-braz; bag éz éafit gsfit spoofit war hé lerc’h. Hsg 6 kéméroud adarré a dù ann daou- zék, é téraooaz lavaroud d’ézh6 ar péz a dlié c’boarvézout gafit-hañ. 33. Ghétu éz éomp da aeruzalem, ha Mâb ann dén a véz6 lékéad étré douarn Prifised ar véïéien, bag ar Skribed, hag ann Hénaoored, pére hé varn6 d’ar marô, ha^ a lakai anézbaft étré daouarn ar Jefitiled. 34. Hag é raifit goab anézhafi, hag é sk6piñt-war-n-ézhañ, hag é skour- 1’ézifid anézbafi, hsg é lazifid anézhafi: lag anu trédé deiz é sav6 a var6 da vé6. 35. Nefizé Jakez ba Iann, mipien Zébédé, a zeùaz d’hé gavout, haff a lavaras d’ézbafi: Mestr, nt a garte é rafez cvid-omp ar péz a c’houlennimp digan-éz. 36. Hag héfi a la varaz d’ézhô: Pétrâ a fell d’é-hoc’h é rajenn évid-boc’b9 37. Hag bi a lavaraz d’ézbafi: Aotré d’é-omp ma vézimp azézet, unan war da zourn déou, égilé war da zourn kleiz, enn da rouafitélez. 38. H6aen Jézoz a lavaraz d’ézhô: Na ouzoch két pétrâ a choulennit. Ha c’hooi a hell éva ar c’halir a dléann da éva, ba béza badézet gafid ar vadisiafit gafit pébini é tléann béza badézet? 39. Hag hi a lavaraz d’ézhañ : Nt’a hell. H6gen Jézuz a lavaraz d’ézh6: Éva a réot évit-gwlr ar c’halir a dléann da éva ; ha badézed é viot gafid ar vadisiafit gafit péhini é Uéann béza badézet i 40. Hôgen é-kéfiver béza azéset war va dourn déou pé war va dourn kleiz, né két mé a dlé rei ann dra-zé d’é-hoc’h, h6gen d’ar ré évit péré eo bét aozet. 41. Ha pa glevaz kémefit-mafi ann 420 aviel Iañtel XI. PENNAD. 1. na pa dôstajcñd out Jéruzalem jêzuz-KIIST hag oot Bétani, war-dr6 Ménez Oli- ved, Jézuz a gasaz daou eùz bé zis- kibled, 2. Hag a lavaraz d’ézhô : Id dar vourc’h a z6 r&g-éftep d’é-boc’h ha kerkeñt ha ma viod éad enn-hi, é kéfot eunn azen iaouañk st&g, war bébini n’eo c’hoas piñed dén : dis- tagit-béfi, ba digasit-héfi d’in. 3. Ha ma lavar eur ré d’é-hoc’h: Pér&g é rlt-hu aon dra-zé? Livirit pénaoz ann Aotrou en deùz ézomm anézbafi : ba râk-t&l é lézô hé g&s amafi. 4. Hag 6 vofit-kutt é kafchoñt eunn azen iaouañk st&g é-t&l eunn 6r er- méaz enn eur c’hroas-heñt: hag é tis- tagchofid anézhafi. 5. Hag hiniennou eùz ar ré a ioa énô a lavaraz d’ézhô : Pér&g é tistagit- hu ann azen iaouafik-zé? 6. Ar ré-raañ a lavaraz ével m’en doa gourc’hémennet Jézuz d’ézh6, hag hô lézchoñt d’hé c’bâs gañt-hô. 7. Hag é tigaschoñd ann azen iaouafik da Jézuz ; hag é lékéjoñd hô diiad war-n-ézhaü, ha Jézuz a biñaz war-n-ézhafi. 8. Hôgen eul 16d br&z a dùd a ski- ñaz ivé b6 dihd war ann heñt: ha 16d all a drouc’hé skourroo gwéz, hag fa6 skiñé war ann hefit. 9. Ha ken ar ré a ioa a-raok, ken ar ré a ioa adréfi, a grié, 6 lavarout: Hosanoa; 10. Benniget ra véz6 ann hini a zeù enn banô aun Aotrou: Benniget ra vezô rouañtélcz hon tad David a z6 tôst: Hosanna enn uc’héla eùz ann . cñvou, 11. Hag 6 véza éad 6 Jéruzalem, éz éaz d’ann templ: hag 6 véza selled out pép-trâ, ével ma oa divézad, éz éaz da Vétaai gafid ann daouzég abostol. 12. Hag aôtrônôz pa zistrôeñt eùz a Vétani, en doé naoun. 13. Hag 6 wéloud a bell eur wézen- fiez gôlôed *a zeliou, é teùaz da wélout ma na gavché kéd eunn dra-benn&g enn-hi: ba pa oé tôst d’ézhi na gavaz nétrâ néméd deliou hep-kén: r&k né oa kéd amzer ar fiez. 14. Neùzé Jézuz a lavaraz d’ar wé. dég all, é savaz droug enn-hô oot Jakez ba Iann. 42. Hôgeri Jézuz ô véza h6 galvet, a lavaraz d’ézhô: Gouzoud a rit pé- naoz pennou ann dudou a aotrouni anézhô ; ha pénaoz h6 friñsed a zis- kouéz hô galloud war-n-ézhô. 43. H6#en na dlé két béza ével-sé étré-z-hoc’h : râg ann hini a fellô d’ézbañ béza brasoch, a vézô gwâz dé-hoc’h: * 44. Hag ann bini a fellô d’ézhañ béza ar cheñta ac’hanoc’h, a vézô mével ann holl. 45. R&k Mâb ann dén hé-unan n6 kéd deùet évit béza servichet, h6gen évit servicha, bag évit rei hé vuez évit dasprénadurez kalz a dùd. 46. Neuzé é teajoñd da Jérikô, ha pa’z éaz-kutd eùz a Jérikô, gañd hé ziskibled, ha kalz a dùd war hé lerc’b, eunn dén dall banvet Rartimé, mâb da Dimé, pcblni a ioa azézet war ann heñt évit goulenn ann aluzen, 47.0 véza klevet pénaoz é oa Jézuz a Nazaret, en em lékéaz da c’barmi, ha da lavarout: Jézuz, m&b David, as péz truez ooz-io. 48. Ha raeür a hini a grôzé ané- zhañ évid hé lakaad da dével. Hôgen héñ a c’harmé c’hoaz kréoc’b, 6 lava- rout: M&b David, ar péz truez ouz-in. 49. Ha Jézuz 6 véza arzaouet a c’hourc’hémennaz hé chervel. Hag é c’balvjoñd ann dén dall, 6 lavaroud d’ézhañ: Kalouoéka : sa6, da c’her- vel a r&. 50. Hag hé-mañ 6 véza taoled hé zaé, a zilaramaz hag a zeùaz da ga- vput Jézuz. 51. Ha Jézuz a lavaraz d*ézhañ :• Pétr& a fell d’td é rajenn évid-od ? Hag ann dén dall a lavaraz d’ézhañ : Aotron, grâ ma wélinn. 52. Ha Jézuz a lavaraz dézhañ : Kéa, da feiz en deùz da zavétéet: ha râk-t&l é wélaz, hag éz éaz war-lerc’h Jézuz enn heñt. BBRVBZ SA ñt v*bk. 421 XII. PENNAD. 1. Ha Jézuz a zcraouaz komza d’c- h6 gafit parabolennou : Eunh dén, émé-z-bañ, a blañtaz eur winien, hag a gelc’hiaz anézbi gafid eur c^harz, bag a gleozaz enn-hi eor waskcl, hag a zavaz eunn tour, hag bé rôazé ferm da labourerien, hag éz éaz enn eur vr6 bell. 2. Pa oa deüed ann amzer, é kasaz eur mével élrézég al labourerieo, évit kémérout digañt-hô frouez hé vinien. 3. Ar ré-mafi a grogaz enn^bafi, a gannaz anézhafi hag hé c’hasaz-kutt hép rei nétrâ dézbañ. 4. Eur mével all a gasaz d’ézhô, hag bi a réaz gouliou enn hé benn, ’ bag a réaz d’ézhañ meùr a zismégañs. 5. Eunn all a gasaz choaz d’ézh6, bag c lazjoñd anézhafi. Kalz ré all a zen-fiez: Na zebrô bikenn dén frouez ac’hanod! Hag hé ziskibled a glevaz kémefit-sé. 15. Ha£ é tistrôjoñd da Jérozalem. Ha p’az eaz enn tempt, é kasaz er- méaz ar ré a werzè pé a bréné enn templ: bag é tiskaraz taeliou ar var- c’hadourien arc’hañt, ha kadoriou ar varc’badourien koulmed. 16. Ha na aotréé két é trémenjé dén gafit listri dré ann lempl., . 17. Hag é kéïetiné anézhô, 6 lava- rout: Ha nef-hén két skrivet: Ya zi a véz6 galvet tt ar béden évid ann boll dudou. Hôgen c’houi hoc’h eüz gréad anézhafi eur c’héô laéroun. 18. Priñsed ar véleien hag ar Skri- bed 6 veza klevet kémefit-sé, a glaské ann darvoud d’hé golla : hôgen aonn h6 doa ra-z-bafi, rég ann holl bobl a ioa sooézet-bréz gañd hé gélen. 19. Ha war ar pardaez, éz éaz er- méaz eùz a géar. • 20. Añtrônôz vifitin é wéliofid enn eor dréménout ar wézen-fiez a ioa deùet séac’fa adaleg ar c’hrisiou. 21. Ha Per 6 kaout koun eùz ar péz en doa lavaret Jézuz, a lavaraz d’ézhafi: Mestr, chélu ar wézen-fiez gafit péhini éch euz drouk-pédet, a z6 dizec’het. 22. Ha Jézuz a respoofitaz hag a lavaraz d’ézhô: H6 pézet feiz é Doué. 23. É-gwirionez hel lavarann o?é- hoc’h. pénaoz piou-bennâg a lavarô d’ar ménez-zé: Saô alessé, hag en em daol er m6r *, ha kémeñl-sé héb arvari enn hé galoun, hôgen 6 kridi pénaoz kémeñd a lavarô a c’hoarvéz6, é wél6 kémefit-sé 6 c’hoarvézout. - 24. Dré-zé bel lavarann d’é«hoc’h: pétrâ-faennâg a c’houlennot er béden, krédit pénaoz é véz6 rôed d’é-hoc’b, nag é teui d’é-boc’h. 25» Ha p’az épt da bidi, mar en deoz eur ré gréat eunn drouk-bennâg d’é- hoc’h, distaolit-héfi : évit ma vézo dis- taoled d’é-hoc’h h6 pecïiéjou gafid b6 Tâd pébini a z6 enn éfivoo. • 26. Ma na Astaoüt két d’ar ré all, hô Tâd péhini a zô enn éfivou na zis- 1616 két ken-néheùd d’é-hoc’h h6 pé- c’béiou. 27.Distrei a réjoüt choaz da Jéru- zalem». Ha pa édo Jézuz 6 valéa enn templ, Prifised ar véleien, ar Skribcd hag ann Hénaoured a zeuaz d’hé ga- vout, 28. Hag a lavaraz d’ézhafi: Gañt pé c’balloud é réz-té kémeñt-sé? Ha piou en deùz rôed dïd ar galloud dhéôber? 29. H6gen Jézoz a responfitaz bag a lavaraz d’ézh6: Eur gér a c’houlen- ninn ivé dlgan-é-hoc’h ; livirit-héfi dïn, hag é livirinn d’é-hoc’h gafit pé c’ba!lood é rann kémefit-sé. • 30. Badez lann a béléac’h é teùé, pé euz ann énv, pé eùz ann dùd? Respouñtid dïn. 31. Hôgen hl a venné enn-hô h6- unan, 6 lavarout: Ma lévéromp eùz ann éñv, é lavarô: Pérâg éta n’boc’b eos-bu két kréded d’ézbafi ? 32. Ma lévéromp eùz ann dùd, é tlcomp kaoud aoon râg ar bobl; râg ann boll a géméré Iann évid eur gwlr profed. 33. Hag hi a respoufitaz hag a la- varaz da Jézuz : Na ouzomp ket. Ha Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Ha mé na li- virinn kéd d’é-hoc’h gafit pc c’hal- loud é raon kémefit-sé. 422 AYIBL SA&TBL JBZUS-BaiST 0 Sasu c’hoas, hag hl a gannaa 16d, aa a laiai lôd alï. 6. Enn-divei 6 véia en doa eor map peon-her péhini a garé dreist-penn, é .kasai c’boaz anéihañ d’ézb6, 6 lava-

  • root: Dooja a raifit va mâb.

7. Hôgen al laboorerien a lavaraz étré-z-hô: Hé-mafieoann ber: deüit, lazomp-héfi bag hé zjgwéz a véiô d’é- omp. 8. Hag 6 véza kroged enn-bañ, hel lazjofit, hag é taoljofid anézbafi enn tn all d*ar winien. 9. Pétra éta a rai aotroo ar winien ?. Dofid a rai hag é kollô all laboore- rien, hag é rôi hé winien da labou- rerien all. 10. Ha nTioc’h eùs-bu két leooet ann dra-mañ er Skritur v Ar méao bô deüz distaolet ar saverien-tiez a 16 t>ét lékéad é penn ar c’horn: 11. Gafid ann Aotroo eo bét gréat kémefit-sé, hag eunn dra eo hag a zô • sooézuz d’bon daoulagad. 12. Hag ar ré-mañ a glaské ann tù da gregi enn-hafi, râg anaoud aré- Kit péfiaoz é komzé anézbô er bara- len-ié; bôgen aoun h6 doa râg ar bobl. Hag 6 véza hé lézet, éi éjofit- kuit. 13. Hag é kaschofid 6"ézbafi hini- ennoo eùz ar Farizianed hag eüz ann Hérodianed, évid he géméroud enn hé gomsioo. 14. Ar ré-mafi a zeùai hag a lavaraz cTézhafi ; Mestr, goozoud a réomp pénaoz.oud gwirion, ha pénaoz n’éc’h eôz azaooez é-béd évid dén : râk na zellei kéd ood dremm ann dùd, hôgen deski a réz heñt Doué er wirionez. Ha réd eo rei ar gwtr da Géiar, pé n’eokét réd? 15. Hôgen Jéznz péhini a anavéié h6 zooellérez, a lavaraz d’ézh6: Pcrag é temptit-bu ac’banoun ? Digasid d’in ennn oiner ma wélinn. ê 16. Qag bt a zigasaz unan d’ézbafi. Hag bén a lavaraz d’ézb6.: Eùz a biou eo ann hévélédigez-mañ, bag ar skrld- mad ? Hag bi a Uvaraz d’ézbañ: Eui a Géiar. 17. Hôgen Jéim a respountaz hag a lavaraz d’ézhô : Distaolid éta da Gézar ar péz a zô da Gézar, ba da Zooé ar péi a 16 da Zooé. Ar ré-ma5 a oé sooeiet-brâi oc’h bé glevout. 18. Neùié ar Sadoséed, péré a layar na savô kéd ann dùd a varé da*véd, a leùai dlié gavout: hag é réjofit eor gooleon oot-hafi, 6 lavaroot: 19. Mestr, Moizez en deùz skrivet d’é-omp, pénaoi mar marv eonn dén, ha ma lei hé c’hrég héb bugalé, é tlé diraézi hé vreùr da c’brég hé-mañ, évit ma tigasô hâd d’hé vreùr. 20. Hôgen seii breùr é oañt: hag ar c’beñta a gémérai eur c’brég, hag a varvaz héb beza lézed a bâd. 21.Ano eii a géméraz anéshi da c’hrég, hag a varvaz: ha na lézas két keô-nébeùd a hâd. Hag ann trédé enn hévélep doaré. 22. Evel-sé ar seiz breor a géméraa anéibi : ba na léicbofit kéd a bâd. Eoo-divez-boll ar chrég a varvai ivé. 23. Hôgen pa lavô ann dùd eùz a varè> da véô, eùz a béhioi eùz ar ré- mafi é vézô-hl grég ? Râg hô seü iñt bét dimézet d’ézhi. 24. Ha Jézoz a respoufitai hag a lavarai d’ézhô: Ha na wélit-hu két pénaoi é faiiit, 6 véia na anavétit két ar Skritnrion, na gailoud Doué ? 25. Râk pa zavô ann dod eùi a var^ da véô, ar goaied n’b6 dévczè kéd a c’hragez, nag ar gragez a c’hoazed, h6gen béz* é wéiifid ével élez DouèV enn éfiv. 26. H6gen drwar-henn ann adsaw eoz ar ré var6, ha n’hoch eùs-hu két lennet é levr Moizez, ar péi a lavaraa Doné dézhañ er v6den : Mé eo Dooé Abraham, ha Dooé Iiaak ba Doué Jakob? 27. Né kéd Deoé ar ré varô, hôgen Dooé ar ré vé6. Dré-zé é faiiit kala. 28. Neùzé unan eùi ar Skribed, péhini en doa h6 c’hlevet 6 striva, pa wélaz pénaoz Jézoz en doa respouñ- tet ervâd d’ar Saduséed, a dostaas oul-hañ, hag a choulennaz out-hatl péhini é oa ar c*hefita eùz ann holl chourchémennou. 29. Ha Jézoz a respountaz d’ézhafi : Cbélu ar c’hefita eùz ann holl c’hour- c’hémennou ; Kle6, Israel, ann Ao- trou da Zooé, eo eonn Dooé hép-kén : 30. Karood a rt ann Aotrou d HBITBZ 9 Zoué a greiz da galonn, bag a greiz da ipéred, bag a greiz da nerz. Hen- nez eo ar c’hefita gourc’hémenn. 31. Hôgen ann eil a z6 héfivel out- hafi: Karoud a rl da nesa ével-d-ood da unan. N’eüz gourc’hémenn all é- béd brasoc’h égéd ar ré-mafi. 3*2. Hag ar Skrlb a lavaraz d’ézbafi: Hâd, mestr, gwlr eo ar péz éc’b eùz layaret, pénaoz éz eùz eunn Doué, ba n’endeuznéméd euno Doué hépkén: 33. Ha pénaoz karoud anézhafi a greiz hé galouo, a greiz bé spered, a Êreiz hé ené, hag a greiz bé ners; ba arood bé nesa ével-t-hañ hé-onan, a s6 mui égéd ann holl loéoed-losket, haa ann holl aseùlidigézou. 34. H6gen Jézuz ô wélout pénaoz en doa respoufitet gafit furnez, a la- varaz d’ézbañ • Woud két pell eùz a rouafitélez Dooé. Hag a neùzé dén na ffrédaz mui ôber goulenn é-béd d’ézhafi. 35. Ha Jézuz 6 kélenna enn templ, a c’houlennaz : Pérâg é lavar ar Skri- bed pénaoz ar Christ a z6 mâb da Zavid, 36. Pa en deùs David bé-unao la- varet dré ar Spéret Safitel: Ann Ao- trou eo deùz Isvared d’am Aotrou: Azez war va dourn déou, bété ma likiinn da énébourien da skabel d’az treid. 37. Mar galv éta David hé-unan anézhafi bé Aotrou, pénaoz ef-béfi bé vâb ? Hag eul 16d brâz a bobl a zé- laoué anezhafi a ioul vâd. 38. Hag é lavaré d’ézh6 enn hé gé- len: Diwallid ouc’h ar Skribed, peré a fell d’ézb6 kerzoot gafit saéou-l6s- tek, ba kaout stouou er marc’hal- lec’b, 39. Ha béza azézet er c’badoriou kefita er sinagogou, ba béza gourvézet war ar gwéléoo kefita er banvésiou: 40. Péré a zismafitr tiez ann ifitafi- vézed, war zigarez ma réofit néden- nou htr. Ar ré-zé b6 dévézô eur var- nédigez wasoc’b. 41. Ha Jézuz 6 véza azézet dirâp ar c’béf, a zellé é pé doaré é taole ar bobl arcbañt er tfbéf. Ha kalz a dùd piovidik a daolé kalz. 42. Doñd a réaz ivé cunn ifitafivez St tabk. 423 paour, péhini a lékéaz daou bézik a dalé eul liard. • 43. Ha Jézuz 6 c’hervel hé ziski- bled, a lavaraz d’ézhô : fi-gwirionez hel lavarann dé-boch, pénaoz snn ifitafivez paoor-zé é defiz rôet muioc’h égéd ar re all holl péré b6 deùz lékéad er c’héf. 44. Râg ar ré-zé b6 deôz lékéat eôz ar péz a foonné dézh6: h6gen hou- mafi é deüz lékéat eùz hé diénez ké- mefid é doa, bag bé holl buézégez. XIII. PENNAD. 1. Ha p’az éa Jézuz er-méaz eùz ann lempl, unan eùz bé ziskikled a lavaraz d*ézhafi : Mestr, sell pébez mein, ha pébez tiez. 2. Ha Jezuz a respooñtaz hag a la- varaz dézbañ : Gwéioud a réz-té ann holl diez brâz-zé? Na jonm6 két méan war véan; dismafitret boll é vézifit. 3. Ha pa édo azézet war Ménez Olived; dirâg ann templ, Per, ha Ja- kez, ha Iann, hag Añdréaz a réaz a dù ar goulenn-mafi oat-bafi; 4. Lavar d’é-omp, pe6r é c’hoar- véz6 kémefit-sé ? Ha pé arvéz a vézô, pa dostai ann holl draoo-zé ? 5. Ha Jézuz a respouñtaz hag a la- varaz : Likid évez na zeùfé dén d’h6 touélla; v 6. Râk kalz a zeùi em han6,6 lava- rout: Mé eo ar G’hrist: hag é tooel- liñt meùr a bini. 7. H6gen pa glevot komza eüz a vrézelion, hag eùz a vrùd brézeliou, na spoufitit két: râk réd eo é teùfé kémeñt-sé ; bôgen na véz6 két choaz ann divez. 8. Râk sével a rai pobl out pobl, ha rouafitélez out rouafitélez; ha béz’ é véz6 krénnou-douar é meùr a léac’h, ha naounégézou. Ann derou é vézifil eùz ar gloasion. 9. Hôgeo likid évez ouzhoc’h bpc’b- unan. Râk kfts a raiñt ac’hanoc’h enn hô strolladou, hag é viot skourjézet enn hô sinagogou. Kased é viot dirâg ar rénerien hag sr rouéed enn abck- dïo, é testéni d’ézb6. 424 AVIIL SAJfTKL JÉZtJZ-KIIST 10. Réd eo ivé é vé da geñta pré- zéged ann Aviel dré ar béd holl. 11. Ha pa viot kaset dira-z-hô, na vézit kéd é poan pénaoz é korasot: râk rôed é véiô d’é-boc’h war ann heur pétrâ a lévérot. Râk né két c’houi a gomzô, hôgen ar Spcred- Safitel* 12. Hôgen ar breùr a rdi hé vreùr dar maré, bag ann tâd hé vâb : hag ar rugalé a zispachô oud hô zâd bag ood h6 mamm, bag hô lakaiñt da vervel. 13. Ha c’booi a véz6 kaséet gañd ann holl enn abek d’am banô. Hôgen néb a gefidalc’h6 bétég ann divez^ hen-nez a vézô salvel. 14. Hôgen pa wélot pénaoz heuz ann dismafitr a vézô el léaché péhini na dlé két béza : ra boellô néb a lenn; neùzé ar ré a vézô é Judéa, éafit war ar roénésiou: 15. Hag ann hini a vézô war ann dôen, na ziskennet két, évit kéméroud eunn dra eùz hé di: 16. Hag ann bini a véz6 er park, na zistrôet két évit kéméroud hé zaé. 17. H6gen gwa ar gragez vrazez hag ar magérézed enn deisiou-zé. 18. Pédid éta évit na c’hoarvéz6 két kémeñt-sé é-pâd ar goafi. ’ 19. Râk efikrez ann deisiou-zé a véz6 ker braz, na véz6 két bét gwélet ann hévélep, abaoé derou ar béd krouet gañd Doué bété neùzé, ha na vézô bikenn., 20. Ha ma na vé két bét diverréet gafid ann Aotrou ann deisiou-zé, na vijc két salved eunn dén : hôgen enn abek d’ar rc zilennet, en deoz diver- réed aon dcisiou-zé. 21. Ha neùzé ma lavar d’é-hoc’h eur ré-bennâg: Gbétu éma ar Christ amafi, pé ahofit, na grédit két. 22. Râk sével a rai fals-kristed ha fals-proféded : hag é rôiñl arwésiou ha bnrzudoo, évit touella, mar d-eo galluz, ar ré zilennet hô-unan. 23. Ha c’houi likid évez : chétu em èùz diouganet pép trâ d’é-hoc’h. 2%. Hôgen goudé eñkrez ann dei- siou-zé, ann héol a dévalai, bag al loar na rôi kéd hé goulou : 25. Hag ar stcred a gouéz6 cuz ann éfiv, ha nersou ann éfivou a véz6 ké- flusket. 26. Ha neùzé é" vézô gwélet Mâb ann dén 6 toñt war ar goabrou gañd eunn ners, hag eur veùrdez vrâz. 27. Hag é kasô hé éiez, péré a las- tumô ar ré-zilennet gañt-nafi eui ar pevar avel, adalek penn ann douar bété penn ann éfiv. 28. Hôgen desktd eur barabolen diwar-benn eur wézen-fiez. Pa vez tcner hé skourrou, ha pa vez savet hé deliou, é ouzoc’h pénaoz eo t6st ann hafiv: 29. Ével-sé ivé c’hooi f>a wétot ké- meñt-sé holl, gwézit péoaoz éma tôst, hag oud ann 6r. 30. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, pénaoz na dréménô kéd ar wenn-mafi, kén na vézô sévénet ké- mefit-sé. 31. Ann éñv bag ann douar a ia é-biou, hôgeo va geriou na drémé- nifit két. 32. Hôgen dén na oar ann deis-zé nag ann beur, nag Élez ann éfiv, nag ar Mâb, hôgen ann Tâd hép-kén. 33. Ukid evez, choomid dihun, Ha pédit, râk na ouzoch két peùr é teùi ann amzer-zé. 34. Béz’ é véz6 ével eunn dé», pé- hini 6 véza éad enn- hefit a lez hé di, hag a r6 da bép-hini eôz hé vévellou al labour en deùz da 6ber, hag a c’bonrc’hémenn da néb a z6 oud ann 6r choum dihun. 35. Ghoumid dihon éta, (râk na ouzoc’h két peur é teùi mestr ann tt; da bardaez, pé da hañter-n6z, pé da gân ar c’hilek, pé d’ar mifitin), 36. Gafid aoun na zeùfé enn-ennn- taol, ha n’h6 kafchc kousket. 37. Hôgen ar^péz a lavarann d’é- hoch, a lavarann da béb unan : Choumid dibun. XIV. PENNAD. 1. H6gen édo ar Pask ha gooél ar bara dk’hoell da benn daou zervea : ha Prifised ar véleicn, bag ar Skribed a glaské ann doaré da gcmérout JéÜBHVBZ SÂÑT VABK 425 Jézua dré ijin, ha dhé lakaad d’ar marô. 2. Hag é lavareñt: Na réomp két kémefit-se é deiz eur gouél, gañd aoun na zafché dispac’h é-touez ar bobl. 3. Hôgen pa édo Jézoz é Bétania é ti Simon al lovr, ha pa édo ouc’h taol, é teùaz eur vaouez pébini é doa eul léstr leùo a loozoo c’honés - vâd, a c’balved nardi, hag 6 véza torret al léstr, é taolaz al louzou war hé benn. 4. Hôgen hiniennou a zavaz droug enn-hô, bag a lavaré étré-z-hô: Da bétrâ kolla al louzoo-zé ? 5. Râg galled é divijé gwerza al loozou-ze ouc’h-penn tri c’bafit diner, ha rei ann arc’hañt d’ar béorien. Hag é sorocheñt oot-hi.

  • 6. Hôgen Jézoz a lavaraz d’ézhô :

List ar c’hrég-zé : pérâg é c’blac’ha- rit-hu anézhi? Eunn dra vâd é deuz gréad em chéñver. 7. Râk pcorien boc’h eùz bépréd gan-é-hoc’b *. ha pa girit, é hellit ôber vâd d’ézh6? Hôgen n’h6 pézô két bé- bréd ac’hanoun. 8. Gréad é deôz ar péz é deùz gellet: skuied é deùz al louzou-zé war va c’horf évid hé liéna a ziaraok. 9. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoch : É pé léacVbennâg er béd holl ma vézô prézcged anh Aviel-mafi, é vézô lavared enn bé meùleùdi ar péz é deùz gréat. 10. Neùzé Iuzaz Iskariot onao eùz ann daouzék, a iécz da gavout Priñsed ar véleien, évid hé werza d’ézhô. 11. Ar ré-mañ a laouéoaaz pa glef- chofit kémeñt-sé; hag é léverjofid rei arc’hañd d’ézhañ. Hag a neuzé é klaské ann darvoud mâd évid bé la- kaad élré hô daouarn. ¦ 12. Hôgen d’ann deiz kefita eoz a c’houél ar bara hép goel), enn amzer roa réad ar Pask, hé ziskibled a lava- raz d’ézhañ : £ péléac’h é fell dïd éz ajemp évid aoza d’td ar péz a z6 réd évid dibri ar Pask ? 13. Hag héfi agasaz daou etiz hé ziskibled, hag é lavaraz d’ézhô : Id da géar: hag é kéfot dira-z-boch eunn d<;n péhini a zougô cur p6dad dour: id war hé lere’b : 14. Hagé pé léac’hbennâamazai, livirid da vestr sv.n tf: Ar mestr a c’houlenn digan-éz : Péléac’h éma ar gambr é péhini é hellinn dibri ar Pask gafit va diskibled? 15. Hag béfi a ziskooézô d’é-hoc*h eur gambr oc’bel, brâz bag annézet: hag énô éc’h aozod ar Pask d’é-omp. 16. Hag bé ziskibled a iéaz, hag a zeùaz é kéar: hag é kafchofit ar péz en doa lavaret, bag éc’h aojofid ar Pask. 17. nôgen pa oé deùed ar pardaez, é teùaz gafid ann daouzek. 18. Ha pa édofid ooc’h taol 6 tibri, é lavaraz Jézuz d’ézh6 : Ê-gwirionez hel lavazann d’é-boc’b, pénaoz unan ac’haooc’b, bag a zebr gan-én, a werzô ac’hanoun. 19. Hag bt a oé glac’haret-brâz, hag é téraoujoñt lavarout d’ézbañ ann eil goudé égilé: Ha mé eo ? 20. Hagbéfi a lavaraz d’ézb6: Ünan eùz ann daouzég eo, pébini alaka hé zourn gan-éfi er plâd. 21. Mâb ann dén évit-gwir a ia éve( ma eo skrived diwar hé beno : hôgen gwa ann dén gañt péhini é véz6 gwer- zet Mâb ann dén; gwall é vé d’ann dén-zé na zé két bét ganét. 22. Ha pa édofit cboaz 6 tibri, Jé- zuz a géméraz bara; hag 6 Véza hèk vioniget, hé dorraz, hag hé rôaz d’é- zhô, 6 lavaroot : Kémérit: ann dra- . mafi a.zô va c’horf. 23. Hag 6 véza kémcred ar chalir, é trugarékéaz hag hé rôaz d’ézh6 ; hag boll éc’b évjofid eùz anézhañ. 24. Hag é lavaraz dézhô : Hé-mafi eo va goâd eùz ann testamafit nevez: péhini a véz6 skulet évit meùr a hini. 25. É-gwiriooez bel lavarann d’é- hoc’b, péoaoz na évinn mui eâz ar frouez-zé eùz ar winien, bétég ann deiz-zé é péhini éch évinn anézbafi a nevez é rouañlélez Doué. 26. Ha goudé béza kanet eunn himn, éz éjoôt war Ménez Olived. 27. Ha Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Eunn darvoud a wall-skoucr é vézinn évid-hoc’h holl enn nôz-mafi; rak skrivcd eo : Skei a rinn gaôd ar mc- saer, hag ann déñved a véz6 skiñct. 426 aviki sjJtbl

  • 28. Hogen good£ ma vézinn savet

a varô da vé6,é ürabginn ac’hanoc’h é Galiléa. * 29. Ha Per a lavarai d’ézhafi: Ha Ja vyei eunn darvond a wall-skouér vid ann boll, na véii bikenn eur wall-skouér évid-ouo. 30. Ha Jézui a lavarai d’ézhañ: £- gwirionei hel lavarann d’Id, pénaoz te da-unan enn nôi-mañ, abarz m’en dévézô diou wéach kanet ar c’hilek, em dinac’hi teir awéach. 31. H6geo hefi a lavaré kréoc’b c’hoaz : Ha pa vé réd d’in mervel gan-éz, n’az tinac’hinn ket. Hag ar ré all holl a lavarai ével-t-hafi. 32. Neüié é teùjoñd enn eul léac’h a c’halved Jetsémani. Ha Jéiui a la- varaz d’bé ziskibled : Azézid amañ efidra ma pédinn. 33. Hag é kéméraz gafit-hafi Per, ha Jakez, ba lann: hag é.téraooaz kaoud aoun. ha béza glac’haret. 34. Hag é lavaraz d’ézhô : Trist eo va éné bétég ar marô: cboomid amañ, ha belit. 35. Hag 6 vofid eonn nébeùt pel- loc’b, en em striñkaz war hé c’hénou d’ann douar; hag é pédaz m’az ajé, mar bije gallet, ann heor-zé é-biou d’ézhafi. 36. Hag é lavaraz : Abba, va Zâd, pép trâ a z6 galloodoz d’ld, pella diouz-in ar c’balir-zé; koolskoodé na vézet két gréat hervez va iool, hôgen hervez da bini. 37. Hag hefi a zeùaz, hag a gavaz hé ziskibled kousket. Hag é lavaraz da Ber : Simon, ha kousked oud ? Ha n’éc’b eùz két gellet belia eunn heur? 38. Belit, ha pédit évit na viot két temptet. Râg ar spéred a zô téar, hogen ar c’blg a zô gwân. 39. Mofid a réaz adarré, haa; é pé- daz 6 lavarout ann hévélep genou. 40. Hag 6 véza distrôet, hô c’havaz c’hoaz kousket (rag hô daoulagad a ioa bec’hiet), ha na wiefit pétrâ da lavaroud d’ézhafi. 41. Hag é teùaz évid ann tréde gwéach ; bag é lavaraz d’ézhô : Kous- kit bréma hag arzaôit. A-walc’h eo : deued co ann heùr; chétu Mâb ann JÊZOZ-KBIST dén a ia da véza lékéad étré daouaro ar béc’herien. 42. Savit, ha déomp. Ghétu éma tôst ann bini a dlé va gwerza. 43. Komza a réa c’hoaz, ha chélu Iuzaz Iskariot, nnan eùi ann daouzek, a zeùaz, ha gafit-bafi eol lôd brâz a dùd gafit klezeier ba bisier, péré a ioa kaset gafit Pennou ar véleien, gafid ar Skribed, ba gafid ann Hé- naoured. 44. Hôgen ann hini a werzaz ané- ihafi en doa rôed d’ézbô eunn arwéz, 6 lavarout: Ann hini a boktnn d’é- zhafi, hen-nei eo, dalc’bit-héñ mâd. 45. Ha râk-tal é tôstaat ouc’h Jézui, hag é lavaraz : Béi iac’h, Mestr; bag é pokai d’ézhâfi. 46. Hag ar ré-mafi a lékéaz bô daouarn war-n-ezhañ, hag a zalc’haz anézhafi. 47. Hôgen unan eùz ar ré a ioa gafit Jéiuz, a dennaz hé glézé, a skôaz gafit mével Prifis. ar veleien, bag a drou- c’haz hé skouarn d’ézhafi. "48. Ha Jéioi a lavaras d’ézb6 : Deùed oc’b gafit klézeier ha gaiït bi- sier évit kregi enn-ooo, é-c’biz ma venn eol laer. 49. Bemdéz é oann enn b6 tooez 6 teski enn templ, ha n’boc’h eùz két va c’héméret. Hôgen réd eo ma vijé sévéned ar Skrituriou. 50. Neùzé bé ziskibled ô véza bé lézet holl, a dec’haz-kuit. . 51. Hôgen béi’ éi oa eunn dén- iaouafik pébini a heùlé anéihañ, gd- lôet hép-kén gafid eol liénen war bé gorf ooai: hag é krogjofid enn-hañ. 52. H6gen néfi 6 véia laosket hé liénen, a dec’baz-kott enn noaz eùz b6 daooarn. 53. Hag ar ré-mafi ag;asai Jésoz da dt Prifis ar véleien, é péléac’h é oa strollet ann holl Véleien, hag ar Skri- bed, hag ann Hénaonred. 54.H6gen Per a heôlai anézhan a- hell, bétég é léi Priñs ar véleien: hag éc’h aiéiai é-tooez ar mévellou, bag é tommé. 55. Koulskoudé Prifised ar véleicn, hag ann holl Alierien a glaské eann desténi a-énep Jézuz, évid hé lakaad d’ar mar6 j ha na gavefit két. HEftVES SA*T TAUK. 427 56. Râk kals a soogé fals-desténi eno hé énep; b6gen ann testéniou-zé na oafit két hévélep étré-z-b6. 57. Uioiennon a zavaz neôzé, hag a loogaz eur fals-deatéñi enn hé énep, 6 iararout: 58. Hé gleved bon eùi 6 lararoot: Mé a zismafitr6 ann templ-zé péhini a z6 gréat gafid daouarn ann dùd, bag é savinn eunn all a-benn tri déz, péhini na véz6 két gréat gafid daouarn ann dod. 59. Hag b6 sestéoiou né oafit kéd hévélep. 60. Neùsé Prifis ar véleien 6 sévei enn b6 cbreiz, a lavaraz da Jézuz: Ha na respoufitez nétrft d’ar pez a desténiofit enn da éoep ? 61. Hôgen Jézoz a davé, ha na res- poufitaz nétrft. Ar Béïek-brftz a réaz c’hoaz ar goulenn-ma oot-bafi: Ha té eo ar Cbrist, Mftb ann Doué ben- niget ? 62. Ha Jezoz a lavaraz d’ézbafi: Mé eo: ba c’houi a wé16 Mftb ann dén azezet a zéou da c’halloud Doué, hag 6 tofit war goabrennou snn éfiv. 63. Neùzé Priôs ar véleien a rogas hé zijad hag a lavaraz : Da bétrft bon eùz mui ézomm a destou ? 64. Hé gleved boc’h eùz 6 tooi: pétrft a vennit-ho ? Hag boll é léver- jofit pénaoz é talié ar marô. 65. Hag hinieonou a zéraouaz sk6pa oot-hafi; bag 6 véza bé vouc’het, 6 karvanatefit anézhafi, 6 lavaroot: Diougan; bag ar mévellou a r6é javé- dadon d’ézhafi. 66. H6gen Per â ioa er-méaz er pors, bag é teùaz éno unan eùz a vi- lisien ar Béïek-brftz, 67. Pébini 6 véza gwélet Per 6 tomma, goodé bésa selled out-hsfi, a lavaraz dtsbafi : Té a ioa ivé gafit Jézoz a Nazaret 68. Hôgen hén hen nac’haz, 6 lava- root: Na anavésann kéd anézbsfi, ha na oozoon két pétrft a lévérez. Hag éz éaz er-méaz er pors, hag ar c’hilek a ganaz. 69. Eur vates 6 véza c’boaz gwéïet anézhafi, a zéraouaz lavarout d’ar ré a ioa én6: Hé-mafi a z6 eùz ann d6dzé. 70. Hag kéfi • nac’haa adarré: ha nebeut goudé ar ré a ioa éoô a lava- raz adarré da Ber: Êvit-gwir té a z6 euz ar ré-zé ; rftk eùz a Cbaliléa oud ivé. 71. Nefizé é téraooaz drouk-pédi, ha toui, 6 lavaront: Na anavezann két ann dén-zé eùz a bébini é komzit d’in. 72. Ha rftk-tM ar chijek a ganaz eunn eil gwéach. Ha Per en doé-koon eùz a c’her Jésoz pa lavaraz d’ezbafi: Abarz m’en dévézo kanet diou wéach ar c’hilek, es péz6 va dinac’het teir gwéacb. Hag héfi en em lékéaz da wéïa. XV. PENNAD, l.Ha kerkefit ha ma oé deùet ar mifitin, Prifised ar véleien, gafid ann Hénaoured, hsg ar Skribed, bag ann boll Alierien en em guzuliaz : hag 6 véza éréet Jézuz, é kaschofid ané- zhafi, hag hen lékéjofit étré daouarn Pilat. 2. Ha Pilat a réaz ar goulenn-mafi out-hañ: Ha té eo rooé ar Iozevien ? hag héfi a respoufitaz bag a iavaraz d*ézhafi: Hé lavarood a rez. 3. Prifised ar véleien a damallé d*é- zhafi kals traou. 4. Hôgeo Pilat a lavaraz c*hoaz d*i- zhafi: Ha oa respountez nétrft? Gwél pégémefid a draou a damallofit d’td.^ 5. Hôgen Jézuz na respoufitaz mui nétrft; enn bévélép doaré ma oé soué- zet-brftz Pilat. 6. Hé-mafi en doa ar boss enn eonn deiz goét-brftz da leaskel d’ar bobl ann hini eùz ar brizoonierien a venné d’ézh6. 7. H6gen bés* és oa onan a c’hal- ved Barabbaz, péhini a oa bét éréet gafid dispac’henen all, dré m’en doa lazet eur ré eon eunn dispac’h. 8. Ha pa oé pifiet ar bobl én6, 6 téraoujofit pidi Pilat da 6ber dfézh6 é-chlz m*en doa ar boaz da 6ber. 9. Ha Pilat a respoufitaz, hag a la- varaz d’ézb6: Ha chooi a fell d’é- hoc’h é laoskfenn roué ar Iozevien? 428 AVIBL SAÑTBL JÊZOS-KBIST oozout pé I6d a zigouésché da bép ini. 25. Êdo snn trédé heur; pa oé sta- get ouc’h ar groaz. 26. Hag é oé skrivet out-bi ann 8bek eùz hé varnédigez ével-hemi: ROUÉ AR ICZEVIEN. 27. Neùzé é oé (ékéad oud ar groaz gañt-hañ daqu laer, unan war ann dourn déou, bag eunn all war ann douro kleiz. . 28. Hag ével-sé é oé sevénet ar Skritur, pa lavar: Gañd ann dùd fall eo bét nivéret. 29. Hag artréa dréménéa zrook- pédé gañt-hañ, enn eur heja h6 fenji, hag 6 lavarout: Té pébini a zismañir templ Doué, bag hen sav a nevcz a- benn tri deiz, 30. En em zavélé da-uoan, ha dis- kenn eùi ar groas. 31. Priñsed ar véleien hag ar Skri- bed a réa ivé goab anézhañ, bag a lavaré élré-z-b6 : Ar ré all en deùz savétéet, ha na bell kéd en em zavétei hé-unan. 32. Diskennet bréroa eùz ar groaz ar Christ, Roué lsrael, évit ma wé- limp ha ma krédimp. Ar ré a ioa staget out péb a groaz gañl-hañ, a gonuc’hé ivé anézhañ. 33. H6gen adaleg ar c’houechved heur bétég ann naved, é oé golôed ann douar holl a dévalien. 34.Ha dann naved heur, Jézuz a charmaz gañd eur vouéz gré, 6 lava- rout: JÉ(oi, É\oi, lamma sdbaktani? da lavaroud eo, v^i Dooé, va Doné, pérâg éc’h eùz-dé va dilézct? 35. Hag hiniennou eùz ar ré a ioa énô hag a glcvé anézhañ, a iavaré: Ghétu é c’halv Êiiaz. 36. Hôgen unan anézhô a rédas. hag 6 véza lenniet eur spoué gañt gwtn egr, hé lékcaz é penn eur gor- sen, hag hé r6az d’ézhañ da éva, 6 lavarout : List, gwélomp mar tènt Éliaz d’hé denna alesé. 37. Neùzé Jézuz 6 c’harmi gañd cur vouéz gré, a varvaz (u). 38. Ha gwél ann templ a rogaz é diou gévren, adaleg al lein bétég ar gwélcd. 39. Hôgen ar Cbaüténcr a ioa énô 10. Râg gouioud a réa pénaoz dré érez oa é oa bét lékéat étré hé zaouarn gañt Priñsed ar véleien. 11. Hôgen ar véleien a geñtraoué arbobl, évit ma c’boulennfeñt ma vé laosket keñtoc’h d’ézh6 Barabbaz. 12. Ha Pilat a respouñtaz, bag a lavaraz cboaz d’ézhô: Pétrâ éta a fell d’é-boc’h é rajenn eùz a rpué ar Iu- zevien * 13. nag ht a griaz adarré : Stâg- héñ ouc’h ar groaz. 14. Hôgen Pilat a lavaraz d’ézhô : Pé zroug éta en deùs-béñ gréat9 Hag bt a grié kréoc’h : Stâg-héñ ouc’h ar groaz. 15. Ha Pilat péhini a fellé d*ézhañ héta d ar bobl, a laoskaz d’ézh6 Ba- rabbaz, ha goodé béza lékéat skour- jéza Jézuz, é lékéaz anézhañ étré hô daouarn évit béza staget ouch ar groaz. 16. Nefjzé ar soudarded a gasaz an&hañ é léz ar varn, hag a strollaz war hc drô ann holl vrézélidi. 17. nag 6 véza lékéat war hc gein eur vañtel tané, é lékéjoñt war hé benn eur gurunen spern gwéet. 18. Hag é téraoujoñt pléga hô glln dira-z-bañ, 6 lavarout: Dématld, roué ar Iuzevien. 19. Hagbf a skôé war hé benn gaüd eorgorsen, bag é skôpcñt out-hañ, hag 6 taoulina, cc h azeùlcñt ané- zbañ. 20. Ha goudé béza gréat goab ané- zhañ, é tenojoñd ar vaôtel tané diwar- n-ézhañ, hag 6 véza bé wisket gaüd hé zijad bé-unan, é kascboñd anézhañ évid hé lakaad oud ar groaz. 21. Hag 6 véza kavet eunn dén eùz a Ziren hanvet Simon, tâd Aleksañdr ha Rufuz, péhini a dréméné dré énô, 6 toñd eùz hé vaner, é rédrjoüd sné- zhañ da zougen kroaz Jézuz. 22. Hag é kaschoñd anézhañ enn eul léac h banvet Golgota, da lavaroud eo, léac’h ar G’halvar. 23. Hag é rôjoñd dézhañ da éva gwin gañt mirjr mesket gaüt-hañ: ha na évaz kéd anézhañ. 24. Ha goudé m’hô doa hé staged ouc’h ar groaz, é rannjoñd hé zilad, hag hô lékéjoñd d’ann darvoud, évit HKBVBZ SARï TABK. 429 dira-z-hafi, ô wélout pénaoi é oa marô ô c’harmi ével-sé, a lavaraz: Ann dén-mañ évit-gwlr a ioa Mftb Doué. 4. (Ha pa zeljoñt é wéljofit pénaoz 0 oa tenned ar méap) râg gwall vraz é oa. 5. Hag 6 véza éad er béz é wél- 40. Béz’ éz oa ivé énô merc’hed péré jofit eonn dén iaooafik a ioa azézet a zellé a bell: é tooez péré é oa Mari Madalen, ha Mari mamm Jakez ar iaooafika, ha Jozef, ha Salomé; 41. Péré ho doa heùliet Jézuz pa édo é Galiléa, oc’h hé zervicha; ha kalz ré ail péré a ioa piñet gafit-hafi é Jérozalem 42. Hôgen ar pardaez ô véza deùet (rftg ar goosper é oa, pé ann deiz kefit ar sabbat), 43. Jozef a Arimatéa, péhini a ioa eunn dén a hanô-mâd hag eùz a ben- nou kéar, ba péhini a ioa é gortoz eùz a rooafitélez Dooé, a iéaz gafid herder da gavoot Piiat hag a c’boo- lennaz korf Jézoz. 44. Pilat a oé souézet brftz ô kle- vout pénaoz é oa marô ker buan. Hag ô véza. digémennet ar Cbafité- ner, é c’houlennaz out-hañ mar d-oa marô ken abred. 45. Ha pa en doé klevet gafid ar Cbañténer pénaoz é oa marô, é rôaz ar c’horf da Jozef. 46. Ha Jozef ô véza préoet eol lié- nen, a ziskennaz Jézuz euz ar grôaz bag a lékéaz al liénen enn-drô d’é- zhañ, hag a lékéaz anézhañ enn eur béz, péhini a ioa bét tonllet enn eur roc’h ; hag é rolaz eur méan brftz ouc’h dôr ar béz. 47. Hôgen Mari Madalen, ba Mari mamm Jozef a zejlé péléach é oa lé- kéat. enn tu déou, gwisket é gwenn; hag bô doé aoun. 6.Hôgen hé-mafi alavaraz d’ézbô: N^ô pézet kéd a aoun: c’hooi a glask Jézuz a Nazaret, péhini a ioa bet lé- kéad ouc’h ar groaz ; savet eo â varô 1 da véô ; n’éma kéd amafi ; chétu ai léac’h é péhini hô doa hé lékéet. 7. Id eta, ha livirid d’hé ziskibled, ba da Ber, pénaoz é tiaraogô ac’ha- nocb é Galiléa: £nô hen gwéïoc’h, é-c’hlz m’en deùz lavared d’é-hoc’h. 8. Hôgen hl a dec’haz bag a iéai er-méaz eùi ar bei : râg ar c’hrén hag ar snoofit a ioa kroged enn-hô; ba na leverjofit nétrâ da lén, ker spoofitet oafit. 9. Jézoz éta ô véza savet da véô da vintin ar c’hefila deiz eôz ar zi- zun, en em zizkouézaz da gefita da Vari Madalen, eùz a béhini en doa kaset-kott seiz diaool. 10. Hag ht a iéaz da lavaroot ké- mefit-sé d’ar ré a ioa bét gafit-bafi, ba né réant neùzé német léfiva hag en em c’hlac’hari. 11. Hôgen ar ré-mafi pa glefchofid anézhi 6 lavarout é oa béô Jéaoz, ha pénaoz é doa-hi gwéled anézhafi, na grédjofit kéd d’ézbi. x ^ 12. Goodé-zé en em ziskooézaz enn eunn doaré all da zaou anézbô péré a iéa enn eunn ti war ar méaz:’ 13. Ar ré-mafi a iéaz d’hé lavaroud d’ar ré all; ha na grédjofit két d’ézhô ken-nébeùt. 14. Enn-divez en em ziskouézaz d’ann onnék pa édout ouc’h taol : 1. Ha pa o4 tréménet deiz ar sab-% bag é rébechaz d’ézhô hô digrédoni XVI. PENNAD. bat, Mari Madalen, ba Mari mamm Jakez, ha Salomé a brénaz loozoo c’houés-vftd évit ma teujefid d’hé la- kaad ouc’h bé gorf. 2. Hag ar c*hefita deiz euz ar zi- znn é téujofit d’ar béz mintin mftd ha d’af sav-héol. . 3. Hag é lavaa^fit ann eil d’ébén: Piou a rulô d’é-omp ar roéan a zô é dôr ar béz ? hag hô c’haléder a galoun, ô véza n’hô doa két krédet d’ar ré hô doa gwélet pénaoz é oa savet a varô da véô. 15. Hag é lavaraz d’ézbô: Id dré ar béd holl, ha prézégid ann Aviel d’ann holl grouadurien. 16. Néb a grédô, hag a vézô badé- zet, a vézo salvet : hôgen néb na grédù két, a vczô barnet. 430 AYHL SAJtTBL IÉSUI-KBIST HBBYBZ SAÏfT TABK. 17. Hogen tnn arwésfou-mafi a 19. Goudé m’en doé ann Aolrou heuliô ar ré a grédô : em hanô é ka- Jézuz lavaret kèmefit-sé (Tézbo, é sifit-kutd ann diaoolout iéiou neres piñaz enn éüv, é péléacb éma azeset a gomzifit: enn tu déou da Zoué. 18. Ann aéred a gémérifit; ha mar 20. Hag hl a iéai-kuld ac’banô bag évofit eunn dra-bennlg a varvel,na a brézégai dré-hollf ann Aotroo 0 rai kéd a irook d’ézhô : astenna a ken-ôber gañt-bô hag 6 sévéni dlié raifid h6 daooarn war ar ré gUñv, c’bér gafid ann arwésioo a heùlié bag ar ré-mafi a vézô paré. anézbafi.