Bibl/Aviel S. Lukaz

Eus Wikimammenn
< Bibl
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
troet gant Le Gonidec.
L. Prud’homme, 1866  (Levr kentañ Eil levr, p. 431-474)


AVIEL SANTEL JÉZUZ-KRIST

HERVEZ

SANT LUKAZ.

————


I. PENNAD.

1. Kalz a dûd ô véza arnodet lakaad é reiz ann traon a zô bét sévénet gan-é-omp :

2. Hervez ma hô deûz hû danévelled d’é-omp, ar ré hô deùz hô gwélet adalek ar penn-kefita, hag a zô bét sevénerien ar gér :

3. Menned em eùz, Téofil, va miñoun kér, pénaoz pa, em eüa heùliet ann holl draou-ze adalek ar penn- keñta, é tlienn hô-skriva d’Id dioud hô reiz.

4. Évid ma anavézi ar wirionez eùz ar péz a zô bét desket d’id.

5. Béz’ é oé, é amzer Hérodez, rooé Jodéa, eor bélek hanvet Zaka- riaz, eoz a wenn Abia, pébini en doa évit grég eur vaooez eùi a wenn Aa- ron, hanvet Élizabet.

6. Gwirion é oafit hô-daou dirak Doué, ha kerzoud a réafit é gourc’hé- mennou hag é lézennou ann Aotrou gafid dinamded.

7. Ha n’h6 doa kéd a vâb, dré ma’z oa eur zec’hen Êlizabet, ha ma’z oafid h6 daou btr-boalet.

8. Hôgen Zakariaz a réa bé garg a vélek dirak Doué é reiz bé dùd.

9.Hag é c’hoarvézaz pénaoz, dioüc’h boaz ar véleien, é oa kouézed ann dar- vood d’ézbafi moñd 6 diabarz templ Doué, évit kenniaa ann ézafis.

10. Hag ann noll efigroez eùz ar bobl a ioa er-méaz 6 pidi é-pâd ma édod 6 kenniga ann ézañs.

11. Hôgen eunn Éal eùz ann Aotrou en em ziskouézaz d’ézbafi, bag a joomaz enn hé zâ enn tu déou eùz a aoter ann ézañs.

12. Zakariaz oc’h bé wélout a oé saoozanet-braz, hag é krogaz eur spoufit brâz enn-bañ.

13. H6gen ann Éal a lavaraz d’é- zhafi: N*az péz kéd a aoun, Zakariaz, râk da béden a z6 bét sélaouet: bag # Êlizabet da c’hrég a c’han6 d’id eur mâb, péhini a c’balvi lann.

14. Ann dra-zé az kargd a lévénez hag a estlamm. ha kalz a dùd en em laouénai euz né c’hanédigez.

15. Râk braz é véz6 dirâg ann Ao- tron: ha na év6 na gwtn na bier; hag é véz6 leùn eus ar Spéred-Safitel adelek kôv bé vamm.

16. Kalz eùz a vogalé Israel a zis- Irôi ouch ann Aotrou b6 Doué.

17. Hag é valéô enn hé raok é spé- red hag é ners Êlias: évit ma unvanè kalounoo ann tadoo gafit kalooooo ar vogalé. ha ma tigasÔ ar ré ziskrédik da furnez ar ré wirion, évid aoza d’ann Aotrou eur bobl dinam. 432 ATIEL SAÜTEL JÉZOZKBIiT 18. Zakariaz a lavaraz d*ann Éal: 32. Hé-mafi a ?ézô brftz, hag a véz6 A bétrâ é wézinn-raé kémeñt-sé9 Râk galvet Mâb ann Uc’héla ; hag ann kôz ounn, ha va gréga zô hlr-hoalet. Aotrou Doué a r6i dézhañ trôn bé 19. Hag ann Éal a respouñtaz hag dftd David : hag é rénô war dl Jakob «a lavaraz d’ézbañ : Mé eo Gabriel, da-vikenn. péhini a z6 dirâk Dpué : ha kased 33. Hag hé rén o’cn dévéz6 héd a ounn da gomza ouz-id, ha da zigas zivez. dïd ar chelou-mañ. 34. H6geo Mari a lavaraz d’ann 20. Ha chétu è vézi dilavar, ha na Êal: Pénaoz é c’boarvéz6 kément-sé, helli két komza, bétég ann deiz é pa né anavézann goâz é-béd ? pcbini é c’boarvéz6 kémeñt-sé, dré 35. Hag ann Éal a respouñtaz hag n’éc’h eùz két krédet d’am geriou, a lavaraz d’ézhi: Ar Spéred-Sañtel a péré a zévéo6 enn hô amzer. zeoi enn-od, ha ners ann DVhéla a 21. Koulskoudé ar bobl a ios 6 chôlôi ac’hanod eùz bé skeùd. Dré- c’bortozi Zakariaz, hag a ioa souézet zé ar péz Sañtei a véz6 ganet gan-éz, ’ oc’h hé wéloud 6 cboum ker pell enn a véz6 galvet MAP DOUÉ. templ. 36. Ha chétu Êlizabet da géniterv, 22. Hôgen pa oé deùed er-méaz na é deùz ivé eñgéheñtet eur mab enn hellé két koroza oot-hô; hag éc’h ana- hé c’h6zni, hag hé-mañ eo ar c’hou- vézchoñt pénaoz en doa béd eurwélé- echved miz dann bini a z6 galvet digez enn templ. Hag héñ a réa dispa- sec’hen : eïiioudira-z-bô,hagéchoumazmâd. 37. Rftk n’eùz nétrft dicballuz da 23. Ha goudé ma oé peùr-c’hréat Zoué. deisiou hé garg, é tistrôaz d’hé di. 38. Neùzé Mari a lavaraz d’ézhañ: 24. Hôgen nebcùt goudé ÉÜzabet Chétu matez ann Aotrou; ra véz6 hé c’hrég a efigéheñtaz, hag en em gréad dïn hervez da c’hér. Hag ann guzaz é-pftd pemp miz, oïavaroot: Éal a bellaaz diont-hi. 25. Ann Aotrou en deùz gréat ké- 39. Hôgen enn deisiou-zé Mari a meñt-mañ dïn enn deisiou-mañ, é zavaz hag a ilaz buao étrézég ar mé- péré en deùz selled ouz-in évit va nésiou, enn eor géar eùz a Juda : zenna eùz ann dismégañs é péhini 49. Hag éz éaz é ti Zakariaz, bag é édoun dirâg ann dôd. lavaraz démaüd da Élizabet. 26. Hôgen er c’houec’hved miz, 41. Hag é c’hoarvézaz pénaoz pa aoo Éal Gabriel a oé kaset gañd Dooé glevaz Élizabet mouéz Msri a lavaré enn eur géar eùz a Chaliléa, hanvet dématid dézbi,hébugel a dridaz enn I Nazaret, béchôv: Êlizabeta oé leùnietgañtar 27. Da eur werc’hez péhini a ioa Spéred-Sañtel: dimézet gañd eur goaz eùz a dl Da- 42. Hag é c’harmaz gañd eur vouéz vid, banvet Jozef: bag ar werc’hez-zé gré, 6 lavarout : Benniged ood é- a ioâ hanvet Mari. touez ann holll c’hragez, ha benniged 28. Hag ann Êal 6 véza éat el eo ar frooez e6z da g6v. léac’h ma édo-hl, é lavaraz d’ézhi: 43. Hag a béléac’b é teù kémeñl- Dématld, leùn a c’hrâs: Êma ann mañ dïn, ma teù mamm va Aotrou Aotroo gan-éz:Bennigedoudétouez étrézég enn-oun9 29. Hôgen bl pa glevaz kémeñt-sé, dïn démalld, va bugel en deùz tridet a oé saoozaoet gañd ar geriou-zé, gañt lévénez em c’b6v. hag é menoé pétrft é oa ar salud-zé. 45. Ha gwenvidik ood pa éc’h eùz 30. Hag ann £al a lavaraz d’ézhi: krédet; râk sévéned eo kemeñd a z6 N’az péz kéd a aoun, Mari, râk kaved bét lavared dïd eùz a berz ann Aotrou. éc’h eùz trugarez dirâk Doué. 46. Ha Mari a lavaraz : Va éné a 31. Té a eñgéheñtô enn da g6f, hag veùl ann Aotrou ; é c’bani eur mab, hag é rôi dézhañ 47. Ha va spéred a drid gañt lévé- aon holl gragez. ann hanô a JÉZUZ. nez é Dooé va Zalver. 48. I BZftVKZ SAST LOKAZ . 433 48. Dré m’eo defez selled out voel- ded hé vatez : ba cbétu dré-zé* é vé- ztnn galvet gwenvidik gafid ann holl dodeo. 49. Bâg gréad en dcôz traoo hrâz enn -ouo, héñ aéhiai a zé gatlovdek, hag a zô sañtel hé hanè. 50. Hag hé drogarez en em ziikouéz a oad é oad war ar ré a zooj anéshañ. 51. Diskooézed en deùs ners hé vréac’h : skined en deoz ar ré a ioa batc’h é mennoz hô c’hslona. oé douget bclég ar vrôiou mcnéjfek cùz a Judéa. 66. ita kémeñd hini a glevaz ar geriou-zé h6 lékaaz enn hé gatoun, 6 lavarout: Pétrâ a veunex-té é vézô ar bugel-ze ? Râk doarn ann Aotrou a ioa gafit-hafi. 67. Ha Zakartez hé dad a oé leuniet gaad ar SpereaVSafilel: hag é tiou- ganaz, 6 lavasout: 68. Be&aiget ra vézo aao Aotrou Dooé liraet: dré ma eo deued da wé- 52. Diskared en deùz ar ré vrâz Jent ha da zaspréna hé boW. diwar hô rrôn,bag ar ré vihan en deùz uc’béJéet. 53. Ar ré naounek en deùz leonied a vadou : hsg ar ré biavidik en deùz kaset-kuÜ gouJlo. 54. Kéooered en deùz Israel hé bteir, oc’h éñvori bé drugarcz. 55. É-c’hiz nfen deuz lavared d’hon ladou, da Abrabam, ba d’hé wenn da vikeon. 56. Hôgen Mari a jotunas gaüt-hi war-drô trimiz,bagazislroaz dhézi. 57. Nenzé é c’hearvezaz afta amzer é pébiai Élizabet a dlié géneJ, bag é c’banaz eur mab. 58. Hé amézeien hag bé c’héreñt a glevaz pénaoz en doa ann Aotroo dis- keoézed hédrogarez eon hécoéâver, hag é laouénajofit gañt-hi. 59. Hag 6 véza deùet ann ekved dervez évit trô-drouc’ha ar bugel, é ,c’bauveñd anéihañ Zakariaz, pélüni é oa hanô hé dâd. 60. Hdgeo bé vamm a respoofttaz hag a lavaraz : Nana; rak Una é véz4 galvet. 61. Hag ar ré-mañ a lavaraz «fézhi: rTcùz dén é-touez da géreñt a iô gal- ved eùz ann banô-zé. 62. Hag é c’hoolenjoñd digañjl ann tâd gafid dispae^biou, a bé banô é fellé dézhañ é vijé galvet. 63. Hag 6 véza goolennet eunn dao- leanik, é skrivaz war-n-czhi ar gérioo- mafi : lann eo hé hanô. Hag anu holl a oé souézel-brâz. 64. Hacak-tâl hé c’hénou a zigoraz, hé déod a zistagaz, hag é komzaz 6 vcôH Doué. 65. Aon amêzeieo holl a oé spoufilet brâz : hag ar vrùd cùz a gémcfit-sé a II 69. Ha dré ma en deuz savet enr Salvcr gajloodek d’é-amp, ô ti David bé véveT 70. É c htz ma en deuz komzet dré cbénou bé Broféded saôteJ, adalck deroo ar béd. 71. O lavaroot péoaoz é tieùbché ac’hanomp eùz a hoo ènébourieo, bag é tennjé ac’haaomp ecz a zouarn ar ré a gasaé ac bauomp. 72. Évid diskooéza bé drogarez é kéfiver hoo tadou, hag évid éfiori hi gévrédigez safitei; 73. Hervez al lé en deuz gréad da Abraham, pénaoz bé rôjé d’é-omp: 74. Évit, goudé béza bét tenaed eôz a zaouarn hen énébourien, é teù- • jemp d’hé servicha héb aoun, ^75. Er sañtélez bag er wirionez dira-z-baâ, enn deisiou holl cùz bor boez. 76. Ha te, bugel, galved é vézi profed ann Uc’héla : râk kerzond a rl dirâk dremm aon Aotrou évid aoza hé befit, 77. Évit rei d’hé bobl gwiziégez ar zilvidigez, da walc’b h6 fec’béjou: 78. Dré galoun (c) trugarez hon Doué, gaôt péhini eo deùed eoz ann oéac’b d’hor gwélout: 79. Êvit skleria ar ré péré a z6 azézet enn déialicn, hag é skeùd ar marô: hag évit réna hon treid é hefid ar péoc’h. 80. Hôgen ar bugeJ a grcské, hag hé spéred a grévaé: hag é choumaz el iéac’h dislrô bétég ann deiz é pé- hini é tlié en em ziskouéza da vobl Israel. 28 431 avibl sañtrl jêzoz-kbist II. PENNAD. ? 1. Hôgen enn deisiou zé é oé em- bannet eor gourc’hémenn euz a berz Sézar Aogustuz, évit ma %ijé nivéred ar béd boll. 2. Ann nivéridigez geñta-zc a oc gréat pa édo Kirinuz mérer é Siria. 3. Ilag ann botl a iéa évit rei hanô pén-hini, enn hé géar hé-uoan. 4. Jozcf a iéaz ivé eoz a géar Naza- reré Galiléa, é Judéa da géar Davfd, a c’balvcur liétléhem ; dré maz oa eôz a dt hag cùz a wenn David, 5. Êvil rei hé banô gañt Mari hé chrég péhini a ioa brazez. 6. Ilôgen pa édoñt énô é c’hoar- vézaz pcnaoz ann amzer é prhini é tlié hou-mañ gwilioudi a oé leftniet. 7. Hag é c’hanaz hé mâb keñïa- ganet, hag ô véza hé valuret, é lékéaz anézb.iñ enn eul laooer; râk né oa kéd eul Iéac’b cvit-hô enn eunn hos- talcri. 8. Hôgcn béz’ é oa war-drô énô méserien péré a velé, 6 viroud b6 locned é pâd ann nôz. 9. Ha cbéïu eunn Êal eoz ann Ao- trou en em ziskouézaz dézhô, war h6 zrô, hag hô doé eur spouñt brâz. 10. Hag ann Éal a lavaraz d’ézh6 : Nhù pézet kéd a aoun ; râk chétu é tiouganann d’é-hoc’h eur cïielou bag a vézo eol lévénez vrâz évid ann holl bobl. 11. Rag ganed co hiriô d’é-hoc’h euc~SaIver, é kéar David, pébini eo ar Cbrist hsg ann Aotrou. 12. Hag hou-man é véz6 ann arwéz d’é-hoc’h: Kavood a réot eor bugel maluret ha lékéat enn eul laouer. 13. Ha kerkeñt en em unanaz gaôd ann Êal eol I6d brâz eùz a armé ann éfiv, péré a veùlé Doué, hag a lavaré: 14. Gloar da Zooé enn uc’héla eùz ann éñvou, ha péoch war ann douar d’ann dod a ioul v&d. * 15. Ha goudé ma oé distrùed aon Êlez enn éñv, ar véserien a lavaraz ann eil dégilé : Déomp bété Bctlé- hcm, ha gwélomp pétrâ a z6 c’hoar- vézet, hag ar pcz en deôz diskléried d’é-omp ann Aolrou. 16. Hag é teojobt buan : hag é kaf- choñt Mari ba Jozef, hag ar bugel lékéat el laouer. 17. Ha pa hen gwéljoñt, éc’h ana- vczchoñt ar péz a ioa bét lavaret d’ézh6 diwar-benn ar bugel-zé. 18. Ha kémeñd hini hé c’blevaz a oé sooézel-brâz eoz ar péz a ioa bét lavaret d’ézb6 gañd ar véserien. 19. Hôgcn Mari a viré ann hoil c’hériou-ze, 6 tistréménoud anézhù enn hé c’ha’oon. 20. Hag ar vcserien a zistroaz oc’h énori hag 6 veùli Doué eôz a gémeñt (râ hô doa klevet ha gwéïet, hervtz ma oa bét lavarcd d’ézh6. 21. Ha pa oé deued ann eizved devez é péhini é tüé ar bugel béza trô-drouchet, é oé hanvet JÉZUZ, hanô en doa diooganet ann Êal abars ma oa eñgcbeñïel é kôv hé vamm. 22. Ha goudé ma oé sévénet dei- siou ar charzérez, hervez lézen Moi- zez, é tougjoñd anézhañ da Jé<uzaleuj, évid hé ginniga d’ann Aotrou, 23. Jlervez roa eo skrivet é Iczen ann Aoirou : Pcp paotr kenta-ganct a dlc bcza kinniged da Zoué; 24. Hag évit rei é azenlidigez, her- vez ma eo lavaret c lézen anp Aotrou, cur ré dorzuneücd, pé diou goulmik. 25. Hôgen béz’ éz oa é Jéruzaletn eunn dén gwirion hag a zoujañs Doué, haovet Siméon, péhini a c’hédé dic’h-lac’har Israel : hag ar Spcred- Santel a ioa enn-hañ (g). 26. Disrévellet é oa bét d’ézbañ gañd ar Spéred-Sañtel na wéiié kéd ar marô, kén n’en divijé gwelet a- raok Krist ann Aotrou. 27. Hag é teôaz enn templ, kaeet gañd ar Spéred. Ha pa oé kased ar mab Jézuz enn tcmpl gañd bé dùd, évit ma vijé gréad dézhañ hervez boaz al lczen; 28. Héñ a géméraz snézhañ élré bé zivrccb, a vcùlaz Doué, bag a la- varaz: ^29.Tenn bréma, Aotrou, c péoc’h da zervicher eùz ar béd, hervez da chér^ 30. Pa bô deùz gwélet va daoulagad da zilvidigez, 31. A z6 bét aozet gan-éz dirâg ann boll boblou. HES VEZ sa 32. Ével ar goulou a dlégoulaoui ar vrôadou, ba gloar da bobl; 33wAnn tâd bag ar vamm eùz a Jézuz a oé souézel-brâz eùz ar péz a ? gleveñt lavaroud diwar hé benn. 34. Ha Siméon a vennigaz anézhô, bag a lavaraz da Vari bé vamm: Chétu eo lékéad hé-mañ évid ar c’holl hag ann dazorc’hidigez eùz a vcür a bioi é Israel; bag évit béza enn arouéz da éoèbiez ano dôd. 35. Ha da éné da-unan a vézô treù- zet gañd eur c’hlézé. Évit ma vézô diskleriet ar ménosiôu kuzet é kaloou mcùr a hini. 36. Béz’ éz oa ivé eur brofédez hafivet Anoa, merc’h da Fanuel, eôz a vreùriez Azer, pébini s ioa blr- boalet, ha né d-oa bévet gañt bé goâz némét seiz bleaz, hag bi gwerchez pa oé dimézet. 37. Iñtañvez é oa netizé, hag é doa pevar bloaz ha pevar-ugeñt ; hag é choomé bépréd enn templ,6 servicha Dooé dré ar pédennou nôz-deiz. 38. Hag hou-mañ 6 véza en em gaved én6 enn heur-zé, a veùlaz iv;é ann Aotrou, hag a gomzaz diwar- benn Jézuz, da gémeñd hini a c’hor- tozé dasprénadurcz Israel. 39. Ha goudé m’h6 doé sévénet ké- meñd a ioa goorcïiéraennel gafit lézen ano Aotrou, é tistrôjoñt é Galiléa, da Nazaret h6 c’héar. 40. Hôgen ar bugcl a greské, hag a grévaé leùn a fornez : ba trugarez Doué * ioa enn-hañ. 41. Hé dôd a iéa bép ploaz da Jéru- zalcm, da c’houéI Bask. 42. Ha pa en doé Jézuz daouzék vloaz, éz èïofid da Jéruzalem, diouc’h hô boaz, da zeiz ar gouél. 43. Goudé ma oé tréménet deisioa ar gouél, pa zislrôeñt, ar bugel Jézuz a ioa choomed é Jéruzalem, hag hé dild na anavézchofit két kémeñt-sé. 44. Hag 6 venna pénaoz édo enn hô zouez, é valéjoñt héd eunn dervez : hag é klaskchoñt anézhafi é-tooez b6 zôd hag ar ré eùz bô anaoodégez. 45. Hag 6 véza na gafchoñt kcd anézhañ, é tistrôjoñd da Jcruzalem évid hé glaskout. 46. Ha tri dervez goodé é kafchofid St lckaz. 435 anézbafi enn templ azézet é kreiz ann doktoued, 6 sélaoui, bag 6 kélenna anézbô. 47. H6gen ar ré a zélaooé anézbafi a ioa souézet-brâz eùz bé furnez hag eüz hé respouñchou. 48. Hag bé dôd 6 wélout kémefit-sé a oé souezet-brâz : hag hé vamra a lavaraz d’ézhafi : Va mâb, pérég éc’b eâs-té gréat kémefit-sc dé-omp? Ch6(u da dâd ha mé a glaské ac’ha- nod gafit glac*har. , 49. Uag héñ a lavaraz d’ézhô : Pé- râg é klaskac’h-hu achaooun : ha na wiac’b bu két pcnaoz eo réd dïn en em rci dar péz a zeil ouc’h va Zâd* 50. Hôgen hi na boellefit két ar gcr a lavaré d’ézh6. 51. Hsg hén a iéaz-kutt gañt-h6, hag a zeùaz da Nazaret; bag é lonjé dczhô. Hag bé vamm a viré ann holt c’bérion-zé enn hé c’baloun. 52. Ha Jézuz a greské é furnez, é oad, bag é neôz-vâd dirâk Doué ba dirag ann düd. III. PENNAD. 1. Er pcmzékved bloaz eâz a impV laerded Tibériuz Séznr, pa édo Poñs- Pilat mérer é Judéa, Hérodez (étrark é Galiiéa, Filip bc vrcùr é Ituréa hag é brô Trakonitiz, ha Lisanias é Abi- léné, 2. Pa édo Annaz ha Kaifaz Prifised ar véleien, ann Aotrou a lékéaz Iann, mâp Zakariaz, da glevoud hé c’hér el léac*h distrô. 3. Hag é teôaz enn holl vr6 enn- drô d’ar Jourdan, 6 prézégi badisiafit ar binijen évid distol ar péc’héjeu, 4. Êvcl raa eo skrivet é Levr lava- riou ar Profed Izaiaz : Mouéz ann hini a léfiv el léacb distrô : Aozid hefid ann Aotrou : grlt ma véz6 éeun hé wcnodennou: 5. Pép traofiien a véiô leùniet: ha pép ménez ha krec’hien a véz6 izéléet: ann hefichoo gwâr a véz6 ccunet, hag ar ré dorgennek a vczè kompézet; 6. Ha pép kig a wé!6 silvidigez Doué. 436 AVIEL SiÑTEL jÊzrjs-iaiST oé tnmallet caüt-hañ diwar-bean Hé- rodiaz grég bé vreù r, ba diwar-benn ann hotl zrougou all on doa grcat nérodcz, 20. Ha goudc hé boll walloo, é roaz c’hoaz lakaad laoo er vâch. 21. Hùgcn pa oé badézet aon holl > bobl, ha pa oé ivé badczet iczuz, bag é-pâd ma rca bé bcden, ann~éôv a zigoraz : 22. Hag ar Spéred-Sañtel a zisken- naz war-n-ézbafi 6 kéméroud eur c’horf hcfivcl ood hini cur goulra : ba chctu cur vouéz eùz aon éñv a la- varaz: Té eo va Mâb kér j ena-od em euz lékéat va c’harañtcz. 23. Ha Jézuz hé-unan en doa war- drù trégout vloaz pa zéraouaz prézcgi,. hag héô, war a grcdcd, mdb Jozef, pchini a oé tnâb da Héli, péhini a oé mdb da Vatat, 24. Pébini a oc mdo da Lcvi, pébmi a oc mdb da Velki, péhini a oc mdb da Janna, pcbini a oé mâb da Jozef, 25. Péhini a oé mdb da Vatatiaz, pehini a oc mdb da Amos, pébini a oé rnâb da Nahum, péhini a oé mdb da He^Ii, péhini a oé tndb da Naggé, 25. Péhini a oc mdb da Vahat, pé- bini a oé mdb da Vataliaz, péhini a oé mdb da Sémei, pébini a oé mâb da Jozef, nébini a oé mdb da Juda* 27. Péhini a oc mdb da Joanna, pc- hini a oc mdb da Résa, pébiai a oc mdb da Zorobabel, péhini a oé mdb da Salatiel, pcbini a oé mdb da Ncri, 28. Pénini a oé mdb da Velki, pé- bini a oé mdb da Addi, pehini a oé mdb da Gosan, péaini a oc mdb da Elmadan, péhini a oc mdb da Hor. 29. Péhini a oé mdb da Jézuz, pé - hini a oé mdb da Êliczer, péhini a oé mdb da Jorim, péhini a oé mdb da Valat, péhini a oé mdb da I^évi. 30. Péhini a oé mdb da Sknéon. péhini a oé mdb da Juda, péhini a oé mdb da Jozef, péhini a *é mâb da Jona, péhini a oé mdb da Êliakim, 31. Péhini a oé mdô da Véléa, pc- hini a oé mâb da Venna, péhini a oé mdb da Vatala, péhini a oé mdb da Zavid. 32. Péhini a oé mdb da Jesé, péhini a oc mdb da Obcd, pchini a oé mdb 7. Hôgca lana a lavaré dal lod lùd a zcüé évit bcza badézet gañt hañ : Gwenn ann acred-vibcr, pioa en dcùz desket d’é-boc’h tecboud dtouc’b ar vuancgez a dlé kouéza war-n-hoch t 8. Grld éia eur binyen frouczuz, ha na zéraouit kéd da lavaroot: Abra- ham hon cùz da dùd. Râk lavaroud a rann dé-boc1^ pcnaoz Douc a bcil lakaad da zével eùz ar rcin-zc mipicn da Abraham. 9. Râg ar vouc*bal a z6 a-vrcma out grisicn ar gwéz. Pép gwézen éta ba na rôiô kéd a frouoz niùd, a vézô trouc"het ha taolcd enn (ân. 10. Hag ar bobt a c’hou!enné di- gañt-hafi: Pctrâ cta a dlcomp-ni da ôber? 11. Hag bén a respouñtaz hag a lavaraz d’czbô : Néb en denz diou zaé, ra rôi unan da néb n’en deue kéd unan ; ha néb en deuz bocd, ra rai enn hévélep trâ. 12- Dofid a réaz ivc Publibaned évil béza badézct, hag é lcverjoñd d’c- zhafi? Mestr, pétrâ a dléorop-ni da ôber ? 13. Hag béñ a lavaraz d’czhô : Na rlt nétra enn td all d’ar pcz a zô bét gourc’hémennel d’é-hoc’11. 14. Ar vrézclidi a choulennaz ïvé digañt-hafi: Ha ni, pctrâ a dleomp-ni da ôbcr? Ha^ hén a lavaraz d’ézhô: Na vac’bid dcn, ba na damallid dén c-gaou: ha ua c’houlenuit két enn tù all dltô kôbr. 15. Uôgen ar bobl a gounc, ba pcp-hini aoézhô a grcdé enn-hafi hé- iinan péoaoz Iann a helié bcza ar Clirist: 16. lann a respoufitaz, bag a lava- raz d*ann boll : Mé hô padez enn dour : hôgen doful a rai eunn all kréoc*h égcd-oun, ha na zeHczann két diérca liamm hé voutou : hen-ncz hô padczù dr Spércd-Sañtel, hag enu tân. 17. Enr c%bafit a zô enn hé zourn, hag é nAlai hé leur: hag é c’hrounnô hé éd er zolier : hôgen ar c’bôlô a zcv6 enn eunn tan divouguz. 18. Kalz traou all a lavarc d’ar bobl 6 prézégi d’czhañ. 19. Hôgen Hérodcz ann tétrark pa HERYEZ SAS t LCEAZ. 437 da Vooz, pébini a oé mdb da Satmon, péhrnt a oc mdb da Naason, % 33. Péhini a oé mdb da Aminadab, péhjni a oé mdb da Aram, péhini a oé mdb da Esron, péhini a oé mdb da Farez, péhini a oé mdb da Juda, 34. Péhioi a oc mdb da Jakob, pé- hini a oé mdb da Izaak, péhioi a oc mdb da Abraham, pébini a oé mdb da Daré, péhini a oé mdb da Nakor, 35. Péhini a oé mdb da Saruk, pé- hini a oé mdb da Itagau, pchini a oé mdb da Fateg, péhini a oé mab da Héber, péhini a oc" mâb da Salo, 36. Péhmi a oé mdb da Gaman, péhi.ni a oé mdb da Arfaksad, pébini a oé mdb da Sem, péhini a oé mâb o}a Noé, pébini a oe mdb da Lamek, 37. Péhini a oc mdb da Vatusaié, pcïiini a oé mdb da Ênok, pchini a oé mâb da Jared, péhini a oé mdb da Valalcel, pchiui a oc mdb da Gainao, 38. Pchini a oé mdb da Énos, pé- hini a oé mdb da Sct, péhini a oc mdb da Adam, péhini a oé krouet gañd Doué. IV. PENNAD. l.Hôgcn Jézuz 6 véza leùn eùz ar Spércd-Sañïel, a zistroaz eüz ar Jour- dan, hag a oé kaset gafld ar Spéred el léac’h distrô. 2. Daou-ugeñt dervez é thoumaz én6, hag e oé templet gañd ann diaouJ. lla na zebraz nétra é-pâd ann dcisiou-zé: ha pa oañt tréménet en doé naoun. 3. Neùzé ann diaoul a lavaraz d’é- zhañ : Mar d-oud Mâb Doué, lavar d’ar méan-mañ ma teùi da vara. 4. Ha Jézuz a respouñtaz dézbañ: Skrived eo: Né kct gañt bara hép- kén é vév ann dén, hogen gañt nép gér cùz a Zooé. 5. Hag ann diaoul hen kasaz war cur ménez uchel, bag a ziskouézaz d’ézbañ enn eunn taol ann bolt rouañ- télésiou e6z ar béd: 6. Hag c lavaraz d*ézhañ : lloi a rinn dïd ann boll c’haIIoud-zé, ha gtoar ar rouañtétéstou-zc: râk rôcd eo béd dïn ; bag hc rei a rano da ncb a garann. 7. Mar fell dïd éta va azeuli, U- meñt-sc a véz6 dïd. 8. Ha Jézuz a resjwuñlaz hag a la- varaz d’ézhañ : Sknvtd eo : Ann Ao- trou da Zoué a azcùK, ha na zerviohi némét-hañ. 9. Ua ncozé é kasaz anézhaü da Jé- ruzalem, bag hen lékéaz war icin ann templ, hag é lavaraz d’ézhañ : Mar d-oud Mâb Doué, en em daot ac’hann d’ann douar; 10. R4k skrived eo pénaoz en dc6z Doué gourc’hémeonet d’hé Èlez ma viriñd ac’hanod, 11. Ha pénaoz é loogiñt ac’hanod étré h6 daouarn, enn aoun na stokfez da droad oud eur méan. 12. Ha Jézuz a respouñtaz hag a lavaraz d’ézbañ : Skrived eo : Na dempti kéd ann Aotrou da Zoué. 13. Hag ann diaoul 6 véza gréat hé boll demptasionou, a guitaaz anézhañ évid eonn smzer. 14. Neùzé Jézoz a zistrôaz da G’ha- liléa dré ncrs ar Spéred, hag ar vrùd anézbañ a rédaz dré ar vr6 holl. 15. Ilag bén a gclenné enn h6 si- nagogou, bag aun boll a réa stâd anczbañ. 16. Hag é teùaz da Nazaret, é pé- Iéac’h é oa bét maget, bag éz éaz hervez hé voaz da zeiz ar sabbat er sigagog, hag é savaz évit lenna. 17. Levr ar profed Izaiaz a oé rôcd d’ézhañ; hag 6 véza hé zigoret, é ka- vaz al léacïi é péhini é oa skrivet: 18. Spéred aon Aotrou a sô war-n- oun : dré-zé en deùz va éôïiet, ha va cliasel da brézégi ann aviel d’ar béo- rien, ha da iac’baat ar ré a z6 mañ- trct hô c’haloun; 19. Da ziougani d’ar sklaved b6 diéréadur, ha uar ré zall anu distr6 eùz ar gwéïed, da gâs diéré 4» cé a z6 brévct, ha da ziougani blpftvez trugarézuz ann Aotrou, hag ann der- vaz eùz ar gôbr. 20. Ha goudé béza serred al levr, é rôaz anézhañ d’ar bclek, bag éc’h aiézaz. Ha pép dén er sinagpg a zellé plz oot-hañ. 21. Hagé téraouazlavaroud dézbô: I 438 AVIZL SAÜTEL JÉZeZ-KllST V. PENNAD. 1. Jczuz ô vcza war aot lagen Jéné- zaret, en cm gavaz moustret gañd ann cfigroez euz ar bobl a dôstée ool- bafi évit ktcvout gcr Doué. 2. Diou vag a wéiaz péré a ioa eoz ann dén-zé. Ha pa en doé atm diaoul hé daolet d*ann dooar é-kreiz ann holl, éz éaz er-méaz dioot-hafi, héb béza gréat drouk d’ézbafi. 36. Kémefid bini a ioa énô a oé spoofitet-brâz; bag é komzeñt ann eil gafid égilé, 6 lavaroul: Péira eo ar gomz-zé, pa c*hourcrhémenn gafil gal- loud ba ners d’ar spérédou louz, ar ré-mafi a ia-kult ? 37. Hag ar vrùd anézhañ a rodé dré ann boll vrô. 38. Neuzé Jézuz 6 véza éad er-méaz eôz ar Sinagog, a iéaz é tt Simon : hôgen mamm-gaer Simon a ioa klâñv gañd eunn dersien vrâz, hag é péd- jofit anézhafi évit-bi. " 39. Uag béñ ô véza enn hé zA enn hé c*hicben, a chourchémennaz dann dersien ; hag ann dersien a iéaz-kuld diout-hi. Ilag bi a zavaz rak-lâl hag a zervichaz anézhù. t, 40. Hôgen pa oc kuzed ann héol, kémefid hini en doa tùd krâfi gafit meùr a gléfived, hô c*hasé d’ézhaô. Hag bcñ ô lakaad hé zaouarn war-u- ézhô holl, a iac’héé anézhô. 41. Ann diaoiilou a iéa-kutt cùz a veùr a hini enn eur gria hag enn evl lavaroul: Té eo Mâb Doué. Hôgen héfi a c’hourdroozé aoézhô, bag a viré out-bô na lavarrefit pénaoz é oa héñ ar Christ: 42. Pa oé deôcd ann deiz, éz caz enn cul léac’h distrô, hag ar bobl ben klaské, bag a zcùaz bétég eno-han: hag é taIc’hcbofit anézhafi, gaôd aooo na dec’hché diout-hô. 43. Hag hcfi a lavaraz d’ézhô: Réd eo ivé ma brczcginn er c’beriou all aviel rooañiélez Doué: râg cvil ké- mefil-sé eo oun bét kaset. 44. Hag é prézégé é sinagogoo Ga- liléa. Hiriô eo eo sévéoet ar skritur hoch cjuz klevet bréraa. 22. Hag ann holl a zougé testéni d’ézhafi. hag a oa souézet-brâz eôz ar geiiou dudiuz a zeùé euz hé c’bénou, hag a lavaré: Ha n’ef-heñ kéd hen- nez mâb Jozef? \ 23. Hagbéfialavarazdézho : Flép- roâr éléverot dïn ann iéz-mafi : Lou- zaoucr, en em iac’ba da-unan : grâ amafi enn da vrô kémeñd ha m’hon eùz klevet éc’b eùz grcat é Kafar- naora. 24. Hôgeo béfi a lavaraz d’ézh6: Ê-gwirlonez hel lavarann d’é-hoc’hv pénaoz dén né d-eo kémérct cvid profcd enn bé vrô hé-onan. 25. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, pénaoz éz oa kalz a intafivézed é Israel é arozer Éliaz, pa oé serret ann éfiv c pâd tri bloaz ha c’b/>uéac’b. miz, ha pa c*hoarvézaz cunn naooné- gez vrâz dré ann douar boll: 26. Hag Éliaz na oé kaset é-ll hini anézhô; hôgen é-tt eunn ifitafivez eüz a Sarepta é Sidon. 27. Béz’ éz oa ivé kaiz a lovreien é Israel é amzer ar profed Êlizéuz : hag hini anézho na oé karzet, néract Naa- man ar Siriad. 28. Hag ar ré holl a ioa er sinagog, 6 klevout kémcfit-sé a zavaz droog enn-hô. 29. Hag é savcbofit, hag é lckéjofit anézhañ er-méaz eOz hô c*béar: hag é kaschofit anézhañ bété lein ar ménez war béhini é oa savet bô c’bcar, évid hé stlapa d*ann traoufi. 30. Hôgen héfi a dréménaz enn hô c’hreiz, hag a iéaz-kott. 31. IIag é tiskennaz c Kafarnaom, kéar eùz a Chaliléa, é péléacb é kc- lenné anézhô da zeiz ar sabbat. 32. Hag bl a ioa souézet brâz gafid hé gélen, raghé lavar a ioa galloudek. 33. Béz’ éz oa er sinagog eonn dén trec’het gafid eunn diaool, péhioi a griaz kré (g), 34. 0 lavarout: llol lcz; pétrâ a z6 étré té ha nl, Jézuz a Nazareti’ Ha deoed oud-dé cvid hor cbolla ? Gou- zoud a rann pipu oud, Safil Douc. 35. Ha Jézuz a c’hourdrouzaz ané- zhafi, 0 lavarout; Tâv, ba kéa cr-méaz HEBVEZ S choum cd war aod al lageu, é-pâd ma édo diskennet ar bcskéterien anézhô, ba ma gwalc’heñt hù rouéjou. 3 Piña a réaz enn unan eüz ar bagoo-zé, péhini a ioa da Zirnon, hag é pédaz anézbañ rua bellajé eunn nébeùd eùz ann douar. llag 6 véza azézet é kélenné sr bobi diwâr ar vâg. 4. Hôgen pa baouézaz da gomza, é lavaraz da Zimon : Kas ac’hanomp enn dour douo ; ha taolid b6 rouéjou évit kéméroud eunn dra-bennag 5. Ha Simon a respooñtaz, nag a lavaraz d’ésbañ: Mestr, laboured hon eùz héd ann n6z, ha n’hon eùz kéméret nétrâ : hôgen war da c’hér é taolinn va ronejou. 6. Ha p nô doé gréat ével-sé, é pakchoñt kémcñd a besked, ma torré hô rooejou. 7. Uag é réjoñt dispacbiou dhô c’hen-vreùdeur (g), pcré a ioa enn eur vag alt, évit ma teùjeñt, ha ma skoazieñt anézhô. Doñd a rcjoñt, hag é leùnjoñt ann diou vag, enn hévélep doaré ma oañt daré da wélédi. 8. Simon Per 6 véza gwélet kémeñt- sé, en em siriñkaz da zaoulin Jézuz, hag a lavaraz : Aotrou, pella diouz-in, râg eur péc’her ounn. 9.Kâg eur saouzan vrâz a oa kroget enn-hañ, hag er ré holi a ioa gañt- bañ, 6 wéloud al 16d pésked bo doa paket (g). tO. Jakez ha lann, mipien Zébédé, péré a ioa ken-vreodeùr da Zimon, a oé ivé saouzanct-brâz. Ha Jézoz a la- varaz da Zimon : Naz péz kéd a aoun: a vréma é vézi paker tùd. ll.Hag 6 véza digasct ar bagou d’ano douar, goudé béza kuitéedholl, éz éioüt war hé lerc’h. 12. Ha pa édo Jézuz enn eur géar, cbétu eunn dén gôlôcl a lovreñtez 6 véza bé wéïel, en em striñkaz war hé chénou dann douar, bag a bédaz anézhañ, 6 lavarout: Aotrou, mar fell dïd é hellez va cbarza. 13; Ha Jézuz a astennaz hé zourn bag a slokaz out-hañ enn eul lava- rout: Falloud a ra dïn : Béz karz. Ha râk-tâï cz éaz al lovrcñtez diout-hañ. 14. Hag héñ a c’hourc’hémennaz 4’ézbañ na lavarjé da zén. Hôgen, It loeaz. 439 kéa; en em ziskouéz d’ar bclck, ha kinnig évid da skarzérez ar péz a z6 bét goorcbénaeonet gañt Moizez da deSténi dézhô. 15. Hôgen ar vrùd anézhañ a rédc mui-och-voi, hsg eul I6d hraz a dùd a zeùé évid hé glevout. hag évit béza iac’héet eùz h6 c’hléñvéjou. 16. Hag hén en em denné enn dis- trô, bag a bédé. 17. Eunn dervez pa édo azézet 6 kélenna, ha ma oa azézet enn hé gi- ehen Farizianed ha doktored ai lézen, péré a ioa de6et eùz aon hollcheriou eùz a Chaliléa, eüz a Jodéa, bag eôz a Jérozalem, galloud ann Aotrou a zeâaz évid ho iac’baat. 18. Ha chélu goazed péré a zougé war eor gwélé eunn dén paralitik, a glaské ann drô da voñd enn tl, ha d’hé lakaad dirs-z-hañ. - 19. Hag 6 véza na gaveñl két dré bé!éac’h bé lakaad enn ti, dré ann abek d’ann eñgroez, é piñjoñt war * aoo dôeo, hag é tiakenjoñd anézbañ dré ann téôlennou é-kreiz al léacMi dirâk Jézuz. 20. Pa wélaz h6 feiz, lavaraz: Dén, da béc’héjou a z6 distaoled dïd. 21. Hag ar Skribed bag ar Fari- zianed a zéraouaz lavarout enn-hô bô-unan : Piou eo hé-mañ, péhini a gomz a-énep Doué bag al lézeo ? Piou a hell disteùrel ar péVbéjou, néméd Doué hép-kén P 22. Hùgen Jézus ocïi anaout ar péz a^venneüt enn-hô hé-unan, a lavaraz d’ézb6 : Pétrâ a vennit-hu enn b6 ka- lounou ? 23. Pehioi eo ann easa, lavsrout : Da béc’béjou a z6 dislaoled dïd; pc lavarout. Sa6, ba balé? 24. Hôgen évil ma wiot péoaoz Mâb ano dén en deùz ar galloud war ann douar da zisteùrel ar péc’béjou; hé lavaroud a rann dïd, êmé-z-bañ d’ar parslitik, Saô, kémer da wélé, ha kéa d’az tl. 25. Hag 6 sével râk-fal dira-z-bô.é kéméraz ar gwéïé war béhini é oa gourvézet, hag éz éaz dbé dl, enn eur veôli Dooé. 26. Souézet-brâz é oé ann holl, hag é vcùljoñd Qpué. Hag 6 véza leùiwa. 440 AVlBL fttfiTBL JÊZÜZ-KBlST spooui 4 léverjait: Traoe bwrza doz bon eoz gwétet bifio.

27. Ha goode-té Jecoz a ieaz-kolt, hag é wélaz eor Publikan banvet Lévi, pébiai a iea azezet ô tl ar gwirieu, bag é lafaraz cFézbafi : Deùz war va lerc’b.

28. Hag béfi 6 koilaat pép-trâ, a zaTaz hag a iéaz war bé )ere’h.

29. Lévi a réaz d’ézhtü cur barrrez vrâz enn bé di: ba gant-bô ez oa ivé ouc’b taoi eal I6d brâz a -Bublikaned hag a ré atl.

30. Ar Fariziawed hag ar Sbribed a hiboudaz 6 wétout kémefit-sé, bag a lavaraz éa tiskibled Jézoz : Pérag e tcbrit-hu hag éc’h éfit-bu gafit Pobii- kaned ba gafit pécbcrien?

31. Ha Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Kc kéd ar ré iac’h h6 deaz ézomm a leu- zaoucr, ar ré glafrv eo.

32. N’onrm kéd aeoet évil gervel ar ré wirion, h6gen évit gervel ar béc’herien d’ar binijen.

33. Neùté hl a lavaraz d’ézb.iñ : Pérftk dis&ibled lann, hag ar Farizia- ncd a rcoñt-hi aliez iunofl ha pédcn- nou. ba da ré a zebr hag a év?

34. Hag héfi a lavaraz d’ézh6 : Ha c’houi a heil lakaad da luni bogalé ar pried, é - pâd ma éma ar pried gnfiï-b6?

35. Hôgen doñd a rai deieioa é péré é véz6 lamet ar pricd digafit-hô, ha neôzé é iunifit.

36. Hag héñ a réaz ann héfivélé- digez-mañ d’ézh6 : Dén na laka eur pefisel mczer nevez ond cor zaé g6z : anéz ar mézer ncvcz a ra rog héT unan; rug eur peñsel nevez na zérc kcd oud cur zaé gôz (g).

37. Ha dén na laka gwin nevcz c listri koz : anéz ar gwin a dorfê al lislri; ar gwin hé-unan a rédjé, hag al listri a vé kollet.

38. U6gen rcd eo lakaad ar gwln nevez é listri nevez, hag ann cil bag cgilé a vézA mjret.

39. Ha dén pa cv gwin koz, na chonlenn gwin nevcz; rôk lavaroud a ra : Gwell eo ar>n bini kùz.

VI. PENNAD.

1. Choarvézmid a réaz, ptnaoi pa dréméoé Jézaz dré eor park éd, efla eil dervez eoz ar cheüta safcbat,be ziskibled a gotolaz tamaetetinoa, ba foadé beza h6 frtket enn bô daooarn, tebrebohi awezhé.

2. Hôgen bintennoa euz ar Fari- Bianed a la varaz d’éthô: Pérâg é rjt-ae ar péz a z6 benet é deisïeu ar saèhat ?

3. Ha Jézoz a lavaraz d’ézb6: Ha n’hoc’b efa-fca ket lennet pétrft a réaz David, pa en dévoé naoon, bén ktg ar ré a ioa gafiï-hao ?

4. Pénaoz éz éaz é tt Doué, é ké- méraz baraou ar e*hïrwwg, é tebraz hag é rôet dar ré a ioa aant-tMñ, pétrâ-bennâg n’eo aolréet be dibri néméd d*ar véïeien hép-ken?

5. Lavaroud a réaz c’beaz d’erbô: Bf ab ann dén a zè aon aotrou eot ar sabbat bé-onan.

6. Choarvézoad a réaz cboaz, da zciz eur sobbat all, pénaos ez éaz er Stnagog évtt kétenrra. Hogen bez* éz oa énô éenn dén pebkH eo doa hé zooro déoo dizéc’het.

7. Ar Skribed hag ar Farizianeda évéseé out-bañ, évit gwélout ma hé iac’hajé da zeiz ar sabbat, évit na kavjent abek d’hé damallool.

8. H6gen béfi a wié hô ménos jou; hag é lavaraz d’ann déa péhiei en doa eonn doorn dizéc’bet: Saô, ba choura azé é-kreiz. Hag bé-aiad a zavaz bag a joumaz enw hé zl.

9. Neôzé Jézaz a lavaraz der%6: Mé hé choulenn digan-e-hee’h, ba berzed eo da zeiz ar sabbai 6ber ar mâd, pé ann drouk; savétet ar vacz, pé hé rémel ?

10. Hag 6 véza sellet oot-h6 holl, é lavaraz d’ann dén zé : Ast«ui da zourn. Htg héfi hc astennaz, hag bé zourn a oé paré.

11. H6gcn hi » zavat ewnn drouk brâz enn-hô, hag ’c koBWctrt étré-z- h6, évit gouzout pélré a rajeñd eât a Jézuz.

12. Enn amzer zé Jêzuz a iéaz wir cur ménez évil pidi; hag é ifèmènn arin n6z 6 ptdi Doué. 13. Ha pa oé deùed aitn defe, é c’halvaz he ziskibted, hag é tilennaz daouzég anézhô, péré a banvaz Abes- toicd:

14. Simon, pébini a boovaz Per, bag Añdré bé vreur, Jakez ba Ianu, Fifcp ba Bertété

15. ftfaaé ha Toraaz, Jakez mâb Alfé ha Simon lcs-banvet Zéiotez,

16. Judaz breér Jakez, ha lozaz Is- kariot, pébini hen gvrerzaz.

17. Hag 6 véza diskennet gañï-hô, é choumaz env eul léac’h war ar raéaz, ha gañt-hañ bé holl ziskibled, hag eul 16d brâz a dùd eùz ar Jodéa holl, eùz a Jéruealem, hag etia a vr6 a»6rek Tir ba Sidon,

18. Péré a ioa deoel cvit bé gle- vou4, hag évit beza iac héet euz h6 ’ c’biéñvéjoa. Ar ré a ioa trec het gañd ar spércjou louz, a baveé.

19. Hag aon hosl bobl a glaské da steki out-haü; râk dofid a réa anéz- hsñ euoD ners •éhtni a barec auéz- hd bell.

20. Hag béñ 6 véza savet bé zaou- lagad war hé ziskiblcd, a tavaras: Euraz oc’h, choui péré a z6 paonr, rik rouafitélez Doué a zé d’é-hocït.

21. Euruz oc’h, c’houi péré hoc’h cez naoun bréma, râg gwalchet c viot. Euruz oc’h, c’houi péré a léñv bréma, râk c’hoarzio a réot.

22. Euruz é viot pa scui ann dùd d’h6 kasaat, d’b6 peliaat, dïio mézé- kaat, da zisteurel boch han6 é-c’hiz drouk enn abek da Vâb ann oén.

23. En em laeuénait, ba tridit enn ôciz-zé; râk hô k6br a véz4 brâz enn éñv. Râg ével-sc eo h6 deuz gréad h6 zadou é-kéñver ar Broféded.

24. H6gen gwa cïiooi tùd pinvidik, dré ma hoc’h euz b6 tizoan.

25.Gwachoui péréaz6 gwalc’bet; râk naoun h6 péz6. Gwa e’houi péré a c’hoarz bréma ; râk c’boot a geinô bag a wé46.

26.Gwa e*hooi pa ze6i ann dud dïio meüh : râg ével-sé eo b6 deuz gréad b6 eadon e-kéñver ar fals-Brofcded.

27. H6gen choui péré a zélaou achanoun, é lavarann d’é - hoe’b : Karid hocb cncbouricn, grit vâd d’ar ré a gasa ac’hauoc’b.

28. Livirit vâd eai ar rc a tavar drotg 8c’hanoc’b; pédit évid ar ré a damall ac’hanoc’h é-gaou.

29. Ma sk6 nnan-bennâg war da v6c’h zeoo, tr6 ébén out-bafi. Ha mar kémer eur ré da vafitei digan-éz, taosk ivé gadt-han da raé.

30. R6 da gémefid hini a c’bôu- 1 feonô digan-éz: ba oa asgoulenn két da oéb en deuz k£anéret da drâ.

31. Grld d’ann dfld ar péz a gar- rac’h a raeñd d’é-hoc b.

32 Mar kirit ar ré h6 kâr; pé tru- garez a dïéeur d’é-hoc’h 9 Râg ar bé- (fherien a gâr ivé ar ré h6 cfiâr.

33. Ha mar grtt vâd d*ar ré a ra vèd d’é-hoc’h ; pé trogarez a dféenr d’é-boc’h ? Râg ar béc’herien a ra ann hevélep trâ.

34. Ha ma rôid da eor rc kémeñd ba ma c’bertoait digafit-han ; pé tru- garez a dléeur oTé-hocï* ? Râg ar bé- c’herien a r6 ivé d’ar béVhérren, évid digéméroot kémeñd aH.

35. H6gen kootskoudé karrd boc h énebourien ; grtt vâd, ha prestit, hép gortozi nétrâ : bag hô lôbr a véz6 brâs ; hag é viot bogalé ann Uc’héïa, pébtni a z6 trugaréztrz é-kétlver ar ré zizanaoudck hag ar rc zrook.

36. Bézid éta trogarczoz, évei ma’z eo trugarczoz hô Tâd.

37. Na varnil két, ha na viot két barnet: na damaUit két, ha na vfot két tamallet. DistaoNt, hag é vézo dtstaoled d^é-hocïi.

38. R6it, bag é véz6 rôcd d^-hoeït: rôed é vézô enn hoc’h askré eur goñ- vor mâd, ha stard, hag hejet, hag a fennù dr^ist. Râk dioocït ar veüt gafit péhini hô péz6 mcñtet, é vioc’h mefifct hoc’h-unan.

39. Lavaroud a réaz ïvé d’ézh6 ann bévélébédiffez-mafi : Eunn dén-dall bag béfi a bell kâs eunn dén-dall ? Ha na gwézifit-hi kéd h6 daou er poull ?

40. Ann dbkibl né kéd acïiéloc’b égéd ar mestr: h6gen peb-unan a z6 a-zoaré, mar d-co héñvel oud hé vestr.

41. Pêrâg é wélcz-té cor blonzen é lagad da vreâr, ha na wélez-tc kéd eunn tretist a z6 enn da hini9

42. Pé pénaoz é hellez-tc lavaroud d’as preOr : Va brcnr, ra Icz da denna 442 AVISL SAÑTEL VII. PENNAD. 1. Pa en doé Jézus penr-lavaret ar geriou-zé dirâg ar bobl a zélaoué anézbafi, éz éaz da Gafarnaom. 2. Paotr eur Chañténer a ioa gwall glafiv, ha daré da vervel; hag hefi a garé kalz hé baotr. 3. Ha^ ô véza klevet komza eùz a Jézuz, o kasaz d’ézbafi hénaoured Iuzevien, évid bé bidi da zofid, ha da baréa hé baotr. 4. Ar ré-mafi pa ocfid dcùet dirâk jbzoz-kkist y eur bluuzen coz chr lagad, pa na wéïez lét eunn Ireùst enn da lagad da-unan t Pilpooz» tenn da-gcñta ann treost eoz da lagad. ba neùzé é wéli pénaoz tenna ar blouzen eùz a lagad da vrcùr. 43. Hâg ar wézen a rô frooez fall, né két mad ; hag ar wézen a rô fcooez mâd, né két fall. 44. Râk pép gwézen a anavézeor dioud hé frouez. Na gotuieur kéd a fiez war ar spern, nag a rézin war ann dréz. 45. Eunn dcn mâd a denn traou mâd eùz a defizor mâd hé galoon ; hag cunn dén fall a denn traou fall euz hé denzor fall. Râk diouc’h leùn- der ar galoun é komz ar génou. 46. Hôgen pérâg é c’hatvit-hu ac’hanoun, Aolrou, Aotrou, ha na rït-hu kéd ar péz a lavarann ? 47. Kcroefid hini a zeù d’am c’ha- votit, a zélaou va geriou, bag a ra diout-hô, éz ann da ziskouéza d’é- hoc’h out pétrâ eo héñvel: 48. Héfivel eo ood eonn dén péhini a zâv eunn ti, a doull doun, hag a laka ann diaiez war ar méan : eunn dic*bïann dour a zô dcùet, eur ster a zô deued d’en em voufita war ann ti- zé, ha n’é deüz két gellet hé ziskara, râk diazézed é oa w»r ar méan. 49. Hôgen ann hini a zéïaou, ha na ra kct, a zô héfivel oud eunn dén pé- hini a zâv hé dl war ann douar hép diazez: eur ster a ed deùcd den em voufita war ann tt, ha râk-tâl eo béd diskaret; ha brâz eo bét dismafitr ann ti-zé. Jczoz, a bédé stard anézhañ, 6 lava- root: Dellézood a ra ma aolrcfez ann dra-zé d’ézhañ; 5. Râk karoud a ra bor brôiz, hag eor sinagog en deùz saved dé-omp. 6. Jézuz éta a iéaz gaôt-hô. Ha pa né oa mui pell cùz ann ti, ar Cbañ- téner a gasaz euz hé viñouned étrézég enn-bafi, da lavaroud d*ézbañ : Ao- trou, na gémer két kémeñd a boan ; râk na zellézann kéd é teùfez em zl. 7. Dré-zé eo n*ounn kéd en em ga- vet dellézek va-unan da zofid d’az kavoot; hôgen lavar eur gér, ha va faotr a vézd iac’héet. > 8. Râk mé a zô cunn dén Ickéad difidân béli, hag em eùz soudarded diñdâo-oon : hag é lavarann da unan : kéa, hag éz a ; ba da eunn all: deùz, hag é teu; ha dam paolr: gra ann dra-mafi, hag é ra.^ 9. Pa glevaz Jézuz kémefil-sé é oé souézct; hag ô véza distrôed oud ar bobl a ioa war hé lerch, é lavaraz : Ê-gwirionejc hel lavarann d’é-boc*h, n*em eùz két kavet eur feiz ker braz enn lsrael. 10. Hag ar ré a ioa bét kaset, 6véza distrded d*ar géar, a gavaz iach ar paotr a oa klafiv. 11. Hag añtrônôz éz éa enn enr gcar hanvet Naim, ha gañt-hañ bé ziskibled, hag eul lod brâz a bobl. 12. Hôgeh pa dôstéé ouc’h dôr kéar, chétu é touged eunn dén marù, pé- hini a oa mâb penn-her dhé vamm : hag hoù-mafi a oa ifitañvez : hag eul lôd brâz a dùd eùz a géar a oa gañl-hi. 13. Ann Aotrou" pa wéïaz anézbi, en doé truez out-bi, bag a lavaraz d’ézhi: Na wél két. 14. Hag héô a dôstaaz hég a lékéaa hé zourn war ann arcbed (ar ré hé dougé a arzaôaz) hag é lavaraz: Dén- iaouañz, mé hel lavâr dïd, saô. 15. Hag ann dén marô a zavaz enu hé gfbañzcz, hag a zéraooaz komza. Ha Jézuz hé rôaz dbé vamm. 16. Hôgen ar ré boll a oé énô é •krogaz spoufit enn-hd; hag é veoleñt Doué, ô tavarout: Eur profed brâz a zô savet enn hon tooez, na Doué a z6 deued da wéloud hé bobl. 17. Ar vrùd eoz a gémeñt-sé a ré- HEUVBZ SAÑT LIKAZ 443 daz dre ar Judéa boil, ba dré ann holl vrô war-drô. 18. Diskibled lann a zanéveüaz ann holl draou-zé d’ézbañ. 19. Ha Iann a c’halvaz daou eùz hé ziskibled, hag hô c’hasaz da Jézuz évit lavaroud dézbañ : Ha té eo ann bini a dlé doñt, pé é tléomp-ni gortozi eunn ail ? 20. Ar ré-mañ 6 véza deoed da ga- vout Jézuz, a lavaraz d’ézhañ : Iann Vadézour en deuz bor c’haset évit gouleoni digan-éz mar d-eo té ann hini a dlé doñt, pé mar tléomp gor- tozi eunn all ? 21. (Hôgen enn heor-zé Jézuz a iachéaz kalz a dùd eùz a gléñvéjou, eùz a cbouliou bag eùz a zrouk spé- réjoo; hag é rôaz ar gwélcd da veur a zén-dall.) 22. Hag héñ a respouñtaz hag a la- varaz d’ézh6: Id, ba livirid da lann ar péz hoc’h eùZv klevet ha gwélet: Pénaoz ar ré zat! a wél, ar ré gamm a valc, ar ré lovr a zô skarzet, ar ré vouzar a glev, ar ré varô a tâv da vcô, ann Aviel a zô prézéged d’ar ré baour; 23. Ha pénaoz eo.euruz ann bini oa gémérô kéd a walt-skouér diouz-in. 24. Ha pa oé éat-kult kannaded lann, é téraouaz komza d’ar bobl di- war-benn lann : Pétrâ ocb-hu éad da wéïoud enn disti6 ? Éur gorsen hejet gañd ann avel ? 25. Hôgen pétra oc’b-hu éad da wé- loul? Eunn dén gwisket gañt dilad bouk? Chélu ar réa zô gwisket gañt boukder a choom é tiez ar rouéed (g). 26. Hôgen pétrâ oc’h-bu éad da wélout? Eur Profed ? Ia, a lavarann d’é-boc’h, ha mui égêd eur Profed. 27. Hen-nez eo diwar-benn pébini eo skrivet : Chétu é kasann va éal enn da raok, péhini a aozô da beñd abarz ma teùi. 28. Bâg bé lavaroud a rann d’é- . hoc*h : Ê-touez bugalé merc’hed n’euz dén brasoc’b Profed éget Iann Vadé- zour. Ilôgen ann hini a zô ar bibana é rouañtéïez Doué, a zô bcasoc’h cgét-hañ. 29. Ann holl bobl hag ar Bubüka- ned ô véza hé glcvet, a zrda mallaz Doué, dré ma oañt bét badézet gañt badisiañt Iann/. 30. Hôgen ar Farizianed ha Dok- toreoVal lézen a zisprijaz ratoz Doué war-n-ézh6 bô-onan, 6 véza nf oañt két badézet gañt-bañ. 31. Neüzé ann Aotrou a lavaraz: Ouc’h pétrâ éta é hévélébékainn-mé ano dùd euz ann amzer-mañ? Hag ouc’b piou iñt heñvel ? 32. Héñvel iñt oucb bugalé azézet er marc’ballac’b, péré a gomz aon eil d’égilé, hag a lavar : Kaned bon eùz d’é-hoc’b gañt sulellou, ha n’hoc’h euz két dañset: léñvet bon eùz, ba n’hoc’h eùz kct gwélet. 33. Bâk lann Vadézour a zô deùet, hép dibri bara, nag éva gwin, hag é livirit: Ann diaoul a z6 enn-hañ. 34. Dcùed eo Mâb ann dén pébini a zebr bag a év, hag é livirit: Chétu cunn dén loñték, hag eunn éver gwln, miñoun d’ar Bublikancd ba d’ar bc- ^’herien. 35. Hag ar fornez a z6 béd disklé- riet gañd hé holl vipien. 36. Hôgen eor Farizian a bédaz Jézuz da zibri gañt-hañ. Ha Jézoz 6 véza éad é tt ar Farizlan, en em lé- kéaz ouc’b taol. 37. Ha chétu eur vaoucz eùz a géar, 6 véza kJevet péqaoz édo ooc’h taol é ti ar Farizian, a zeùaz gañd eol léstr leùn a louzou c’houés-vâd : 38. Hag oc’h’en em zerc’bel a- drcñ d’ézhañ hag ouc’b hé dreid, é téraouaz doora hé dreid gañd hé dâc- lou, hag é sec’hé anézbô gañt blé6 bé fenn, hag 6 poki d’ézbô, é taolé al loozou c’houés-vâd war-n-ézhô. 39. Hôgen ar Farizian en doa hé bédet, 6 wélout kémeñt-sé, a lavaraz enn-hañ bé-unan : Ma vijé hé-mañ eor profed, é wijé évit-gwir pioo ha pétrâ eo ar vaouez a stok out-nañ, ha pénaoz eo eur béVhérez. 49. Ha Jézuz a respouñtaz hag a lavaraz d’ézhañ : Simon, cunn dra em eùz da lavaroud dïd. Hag héñ a respouñïaz : Mcstr, lavar. 41. Eur c’brédour en doa daou zléour : unan anézhô a dlié d’ézhañ pemp kañt dincr, hag cgilc hañter- kañt. 444 aviel sañtbl JÊZOZ-EBIST 42.0 véza nlid doa két péadrâ da zisleiïrcl d’czhafi, é asriïaz hô dré d’ézhô hô daou. Péhini éts anézhô a garaz anézhañ ar muia ? 43. Simon a respoofitaz hag a la- varaz: Mé a gréd eo ann hini da bé- hint en deôz asrôed ar muia. ila Jé- zoz a lavaraz d’ézhafi : Barnet mâd éc’h eüz. 44. Hag ô trei Ond ar vaouez, é la- varaz da Zimon : Ha té a wél ar vaouez-zé ? Deud ounn enn da dl, ha n’éc’h etiz két r6ed a zour.dïn évit gwalc’hi va rreid : hôgen hou- mafi e deùz douret va zreid gafid bé daérou, ha sechct gafid hé bleô. 45. ITéVh e6z két rôed cur pokdïn: b6gen ht aba ma eo dcùcd enn tl. n’c deflz paouczct da boki d’am zrerd. 46. fTéc’h eôz két skujct a éôl war va fenn : hôgen ht c deùz skolct lou- zou c’boués-vâp’ war va zrcid. 47. Dré-zé é lavarann dïd, pcnaoz é vczù distaoled d’ézhi kalz a bêVhê- joo, enn-abek ma é deiïz karet kalz. Hôgen ann hini da béhini c tistaoicur nébcotocït, a gâr nébeôtoc/h. 48. Hag hcfi a lavaraz d’ézbi: Da l>éc’héjou a z6 dislaoled dïd. 49. Ilag ar ré a ioa oucïi taol gafit- hafi, a zéraouaz lavaroud enn-hô hô- ttnan : Piou co hé-mañ, péhini a zis- taol ar p6e’héjou hô-unan ? 50. Ila Jézuz a lavaraz d’ar vaouez: Da fciz en de6z da zavétéet: kéa é pcocït. ’ VIII. PENNAD. 1. Nébeud amzcr goudé, Jézuz a iéaz dré ar chcriou ba$ ar bourc’hiou 6 prczégi hag 6 tisklena Aviel rouañ- télez Doué: hag ann dauuzég a ioa gañt-hafi. 2. Béz’ cz oa Ivé cur vaouez-ben- nâg, péré a ioa bét dieiïbet eiïz ann drouk-spcrfjou, ha iac’héet eiïz h/5 cïtléñvéjou : Mari, a c’halveur Ma- dalen, a béhini é oa denel seiz diaoul, 3. Janned, grcg Chusa, mércr Hé- rodez, Suzanna ha kalz ré all, péré a r6é d’ézhañ lùd ciïz h6 madou. 4. H6gen cvel ma cn cm zastumc kalz a dùd war bé drô, ba ma teôeâd dhégavoudeùz ar c/hcriou,éImraz d^ézho enn eor barabolen: 5. Ann hader a z6 éat da hada bé had ; hag é-pâd é hadé, lôd eùi ann hâd a gouézaz a-héd ano hefit, big a oé mac’het gafid ann treid, ha labou- sed ann éfiv hé zebraz. 6. Lôd ali a gouézaz war ar vein: bag 6 véza savet c scc’haz, drén’en doa kéd a cïtlébor. 7. L6d all a gooézaz é-touez dreio, hag ann drein 6 véza ’savet a voogas anezhafi. 8. Ha lùd all a gouèzaz é dooar mad, hag 6 véza savct, en ôeoi roet froaez kafit évid unan. 0 lavaroot kémeñï-mafi, é kriaz : Ra zélaouô néb en deiïz diskouarn da glevout. 9. Hôgen bé ziskibled a c’houlen- naz digañï-hañ pélrâ c oa ar barabo- len-zé. 10. Hag béfi a Tavaraz d’ézbô: R6ed eo dY-hocb da anaont traou kozet ropañïcïez Doué ; hOgen d*ar ré ali nïñt rôct néméd é paraüoiennou;évit pa wéltfit na wéïiñt kéï, ha pa gletisï na boelliñt két. 11. Chéto éïa pétrâ a lavar ar bara* bolen-zé : Ann hâd eo gér Doué. 12. Ann hini a gotiez a-béd aon heñï,* co ar ré a glev ar ’gér, ha ncùzé è teiï ann diaool, hag é teon ar gér eiïz b6 cï)aloun, gañd aoan na gré- dcñt ha na vent salvet. 13. Ann hinl a gouéz war ir vein, eo ar ré péré goadé béza klevet ir gér, hcn kémer gafit laoo^nidfgez: b6gcn ar ré-zé n’hd deùz kéd a c brl- sien, râk na gredoBt néméd éviteuon arazer, hag enn amzer aon dcmplidi- gez en em dennefit a diï. 14. Ar péz a goucz é-tooei inn drcin, eo ar ré pérc hô dcôz klevèt; hôgen ar prédériou, ar madou hag ar plijaduriou eiïz ar vucz a vougan&bô, na na zoogoñt kéd a frouez. 15. Ar péz a gouez enn douar mâd. eo ar ré péré 6 véza klevet âr gcr gañd cur galouo vâd ha cïtouét, * vlr anézhah, hag a zoug frooet gaW habaskded. 16. N*eôz dén, goodé béia énaooej eor c’h!e6zeuT, a gémefld a teùjé do* UERVEZ SAN c’huza dmdan ^ul léstr, pé d’hé lakaad diñdâo eur gwélé: bôgen hé likaad a réeur war eur cïiañtoler, évit ma véz6 gwéled ar goulou gand ar ré a zeù enn ti. 17. Râk n’eùz nctrâ a guzet, ba na dlé béza disklerict: ha nétrâ 3 c’hô- lôet, ha na dlé béza aoavézct ha gwé- Jet gañd ann holl. • 18. Likid évez éta pénaozésélaouit; râk da néb én deùz, é vézô rôet: ba da nép n’en denz kct, é vézù lamed digañt-hañ, ar péz zù-kea a gréd d’é- zbañ cn deftz. 19. Rôgen hc vamm bag bé vrcù- deur a zeâaz dhc gavout, ba na hel- leñt két moñt bétég-béñ enn abck d’ann eñgroez. 20; Hag é oé lavared d’ézhañ : Da vamra ha da vreodeur a zô er-méaz bag a fell d’ézhô da vtélout. 21. Hag héñ a respouñtaz hag a lavaraz d ézbô ; Va mamtn ha va brcùdcùr co ar ré péré a zélaou gér Doué, hag a ra diout-hañ. 22. Hôgen eunn deiz c piñaz epn eor vag gañd hé ziskibled, hag é la- varaz d’ézhô: Déomp enn tù all d’al lagen. Hag éz éjoñt. 23. Hag é-pâd ma oañd er vâg, é kouské; hag eur stourm braz a avel a gouézaz war al lagen, hag ar vâg a oa lcùn, ha daré é oañt da golla. 24. Hôgen tôstaad a réjoñd out-hañ, hag é tihunjoñd anézhañ, ô tavarout: Mestr, raoêd a réomp da golla. Ha Jczuz a zavaz, hag a c’hourdrouzaz ann avel hag ar c’hoummou dour, bag ar stourra a baouézaz : hag é c’boar- vézaz eur siouided brâz. 25. Neùzé é lavaraz d’ézhô: Pélcac’h éma hô feiz ? Hag hi spouñtet ha souézet-brâz a lavaré ann eil d’égilé:s Piou, war hô ménô, eo hé-raañ, pchini a c’hourc’hémenn d’ann avcl ha d’ar naôr, bag ouc^b péhini é scñtoñt? 26. Neùzé éz éjoñt étrézé brô ar Jcrazéned. a zô a-énep Galiléa. 27. Ha pa oé diskennct Jézuz dann dooar, é lèuaz eunn dên d’hé gavout, pcbini a oa touellet ^aüd ann diaoul pell arazer a ioa, péhini na wiské kéd a zilad, ha na choumé kéd enn cunn , ti, bôgen er bcsiou. r lukaz.,445 ^28. Hé-mañ, kerkeñt ba ma wélaz Jézuz, en em striñkaz dhé dreid; «ag 6 kria gañd eur vouéz gré, é la- varaz : Pétrâ a z6 étré té ha mé, Jézoz Mâb Doué Uc’hel meùrbed ? Mé az péd. na eñkrez kéd ac’hanoun. 29. Râg goorc’hémemii a réa d’ar spéred louz moñd-er-mcaz eüz ann den-zé. Pell a ioa é kéfluské anéahaü, hag évit-hañ da véza cbadennct bag hualet, é torré bé éréou, hag ann diaoul ben nouñle enn dtstrô. 30. Hugcn Jézuz a réaz ar gooleno- mañ d’ézhañ *. Pé banô éch eùz? Hag j héü a lavaraz : Léon ; râk meùr a ziaoul a ioa éad enn-hañ. 31. Hag ar ré-mañ a bédc anézhaü n’hô c’hasché kéd er poull-doun. 32. Hôgen béz’ éz oaén6 eur vañ- den vrâz a* v6c’b 6 peùri war ar mé- nez : bag bl a bédé anézhañ m’bù lescbé da voñd er m6c’h, hag h6 lezaz da voüt. 33. Ann diaoulou éta a iéaz-kuld eùz ann dén, hag a iéaz er m6c’h; hag ann holl vañden en em daolaz gañt frouden el lagen, hag é oeñt beùzet. 34. Ar ré a vesé 6 véza^gwélet ar péz a oa c’hoarvézet, a dec’haz, hag a zanévellaz kémcñt-aé é kéar hag er bourc’hiou. 35. Hag é teùjoñd er-raéaz da wé- lout pétrâ a ioa c hoarvézet, hagé teù- joñd da gavout Jézuz. Hag bl a gavaz ann bini a ioa hét laosket gañd ann diaoulou, rjéhini a ioa azézet oud treid Jézuz, hag héñ gwisket bag epn hc skiañt-vad ; hag é oeñt spouñlet. 36. Ar ré hô doa gwclet a zanével- laz d’ézh6 pénaoz é oa bct paréet ann bini a oa lrec’het gañd ann diaooloo. 37. Hag holt dud brô ar Jérazéned a bédaz anézhañ ma pellajé diout-hô ; râg eur spouñt brâz a ioa kroged enn-hô. Hag hén, 6 véza piñed er vâg a iéaz-kutt. 38. Hag ann dén euz a béhini é oa éad ann diaouloo, â bédé anézhañ mhen lescbc da voñt gañt-hañ. U6gen Jézuz hcr c’hasaz-kuft, 6 lavarout: 39. Dislrô d’az tt, ba danével ké- «ncñd en denz gréat Doué dïd. Hag bcñ a iéaz dré ann holl gcar, hag a 446 aviel iantil jêzos-kbist embannaz kémtfid en doa Jézuz gréad da dad ha da vamm ar plac’b*iaouañk. enn hé géñver. 62. Hôgcn ann holl a léñvéhagi 40. Hôgen pa zistrôaz Jézuz, eul I6d getné. Hag héñ a lavaraz : Ni féôvit brâz a dùd a zcnaz d’hé zigémérout; két, né két marô ar plac’h-iaouaôk, râg ann holl a c’hortozé anézbafi. hôgen koosked eo. 41. Ha cbétu é tenaz eunn dén, 53. Hag ht a réa goab anézbaô, 6 banvet Jairoz, ha péhini a ioa eur véza ma wiefit éz oa marô. penn-dén ersinagog: hag héfi en em 54. Hôgen Jézuz 6 kregi enn hé daolaz out treid Jezuz, 6 pidi anézbafi dourn a ^riaz, hag a lavaraz : P»ac’h- da voñd enn hé dt. iaouafik, sa6. 42. Dré uTeh doa eor vere’h daou- 55. Hag hé éné a zistrôaz, bagé daré da vervel. Ua pa’z èa gafit-hafi, meonaz rei da zibri d’ézhi. en em gavaz mac’het gafid ann cñ- 56. Hé zùd a oé souézet-brâz, bag groez. hén a cbourchémennaz d’ézh6 oala- 43. Eor vaooez péhini a ioa klâñ varjeñd da zén af péz a oa c’hoarvézet. gafid ann diwad daouzék vloaz a ioa, ha pébini é doa dispiñet hé holl vadou * — gafid al loozaouerien, héb béza pareet gañd hioi anézbô t . IX. $ENNAD. 44. A dôstaaz out-hañ a-ziadré, hag a zournataz penn-ptl hé zaé : ba rak- 1. Jézuz 6 véza galvet ann daouzég tâl hé gwâd a éanaz da rédck. Abostol, a r6az d’ézhô ann ners bag 45. Jézuz a lavaraz : Piou eo en ar galloud war ann holl ziaoulou, deùz stoked ooz-in? Hôgen pep-hini hag ar galloud da iac’haat ann holl 6 lavarout né oa kéd hen é oa, Per gléfivéjou. hag ar ré a ioa gañt-hañ a lavaraz : 2. Hag é kasaz anézhô da brezégi ftfestr, ann efigroez a vâch hag a rouafitélez boué, ha da iachiad ar skutz acïianod, hag é lévérez : Piou ré glafiv. en denz stoked ouz-m ? 3. Hag hén a lavaraz d’ézbô: Na 46. Ha Jézuz a lavaraz: Unan-ben- zoogit nélrâ eon hefit, na bâz, na nâg en deùz stoked ouz-in ; râg ana- sac’h, na bara, nag arc’hafil; ba na vézed cm eùz pénaoz eunn ners a z6 gémérit kéd dioo zaé. éad a$’hanouo. 4. Hag é pé ti-bennâg m’az éot. 47. Hôgen ar vaouez 6 wélout pé- choumid énô., ha n’az II két kuld naozna hetlékéden em guza,a zeùaz achanô. enn cor gréna, en em daolaz d’hé 5. Ua mar éz e6z nnan-bennâg ba dreid, hag a ziskleriaz dirâg ann holl ns zigémérô kéd achanoc’b, p’azéot- bobl pérâg é doa stokcd out-hañ, ha kutt eâz b6 c’béar, hejit ar poultr pénaoz é oa bét iac’héet râk-tâl. cùz h6 treid é lesléni enn hô énep. 48. Hag héfi a lavaraz d’ézhi: Va 6. Hôgen 6 véza éad-er-méaz „ ét merc h, da feiz en deùz da iacïiéel: éafid dré ar c’heripu, 6 prézégi ann kéa é péoch. Aviel bag 6 iacbaad ar ré glañv dré- 49. Pa gomzé c’boaz, é tenaz eur ré boll. hag a lavaraz da beon-dén ar sinagog: 7. Hôgen Hérodez ann tétrark a Mar6 eo da verc’h; oa bég két pel- glevaz kémefid a réa Jézuz, hag éVb Ioc’h ann Aotrou. arvaré, dré ina lavaré 16d, 50. Hôgen Jézoz 6 véza kleved ar 8. Pénaoz lann a ioa saved a vard gcr-zé a lavaraz da dâd ar plscïi- da véô: ha lôd all, pénaoz Éliaz a ioa laouafik : N’az péz kéd a aoun ; kréd en em ziskouézet: ha I6J all, pénioi 51 . Jla pa oé deôed enn tl, na ao- a varô da vé6. trcaz da zén mofil gafit-hafi, néméd* 9. Neùzé Hérodez a lavaraz : i^- da Ber, ha da Jakez, ha da lann, ba kcad em eùz troucha hc beon da zek vloaz pé nnan eùz ar Brofédez kôz a ioa saved HBBVEZ S lann : Hùgcn piou eo hé-mañ, diwar henn péhini, é klevann lavarout ké- meñd all ? Hag héñ a glaské ann tù d’tié wélout. % 10. Ann Êbestel 6 véza distrôet, a zanévellaz da Jézoz kémeñd hô doa gréat; ha Jézaz ô vcza hô chéméret gant-hañ,-€n ctn dennaz enn eul léac’h dislrô, lôst da géar Betsaida. 11. Pa glevaz ar bobl kémeñt-sé, éz éaz war hé lerc/h, hag héñ 6 véza h6 digcméret, a gomzé d ézhô eùz a rouaüiélez Doué, hag a baréé ar ré hô doa ézomm da véza paréet. 12. Hôgen ann deiz a izéléé: hag ann da^ouzég aboslol 6 véza deùed d’hé gavout, a lavaraz dézhail: Kâs- kuld ar bobl, évit raa’z aiñt er boor- ebiou hag er cïicriou diwar-drô da glaskout péadrâ da zibri; rag enn eul léacTh distrô émomb amañ. 13. Hag héñ a lavaraz d’ézbô: Bôit c’houi da zibri d’ézhô. Hag hi a la- varaz d’ézhañ : Pemb bara ba daou bésk n’hon eùz kén; ncmét moñd a rajemp da bréna bouéd évit kémeit- sô a dùd. * 14. Hùgen war-drô pemp mii oYén a ioa anézhô. Hag héñ a lavaraz d’hé ziskikled: Likit-hô da azcza a vañden- nou, hañïer-kañï hag hañter-kañt (o). 15. Hag hi a réaz ével-sc, hag a lékéaz ann boll da azéza. 16. Hùgen Jézuz 6 véza kéméret ar pemb bara, hag ann daou bésk, a zavaz bé zaoulagad éïrézég ann éñv, hag a vinnigaz anézhô : hag é torraz ar baraou, hag é rôaz anczhô d’hc ziskibled, évid h6 lakaad dirâg ar bobl. 17. Hag é tebrjoñd hoII,bag b6 doé a-walc’h. Hag e kaschoñt gañt-hô daouzék paner Ie6n gañd ann di- lere’b. 18. Eunn dcrvez, pa édo 6 pidi hc- unan, ha pa édo gañt-lnñ hé ziski- bted, é c’hoolcnoaz digañt-hô : Piou a lavar snn dùd ouon-mé ? 19. Hag ht a respouñïaz bag a lava- raz : L6d a lavar pénaoz oud lann Vadczour; lôd all Eliaz; 16d all eur Profed k6z saved a var6 da vé6. 20. Hag hcñ a bvaraz d*czb6 : Ha ^rhoui, pioa a livirit.hu ounn-mé? IT LDKAZ. 447 Simon Per a rcspoufitaz hag a lavaraz: Krist Doué oud. 21. Hag héñ a zifennaz out-bù oa lavarrcñd ann dra-mañ da zén ; 22. Hag é lavaraz : Itéd eo da Vâb ann dcn gouzañvi kalz, ha béza dis- taolet gañd ann Hénaoured, gañt Pennou ar véleien ba gañd ar Skri- bed, ha béza lazet, ba distrei da vcô ann trédé deiz. 23. H6gen héñ a lavaraz d’ann boll: Mar fell da unan-bennâg doñd war va lerch, ra rai dilez anézhañ hé- unan, ra zougô hé groaz bemdéz, ha ra heùliô ac’hanoun. 24. Râk piou-bennâg a fel!6 d’é- zhañ savélei hé vuez, hé c’hoII6 : ha- piou-bennâg a gollô hé vuez enn abek dïn, a zavéteiô anézhi. 25. Ha pé dM d’ann dén gounid ar bé 1 holl, hag en em goila hé-unan, oc’h ôber hé c’haou hé-onan9 28. Râk piou - bennag eu dévéz6 méz ac’banoun, hag eùz va gcriou, Mâb ann dén cn dévéz6 ivé méz ané- zbañ, pa zeùi enn hé c’hloar, hag é gloar hé Dâd hag ann Élez sañte). 27. Ê-gwirionez heV lavarann d*é- hoc’h pcnaoz éz eùz hiniennou é-tonez ar ré a z6 amañ, ba na chouzañviñt kéd ar marô, kén n’h6 dévézô gwélet rouañtélez Doué. 28. War-drù eiz dervez goudé m’en doé lavared ar gcriou-zé d’ézh6, é ké- méraz gañt-hañ Per, ba Jakez, ha Iann, bag é piñaz war eur ménez évit pidi. 29. Hagévelma oaô pidi,hézrcmm a gcmmaz a zoaré: bé ziUd a zeùaz gwenn ha logernuz. 30. Ha chétu daou zén a gomzé gañï-hañ. Moizez bag Êliaz oañt. 31. Leôn é oañt a vcfârdez ; hag é romzeñt gañt-bañ eùz hé drémcn- van, péhini a düé béza sévénet é Jé- ruzalem. 32. Hôgen Per hag ar ré a ioa gañt- hañ h6 doa eur c’hoañt-koosked brâz. Ha pa zibunjoñt é wéljoñt hé veùrdez, hag ann daou zén a ioa enn hâ zâ gañt-hañ. 33. Ha pa’z éaz ar ré-mañ kutd diouc’h Jéznz, Per a lavarazdézhañ: Meslr, ervâd émomb amañ; grcomp 448 AVIEL SANTgL JÉlGZiaiâT ménoz da c’houzoat pchicù é oa ar brasa anézho. 47. Hégeo Jézuz ô wcïout méao- siou hô c’haIoon, a géméraz eur bogel, hag a lékéaz anézbañ enn hé gichen, 48. Uag a lavaraz dézh6 : Piou- beonâg a zigémer ar bugel-mao esa bao6, am zigémer-mé : ba pioo-bea- nâg a zigémer ac’hanoon, a zigémer ann hini eo dcùz vacbaset. Rag aon hini a z6 ar bibana ac’hanoc’h holl, hen-nez eo ar brasa. 49. Neùzé Iann a lavaraz d’ézhai: Mestr, gwéled hon eùz cunn deo pé- hini a gasé-koid ann diaoulou ena da han6,bag hon eoz mired out-hañ, drc ana abek oa beùlié kéd ac’ba- nomp. 50. Ha Jézuz «a lavaraz d’éahai: Na virit kéd out-hañ, râk nép né kèt a-énep d’é-boc’h, a z6 évid-hoc’h. 51. H6gen pa dostéé ann amzer c pébini é Üié béza tenned eüx ar béi, é lékéaz enn bé vénoz moñd da Jéru- zalem. 52. Hag é kasaz tùd enn béraok da lavaroud é tcné : ar ré-mah a iéas é kéar ar Samaritaned, évid aoza pép tra évid hé zigémérout. 53. Hogen lùd kéar na fellaz kéd d’ézh6 bé zigémérout, dré m’en doa ar ménoz da voñd da Jéruzalem. 54. Hé ziskibied Jakez ha lano 6 wéloot kémeñt-sé, a lavaraz d*ézaaô: Aotrou, mar kérez é livirimp da daa ann éñv diskenni war-n-ézh6, hag hô devi? 55. Ha Jézoz 6 véza distr6ed oot-hô. a grozaz anéib6, 6 lavaroot: Na oo- zoc’h két euz a bé spéred oc’h.

  • 56. Mâb ann dén oé kéd deoed évit

kolla ano éoéou, hôgen évid h6 saré- tei. Hag ez éjoñt em eur vourcb all. 57. H6gen pa édoñt enn heñt,chéto cunn dén a lavaraz d ézbañ : Moüd a rion war da lerc’b, é pé léac^b-beoaag ma’z I. 58. Ha Jézua a lavaraz d’ézhan: AI lern hô deùztoollou, faa laboosed aon éñv h6 deùz neisioo ; hdgen Mlb aon dén n’en deùz léac’h é-béd évid barpa hé benn. 59. Da eunn »11 c lavaraz : Dens war va Ierc’h. UOgen hé-mañ a U- var»r trl zelt, unan évid-od, unan évit Moizez, -hag unan évid Êliaz; râk na wié pétrâ a Uvaré. 34. Pa lavaré kémeñt-sé, é teùaz eur goabren, hag a dévalaaz aaézhô: hag é oeñt spouület oc’h bô gwéloud 6 voñd er goabren. 35. Hag eur vouéz a zeùaz câz ar goabren, hag a lavaré : Ué-mañ eo va Mâb kér, sélaouil-héu. 36. È-p&d ma klefchoñt ar vonéz- zé, Jézuz en em gavaz né-unaa. Ar ré-maü a davaz, ha né léverjoñt da zén, eno amzer-zé, ar péz hô doa gwétet. 37. Añtrônôz, pa ziskennent eùz ar méncz, eul lôd brâz a dùd a ziarben- naz anézbô. 38. Ha cbétu eunn dén a griaz eùz a greiz ann eñgrocz: Mestr, seil ooc’h va mâb, mé az péd, rak n’em eùz némét-hañ: 39. Ha chétu ar spéred a grôg enn- hañ, ha râk-tâJ hen laka da cbarmi, c vâc’h anézhau, hag hen taol d’arin dobar, oc’h hé lakaad da éoni, hag a- véac’b é laosk anézhañ goudé béza hé ziskolpct. 40. Péded em euz da ziskibled d’hé c’hÂs-kuit, ha n’hô deuz kéï getlet. 41. Nenzc Jczuz a resnouñtaz hag a lavaraz : Gwenn diskrédik ha fallakr, pé vété keit é vézinn-me gan-é hoch, hag é c^bouzañvinn-mé achanoc’h? Digas amañ da vâb. 42. Ha pa dôsléé, ar spércd a ya- ohaz anczbañ, hag hen taolaz danu douar. 43. Ha Jézuz ô véza gourdrouzet ar spéred louz, a iac’héaz ar bugel, hag hc fôaz dhc dad. 44. Souézet-brâz é ocüd holl eùz a veùrdez Doué : ha p’bô gwélaz boll sonézet gañt kémeñd ea doa gréat, c lavaraz d’hé ziskibled : Likit c’houi ar geriou- mañ enn hô kalounou: Mâb ann dén a dlé béza laosket étré daouarn ann dùd. 45. Hôgen ht na wieñt két pélra é oa ar gér-zé ; ba kuzed é oa béd d’é- zhô évil na boeljeñt két anézbañ: ha na grédcñt két ùber goulenn é-béd digaut-hau diwar-benn kémeiït-s<y 46. Hôgen scvcl a rcaz enn-ho ar HBBVBZ SAST LO&AZ. 449 varaz d’ézhañ : Aolrou, kâv-mad éz ajeno da geñta da liéoa va zâd. 60. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhañ: Lez ar ré var6 da liéna h6 ré var6: hôgeo té i kéa da brézégi rouañtélez Doué. 61. Eunn all a lavaraz d’ézbañ : Aotrou, moñd a rinn war dâ lereh ; h6gen kâv-mâd é reizfenn ar péz a z6 em zl. 62.lêzui a lavaraz d’ézhañ : Néb a laka ne zourn war ann arar, hag a zell war hé lerch, né két mâd évit rouañtélez Doué. X. PENNAD. l.Goudé-zé ann Aotroo a zilennaz daeuzck hatrt-ugeñd all; hag é kasaz anézhô daeu-ha-daou cun bé raok, enn holl geriou hag enn hoil lec’biou, é péré é tlié tnoñt. 2. Hag é lavaraz d’ézhô: Brâz eo ar médérez, hôgen dibaod eo ano 6béroorien. Pédid éta ann Aotrou enz ar médérez, éytt ma kas6 ôbérourien enn bé védérez. 3. It: cbétn é kasann acïianoc h é-c’hiz ein é-touez ar bleizi. 4. Na zougil na sac’b, nag ézef, na boutou, ha na livirid démattd da zén enn beñt. 5. É pé It-bennâg m’az éot, livirit da geüta : Ra véz6 ar péoeh enn tt- mañ: 6. Ha mar d-eôz énô eur raab a béoc’h, b6 péocha iéI6war-n-ézbañ : ba ma ne d-euz két, é tistroiô*war-n- hocfh. 7. Choumid enn bévélep ti, 6 tibri hag oc’b éva eùz ar péz a véz6 enn- hañ: râg ann 6bérer a zellez hé voéd. Na dréménil kct a zi é ti. 8. Hag é pé kéar-bennâg m’az éot, ba ma viot digéméret, dibrit ar péz a véz6 digaset d’é boc’h.

  1. 9. lac’hait ar ré glañv a vézô én6,

na tivirid d’ézhô: Rouañïéïez Doué a lù deâet tôst d’é-hoc’h. 10. Hôgen m’az id enn eur géar, é péhini na yiot kéd digéracret, id dré ar ruou, ba livirit: II 11. Heja a réomp ouz-hoc’(j ar poultr zô-kén cüz b6 kéar, péhini a z6 staged oud hon treid: koolskoudé. gwézit péoaoz é tôsta rooañtélez Doué. 12. E-gwirionez é lavarann d’é- hoc’h pénaoz é véz6 distaolet keñ-. toc’h da Zodom enn deiz-zé éget d’ar géar-zé (g). ,13. Gwâz dïd, Korozaim, gwâzv dïd Betsaida ; râk ma vijé great é Ttr bag é Sidon ar vurzudou a z6 bét gréad enn-boc’h, pell-zô bô divijé gréat pinijen er sac’b-reùn hag el ludu. 14. Dré-zé é vézô distaolet keñtoc’h da Dlr ba da Zidon, é deiz ar varn, égéd d’é-hoc’b: - % 15. Ha té, Kafarnaom, pehini a zô bét savel bétég ann éñv, bétég enn ifern é vézi diskaret. 16. Néb a zélaou ac’banoc’b, a zé- feou ac’hanoun : ha néb a zispriz ac’hanoc’h, a zispriz ac’hanoun. H6- gen néb a zispriz ac’banoun, a zispriz ann bini en deâz va c’haset. 17. Hôgen ann daouzék ba tri-ugeñt a zistrôaz gañt laouéoidigez, 6 lava- rout: Aolrou, ano diaoulou hô-unan a zouj ac’banomp eon da hanô. 18. Hag héñ a lavaraz dézhô: Sa- tan a wélenn 6 kouéza eüz ann éñv é-c’hlz eul luc’héden. 19. Ghéru em eùz rôed d’é-hoc’b ar galloud da vacha ann aéred hag ar gruged, bag holl ners ann éoébour : ba nélrâ na bellô h6 kwalla. 20. Koulskoudé n’en em laouénait két dré ma zooj ac’hanoc’h ar spéré- dou; bôgen en em laouénait dré m’az eo skrivet hoch banôiou enn éñvou. 21. Enn heur-zé Jézuz en em laoué- naaz gañd ar Spéred-Sañtel, hag a )a- varaz: Da drogarékaad a rano, va Zâd, Aotrou ann éñv hag ann douar, dré ma éc’h eüz kozed ann traou-zé oud ar ré fâr, hag ood ar ré boellek, ha dré ma cc’h c6z bô diskleriet d’ar ré vi- hon. la, va Zâd, dré ma’z eo bét plijet ann dra-zé gan-ez. 22. Pép trâ a z6 bét lékéad étré va daooarn gañt va Zâd. Ha dén na oar pèHrâ eo ar Hâb, néméd ann Tâd j ba dén na oar pétrâ eo anu Tâd, néméd ar Mâb, bag ann hini da béhint é véz6 fellet gañt ar Mâb hc ziskleria. 29 450 AVIKL SAÜTBL JBZUZ-KK 23. Hag 6 listrei oud hé ziskïbled, é lavaraz : Euruz ann daoulagad a wéï ar péz a wélit.

24. Râk bel lavaroud a rann d’é- hoc’h, pénaoz kalz a brofédéd hag a rouéed hô deuz bét choañt da wélout arpézawélit,ha nbôdeuzkétgwélet: ha klevoud ar péz a glevit, ba n’hô ,dcuz két klevel.

25. Ha chéto eunn dén gwiziek el lézen a zavaz hag a lavaraz dézhañ évid hé dcmpti: Mcstr, pétrâ a dléann- mé da ôber évit kaoot ar vuez hïr- baduz ?

26. Hôgen Jczoz a lavarazdézhañ: Pélrâ n ajft skrivet el lézen? Pétrâ a Iennit-hu ènn-hi ?

27. Hé-maô a respouñtaz hag a la- varaz: Karoud a rt ann Aotrou da Zoué a greiz da galoun, a greiz da éné, a greiz da ners, hag a greiz da spéred, ha da nésa ével-d-oud da- unan.

28. Ha Jézuz a lavaraz d’ézbafi: Respooñtet éc’h euz ervâd: gra kément-sé hag é vévi.

29. Hôgen bé-mau, péhini a fellé d’ézhañ en em zizamalloud bé-unan, a lavaraz da Jézoz: Ha piou eo va nésa ?

30. Hôgen Jézoz a gomzaz, hag a lavaraz: Eunn dén a ziskenné eùz a Jéruzalem da Jériko, hag a gooézaz é-touez laéroon, péré a ziwiskaz anéz- hañ, ha goudé béza hé chôïôed a e’houliou. éz éjoñt-kuit hag é lezcboiU anézhañ hañter varv.

31. Neùsé é c’hoarvézaz pénaoz é tiskennaz eur Bélek dré ann heñt-sé: hag 6 véza gwcïet anézhañ, éz éaz é-biou.

32. Eul Lévit, 6 véza ivé tréméned dré ann beñt-sé, a wéïaz anézhañ, hag a iéaz é-biou.

33. Hôgen eur Samariad, ô voñd enn bé hcñt, a dréménaz dré énô, ha a wélaz anézhañ, en doé truez out- añ.

31. Téstaad a réaz out-hañ, hag é Jienennaz hé c’hooliou, goodé béza skulet enn-hô éôl ha gwln : lakaad â réaz anézhañ war hé varc’h hé-nnan, kâs a rcaz anézhañ enn eunn hosta- Icri, bag é prédcriaz aaézhañ.

35. Hag añtrônôz é tennaz daou ziner, é rôaz anézhô d’ann bostiz, hag é lavaraz d’ézhañ : Az pez préder eùz a hé-roañ : ha pétrâ-bennâg a roi ouc’h-penh, é tistaoljnn dïd, pa zis- trôinn.

36. Péhini eùz ann trl- zé, war da vcnôz, eo béd ann nésa d’ann hini a zô bét kouézet é-touez al laeroun? 37. Hag béñ a lavaraz: Ann hini en deùz bet truez ont-hañ. Ha Jézuz a lavaraz d’ézbañ: Réa, ha grâ ével- t-bañ.

38. Hôgen pa oañt enn heñt, Jézoz a iéaz enn eur vourc’b : hag eur vaouez banvet Marta, a zigéméraz anézbañ enn hé zt.

39. Hou-mañ é doa eur c’hoar han- vet Mari, pébini a ioa azézet ouc’h treid ann Aotrou, hag a zélaoué hé gomsioo.

40. Hôgen Maria a ioa prédériet brâz, oc’h aoza pép trâ: bt a arzaoaz, hag a lavaraz : Aotroo, ba na évésaez- té két pénaoz va c’hoar am lez da zervicba va-unan? Lavar éta dézbi doñd d’am skoazia.

41. Hag ann Aotrou a respoo&taz hag a lavaraz d’ézhi: Marta, Marta, difréoz-brâz ood, ha saouzanet oc’h gañd kalz a draou (o).

42. Hôgen eunn dra hép-kén a zô réd. Mari é deûz dilennet ar gwella lôden, ha na vézô két lamet digañt-hi.

————


XI. PENNAD.

1. Ennn deiz, pa édo Jézuz enn eul léach ô pidi, goudé m’en doé éhanet, unan eûz he ziskibled a lavaraz d’ézhañ : Aotrou, desk d’é-omp da bidi, ével ma en deûz desket lann d’hé ziskibled.

2. Hag héñ a lavaraz d’ézhô : Pa bédot, livirit : Tâd, da hanô bézet meûlet. Da rouañtélez deûed d’é-omp.

3. Rô d’é-omb hiriô hor bara pemdéziek ;

4. Ha distaol d’e-omp hor péc’héjou, ével ma tistaolomp d’ar ré holl péré a dlé d’é-omp. Ha n’hol laosk kéd da gouéza é gwall-ioul. 5. Lavaroud a réaz c’hoaz d’ezbô : Péhini achanoc,h mar en défé eur miñoun, ba m’az ajé d’hc gaout da hañtcr-oôz, bag a iavarjé d’ézhañ : Va miñoun, rù d’in évid eonn amzer teir dors vara;

6. Râg eur miñoun dïn a zô deùed eùz anr> beñt d’am cïiavout, ha n em euz nétrâ da lakaad dira-z-bañ.

7. Ha ma lavar ann dén-zé euz hé dt dézhañ:Naheskin kédac’hanoun : serred eo va dôr ; va bugalé a z6 kousket em gwélé ; na bellann két sével évit rei dïd ar péz a c’hou- lennez.

8. Ha ma keñdalc’h da skeif hel lavaroud a rann d’é-hoc’h ; ma na zâv kéd évit rei d’ézhañ dré ann abek ma eo miñoun d’ézhañ; hôgen dré ann abek d’hé beskin é savô, hag é rôïô d’ézbañ kémeñd ha ma en dévézô ézomm.

9. Ha mé a tavar d’é-hoc’h : Gou- lennit, hag é vézô rôed d’é-hoc1i: klaskit, hag é kéfot: stokit, hag é vézô digored d’é-hoc’h.

10. Râk néb a c’boolenn, é véz rôcd dézhañ : ha néb a aïaskagâv : ba da néb a atpk é vczô digoret.

11. Hôgen péhini eo ann tad ac’ha- noc’h, pébini a rôjé d’bé vâb eur méan ^ pa c’hou!enn bara, pé eunn aer, pa c’hooleon pésked ?

12. Pé a rôjé d’ezhañ eor grog, pa c’houlenn eur vi ?

13. Mar gouzoc’h éta, hâ c’hooi drook, rei traou mâd d’bo pugalé, gaot péger braz préder h6 tâd péhini a zô enn éñv na roi-héñ két eur spéred mâd d’ar ré a c’houlenno digaot-bañ?

14. Hag héñ a gasaz-kott eunn diaool péhini a ioa mud. Ha pa en doé kaset-kutd ann diaoul, ann dén müd a gomzaz, hag ann boll bobl a oé sooézet-brâz.

15. Hôgen I6d anézhô a lavaraz: Dré Véelzébob, penn ano diaoulou eo é kas-kuid ann diaouloo.

16. L6d all évid hé dempti, a c’hoo- ïeonaz digañt-hañ eunn arooéz enn éñv.

17. Hôgen Jézoz ac’h anaoud hô ménosiou, a lavaraz dézbô : Pép rouañtélez dizunvan oot-bi hé-unan, a vézùdismaoïret, ha pép M ditunvan out-hañ hé-unan, a vézô diskaret.

18. Mar d-eo éta Satan dizunvan out-hañ hé-unan, pénaoz é chouraô hé rouañtélez enn hé zâ ? Râk c’boui a lavar pénaoz eo dré Véelzékub é kasann-kolt ann diaoulou.

19. Mar kasann-kutt ano diaoulou dré Véelzébub, dré biou hô châs-kott b6 pugalé ? Râk-sé é véziñd bô-unan hô parnerien.

20. Hôgen mar kasann-kott ann diaoulou dré viz Dooé, rouañtélez Doué a z6 éta deùet bétég eon-hoc’h.

21. Pa éma ann dén kré armet évid diwalloud hé dt, kémeñd en deùz a z6 é péoc’b.

22. H6gen^mar teô eur ré kréoc’n égét-hañ, na péhini a drec hô anézhañ, hé-mañ a gas6 gañt-hañ hé holl ar- mou, é péré é fisié, hag a zarnaouJ> hé ziwisk.

23. Nép n’éma két gan-én, a zô a- énep dïn : ha nép na zastum két gañ-én, a sktñ.

24. Pa eo éat ar spéred looz er-méaz eùz a eunn dén, é valé dré al Iec’hiou séac’b4 6 klaskoud ar péoch : hag 6 véza n’hé châv két, é lavar: Dislrei a rinn d’am zt a béléac’h ounn deùet.

25. Ha pa zeù, é kâv anézbañ skubet ha kempennet.

26. Neùzé éz â, hag é kémer gañt- hañ seiz spéred all gwasoc’h égét-hañ, hag 6 voñd enn tl é chonmoñd én6: hag ar stâd divéza euz ann dén-zé a z6 gwasoch égéd ar stâd keñta.

27. H6geq pa lavaré kémeñt-sé, eur vaouez 6 sével hé mouéz eùz a greiz ar bobl, a lavaraz d’ézbao: Eu- ruz ar c’hôv en deùz da zouget, hag ann divronn éc’h euz sunet.

28. Ha Jézuz a lavaraz dézhi: Pé keñtoch, euruz ar ré a zelaou gér Doué, hag a vlr anézhañ.

29. H6gen 6 véza ma tirédé ar bobl war hé dr6, é téraonaz lavarout :.Ar wenn-mañ a z6 eur wenn drouk: eunn arwéz a c’hou1enn, ha na véz6 rôed dézbi néméd arwéz ar profed Jonaz.

30. Râk ével ma oe Jonaz eunn ar- wéz évid ann Ninivéed^ével-sé é véz6 Mâb ann dén eunn arwe^z évid ar wenn-mañ. 31. Rouanez ar Chresteiz a zav6 é dciz ar varn gañd ar wenn-inafi, hag a damallô anézhi dré ma eo deaed eùz a harzou ann douar da zélaoui furnez Salomoo : ba chélu amau mui égét Salomon.

32. Tud Niniva a zavô é deiz ar varn gañd ar wenn-mañ, hag adamal- liñt anézhi dré ma hô deùz grcat pinijen goudé prézégen Jonaz : ha chélu amañ mui égét Jonaz.

33. Dén na énâou eur c hlcâzcur, évid hé lakaad enn eul léac’h kuzel, pé diñdan ar boézel: bogen bé lakaad a réeur war eur cïiañtoler, évit ma sklcrai ar ré a zeùi ébarz.

34. Da lagad a zô klcüzeurda c’horf. Mar d-eo eeun da lagad, da gorf holl a véz6 lugernuz : hôgen mar d-co drook, da gorf a vézù téval.

35. Diwall éta na vé tévalien ar goilou a zô enn-oud.

36. Mar d-eo cta da gorf holl lu- gernuz, hép kévren dévat é-béd, lu- gcrnuz c véz6 holl, hag c sklerai ac’bauod, é-chlz eur c’bleùzeur lu- fruz.

37. lla pa gomzé, eur Farizian a bédaz anczbañ da leina enn bé dt. Hag héñ 6 véza éad ébarz, en em lé- kéaz ouch taol.

38. Hôgen ar Farizian a zéraouaz lavaroud enn-hañ hé-unan : P.érâk na walc’h kcd hé zaourn abarz leina 9

39. Hag ann Aolrou a lavaraz d’éz- hañ : Choui, Fariziancd, a néta ann diavéaz enz ar c’h6p hag e6z ar plâd : hôgen ann diabarz ac’hanoc’h a z6 Icùn a laéroñsi hâg a zrougiez.

40. Tôd diboell, ann htni en deùz grcad ann diavéaz, ha n’en deüs-héfi két gréad ivé ann diabars?

41. Hôgen r6id ann aluzcn diwar ar péz a hcllid da ziouéri; ba cbétu pép tra a yézô glân d’é-boc’b.

42. Ilogcn gwa c’houi, Farizianed, péré a baé ann déog war ar veñt, war nr rù, ha war ann holl louzou, ha péré a drémen dreist ar varn hag ar garañïcz a Zoué. Ann traou-zé a z6 réd hô ùber, hép Iczel ar ré all da 6bcr.

43. Gwa c’ja,ooi, Farizianed, pcré a gAr ar cïiadoriou keñta er sinagogou, hag ar stouou er marc’hallec’h.

44. Gwa c’houi, péré a z6 ével bé- siou ba na wéleur két, ha war béré é valé ann dâd, béb h6 anaout.

45. Neâzé unan eùz a zoktored al lézen a respouñtaz, hag a lavaras d’ézhañ: Mestr, 6 komza éveï-sé, é tirogez ivé ac’banomp.

46. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhaü: Gwa ivé c’hooi, doktored ad lézeri, dré ma kargid ann dùd a vec’hiou ba na helloñt kéd da zougen, ha c’houi na fiñvfacb kcd anézhô gañd hô plz.

47.Gwa choui, pcré a zâv bésiou d’ar Brofcded ; hag hô ladou hô deâz b6 lazet.

48. Évit-gwlr é rôid da anaout pé- naoz é kavit-mad ar péz h6 deôz gréad hô tadou : râg hi h6 deùz h6 lazet, ha c’houi hoc’h cùz savet bésiou d’ézh6.

49. Dré-zé furnez Doué é de6z la- varet: Kâs a rinn d’ézh6 Proféded hag Abostoled, hag é laziñt 16d, ha^; éc’h heskiniñt 16d all.

50. Évit ma véztf goulennet digañd ar wenn-mañ goâd ann holl Brofédod, a zô skulet adalek derou ar béd, 1

51. Adalek goâd Abel bété goâd Zakariaz, pébini a z6 bét lazet étré ann aoter hag ann tcmpl. la, hé lava- roud a rann d’é-hoc’h, kémeñt-sé a véz6 goulennet digañd ar wenn-mañ.

52. Gwa choui vdoktored alïézen, dré ma hoc’h eùz kéméret alchouez ar wiziégez, ha nocb kéd éad enn-bi, hag hoc’h enz diarbennet ar ré a fellé d’ézh6 moñd ébarz.

53. Hôgen pa gomzé ével-sé d’ézhô, ar Farizianed ha doktored ai lézen a zéraouaz hé eñkrézi stard, hag hé skoiza gañd boll draou a c’houlenneñt digañjt-hañ.

54. Oc’h aozaïindagou d’étbañi bag 6 klaskout tenna eunn dra eùz bê Chénou, évit tamalloud anézhañ.

————


XII. PENNAD.

1. Hôgen ô veza ma en em zastumaz kalz a dûd; e,, hévéleop doaré ma valéeñt ann eil war égilé, é téraonaz Jézuz lavaroud d’hé ziskibled : Eo em ziwallid oot goell ar Farizia- ned, péhini eo ann ipokrizi. 2. Hôgen nfeùz nétrâ a c’h6l6et ha na vézô dizôlôet, ha nétrâ a gozet ha va vézô gwézet. 3. Rag ar péz hoc’h eùz lavared eon amchoulou, a vézô lavared er goulou: hag ar péz hoc’h eùz lava- red er skouarn er kamprou, a vézô prézéget war ann. tôennoo. * 4. Lavaroud a raon éta d’é-hoc’h, • va miñouned : N’hô pézet kéd a aoun râg ar ré a lâz ar c’horf, ba péré goudé - zé n’bô deùz mui nélrâ da ôber. ^ 5. Hdgen mé a ziskouézô d’é-hoc’h rak pion é tléit kaoud aoun : hô pézed aoun râg aon bini pébini, goudé béza hôlazet, a bell hô teùrel enn ifern. Ia, hel lavaroud a rann d’é-hoc’b, hù pézed aoun râg ben-nez. 6. Ha na werzeor két pemp golvan daou wennek: hag unan anézhô na gooéz két é sôkouoac’h dirâk Doué ? 7. Hôgen bleô h6 peoo a zô nivé- red holl. N’bô nézet két ’ta a aoun : muioch é talit égctkalz ac’bolvaned. 8. Hôgen hel lavaroud a rann «d’é- hoc’h: Piou J>ennâg a añsavô ac’ha- noun dirâg ann dod, Mâb ann dén a añsav6 anézbañ dirâg Êlez Douf. 9. Hapiou-bennâgazinacbôac’ba- noun dirâg ann dùd, é tinacbinn anézhañ dirâg Élez Doué. 10. Ha piou-bennâg en dévézô korazed a-énep Mâb ann dén, é véz6 distaoled d’ézhañ\* hôgen piou-bennâg en dévézô komzed oud ar Spéred- Glâñ, na véz6 kéd distaoled d’ézhañ. ll.H6gen pa viot kased dirâg ar sinagogou, ha dirâg ar pennou-brô hag ar ré vrâz, n’en em likit kéd é poan pénaoz na pétrâ a lévérol. 12. Rag ar Spéred-Sañtel a zesk6 d’e-boc’h enn heur-zé ar péz a dléod da favarout. 13. Neùzé enr ré eâz ar bobl a la- varaz o°ézhañ : Aotrou, lavar d’ara breor ma rannô gan-éñ ann digooéz. 14. Hôgen Jézuz a lavaraz d’ézhañ: Dén, piou en dcüz va lckéad da varner pé da ranncr war-n-hoc’h i 15. Goudé é lavaraz d’ézhô : Gwclit hag en cm virit out pép pizoni: râg 6 IT l0kaz. 453 pé paoddcr-bennâg ma véz eunn dén, hé vuez na zalch kéd oud ar péz en deôz. 16. Ncùzé é tanévellaz dézhô ar barabolen-mañ, 6 lavaroot : Douar eunn dén pinvidik en doa r6et kalz a frouez: 17. Hag é venné enn-bañ hé-unan, 6 lavaroot: Pétrâ a rinn-mé, 6 véza n^em eùz téac’h é-béd é péhini é ii- kiinn va frouézou ? 18. Hag héñ a lavaraz: Gbétu pélrâ a rinn; va soliérou a ziskarinn, hag é savinn soliéreu brasoc’h. bag é tas- turainn énô va holl frouézou ba va boll vadou;. 19. Hag é livirinn d’am éné: Va éué, kalz a vadou éc’h eoz a dù évit meùr a vloaz: arzaù, debr, év, ha gra banvez. 20/H6gen Doué a lavaraz d^czhaf^: . Dén diboell, enn nôz - mañ é véz6 ^oulenned da éné digan-éz; da biou e véz6 ar péz éc’b cüz dastomet ? 21. Kémeñt-sé a c’hoarvez da néb a zastura madou évit-bañ ha péhini né d-eo két pinvidik dirâk Doué. 22. Hag héñ a lavaraz d’hé ziski- bled : Dre-zé é lavarann d’é-hoc’h: Na vézit kit nec’het évit h6 puez pétré a zebrot, nag évid h6 kori pétrâ a wiskot. 23. Ar vuez a z6 gweIIoc’h égéd ar bocd, hag ar c’horf gwe!loc’h égéd ann dilad. 24. Sellid ouc’h ar brini; ns ha- doñt két; na védoñt két; n’h6 deùz na ka6 na solier; hakoulskoudc Douc a voet anczhô. Pégémeñt n’oc’b-hu két gwelloch égét-hô? 25. Hôgen piou ac’hanoc’h gañd hé holl breder a hellfé kreski hé veñl eùz a eunn ilinad hcñ-kén ? 26\ Ma na hellid éta 6ber eunn dra zister, pérâg och-hu necüet gañd ar • ré all ? 27. Sellid cuc’b al lili ha pcnaoz c kreskoñt: na labouroñ), ha na oézoñt két. Hel lavaroud a rann d’é-hoc’h pénaozSalomon é-kreiz hé holl c’hloar né oa kcl gwisket cvcl unan anezhù. 28. Mar gwisk éta Douc er-chls-sc eul louzaoucn pébini a zô er park birio hag a vézô taolct war-choaz cr 454 AVIBL 8AÑTEL JEIUZ-KBIST fouro ; g iñt péger brâz préder nhô kwiskô-héñ két, tùd a oébeùd a feiz ? 29. Ha c’hooi na glaskit két pétrâ a zebrot, na pétrft a evot: ha na vizit két flguz. 30. Râg ann dodoo boil a eñklask kémeñt-sé. Hogen bô tâd a oar pé- naoz boc’h eoz ézomm euz ann holl draou-zé. 31. Klaskit *ta da geñta rooañïélez Doué hag hé wirionez, hag ann holl draou-zé a vézo roed d’é-hoc’h ouc’h- penn. 32. N*h6 pézet kéd a aoun, tropel bihan, râk hétet en deùz hô tâd rei d’é-hoc’h hé rouañtélez. 33. Gwerzit kémeñd boc’h eüz, ha rôit-béñ dar béorien. Grid évid-hoc’h sierigou péré na gôsaint két; grld ennn teñzor enn éñv, péhini na véz6 kéd difraramet; euz a béhini na dôstai kéd al laéroun, ha péhini na véz6 két kriñet gañd ar préved. 34. Rftg el léac’h mâ éma h6 tefizor, én6 ivé é véz6 h6 kaloon. 35. Ra.vcz6 gourizet hô kroazel,ha dougid enn ho taouarn kleüzeùriou bé6; 36. Ha bézid héuyel oud ar ré a c’hortoz h6 aotrou pa zistrôi euz ann eôreüd ; évit, pa zeui, ha pa stôk6 oud ann 6r, ma tigoriñd d’ézhañ râk-tâl. 37. Euruz ar vévellon-zé, péré a véz6 kaved dihun pa zeui ann ao- trou : é-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, penaoz en em c’bouriz6, ha pénaoz, goudé béza h6 lékéad ouc’h taol, /é tréjménô, bag é servichô anczhô. 38. Ha mar teù d*ann cil dihun, ha mar teu d’ann trédé dihun, ha mar hô cïiftv ével-sé, euruz eo ar vévelloo-zé. 39. Hôfen gwézit pénaoz ma oufé ar peon-ticgez pé da heur é lléfc doñd al Jaer, é choumfé dibun hép-mftr, ha na lezfé kct toulla hé df» 40. Ha c’boui bézid ivé reiz ; rak Mab ann dcn a zeui d’ann hcur ha na ouzoc’h két. •41. Hôgen Per a lavaraz d’ézhañ : Aotrou, ha d’é-ompni eo c lcvérez ar barabolen-zé, pé d’ann holl? 42. Hag ann Aotrou a lavaraz d éz- hañ : Pioo eo, war da vénô, ann dar- naouer léal ha poellek, péhioi a z6 bét lékéat gañd hé aotroo dreist bé holl dùd, évit ma rôi d’ézho eno am- zer eor boézellad gwiniz ? 43. Euruz ar mével-zé, pa zeùi hé aotroo, mar béz kavet*gañï-bañ oc’h ôber ével-sé. 44. É-gwirionez bel lavarann d’é- hoc’h, pénaoz war,bé holl vadou bel lakai da benn. 45. Ma Isvar ar mévei-zé enn-han hé-onan i Va aotrou a zalé da zoñt; ha ma téraou skei gañd bé vévellou ha gañd bé vitisien, ha dibri, bag éva, ba mezvi: 46. Aotrou ar mével-zé a zeui d*ann deizna c’hortozô.két, ha d’ann beur na wézô két; bag é rann6 anézbañ, hag é lakai eur gevren anézbañ gand ann dùd disléal. 47. Ar mévei pébini a anavcz iool hé aotrou, ha n’en dévézô két gréat hervez hé ioul, a véz6 kannet kaer: 46. H6gen ann bini péhini n’en dé- véz6 kéd anavéset hé ioul, hag a zei- lez gwanérez, hen-nez a vézô kannet eunn nébeùt. Kalz é vézô goulennet digañd ann hini da béhini é véz6 rôet kalz, ha muioc’h c’hoaz a véz6 gou- lennet digafid ann hini da béhini é véz6 rôet muioc’h. 49. Dcùed ounn da deùrel ann tln war ann douar ; ba pétrft a c’boañta- ann-mé nemét ma teùfé da énaoui ? 50. Badézet é tléann béza : ha pé- gémeñt eo mall gan-éñ é vé sévénet kémeñt-sé? 51. Ha c*honi a gred é venn deôed da gâs ar péoc*h war ann douar? Nann, a livirinn d’é-hoc’h, h6gen deùed ounn da gfts ar rann. - 52. Rftk mar béz pemp dén enn cunn ti, é véziñt dizunvanet, trt ouc’b daou, ha daou ouc’h trt. 53. Ann tftd ouc’h hé vftb, bag ar mftb ouc’h hé dftd; ar vamm ouc’h . hé mercïi, hag ar verc’h ouch hé maram, ar vamm-gaer ouc’h hé merc’h-kaer, hag ar verc’h-kacr oud hc mammgaer. v 54. Lavaroud a réa ivc dar bobl: Pa wclit cur goabren 6 sévcl eüz ar bbivbz $1 c’hushéol, é livirit rak-UI: Doñd a rai gla6; hag é teù. 55. Ha pa c’houéz avel ar c’hres- teiz, é livirit: Tomm é véz6; hag é teu da véza tomm. 56. Pilpoozed, anaood a oozoc’h doaréou ano éñv hag ann douar ; hô- gen péoaoz na anavézit-hu két ann amzer-mañ; 57. Pénaoz na anavézit-hu kéd ac’hanoc’h hoc’h-unan (q) ar péz a z6 gwirion ? 58. Hôgen p’az éz gañd da énébour dirâg ar penn-brô, laka évez d’en en> zieùbi anézhañ, gañd aoun na lakajé ac’hanod étré daouarn ar bar- ner, n*az iakajé ar barner étré daouarn ar ministr, hag ar ministr er vâc’b. 59. Hel lavaroud a rann d’td; na zeâi két kutd alesé, kén n’az pézô dis- taoled ann divéza gwennek. XIII. PENNAD. 1. Enn hévéleb amzer é teâaz bi- niennou da lavarood da Jézuz diwar- benn ar Galiléed, goâd péré en doa mesket Pilat gañd bô sakrifisou. 2. Hag héñ a respooñiaz hag a ia- vâraz d’ézb6: Ha choui a gred pé- naoz ar Cnaliléed-zé a z6 ar brasa péc’herien eùz ann hoH Chaliiéed, dré ma hô deuz gouzañvet kémeñt-sé i 3. Nann, a lavarann d’é-hoc’b; b6- fen ma na rtt pinijen, é varvod holi vel-t-b6. 4. Ila c’houi a gréd ivé pénaoz ann triouec’h dén war béré eo kouézet tour Siloé, ha gañd péhini iñt bét lazet, a ioa bra«oc’h dléourien da Zoué égéd ann holl dud a choumé é Jéruzalem? . 5. Nano, a lavarann d’é-hoc’h ; h6- gen ma na rlt pinijeo, é varvod holl ével-t-h6. • 6. Lavarood a réaz ivé ar barabo- len-mañ: Euon dén eu doa eui*wé- zen flez plañtet enn hé winien, hag é teùaz da glask frouez eno-bi, ha na gavaz két. 7. Hùgen lavaroud a réaz da la- bourer bé winien : Ghétu trl bloaz z6 fT LÜKAZ. 455 aba ma tefiann da glask frouez er wézen fiez-mafi, ba na gavann két: trouc’b-bi ’ta; râk pérâg ivé é talc’h ann dooar? 8. Hag héñ a respouñtsz, bag a lavaraz d’ézhañ: Aotrou, lez-hi c’hoaz eur bloaz, évit ma toullinn war-dr6, ha ma likinn teil. 9. Ha martézé é toog6 frouez • anéz pelloc’^ é trouc’hi anézhi. 10. H6$en Jézuz a gélenné er sina- gog da zeiz ar sabbat. 11. Ha chélu é teùas eur vaouez, péhini a ioa eñkrézet gañd eur spéred hag a lékéa anézhi da véza klâü tri- ouec’h bloaz a ioa, hag ht a ioa kroummet, enn hévelep doaré na hellé két selloud a-6z d’éibi. 12. Jézuz 6 véza bé gwélet, hé gal- vaz, hag a lavaraz d’ézhi : Maoucz, dieùbed oud e6z da c’hléüved. 13. Hag é lékéaz hé zaouarn war- n-ézhi; hag hl a oé eeuoet râk-tâl, hag a veùlaz Doué. 14. H6gen eur penn-sinagog péhini a ioa droug enn-hañ 6 véza ma ia- c’héé Jézuz é deiz ar sabbat, a lavaraz d’ar bobi : Chouéac’h dervez z6 é péré é tléeur laboura, defiid éta enn deisioo-zé évit béza iac’héet, ha na zeùit ked é deiz ar sabbat. 15. Nefizé ann Aotrou a respooñtaz hag a lavsraz: Pilpouzed, ha na zistag két pép-hini ac’hanoc’h é deiz ar sab- bat hé éjenn pé bé azen, évid hé denna eùz sr chraou bag hé gas dann door ï 16. Ha né oa két réd ivé, é deiz ar sabbat, dieùbi hou-mañ, péhini a z6 merc’h da Abraham, ba péhini a ioa eñkrézet gañt Satan triouec’h bloaz a ioa ? 17. Ha pa Iavaraz kémeñt-sé, hé holl éuéboorien a rosiaz : bag ann holl bobl em em laooénaé oc’h bé wélood oc’h 6ber kémeñd a draôu meùleôduz. 18. Lavaroud a réaz c’hoaz : Ouc’h pétrâ eo héñvel rouañtél^z Doué, pé ouch pétrâ éc’h hévélébékainn-mé anézhi ? . 19. Héñvel eo oud eur c’hre6neu séz6 a gémer cunn dén hag a laka enn hc liors. Krcski a ra, Uag é teù 456 AVIBL S4ÑTBL jftZÜZ-KBIST XIV. PENNAD. t. Jczuz enn eonn deiz> sabbat a iéaz é tl eor penn-dén eùz ar Fari- zianed, évid dibri bara, bag bi a ar- vesté anézbañ. 2. Ha chétu ennn dén klaôv gañd ar c’hoenv a ioa dira-z-bañ. 3. Neôzé Jézuz a gomzaz oud dok- tored al lézen, hagoud ar Farizianed, hag a lavaraz dézh6 : Hag aotréed eo iac haad ar ré glañv é deiz ar sabbat? 4. Hag hi a davaz. H6gen béñ 6 véza kroged é\ dourn ann dén-zé, a iac’héaz anézhafi. bag hen c’hasaz- kuit. 5. Goudé é lavaraz d’ézb6: Pébini ac’banoc’h mar bé kouézet bé azen pé hé éjenn er pufis, na dennjé kéd anézhañ r^k-tâl da zeiz ar sabbat zô- kén9 6. Ha na belleñ^ respouñla nétrâ ouc’h kémefit-sé. 1, Neùzé 6 lakaad évcz pénaoz ar ré a ioa péded da .zibri a zilenné al lechiou keñta oucïi taol, é tanévellaz ar barabolen-mañ d’ézb6,6 lavarout: €. Pa vézi péded da eunn cureùd, n’cn em laka két el Iéac’h keñla ouc’h |aol, gafid aoun n’cn em gafchc é- touez ar ré bédet cunn dén a vrasoc*h slâd cgéd-od; 9. Ha na zcùfé ann hini en deoz c’boaz, hag ann trédé deiz é Tézion kased-da-benn. 33. Koulskoudé réd eo dïn kerzoud hiriô ha war>c’hoaz bag añtrônôz; râg enr Profed na dlé két béza lékéad d’ar marô er-méaz eôz a Jéruzalem. 34. Jérozalem, Jéruzalem, té péhioi a laz ar Broféded, hag a labez ar ré a zô kased dïd, pédgwéach emeùz-mé mennel slrolla aja vugalé, é-ehïz ma slroll eul labous bé neiz diñdân hé ziou-askel, ha né két felled dïd ? 35. Chéto h6 tt a véz6 lézed d’é- hoch diheñtet. Râk hel lavaroud a rann d’é-hoc’h pénaoz n’am gwéïot moi, kén na zeùot da lavarout: Ben- niget ra véz6 ann bini a zeù enn baoo» ann Aotrou. da véza eor wézen vrâz; ha laboused ann éñv a arzaô war hé skourrou. 30. Lavaroud a réaz c’hoaz : Oocfb pétrâ éc’h hévéïébékainn rooañtélez Dooé? 21. Héñvel eo oud ar goell a gémer eur vaouez évid hé goza é trl feùr bleùd, bété ma teùi holl da c’h6i. 22. Ha Jézuz a iea dré ar c’beriou, dré ar bourc’hiou enn eor gélenna, hagenn eur dôstaad ouc’h Jéruzalem. 23. Hôgen unan-bennâg a lavaraz ,*d’ézhañ : Aotrou, ba nébeùd a hini a véz6 salvet 9 Hag béñ a lavaraz d’ézhô. 24. Slrivid évit moñd dré ann 6r efiV: râg hel lavaroud a rann d’é- hoc’b, kalz a dùd a glaskô moñd ébarz, ha na helliñt két. 25. Hôgen pa vézô éad ar penn-tt ébarz, ba pa en dévézô serred ann ôr, é choumod er-raéaz, hag é téraouot skei war ann ôr, ô lavarout: Aotrou, digor d’é-omp ; hag héñ a respoufitô hag a lavarô d’c-hoc’h : Na.ouzonn kéd a béléac’h oc’b. 26. Neoze é téraouot lavarout: De- bret bag évet bon eùz dira-z-od ha té éc’h eùz kélennet enn hor marc’ha- lec’biou. 27. Hag héfi a lavarô d’ehoc’h : Na oozonn kéd a béléac’h oc’h: tcc’hid diouz-in, tùd dislcal. 28. Énô é vézô gwélvan ha skrlñ- deñt; pa wélot Abrabam, hag Izaak, ha Jakob, hag ann holl Broféded é rouañtélez Doué, ha c’houi kased er- méaz. 29. Doñd a rai I6d eùz ar saô-héol, bag eôz ar c’hns-héôl, hag eùz ann hañïet-nôz, hag eùz ar c’hresteiz, péré a azézô é rouañtélez Doué. 30. Ilag ar ré rivéza a vézô ar ré geñta, hag ar ré gefita a vézô ar ré zivéza. 31. Enn deiz-zé c teuaz d’hé ga- vout hiniennou eùz ar Farizianed, 6 lavaroud d’czhafi: Réa-kutt, ha kerz ac’hann; râg Hérodez a fell d’ézhañ da laza. 32.Jlag héfi a lavaraz d’ézhô: It, ha üvirid d’al louarn-zc : Chctu é ka- sann-kult ann diaoulou, hag é rôann ar icc/bed d’ar ré glañv hiriô ha war- HBBVEZ SAflT L UEAZ. 457 pédet aon eil hag égilé, ha oa lavarfé kéar; ha digas araañ ar ré baour, hag dïd : Rô al léac’h-zé da hé-raañ; n’az ar ré vac’hañ, bag ar ré zall, hag ar afez neùzé enn eur rnsia el léac’h régamm. divéza. 22. Hag ar mével a lavaraz d’é*bafi: 10. Hôgen pa vézi pédet, kéa, bag Aotrou, ar péz éc’h eùz gourché- en em laka el léac’h divéza, évit, pa menned a zô gréat, ha léac h éz eùz zeùi ann hini en deuz da bédet, ma choaz. lavarô dïd :.Va miñoun, pifi uc’hé- 23. Hag ann Aotrou a lavaraz d’bé ]oc’h. Neùzé é vézi meùlet gañd ar ré vével: Rea dré ann beñchou, hag a- a vézô ouc’h taol gan-éz: béd ar girsia/, ha laka anu dùd da 11. Râk pioa-bennâg en em oc’bé- zoñd-^barz dré rédi, évit ma vézô lai a vézô izéléet; ha piou-bennâg en leün va zt. em izélai a vézô uchéléet. 24. Hôgen lavarbnd a rann d’é- 12. Lavaroud a réaz ivc d’ann hini hoc’b pénaoz hini cùz . ar goazed-zé en doa hé bédet: Pa réz eol leio, pé péré a zô galvet, na dafivai va c’boan. eur goan, na béd na da viñoooed, na 25. Eul lôd brâz a dùd a iéa gafit da vreùdeùr, na da gérefit, na da Jézoz : ba*g béñ 6 listrei a lavaraz araézeien pinvidik ; gañd aoon na d’ézhô: bédcheñt ivé ac’hanod, ha na zistaol- 26. Mar teù eur ré cTam chavout, cheñd dïd ar péz bô deùz bét. ha na gasa kéd hé dâd, hag hé vamm, 13. Hôgen pa réz banvez, péd ar hag hé c’hrég, hag hé vugalé, hag bé béorien, ar ré vac’hañ, ar ré gamm, vreùdeur, bag bé c’boarézed, bag ivé hag ar ré zall. hé voez hé-onan, na bell két béza 14. Hag euruz é vézi, dré n’hô diskibl dïn. deùz két péadrâ da zisteurel dïd ; râk 27. Ha piou-bennâg na zoug kéd bé distaoled é vézô dïd da adsav ar ré groâz, ba na heuj kéd ac’hanoun, na wirion. * hell két béza diskibl dïn. 15. Unan eôz ar ré a ioa ouch taol, 28. Râk piou ac’hanoc’h, mar en ô véza klevet kémeñt-sé, a lavaraz . défé cïioafit da zével eunn tour, na d’ézbafi: Eoroz eo ann bini a zcbr niverfé da gefita war hé c’horrégez bara é rouafitélez Doué. aon dispiñ a vécô réd da ôber, évit 16. Ha Jézoz a lavaraz d’ézbañ : goozoot mar en dévézô péadrâ da Eunn dén a réaz eur goan vrâz, bag beùr-ôber : a bédaz kalz a dùd. 29. Gafid aoun, goudé m’en dévczô 17. Ha da bréd ar goan é kasaz hé taoled ann diazez, ba n’en dévézô két yével da lavarood d’ar ré a ioa bét gellet peur-ôber, na deùfé ar ré holl a pédet da zofit, râk daré é oa pép trâ. wélù kemeñt-sédaôber-goabanézbañ, 18. Hôgen ann holl a zéraouaz en 30. 0 lavarout: Ann dén-mañ en em zigarézi, hag ar c’heñta a lavaraz doa déraouet sével eunn iour, ha n’en d’ézbañ : Préned cm eùz eur c’heñkiz, deOz két gellet hé beùr-ôber. ha réd eo dïn moñd d hé wéloot: da 31. Pé pioo eo ar rooé péhini 6 19. Eonn all a lavaraz: Préned em eur roué all, na goun da gefita enn euz pemp koublad éjenned, hag éz hé c’horrégez, mar gell kerzout gafit ann da wélet hag hi a zô mâd (t) fd& dék mil dén, a-cneb ar ré a zen d’hé bidi a rann, didamall ac’hanoun. ziarbenna gafid ugefit roil dén ? 20. Eunn all a lavaraz : Euz vaouez 32. Anéz, ba pa vé c’boaz pell, é kâs cm eôz kéméret, hag ével-sé na hel- kannaded,hag è choulenn ar péoc’h. lann két roofit. 33. Ével-sé pioo-bennâg ac’hanoc’h 21. llag ar mévcl 6 véza distrôet a ha nazilez kct kémefid en deùz, na zanével[az kémefit-mafi d hé vestr. hell két béza diskibl dïn. Neôzé ar penn-tl a zavaz drotig enn- 34. Ar cboalen a zô mâd. Hôgen hafi, bag a lavaraz dhé vcvel: Kéa mar leù ar c’hoalen da véza dizall, râktal er marc’halec’hiou, hag è ruiou gañt pétrâ 6 vézù hilienne t ? 458 avibl sañtbl XV. PENNAD. 1. Hôgen ar Bublikaned bag ar bé- c’herien a dôsléé oot-hañ ; évid hé glevoot; 2. Hag ar Farizianed, bag ar Skri- ked a grôzé, 6 Iavarout: Pérâg ann dénzé a zigemer-hén péc’berien, hag i zebr gañt-hô ? 3. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhô ar ba- rabolen-mañ: 4. Péhini ac’hanoc’h, mar en défé kañt dafivad, ba mar teùfé da goll unan anézbô, na lezcbé kéd ann naofiték ha pévar-ugeñd all el léac’h- distrô, évit moñd da glask snn hini a ioa diañkel, bété m’cn défé hé gavet ? 5. Ha goudé m’en deuz bé gavet, é laka anézhafi laouen-brâz war bé ziskoaz; 6. Hag 6 tofid d’ar géar, é stroll hé viñonned hag hé amczeien, hag é la- var d’ézhô : En em louénait gan-éfi, râk kaved em eùz ann dafivad em boa kollet. 7. Lavarood a rann d*é-boc’h pé- naoz é vézô ivé muioc’b a laooéni- digez enn éfiv évid eor péc’her péhini a ra pinijen, égéd évit naofilék ha pévar-ugefid dén gwirion, péré n’h6 deùz kéd ézomm a binijen. 8. Pé pioti eo ar vaouez, mar é défé dék péz-arc’bañt. ha ma kollcbé unan anézhô, ba na énaoofé kéd ar c’hle6- zeur, ha na skobfé kéd ann tl, évid hé glask gañt préder, bété ma é défé hé gavet? 9. Ha goudé ma é deôz bé gavet, é stroil hé miñounézed hag hé amézé- gézed, 6 lavaroud : En em laooénait gan-éñ, râk kaved em eùz ar péz-ar- c’hañt em boa kollet. 10. Ével-sé hel lavarann d’choc’h, pénaoz é véz6 laouénidigez é-tooez ann Élez, pa zeùi cur pcVher hép- kcn da 6hcr pinijen. jfcZOZ-KBIST « % 35. N>o mui mad nag évid ann dousr, nag évid ann teil; hôgen hé dèùrel a reor er-méaz. Ra zéïaouô néb en deùi diskouarn da zélaoui. 11.Choaz é lavaraz: Eunn déu en doa daou vab: 12. Hag ar iaouañka aoézb6 a la- varaz d’hé dâd : Va zâd, r6 dïn al lôden zanvez a zigouéz d’io. Hag béfi a rannaz hé zanvez gañt-b6. 13. Hag euno nébeùd dervésiou goodé, ar mâb iaouafika, 6 véza das- tumet kémefid en doa, en em lékéaz enn heñt évit mofid étrézég eur vr6 bell-me6rbéd, hag én6 é tispiñaz hé zanvez 6 véva gafit gadélez. 14. Ha pa en doé dispiñet kémefid endoa,écboarvézazeonn naounégez vrâz er vrô-zé, hag é teùaz da ézom- mékaat. 15. Kutd éz éaz éta, hag en em la- kaad a réaz é gôpr gsñd eunn dén eùz ar vro. vHag hé-mañ ben kasaz enn eonn ti *d’ézhaâ war ar méaz, évit mesa ar m6c’h. 16. Choafitéed en divijé leunia bé gôf gafid ar cïilosou a zebré ar m6c’h: ha dén na rôé d’ézhañ. 17. H6geo 6 véza distroed enn-bañ hé-unan, é lavaraz : A béd g6praer • z6 é ti va zad bag en deùz bara é ieiz, # ba mé a varv amafi gafid ann naoun ? 18. Sdvel a rinn, hag éz inn élrézé va zâd, bag é livirinn d’ézhañ: Va zâd, péc*hed em eâz a-éneb ann éiv hag enn da énep; 19.N’ounn két talvoudek pellocïi da véza galved da vâb: va zigémer ével unan euz da c’h6praerien. 20. Hag é savaz, hag é teùaz étré- zég hé dâd. H6gen paédo cboaz pell, hé dâd ben gwélaz, bag en doé troez oot-bafi; bag 6 tirédek é lammaz d’hé chouzouk,bag é pokazdézbañ. 21. Hag hé v&b a lavaraz d’ézbañ: Va z4d, péc’bed em eùz a-éneb ann éfiv hag enn da énep; n’ounn két talvoudek pelloch da véza galvcd da vâb. 22. Hôgen ann tâd a lavaraz d’hé vévellou : Digasit buan bé zaé gefita, ha gwiskit-hi d’ézhañ % ba likid cur walen ouc’h hé vlz, ba boutôu enn bé dreid: 23. Digasid ivé al leùc lard, ha lazit- héfi; debromp ba grcomb banvez. 24. Râg ar mâb-man dïn a ioa marô, bag eo asbevet: diañked oa. HBBVBZ 81 bag eo askavet. Hag en em lakaad a ^ réjoñd da ôber banvez. 25. Hôgen bé vap béna a ioa er park : ba pa zistreaz ha pa dôstaaz ouc’h ann tl, é klevaz ar( chân hag ar c’horol: 26. Hag é c’balvaz unan eùz ar vé- vellou. hag é c’boulennaz pétrâ oa kémefit-sé. 27. Hag hé-mañ a lavaraz d’ézbañ: Da vrefir a z6 deùet, ha da dâd en deùz lazed al leùé lard, 6 véza ma *z eo distrôet iac’h. 28. War gémeñt-sé ê savaz droug enn-hañ ba na fellé kéd d’ézbañ moñd ébarz. Hôgen hérdad 6 véza éad-er- méaz, en em lékéaz d’hé bidi. 29. Hag hé-mañ a respoofitss, hag a lavaraz d’bé dâd : Ghétu roeùr a vloaz z6 aba émounn dindân da c’hoorc’bémennoo, ha biskoaz n’ounn tréménet dreist hini anézh6 : ba bis- koaz n’éc’h euz rôed eur c’havrik dïn, évid 6ber banvez gafit va miñouned. 30. Hôgen kerkeñt ha ma eo deoed ar mâb-raañ dïd, pébioi en deùz de- bret bé zanvez gafit raerc’hed, éc’h eôz lazed évit-hafi al lefié lard. 31. Hag ann lâd a lavaraz d’ézhafi: Va mab, té a z6 bépréd gan-éz, ba kémefid em euz a z6 dïd : 32. H6gen réd é oa 6ber baovez bag en em laouénaat, râg ar breùr- mafi dïd a ioa mar6, bag eo asbévet: diañked é oa bag eo sskavet. XVI. PENNAD. 1. Jezuz a lavaraz ivé d’hé ziski- bled : Euno dén pinvidik en doa eur mérer : hag bé-mafi a oé tamalled dira-z-bañ da véza trézet hé vadou. 2. Hag héfi a c’balvaz anézhafi, bag a lavaraz d’ézhafi : Pétrâ a glevann- mé diwar da benu ? Daskor kouñt dïn eùz da vérérez; râg hiviziken na helli mui méra va madou. 3. Hôgen ar mérer a lavaraz enn- hafi hé-unan : Pétrâ a rinh-mé, pa iamm va aotrou mérércz hé vadou digan-on? Na bellfenn kct laboura ann douar, ba rusia a rafenn 6 korka. r lubaz. 459 4. Gouzoud a rann pétrâ a rinn, évit, pa vézô lamet ar merérez digan-én, ma tigémériñd ac’banouo eon hô ziez. 5. O véza éta aalvet kémeñd hini a dlié d’hé aotrou, e lavaraz d’ar c’befita: Pégéraeñd a dléez-té dam aotrou? 6. Hag héñ a lavaraz: Kañt barazik 661. Hag héfi a lavsraz d’ézbafi: Ké- mer da zléad, azez azé, ha skrtv han- ter-kañt. 7.*Da eunn atl é lavaraz : Ha té, pégémefit é tléez-té ? Hag bé-mafi a layaraz : Kañt fe6r gwiniz. Has héfi a lavaraz d’ézhafi : Kémer da skrld, ha skrlv pevar-ugefit. 8. Hag ann aotrou a ve6laz sr mé- rer disleal-zé, dré m’en doa méret gañt furnez : râk bugalé ar bédmafi a z6 foroc’b enn b6 gweon égét bu- galé ar goolou. 9. Ha mé a lavar d’é-boc’h : Grlt miñouned d’é-hoc’h gafid ar madou disléal, évit, pa zedod da gooéza, ma tigéraériñd acbanocb enn teitou htr- baduz. 10. Néb a z6 léal enn traou dister, a z6 Iéal enn traou brâz : ha néb a zô disléal enn traou dister, a z6 disléal enn traou brâz. 11. Ma n’hoc’h két b^t éta léal er madou disléal, piou a fisiô enn-hoc’h ar madou gwirion ? 12. Ha ma n’hoc’h két bét léal er roadou a-iiavéaz, piou a rôi d’é-hoc’h ar péz a zô d’è-hoc’h ? 13. Dén é-béd na hell servicha daou aotrou : câk pé é kasaô unan, hag é karô égilé; pé en em stagô oud onan, bag é faéo égilé. Na bellit két servieha Doué hag ar madou (g). 14. H6gen ar Farizianed, péré a fiea tfid ptz, a glevé kémefit-sé, bag a réa goab aoézbafi. 15. Hag béñ a lavaraz d’ézb6: É vid- boc’b-hu en em ziskouézit gwirion dirâg ann dùd ;*Doué a anavez b6 ka- lounou: râg ar péz s z6 huel war roénoz aon dfid a z6 eunn dra argar- zoz dirâk Doué. 16. AI lézen.hag ar Broféded a z6 bét bété Iann : adaleg ann amzcr-zé rouafitélez Doué a z6 bét prézéget; ha pép-hini a laka bé strtv évit mofid enn-hi. 460 AVIRL 8AÜTBL JÉZUS-KBIST XVII. PENNA D.

  • *

1. Ha Jézuz a lavaraz dlié ziski- bled : Réd eo é teùfé gwall skouériou’ h6gen gwa d’ann hini eôz a bébioi é teôoñt. 2.Gwelloch é vé dézhañé vésla- get ouc’h hé c’houzoug eur méan mi- lin, bag é vé-taoled er môr, égét ma r6fé gwall skouér da unan eùz ar vo- galigou-mañ. 3. Likid évez ouz-boch. Mar en denz péc’hed da vreùr enn da énep, tamall anézhafi: ha ma en dcùz keez, distaol d’ézhañ. 4. Ha mar péc’h enn da énep seiz gwéach enn deiz, ha mar tistrô seiz gwéach enn deiz d’az kavout, eun eul lavarout: Reùz em eùz; dislaol dézhañ. 5. Hag ann Ébestel a lavaraz d’ann Aotrou : Rresk bor feiz-ni. 6. H6gen ann Aotrou a lavaraz: Ma hô pé feiz ével eur c^hreùneo zéz6, bag é Iavarfac’h d’ar wézen- vouar-zé : En em zicfhrisienn, ha kéa d’en cm blafita er m6r; sefiti a rajé ooz-hocb. 7. Pioo ac’hanocb ma en deôieor raével oc’h ara pé 6 vesa, a lavarfé d’ézbafi pa eo distr6 eùz af park: Kéa râk-tâl, bag en em laka ooc’h taol; 8. Ha na lavarfé két keñtoch d’éi- hafi : Aoz koan dïn, en em cbourii, ha servicb achanoun, bété ma em bézô debret haj? évet; ha goudé-zc c tebri hag éc’b evi ? 9. Ha n’en dévcz6 kéd a drogarez d’ar mévcl-zé, mar gra kémcnt cn denz gourc’hémennet d’ézhañ ? 10. Na grédann kct. Ével-sécbooi 4 hafi: Moizez hag ar Broféded h6 deùi; sélaoueñt anézhô. 30. Nann, émé-r-bafi,tâd Abraham; hôgen mar d-a unao eùz ar ré varô d’h6 c’bavoot, é raifit prnijen. 31. Abrabam a lavaraz d’ézban: Ma na zélaooofit oa Moizez oag ar Broféded, na grédifit két ken nébeât, ha pavz afé unan eùz a douez ar ré- varô. 17. Keñlocb é Irémenô ann éñv hag ann dooar, égét na véz6 tennet eul lizéren eùz al Tézen. 18. Piou-bennâg a gâs-kuld bé c’hrég, hag a gémer eunn all, a gouéz enn avooltriez : ha piou-bennâg a zi- mez gañd eur c’hrég kaset-kutt gsfid hé ozac’b, a gouéz enn avoultriez. 19. Béz* éz Q4 eunn dén pinvidik, pébini a ioa gwisket a vonk hag a lien raoan : hag e réa banvez bemdev gañt mizou brâz. 20. Béz’ éz oa ivé eunn dén paour banvct Lazar, péhini a ioa gourvézet ouc’h bé z6r, gôlôed a c’houliou, 21.Péhini en défé bét c’hoafitd’en em walc’ha gañd ar bruzun a gouézé diwar daol ann dén pinvidik, ha dén na roé d’ézhan : hôgen ar châs a zeùé, bad a lipé hé c’houliou. 22. H6gen c’hoarvézoud a réaz pé- naoz é varvaz ann dén jpaour, hag é oé douget gañd ann Elez é askré Abraham. Ann dén pinvidig a varvaz ivé, hag é oéliénet enn ifern. 23. Hôgen pa édo enn cñkrez, é savaz hé zaou-lagad, hag é wéïaz Abraham a - bell, ha Lazar enn hé askré. 24. Hag héñ enn eur cïiarmi a la- varaz: Tâd Abraham, az péz truez ouz-in ; kâs Lazar, évit ma lakai penn hé vlz enn door, ha ma freskai va zéôd ; râg gwall eñkrézed ounn er ilamm-mafi. 25. Hag Abraham a lavaraz d’éz- bañ : Va mâb, ar péz koun pénaoz éc’h eùz bét da vadoo enn da vuez, ha pénaoz Lazar n’en deuz bél némét poaniou : bôgen brémafi héfi a vézô dizoaniet, ha té a vczô efikrézet. 26. Hag é kcmefit-sé holl, éz eùz cur«poull brâz étré nt ha c’houi: enn hévélep doaré na hellé hini mofid ac’hann étrézég enn-hoc’h, na doñd amafi a-les-sé. 27. Hag ann dén pinvidik a lavaraz d’ézbañ : Va zâd, da bidi a rann d’hé c’bâs da di va zâd ; 28. Bâg pemb breùr em eùz: évit ma testéniô kémefit-mafi d’ézhô, gafid aoun na zenfcñd ivé ho-unan cl lcacb cfikrézuz-mañ. 29. Hag Abraham a lavaraz d éz- HKftYKZ SAÜT LÜKAZ. 461 ivé, p*h6 péz6 gréat kémeñd a z6 26. Hag é-c’hlz ma cp choarvézet gourc’hémennet d’é - hoc’h, livirit: é deisiou Noé, ével-sé é c’hoarvéz6 Mévellou didalvez omp : kémefid hor - da zeisiou Mâb ann dén. boa da 6ber, hon e6z gréat. 27. Ann d6d a zebré bag a évé; 11. Eunn deiz pa ’z éa da Jéruza- dimizi a réañt hag é réafit dimiziou lem,étréménéJézozdrégreizSamari bétég aon deiz m’az éaz Noé enn hag ar Galiléa. arc’b : hag al livaden a zeôaz, hag a 12. Ha pa ’z éa ébarz eur vourch, gasaz aou boll gait-hi. é oé diarbennet gafit dék dén lovr, 28. Hag é-c’hlz ma c’hoarvézaz ivé 13. Hag 6 sével h6 mooéz. a lavaré a bréné hag a werzé, a blañté 14. Pa wélaz anézbô, é lavaraz : Id, 29. Hùgen enn deiz m’az éaz Lot bag en em ziskouézid d’ar véleien. er-méaz e6z a Zodoma, é c*bla6iaz Ha pa ’z éjoñï, é oeñt iachéet. tân ha soufr eùz ann éfiv, bag a gasaz 15. Hôgen unan anézh6, 6 wéïout ann holl gaüï-hô. pénaoz é oa paré, a zistr6az war bé 30. Ével-sé é c’hoarvéz6 ivé pa en c’hfz, hag a vcùlaz Doué gaôd enr em liskouczô Mâb ann dén. vouéz gré ; 31. Eun heur-zé, néb a véz6 war 16. Hag en em daolaz oud hé dreid, hé dôen, bag hé listri enn tl, na zis- oc’h hé drogarékaat: hag bé-mañ a kennet két évid h6 c’hémérout; ha ioa eur Samaritan. * néb a véz6 er park, na zistrôet kéd 17. Neozé Jézuz a lavaraz : Ha né ivé war hé c’blz. deo két bét iac’héet ann dég holl ? 32. H6 pézet koun e6z a c’hrég Lot. Péléac’h éma ann naô all ? 33. Pioo-benn⣠a fell6 d’ézbañ sa- 18. N’e6z két bét kaved bini a gé- véteuhé vuez, he c’holl6 : ba piou- mefit a vé distrôet, hag en défé meùlet bennâg bé c’holl6 a zavétéô anézhi. Doué, néméd ann diavésiad-mañ. 34. Hel lavaroud a rann d’é-boc’h 19. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhaü : 4>énaqz enn nôz-zé, eùz a zaou a véz6 Sa6, hâ kéa, da feiz en deaz da ia- enn eor gwélé, unan a véz6 kéméret, chéet. hagégilé a véz6 lézet: 20. Ar Farizianed 6 véza-goulenned 35. Eùi a ziou a véz6 6 yala kévrel, digafit-hafi peor é teujé rouafitélez nnan a véz6 kéméret, hag ébén a Doué, é respouñtaz d’ézb6 6 lavaroot: véz6 lézet. E6z a zaou a vézô enn eur Rouañtclez Doué na zeüi két eon park, onan a vézô kéméret, hag égilé eunn doaré arwézoz. a vézô lézet. 21. Ha na véz6 két lavaret: Éma 36. Hag ht a respouñtaz bag a la- amafi, pé éma azé. Râk chétu éma raraz d’ézhañ : Ê péléac’h, AotrouP rouafitélez Dooé enn hô kreiz. 37. Hag béfi a lavaasz d’ézh6 : Ê 22. Neùzé é lavara/ d’hé ziskibled : pé1éac’h-bennâg ma véz6 ar c’horf, Dofid a rai eunn amzer é péhini b6 cn6 en em strollô ann éred. péz6 c’hoafit dâ wélood unan eôz a zeisiou Mâb ann dén, ba n’hen gwé- — lot két. 23. Haghl a lavar6dé-hocb:Éma XVIII. PENNAD. amafi, pé éma abofit. N’az tt kéd di, ha na heulit kéd anézhô. 1. Lavaroud a réaz ivé ar barabo- 24. Râgé-c’htz ma teù eul luc’hé- len-mañ d’ézh6, évid diskouéza pc-# den da lugcrni eùz a eur penn d’ar naoz eo réd pidi bépréd, hag héb Senn all eoz ann éfiv ; ével-sc é teùi ébana, lâb ann dcn enn hé zeiz. 2.0 lavarout: Béz’ éz oa eur bar- 25. H6gen araok neùzé eo réd d’éz- ner enn eur géar, ba na zoujé kéd bañ gouzafivi kalz ha béza distaoiet Doué, ha n’en doa aoun é-bed râg Mestr, ar péz truez ouz-omp. péré en em zalc’hé a bell; gafid ar wenn-mañ. aon dùd ; / m AVIEL 3AÑTEL jftZUZ-KftlST .Béz 1 éz oa ivé eoon iñtaôvcz er géar-zé, hag a zeùaz d’hé gavool, 6 lavarout: Kastiz va énébour. 4. Hsg é-pâd pell-amzer na fellaz kéd d’ézhafi hé ôber. H6gen goudézé é lavarsz enn-bañ hé-unan : PétrA- bennâg na zonjann kéd Doné, ha n’em eùz aoun é-béd râg snn dùd, 5. Koulskoudé, 6 véza ma teâ ann ligou, évit ma lakajé bé zaooarn war- n-ézhô. Hôgen hé ziskibled pa wel- joñd anézbo, en em lékcaz d’h6 c’hr6za enn eunn doaré dichck. 16. Ila Jézuz a c’balvaz anézhô enn-drô d’ézhañ, hag a lavaraz d’hc ziskibled : List ar vugaligoo da zoñd d’am c’havout, ha na virit kéd out-bô; rak rouafitélez Dooé a zô évid ar ré a fñtaôvez-zc da heskina ac’banoon, 4£> z6 béfivel oot-hd. kastizinn bé énébour,gañd aoun naf»’17. É-gwirionez bel lavarann d’é- zeùfé enn-divez da vésékaad ac’ha- uoun. 6. Neùzé ann Aotrou a lavara%> Klevit pétrâ a lavar ar barner distéal. 7. Hôgen Doué ha na veñjô-hén két hé ré zilennet, péré a léñv oot- hafi nôz-deiz, bag habaskded en dé- vézô enn h6 c*héfiver ? (g). 8. Hel lavaroud a rann d’é-hoc’h pénaoz é vefij6 ânézh6 hep dalé (o). Hôgcn pa ze6i Blâb ann dén, ha c’houi a venn pénaoz é kaV6 feiz war ann dooar ? 9. Lavaroud a réaz ivé ar barabolen- mafi da biniennou, péré a fisié eno- h6 h6-unan é-c’hlz tùd gwirion, hag a réa faé e6z ar ré all hoc’h ; pioo-bennâg na zigémérô két rouafitélez Doué ével enr bugel bi- han, n’az ai kéd ébarz. 18. Ha ehétu eur priñs a zetiaz hag a lavaraz dézhañ : Aotrou mâd, oe’h ôber pétrâ em bézô-mé ar vuez peOr- baduzt 19. Ha Jézuz a lavaraz <Tézhañ: Pérâg am galvez-té mâd ? Doué bép- kén a z6 mâd. 20. Ar goure’hémennou a anavézez: Na lazi két: Na avoultri két: Na laéri két: Na zoogi kéd a fals testéni: Enor da dâd ha da vamm. 21. Hag héfi a lavaraz : Mired em e6z kémefit-sé adalek va iouañkiz. 22. Jézuz 6 véza hé glevet, a lava- 10. Daou zéo a btfiaz enn templ évit* raz d’ézhañ : Eonn dra éc’b eùz c’boaz pidi: unai a ioa Faiïziao, hag égilé Pnblikan. 11. Ar Farizian oc’b en em zerc’hel enn hé zâ, a bédé ével-henn enn-hafi faé-unan: Va Doué, da drugarékaad a rann 6 véza n’onnn kéd ével ar ré all e6z aqn dùd, péré a z6 laéroun, dis- léal, hag avoultrerien: na z6-kén ével ar Poblikan-mafi. 12. Diou wéuch ar zizun é ionann: ann déog a rôaon war gémefid em e6z. 13. Hag ar Publikan oc’h en em zerc’hel a bell, na grédé két sével hé zaou-lagad étrézég ann éñv : hag é sk6é war boull bé galoon, 6 lavarout: Va Doué, az péz truez ouz-in-mé péc’her. 14. Hel lavarood a rann d’é-hoc’h pénaoz hé-mafi a zistr6i6 diskarg d’hé dt, hag égilé na rai két: rak> piou- bennâg en em uc’héla a vézô izéléet: ha piou-bennâg en em izéla a véz6 uchéléet. 15. Nenzéé oékased dézhañ buga- da 6ber: gwerz kémefid éc’b eôz, ba rô héñ d’ar béorien, bag ez péz6 eunn tefizor enn éfiv : ha deâz, bag beui ac’hanonn. 23. Hé-mafi pa glevaz kémeñt-sé a oé glac’harel-braz ; rèk pinvidik-braz é oa. 24. H6gen Jézoz pa ben gwéïaz deüet trist, a lavaraz : Pégen diez eo da eonn dén pinvidik mofid é rouaâ- télez Doué! 25. Râg easoc’h eo da e6r c’hañval treménood dré graouen eunn nadoz, égéd da eunn dén pinvidik mofid é rouafitélez Doué. 26. Hag ar ré a zélaoué anézhafi a lavsraz : Piou éta a hcllô béza salvet? 27. Hag héfi a lavaraz d’ésb6 : Ar péz a z6 dic’halluz dann dùd, a z6 galluz da Zoué. 28. Hôgen Per a lavaraz d’ézhafi: Êvid-omp-ni bon eùz dilézet pép-trâ, haghon e6z da be61iet. 29. Ha Jézuz a lavaraz d’ézb6 : £- gwirionez hel lavarapn d’é-boc’h pé- ¦BBVBZ 8i riaoz dén na zilézô hé dl, pé hé dâd hag hé vamm, pé hé vreodeor, pé hé c’hrég, pé bé vugalé, évit rouafitéïez Dooé, 30. Ha n*en dévézô enn amzer-mafi kalz onc’h-penn, hag enn amzer da zoñt ar vuez peùr-badoz. 31. Neùié Jézuz a géméraz gafit-hañ ann daouzék, bag a lavaraz d’ézhô : Chétu éz éomp da Jérozalem, ha ké- meñd a z6 bét skrivet gafid ar Bro- féded diwar-benn Mâb ann dén a vézô séve* n ct. 32. Râk lékéat é véz6 étré daouarn ar Jefiiiled, péré a rai goab anézhafi, a skourjékô anézhañ hag a skôpô oot-bafi: 33. Ha goudé beza bé skourjézet, é lazifid anézhañ, bag ann trédé deiz é savô a varô da véô. 34. Hag hl na boellé nétrâ eùz a gémefit-se; al lavar-zé a oa kuzet d’ézh6, ha na wiefit két pétrâ a fellé d’ézhafi da lavâroot. 35. Ha pa édo tôst da Jériko, eonn dén dall a ioa azézet war ann heñt, hag a c’houlenné ann aluzen. 36. Ha pa glevaz ar bobl 6 trémé- nout, é c’bou!ennaz pétrâ é oa ké- jsefit-sé. 37. Hag ht a lavaraz d’ézhañ pénaoz é tréméné Jéznz a Nazaret. 38. Hag héfi en em lékéaz da c’har- mi, 6 lavarout: Jézuz, mâb David, az péz truez ouz-in. 39. Hag ar ré a iéa a-raok a grôzé anézhafi évid hé lakaad da dével. Hô- gen héñ a charmé c’hoaz kréoc’h, 6 iavaroot: Mâb David, az péz truez ooz-in. 40. Hôgen Jézuz ô véza arzaouet, a c’hourc’hémennaz hé gâs d’ézhafi. Ha pa dôstaaz, é c’boulennaz digafit- hafi: 41. Pétrâ a feil d’td é rajenn évid- od ? Hag ann dén dall a lavaraz d’éz- bafi : Aotrou, gra ma wélinn. 42. Ha Jézuz a lavaraz d’ézbafi : Gwél, da feiz en deuz da zavétéet. 43. Ha râk-tâl é wélaz, hag éc’h heùlié Jézuz ô vculi Doué. Hag ann holl bobl ô weïout kcmefit-sé a vcùlaz Douc. T LUEAZ. 463 XIX. PENNAD. 1. Jézuz ô veza éat é Jériko a dré- méné dré géar. 2. Ha chétu eunn dén hanvet Za- kéoz péhini a ioa da benn d’ar Bobli- kaned, hag a ioa pinvidik, 3. En doa c’hoañt da wéïout Jézoz ha d’hé anaout: ha na bellé két, dré ann abek d’ann eñgroez, râg gwall vihan é oa. 4. En em lakaad a réaz da rédek hajg é pjfiaz war eur wézen zikomor évid hé wélout: râk dré éoô é tlié tréméooot. 5. Ha pa zeoaz Jézoz el léac’h-zé, é savaz bé zaoo-lagad hag é wélaz anéz- bañ ; hag é lavaraz d’ézhafi : Zakéuz, diskenn râk-tâl; râk réd eo dïn hiriô moñd da choum enn da dl. . 6. Hag héfi a ziskennaz rak-t&l, nag a zigéméraz Jézuz gafit laooénidigez. 7. Ha pa wélaz ann holl kémeñt-sé, é soroc’befit, 6 lavaroot: É-tl eur péc’her eo éad da choum. 8. Hôgen Zakéuz, oc’h en em zer- c’hel dirâg ann Aotrou, a lavaraz d’ézhafi: Chétu^Aotrou, é rôann ann hañter eùz va madou d’ar béorien: ha roar em euz gréat gaou ouc’h unan-bennâg, é tistaolinn d’ézhafi pé- der gwéacb kémeñd all. 9. Jézoz a lavaraz d’ézhafi: Ar zil- vidigez a zô bét rôed hiriô d’ann tt- mafi: dré ma’z eo ivé hé-mafi m&b da Abraham. 10. Râk Mâb ann dén a zô deùet évit klaskout hag évit savétei ar péz a ioa kollet. 11. 0 véza ma silaoué ann dùd-zé kémeñt-sé gafit strlv, é lavaraz c’hoaz enr barabolen, dré raa’z oa tôst da Jérnzalem, ha ma vennefit pénaoz rouañtélez Dooé eo em ziskooézché abars némeùr. 12. Lavaroud a réaz ïa d’ézbô : Eunn dén nobl a iéaz enn eur vrô bell évit kémérout eur rouafitélez évit-hafi, hag évit doñt-kutt goudé. 13. Hag 6 véza galvet hé zck mével, é rèaz d’ézhô dék péz arc’bafit, hag é lavaraz d’ézh6 : Likid ann arc’hafit-zé da c’hounid, kén na zistrôinn. 464 avibl saStkl jÉz oz-zaisT 14. Hôgcn tùd hc vrô a gasaé anéz- r hcñ; hag é kaschont kannaded war hé lerc’h, évil laearoud d’ezbafi : Na fell kéd d’éomp é vc hé-niañ hor roué. 15. Hag c tristrôaz goudé bcza di-, géméret hé rouañtélez : hag é cïiour- chémennaz gervel ar mevellou da béré en doa r6ed hé arc’hañt, évit goozoot pégémeñt en doa gounézet pép-hini. 16. Hôgen ar cheñta a zeùaz bag a lavaraz : Aotrou, da béz arcbañt en deùz gounézed dég all. 17. Hag hé aotrou a lavaraz d’ézj hañ : BraoJ mével mâd, dré ma’z oud bét léal war nébeüd a drâ, ez péz6 galloud war zék- kcar. 18. Eunn all a zeùaz hag a lavaraz: Aotrou, da béz arc’hañt en dc6z gou- nézet pemp all. 19. Hag ann Aotrou a lavaraz.da hé-mañ : Ha té, ez péz6 galloud war bemp kéar. 20. Eunn all a zeùaz hag a lavaraz: Aotrou, chétu da béz arc’bañt,em

  • c6z lékéad enn eunn tamm lien,

z 21. Râg aoun em eùz bét ra-z-od, dre ma’z oud eunn dén garô : kémé- roud a réz ar.péz n’ée’h eùz két rôet, médi a réz el léac’h n’éch eùz kéd badet. 22. Hé aotrou a lavaraz d’ézhañ: Dré da c’héoou da-unan, é varnann ac’banod, mével fall: té a wié pénaoz ounn eunn dén gar6, pénaoz é kcmé- rann ar péz n’era eùz két r6et, ha pénaoz é védann el léach ê pehini n’em eùz kéd hadet: 23. Pcrâg éta n’éc’h eùs-té kct lé- kéat va archañt war daol ar werz, cvit, pa zistrojenn, ma hé dennjenn gañt kampi ? 24. Hag é lavaraz d’ar ré a ioa énô: Tennit digañt-haü ar pcz arc’bañt en deùz, ba rôit-béñ d’ann hini en deùz dék pcz arc’hañt. 25. Hag hi a lavaraz d’ézhañ : Ao- trou, dék péz arc’haüt en deüz. 26. Hôgen, émé-z-hañ, mé a lavar d’é-hoc’h pcnaoz da gémeñd en deoz é vezô rôot, hag é founnô : hôgen da nép n*en de6z kct, é véz6 lamct di- gaüt-bañ kémeüd en dcâz. 27. Ê-keüver va énébouricn péré né kct fellet d’ézh6 é vijenn da* rbué d’ézb6, digasit-bô amañ, ha lazit-bô dtrâ-z-oun. 28. Hag 6 véza lavaret kémeñt-sé. é piñaz da Jéruzalem, 6 voñd a-raog ar ré all. 29. Ha pa dôstajoüd out Bélfajé hag out Bélania, war ar ménez a c’bai- veur Olived, é kasaz daou eùz bé zis- kibled, 30. Hag é lavaraz dézhù : ld dar vourc’h a z6 râg-énep d’é-hoc’h v ba pa viod éad enn-bi, c kéfot eunn azen iaouañk stâg, war béhini n’eo c’hoaz Siñed dén; distagit-héñ ha digasit- éñ dïn. 31. Ha ma lavar eur ré d’ê-hoc’h : Pérag é tistagit-bu hen-nez? Livirid d’ézhañ : Dré ma en de6z ann Aotrou ézomm anézbañ. 32. Ar ré a gasé a iéaz éta, hag a gavaz ann azen iaouaük é-c’hlz m’en doa lavared d’ézh6. 33. H6gen pa zistageñt ann azen% bé bercheoned a lavaraz d’ézhô : Pe> râg é tistagit-hu am azen iaouañk-zé? 34. Hag hi a lavaraz : Dré m’en de6z ann Aotrou ézomm anézhañ. 35. Hag é tigaschoñd anézbañ da Jézoz. Ha goudé béza taolet hô dilad war ann azen, é lékéjoñt Jézuz wâr- n-ézhañ. - 36. Ha dré ma’z éa, é skiñé ann dùd h6 dilad war ann heñt. 37. Hôgen pa dostéé eOz a ziskenn ménez Oiived, ann holl ziskibied laouen-brâz, a zéraoaaz meùli Dooé a bouéz-penn e6z ann boll vurzudou hô doa gwéïet, 38. 0 lavarout: Benniget ra vézo sr roué a zcù enn han6 ann Aotrou : péoch enn cñv, ha gloar eon uc’héla eùz ann éñvou. 39. Neùzé htniennou e6z ar Fari- zianed péré a ioa é-touez ar bobl, a lavaraz d’ézhañ : Mcstr, krôz da zis- kibled. 40. Hag héñ a lavaraz dézh6 : Hel lavaroud a rann d’éhoc’h pénaoz ma tâv ar ré-mañ, ar vein bô-unan a cbarmô. 41. Ha pa dùslcé. ba pa wélaz kéar, c léñvaz war-n-ézhi, 6 lavarout: 42.Ma anavézcbczenn deizmañ ar pcz BEBTBS Si $éz a bell digas ar peoc’h d*id: hô- gen bréma kémeflj.-sé a zô knzed ouz da saou-Iagad. ? 43. Râk doñd a rai eonn amzer war-n-od, é péhini da énéboorien a rai kleùsiou enndrô d’id, hag a strobô ac’hanod, bag a strizô ac’hanod a bép to: 44. Da liskara a raifld d*ann dooar, té hag ar vugalé a zô enn-od, ha na léziñt két méan war véan; 6 véza n’éc’h eùz kéd aoavézet ann amzer eùi da wéiaden. 45. Bag 6 veza éad enn tcmpl, é téraeoaz kâs-kuit ar ré a werze hag ar ré a bréné, 46. 0 lavarood d’ézh6 : Skrived eo: Va zl a zô tt ar béden. Ha c’houi hoc’h euz gréad aoézhaü eur c’héô laéroun. 47. Ha bemdézé kelenné enn fempi. Hôgen Priñsed ar véleien, ar Skribed, ha Pennou ar bobl a glaské ann dar- vood d’hé golla. 48. Ha oa gaveñt nétri da ôber enn hé énep; râg ann holl bobt a ioa soué» let-br&i oc’b hé glevout XX. PENNAD. 1. Uoao eôz ano deisioo-zé, pa édo ô kélenna ar bobl enn templ, hag 6 prézégi ann aviel, Priflsed ar véleien, ar Skribed bag ann Hénaoured en em strollaz, 2. Hag a lavaraz dézhafi : Lavar d’é-omp gaflt pé c’halloud é réz ké- meñt-sé, pé piou eo deùz rôed dïd ar galloud-zé? 3. Hôgen Jézuz a respoufitaz bag a iavaraz d’ézhô : Eor gér a c’boulen- ninn ivé digan-é-hoch. Respouôïid dïn: 4. Badez Iann, bag héfi a zèùé eùz ann éfiv> pe eùz ann dùd ? 5. Hag hi a venné enn-hù hô-unan, 6 lavarout: Ma lévéromp eùz ann éñv, é lavaro : Pérâg éta n’boc’h eùs-hu két kréded dézhafl? 6. Hôaen ma lévéromp eùz ann dùd, ann boU bobl a labézo ac’hanomp; râk kridi a réofit évit-gwlr pénaoz Iann a ioa Profed. IT LCBAZ. 465 7. Hag bi a respoofitai péoaoz na wieñt kéd a béléac’h é teùé. 8. Ha Jézoi a lavaraz d’ézhô : Ha, mé na livirinn kéd d’é-boc’h gafitpé c’hatloud é rann kémefit-aé. 9. Neùzé é téraouaz lavaroud dar bobl ar baraboJen-mafi; Eunn dén a blafitaz eor winien, haa a rôaz anézhi égôbr da labourerieo, hag a iéaz enn eur vrô bell évit pell amzer. iQ. Pa oé deùed ann amier, é kasas eur mévet étrézég al labourerien, évit ma rôjend d’ézhañ frouez hé winien. Hôgen ar ré-mañ goudé béza bé gaonet, a gasaz kult anézhafi hép rei nétra d’ézhañ. 11. Eur mével all a gasaz d’éshô. Hôgen hl, goudé béta ivé bé gan- net, ba gréad d’ézhañ meor a zismé* gafis, hé c’hasas-kult hép rei nétra cVezbañ. 12. Eunn trédé a gasas: Hag bi, goudé béza hé c’houliet. hé c’hasaz ivé kult. 13. Hôgen aotrou ar winien a la- varaz: Pétrâ a rinn-mé ? Kâs a rinn va mâb kér d’ézhô: martézé, pa ben gwélifit,.é toujiñd anézhañ. 14. Hôgen al labourerien pa wêl- jofid anézhafi, a vennaz enn-hd hô- unan, 6 lavarout: Hé-mañ eo ann her, lazomp-bén, hag hé zigwés a vézA d’é-omp. 15. Hag 6 véza hé daolet enn tù all d’ar winien, é lazjoñd anézhafi. Petra éta a rai d’ézhô aotroo ar winien ? 16. Dofid a rai, hag é kollô al la- boorerien-zé, hag é rôi hé winien da laboorerien all. Priñsed ar véleien 6 veza klevet kémeñt-sé, a lavaraz d’éz- hafi: Dooé ra virô. 17. Hôgen Jézoz ô sellood oot-bd a lavaraz d’ézhô : Pétrâ éta eo ann dra-mafi a zô skrivet: Ar méan a zd bét dtstaotet gafid ar ré a zavé ann tl, a zô deùed da véza ar méan keñta eùz ar c’horn. 18. Pion-bennâg a gouéz6 war ar méañ-zé a vézô brévet; hag ann hini war béhini é kouéz6 a vézô friket. 19. Prifised ar véïeien hag; ar Skri- bed bô doé c’hoafit da grcgi enn-bafi enn beur-zé ; râg anavésed hô dda pénaoz en doa danévellet ar barabo- 30 466 AVIKL SAÑTÏ > 1ÊZ0Z-KRIST XXI. PENNAD. 1. Eur wcach Jézuz a zellé ouc ’h len-zé erjn h6 énep : hôgcn aoun b6 doa râg ar bobl. 20. Hag 6 lakaad cvez out-hañ, é kaschoñd d;czhañ tùd péré a aozaz spiou dézhañ, a géraéraz doaré lùd gwirion, évid hé gcmérond enn hé gomsfou, éyid hé lafaat goudé étré daouarn ar penn-kéar, ha mérer ar vrô. 21. Hag é réjoñd eur goulenn d’éz- hafi, 6 lavarout: Mestr, gouzond a réomp pénaoz é komzez hag é teskcz gafit gwirionez, ha pénaoz n7éc’h eùz azaouez é-béd évid dén, hôgcn é tcs- kez heñd Doué er wirionez : 22. Ha réd eo d’é-omp rei ar gwtr da Zézar, pé n’eo két réd ? 23. Hôgen Jézuz péhini a wélé h6 zooellérez, a lavaraz d’ézho : Pérâg é temptit-hu ac’hanoun? 24. Diskouézid dïn eunn diner. Eùz a biou en de6z ann bévélédigez hag ar skrid ? Hag bi a respouñtaz hag a lavaraz d’ézhañ : Èoz a Zézar. 25. Hag héñ a lavaraz d’ézh6 : Dis- taolid da Zézar ar péz a z6 da Zézar, faa da Zooé ar péz a z6 da Zooé. 26. Ha na helljoñï két tamallond hé lavar dirâg ar bobl: bag 6 véza soué- zet-brâz oc’h hé glevout, é tavchoñt. 27. Neâzé hiniennou e6z âr Sadu- séed péré a nac’h é savché ann dùd a varô da vé6, a zeùaz d’hc gavout, hag a réaz eur goulenn out-hañ, 28. 0 lavarout: Mcstr, Moizcz en deâz skrivcd d’c-pmp, péoaoz mar marv eunn dén, ba roa na lez kéd a vugalé, é tlé dimézi hc vrcùr da chrég hc-mañ, évit ma tigasô hâd d*bé VTeùr. 29. Hôgen seiz brenr a ioa : hag ar C’beñta a gcméraz eur c’hrég, hag a varvaz héb bugalé. 30. Ann eil a zimézaz gañt-bi, hag a varvaz héb bugalc. 31. Ann trédc a zimézaz gañï-hi, hag ar ré goudé, hag ar sciz boll a varvaz hép lézel hâd. 32. Enn-divèz-holl ar c’hrég a var- vaz ivé. 33. Pa zav6 éta ann dùd c6z a varô da véô, enz a péhini cùz ar ré-mañ c vêzô-hl grcg? Rñg hô sciz iñt bct di- mczet d’ézht. 34. Ha Jéznz a lavaraz d’ézh6: Bu- galé ar béd-mañ a gémer gragez, bag ar gragez a gémer goazed: 35. H6gen ar ré a véz6 kavet del- Tézèg e6z ar béd a!l, pa ze6i ann dazorc’hidigez, n’b6 dévézô kéd a c’hragez, nag ar gragez a oazed. 36. Kâk na bellifit mui mervel: héfivel é véziñd ouc’h ann Êlez, hag 6 véza raipien ann dazorc’hidigez, é vézifit raipien da Zoué. • 37. Hôgen é-kéñver dazorc’hidigez ar ré varô, Moizez hen dlskonéz hé- unan er vôden, pa c’halv ann Aotrou Doué Abraham, ha Doué Izaak, ba Doué Jakob. 38. Râk Doué, né kéd Doué ar ré var6, bôgen Doué ar ré véô : râg ann boll a zô bé6 dira-z-bañ. 39. Hôgcn hiniennou eoz ar Skri- beb a respouñtaz hag a lavaraz d’éz- hañ : Mestr, lavarel mâd éc’h enz. 40. Ma na grédchoñt mui ôbcr gou- lenn é-béd out-bafi. 41. Hôgen Jczuz a lavaraz d’ézhô: Pérâg é lcvéreur pénaoz co ar Christ mâb da Zavid ? 42. Pa eo gwtr pénaoz David hé- onan a lavar é levr ar Salmou : Ann Aotroo en de6z lavarcd d’ann Aotrou: Azez war va doorn déou, 43. Bété ma Hkiion da énébourien da skabel d’az treid. 44. Mar galv éta David hé-unan anézhañ hé Aolrou, pénaoz ef-héñ hé vâb ï 45. Neùzé c-pâd ma sélaouc ann holl bohi. c lavaraz d’hé ziskibled : 46. Diwallid ooc’h ar Skribed, pcré a fell d’ézb6 kerzout gañt saéou lôs- tek; a gâr kaout stouou er marc’hal- lec’h, béza azézcd er c’badoriou kefita cr sinagogou, ba bcza gourvézcd war ar gwélcou keñïa er banvésiou ; 47. Pcrc a zisraañlr tiez ann iütafi- vczcd, war zigarez ma réoñt pcden- nou hlr. Ar ré-zé h6 dévcz6 cdr var- nédigez wasoc’h. ¦eevez sa ar ré oiavidik jpérc a daolé h6 alu- aennea er c’hé/. 1 2.Gwé4oud a réaz ivé eunn ifiïañ- vez paour pébini a iékéaz daou bézig arc’hant enn-hafl. 3. Hag é lavarai: Ê-gwirionez he1 lavarann d’é-hoc*h, pénaoz ann^ ifi- tafivez paeur-zé, é deùz lékéat moioc’h igéd ar ré ali. 4« Râg ar ré-zé holl hô deuz gréai roou da Zoué diwar ar péz a founné dYézho: hôgen hou-mañ é deùz roed euz hé éiénez kémeñd é doa évid bé laaé^Eégez. 5.0 véaa ma lavaré hmiennon d*éz- haft pénaoz ann templ a oa savet gañt mafin kaer, ha kjfiklet gafit rôou pin- «idik, é iavaraz d’ézh6 : 6. Doñd a rai eunn amzer é péhini kémefid arwélrt amafi a vézô dismafi- •ret, ba na joumô két méan war véan. 7. Neuzé é réjofid ar goulenn-mafi dïgafit-bañ : Mestr, peùr é c’hoarvéz6 kémefit-sé, ha pé arwéz a véz6, pa ainésai ean traou-zé 9 8. Ha Jézuz a lavaraz : Likid évez na deôfé dén d’hô touella : râk kalz a seâï em hanô, 6 lavarout: Mé eo ar Vhrist: hag ann amzer a z6 t6st: naz it két’ta war hô lerch. 9. H6gen pa gtevot komza euz a vfézelion, hag euz a zispac’biou, na spoufitft két. Réd eo é tenfé kémeñt- se da gefita, h6gen na véz6 két ker- kefit ann dtvez. 10. Neùzé é lavaraz d’ézh6: Sével a rai pobt out pobl, ha rooafitélez out rooafttéiez. 11. Ha béz’ é véz6 é meùr a léac’b krénou donar, ha bosennou, ba naou- négezou, hag 6 vczô gwélet enn éfiv traoO Ppoufituz hag arwésiou dirciz. 12. H6gcn a-raog ann boll draon-zé é krogifld enn-hoc h, hag éc’h heski- niñt ad)anoc’h, é kasifit ac’hanoc*b enp h6 sinagogou hag er bac’hiou, ba djrâg ar rouéed hag ar rénerien, erm abek cf am banô : 13. Hag ann dra-zé a dalvézô d’é- hoc’h da desténi. 14. Likïd éta -enn h6 kalounou pé- naoz na dléot két kouna<araok c pé doaré é respoofitot. 15. Râk rei a rion va-unan d’é- t lckaz. 467 hoc’h enr génoo hag eor furnez out péhini hoc’b holl énéboorien na hel- lifit két 6ber penn, ha. na helliñi kéd da zislavaroot. 16. Hôgen c’houi a véz6 gwerzet gafid h6 tùd, gafid h6 preùdeôr, gand h6 kéreñt. gafid h6 mifiouned, ha I6d ac’hanoc’b a véz6 kased d’ar mar6 : 17. Ha c’boui a véz6 kaséet gafid ann holl enn abek d’am hanô : •18. Koolskoode na vézô két kollet eur vléven eùz hô penn. 19. Enn hoc’h habasked é plaouot hoc’h énéoo. 20. Hôgen pa wélot eunn armé 6 kclc’hia Jérozalcm, gwézit neOzc pé- oaoz eô t6st hé dïsmafitr. 21. Neùzé ar ré a vézô c Judéa, éafit war ar ménésiou : ar ré a véz6 é kreiz ar vrô, r’az aiñt-kuit : hag ar ré a véz6 war hc dr6,,n’az aifit kéd enn-hi: 22. Râk neuzé é vézô dcision ar vefijafis, évit ma véz6 sévénet kémefid a z6 skrivet. 23. Hôgen gwa ar c’hragez vrazcz bag ar magérézed enn deisiou zc. ftak braz é véz6 ar gwask war ann douar, ha brâz ar vuanégez a gouézô war ar bobl-zé, 24.Diñdân dremm ar 6’hlézé é kouc- ziñt(g); hag é vézifit kased da skïaved enn holl vroioo; ha Jéruzaiem a véz6 faéet gafid ar boblou, bétc ma vcz6 lenniet amzer ann dudou. 25. Arwésioo a véz6 eOn béol, el loar hag er stéred; bag enn douar é vézo eunn cñkrez brâz é-touez ann dudon, gafid ann trouz a rai ar môr, bag hé goumroou. 26. Ann dùd a zjzcc’ho gafid ar spoufit, é gorloz euz ar péz a dlé c hoarvézout gañd ar béd boll. Râk ncrsou ann éfivou a vézô kcflusket: 27. Ha ncùzé é wélifit Mâb aun dén 6 tofid war eur goabren gañd eur galloud hag eur veùrdez vrâz. 28. H6gen pa zeùi6 kémefit-sé, savid ho taou-lagad ha sellid a zioucïi d’é-hocb ; râg h6 tasprcni- digez a z6 tôst. 29. Hag héñ a lavaraz dézh6 ann hévélcbédigez-mafi: Sellid ouch ar wézen fiez, hag oud ar gwcz all: I 468 AVIBL SAÜTEL XXII. PENNAD. 1. Hôgen tôstaad a réa gouél ar bara dichoell, a haoveur ar Pask : 2. Ha Priñsed ar véleien hag ar Skribed a glaské ann doaré da lakaat Jézuz d’sr marô, râg aoun b6 doa rfig ar bobl. 3. H6gen Satan â iéaz é luzaz, les-hativet lskariot, unan eâz ann daouzék. 4. Hag hé-mañ a iéaz, hag a lavaraz da Briñsed ar vcleien ha da Bennou ar vr6 é pé doaré hen lakajé étré h6 daooarn. - 5. Hag ar ré-rnañ a oé laouen-brâz, hag a rész marc’had évit rei arc’hañd d’ézhafi. JÉZ UZ-MIIST 6. Hag béñ a rôaz hé c’bér, bag a glaské cunn darvoud déréad évid bé lakaad étré hô daouarn bép gouzoud d’ar bobl. 7. Koulskoudé deiz gouél ar bara dic’hoell a zeuaz, é péhini é oa réd laza ar Pask. 8. Ha Jézuz a gasaz Per ha Iann, 6 lavaroot: ldda aoza dé-ompar Pask, évit ma tebrknp anézhañ. 9. Hag hi a lavaraz d’ezh6 : Ê pé- léac’h é fell dïd éz ajemp d’bé aoza ? 10. Hag béñ a lavaraz d’ézh6 : P’az éod é kcar, é kefot dira-z-hoc^b eunn déh péhini a zoug6 eur p6dad dour: td war hé lerc’h enn tt m’az arenn-bañ. 11. Hag é léverrot da benn tiégez ann tt: Ar Mestr a c’hou!enn ouz-ld; Péléach éma ar gambr é péhini é tebrinn ar Pask gañt va diskibled ? 12. Hag héñ a ziskouéz6 d’é-hoch eor gambr huel, brâz hag annézet: én6 ec’h aozot pép-trâ. 13. Moñd a réjoñt ’ta, hag é kaf- choñt ar péz en doa lavaret, hag éc’b aozjoñt ar Pask. 14. Pa oé deùed ann heur, en em lékéaz ouc’h taol, hag ann daouzég Abostol gañt^hañ. 15. Hag é lavaraz d’ézh6 : Choañ- téet stard em e6z dibri ar Pask-mañ gan-é-hoc’h abars ma c’houzañvinn. 16. Bag bel lavaroud a-raon d’é- boc’h, pénaoz na zebrinn mui eùz anézhañ, kén na véz6 sévénet é rooañ- télez Doué. 17. Hag 6 véza kéméred ar c’bôp, é trngarékéaz, hag é lavaraz : Kémérit, ha rannit étré-z hoc’h ; 18. Râg hel lavaroud a rann d’é- hocb, pénaoz na évinn mui e6z a frouez ar winien, kén na zeùi rouañ- télez Dooé. 19 Hag 6 véza kéméret bara, é trugarékéaz, é torraz anézhañ, hag hé rôaz dézhô, 6 lavarout: Ann dra- mañ eo va c’horf, péhini a z6 rôed évid-hoc’h : grlt kémeñt-mañ é koun ac’hanoun. 20. Kéméroud a réaz ivé ar c’halir, goudé koao, 6 lavarout: Ar c’halir- mañ a z6 ann testamañt nevez em goâd, péhini a véz6 skolet évit-boc’h. 21. Koulskoudé chctu dourn aon 30. Hôgen pa rôoñd h6 frouez, é ouzoc’h penaoi é tôsta ann hsñv. 31. Ével-sé ivé c’houi pa wélot ké- meñtsé 6 c’hoârvézout, gwézit pénaoz co tôst rouañtéiez Doué. 32. Ê-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, pénaoz na dréménô kéd ar wenn-mañ, kén na vézô sévcnet ké- meñt-sé. 33. Ann éñv hag ann douar a dré- ménô; hôgen va geriou na drémé- niñt két. 34. Likid éta évez ouz~hoc’h, gaüd aoun na zeufé h6 kaloooou da boun- néraat, gañd al lontégez hag ar véz- veñti, ha gañt préderiou ar voez-mañ; ha na zeôfé ann deiz-zé enn-eunn-taol évid hô soucza: 35. Râk doñd a rai ével rouéjou da strôba kémeñd hini a z6 war ann douar holf. 36. Cboumid dihun éta, ha pédit béprcd, évit ma viot kavet dell£zek da dec’houd diouc’h ann holl draou- zé péré a dlé c’hoarvézout, ha da zével dirâk Mâh ann dén. 37. Hôgen é-pâd ann deiz é kélenné Jézuz enn templ; ha pa zeùé ann nôz éz ea er-méaz bag cn em denné war eur ménez banvet Olivcd. 38. Hag ann holl bobl a iéa miñtin mâd enn templ évid hé zélaoui. BBBVBZ SAftT LUEAZ. 469 hkii a dlé ra gwerza a zô ganéfi war ann daol. 22. È-kéñver Mâb ann dén, rnoñd a ra ével ma eo merket: bôgen gwa anndén-zé gañt pébini é vézô gwerzet. 23. Hag é téraoojoñt klask enn hô zouez pébini a dlié ober kémeñt-sé. 24. Hôgen sével a réaz strlv étré-z- hô évit gouzoul péhini anézbô a dlié béza kéméred évid ar brasa. 25. Hôgen Jézuz a lavaraz d*ézhô: Rouéed ar boblou a aotrouni anézhô. nag ar ré hô deùz ar galloud war-n- ézhô, a zô galvet mâd-obéronrien. 26. Hôgen na vézôkéd ével-séétré- i-boc/h ^râk néb a zô ar brasa étré-z- fioch, a dlé béza_ar bibana; hagann bini a rén, ével ann hini a zervicb. 27. Râk péhmi eo ar brasa, pé aon hini a zô ooc*h taol, pé ann hini a zervic*h ? Ha n’eo kéd ann hini a zô ouc’h taol ? H6gen mé a zô enn h6 tooeré-c*btz ann bini a zervicb. 28. Hôgen c’boui eo ar ré a zô* choomet stard gañ-én em temptasio- nou: 29. Ha mé a aoz d’é-boc’h ar rouañ- télez, é-c’htz ma en deùi va Zâd hé aozed dïn, 30. Évit ma tebrot ha m’ac*b évot out va zaol em ipuañïélez-mé : ha m’ac’h azézot war drônou évit barna ann daouzék vreùriez eùz a Israel. # 31. Ann Aotrou a lavaraz c’boaz: Simon, Simon, chétu Satan en deùz hô koulennet évit krouéria é-c*btz gwiniz: . 32. Hôgen mé em eùz péded évid- od, évit na fallai kéd da feiz: ha té pa vézi eur wéach distroet, kréva da vreùdeur. 33. Per a lavaraz d’ézhañ: Aotrou, daré ounn da voñt gan-éz hag er vâc*h ha d’ar marô. 34. Hôgen Jézuzalavaraz dézhañ: Hel lavarood a rann dïd, Per, ar c’hi}ek na ganô kéd biriô, n’az pézô nac’het teir gwéacb d*am anaout. La- varond a réaz ivé d’ézhô: 35. Pa em eùz bô kaset bép sac’h,

  • néb ézef hag heb boutou, hag eunn

dra-bennâg hoch eùz-hu dionéret? 36. Hag ht a lavaraz: Nétrâ. Neôzé é lavaraz d’ézhô : Hôgen bréma, néb en deùz eur sac’h hag eonn ézef, ké- méret-hô : ha néb n’en deùz két, gweraet hé zaé, ha prénet aur c*hlézé. 37. Râg hei lavaroud a raon d’é- hoc’h pénaoz eo réd c*hoaz é vé sé- vénet enn-oon ar péz a fcô skrivet: Râg é-tooei aon dùd fallaer eo bét lékéat. Râg ar péi a zô bet lavaret diwar va fenn a zô war ann divez. 38. Hag hl a iavaraz d*ézbafi: Ao- trou, cbétn amañ daou glézé. Hag héfi a lavaraz d*ézhô: A-walc’b eo. 39. Hag ô véza éad er-méaz, éz éaz, hervez hevoaz, war véoez Olived. Hé liskibled a iéaz war hé lerc’h. 40. Ha pa oé arruet el léac’h-zé, é lavaraz d’ézbô : Pédit, gafid aoun na zeùfac’h é gwall-ioal. 41. Hag 6 pellaad dioul-bô war hcd eunn taol méan, en em striñkaz war daoulrn hag é pédaz, 42. 0 lavarout: Va Zâd, mar fell d’id", pelia ar c’halir-zé diouz-io. Roolskoodé na vézet két gréat herver va ioul, hôgen hervez da hini. 43. Neftzé eunn Éal a zeùaz eùz ann éñv évid hé grévaat. Hag ô vcza kouézet enn añkou, é pédé c’boaz startoc’h. 44. Hag é teùai d’éihafi enr c’houé- zen é-e’htz béradou goâd a zirédé bétég ann douar. 45: Ha pa oé saved eâz hé béden, é teôaz é-trézég bé ziskibled, péré a ioa koosket dré ma oafit trist. 46. Hag ^ lavaraz d’ézhô: Pérâg é kouskit-bu t Savit ha pédit, gañd aoun na zeùfac’h é gwall-ioul. 47. Komia a réa c’boaz, ba chétu é teuaz eul lôd brâz a dùd : hag unan eùz ann daouzék pébini a c’«halvet Iozaz a ziaraogé anézhd: hag é tôs- taaz ooc’b Jézuz évit poki d’ézhafi. 48. Hôgen Jézuz a lavaraz d’ézhafi: Iuzaz, gafid eur pok é werzez ïa Mâb ann dén ? 49. Hôgen ar ré a ioa enn-drô d’éz- hafi, 6 wélout pétrft a oa daré da c’hoarvézout, a lavaraz d’ézbafi : Aotrou, ba skei a raimp-ni gañd ar c’hlézé? 50. Hag unan anézhô a skôaz gafid unan eùza vcvellou ar bélek-brâz, hag a drouc’haz é skouarn zéou d’ézhañ, 4ÏÔ AVIEL SANTBL 51. Hôgen Jézuz a lavarai: List bété vréma. Hag ô véza lékéad hé zourn war skouarn ann dén-zé, é paréaz anézbañ. 52. Nenzé é lavaraz cPar ré a ioa deoed évit kregi enn-hafi, da Briñsed ar véleien, da Bennou ann terapl ba d’ar Séoatored : Deùed oc’b gañt klé- zeier ha gafit bisier ével da géméroud eul laer. 53. Évid-ouo da vjiza bemdéz gan- é-hoe’h enn tenapl, n’hoc’h euz két lékéat hô taoüarn war-n-oun : hôgen hou-mafi eo hoc’h heur,ba galloud ann dévalien. 54. Hôgen goudé béza kroged enn- hafi, é kascnofit anézhafi da dt ar Bélék-brâz: ba Per a heùlié anéihañ a bell. 55. Ann dùd-zé 6 véza gréat tân é kreiz ar pors, a ioa azézet enn-dro d’ézbañ, ba Per a beulié anézhsi a hell. 56. Eur vatez péhini bé wélaz azé- zct out sklerijen ann tân, a» sellaz piz out-baü, hag a lavaraz: Hé-mañ a ïoa ivé gañt-han. 57. Hôgeo béfi a nac*haz anézhafi, 6 lavarout: Maouez, na anavézann kéd anézhafi. 58. Ha nébeùt goudé eunn all 6 wéloud anézhafi a Iavaraz : Ha té a z6 ivé euz ar ré-zé. H6gen Per a la- varaz: O dén, n’ounn két.. 59. Ha war-drô eunn heur goudé eunn all a doué, 6 lavarout: Êvit- gwtr bc-mafi a ioa ivé gafit-hañ; râg eùz a C.haliléa eo ivé. 60. Ha Per a lavaraz : Dén, na ou- zonn két pélrâ a lévérez. Ha râk-tâl, ha pa gomzé c’hoaz, ar c’hilek a ganaz. 61. Rag aon Aelrou 6 tistrei a zel- raz ouc’h Per. Ha Per en doé konn e6z a c’hér ann Aotrou, pa lavaré : Abarz ma kan6 ar c9hi|ek, ez péz6 va? dinac’het teir gwéach: 62. Ha Per 6 véza éad er-méaz a Wéiaz gafit c’houervder. 63. H6gen ar ré a zalc’hé Jézuz, a réa ffoab anézhafi, hag a skôé gafit-hafi. 64. Hag 6 véza hé vouchet, é skôefit war hé zremm, hag 6 lavarefid d’éz- hañ : Diougan piou en deùz sk6et JBZOZ-SBIST * 65. Ha kalz kunuc’fcenn*o aiï a fe- varefid d’ézbafi. 66. Ha pa oé deùed ann derz, Bé- naoored ar bobl, ha Priñsed ar vé- leien bag ar Skribed ea era shroilez, bag a gajaz anéahañ enn h6 léz r hag a lavaraz déihafi : Mar d-eud ar Christ, lavar d’é-omp. 67. Hag béfii a lavaras é’ézh6 : Ma lavarann d’é-boc’h éz ouon, na grédoff kéd acbaooun. 68. Ha ma rann goulenn é-bed d’é- boc’h, na respouôtot kéd d^in, ba n’em laoskot két. 69. Hôgen peHoc4h Mâb ann dsn a véz6 azéset enn tu déeu da c/hailoueV Doué. 70. Neâzé aon bell a iavaraz oTéz- bafi: Té a z6 éta Mab Doilé ? Hag béñ a lavaras : Hé lavatoud a sit; béz’ éz ounn. 71. Hag hi a lavaraz : Pétrâ hon eùz-ni ézomm a dest? Ha n’hon e6z- ni két klevet kemefit-sé hon-uttan eùz bé c’hénou 9

XXIII. PENNAD. 1. Hag ann boll dôd-zé 6 véza sa- vet, a gasaz Jésuz dir&k Pilet. 2. Hôgen bl a zéraeuaz hé damel- ïout, 6 lavarout: Raved hon e6z bé- mafi 6 tooella bon brôizf, 6 virout nâ baéet ar gwiriou da Zézar, hag 6 la^ t varout pénaoz é oa Boué bag ar Chrbt. 3. Ha Pilat a réaz ar goolenn-mafr digafit-hafi: Ha té eo Reué ar loze- vien? Hag héfi a respouñtaz hag ar lavaraz : Hé lavaroud a réz. 4. Neùsé Pilat a lavaraz da Brifieed ar véleien ha d’ar bobl: Na gavamr gwall é-bed enn dén-zé. 5. Hôgen ht a gefidalc*hé stafd, 6 lavarout: Lakaad a ra ar bobl da zis- pac’ha, 6 kéienna dré ann hoil Jo- déa, 6 téraoui adaleg ar Galiléa bétég amafi. 6. Pilat 6 klevoot komza e6z a Cba- liléa, a c’houlennaz ma oa aun dén-zé Galiléad. 7. Ha kerkefit ha ma klevaz pénaoz

HBRTBZ SANT LUKAZ. é 0*#e6z a zalc^h Hérodez, é kasaz anézbañ da Hérodez, péhini a ioa ivé é Jéruzalem enn deisiou-zé. 8. Laoueo-brâz é oé Hérodez ô wé- ïout Jézoz : râk pell a ioa en doa e’heafit d’hé wéloul, ô véza m1eo doa klevet kalz traou diwar hé benn, hag é c’hortozé gwclout eur burzud-ben- nâg dioot-hañ. 9. fiteur a c’houlenn a réaz ïa out- hañ. Hôgen Jézuz na respouñtaz né- trâ d’ézhafi. 1#. Hôgen Priñsed ar véleien hag ar Skribed a joumé énô, hag a da- mallé anézbañ gañt frouden. 11. Koulskoudé Hérodez, gaüd hé armé a zisprizé aoézhañ : hag évid ôber goab anézhañ é lékéaz d’ézhañ eur zaé wenn, hag bé gasaz adarré da Bilat. 12. Hag enn deiz-zé Hérodez ha Pilat a zeùaz da véza miñouned ; râg a-raok é oañt énébourien. 13. Hôgen Pilat ô véza strellet priñsed ar véleien, pennou ar vrô, bag ar bobl, . 14. A lavaraz d’ézhô: Digased hoc’h eùz ann dén-zé dïn é-cbtz ma en défé lékéad ar bobl da zispac’ha; ha chétu mé goudé béza gréat goulennou out- bafi dira-z-hôc’b, na gavann abek é-béd enn défi-zé, eùz a gémefid a damallid d’ézhañ. 15. Hérodez ken-nébeùt : râg hô kased em eùz dira-z-haü, ha cbétu riWdeùz kaved enn-hafi nétrâ a gé- mefid a zellézé ar marô. 16. Mofid a rann éta d’bé gâs-kuit, goodé ma vé*z6 bét kastizet. 17. Hôgen réd é oa d’6zhañ leùskel uoan d’ézhô é deiz ar goél. 18. Ann holl bobl a griaz kévret, 6 lavarout: Kâs hé-mañ kuit, ba laosk d’é-omp Barabbaz. 19. Hen-nez a oa bét lékéad er pri- zoun enn abek da eunn dispach a ioa bét é kcar, hag évit béza lazet eunn dén. 20. Hôgen Pilat a gomzaz choaz out-bô, gafid ar c’hoaüt en doa da leùskel Jézuz. 21. Hag bi*i griaz krc, 6 lavarout: Stâg-héñ, stâg-héñ ouc’h ar groaz. 22. Hag héñ a lavaraz d’ézbô cvid 474 ann trédé gwéach: Pé zroug éta en deùs-héñ grcat ? Na gavaon nétrâ enri-haü a gémefid a zellez ar maro: lakaad a rinn éta hê gastiza, hag é laoskinn anézhafi. 23. Hôgen hl a c/houlenné héb- éban ha gafit kriou kré ma vijé staged ouc’h ar groaz: hag hô c’hriou a gé tréac’h. 24. Ha Pilat a varnaz ôber é-c^htz ma c’houlenneñt. 25. Leôskcl a réaz éta d’ézhô aon hini a c’hou!ennefit, péhiilii a ioa bét lékéad er prizoun dré aon abek m’en doa lazet ha ma oa en em zispac’het^ hag é tilézaz Jézuz enn hô ioul. 26. Pa gaschofit anézhafi, é kémer- chofit eunn dén eùz a Ziren, hanvet Simon, pébini a zeùé eôz hé vaner : hag é lékéjofid anézhafi da zougen ar groaz war lerc’b Jézuz. 27. Dofid a réa war bé lerc’b eul I6d brâz a bobl, hag a verc’hed, péré a geiné hag a wélé diwar hé benn. 28. Hôgen Jézuz, 6 véza distroet out-hô, a lavaraz: Merc’hed Jéroza- lem, na wélit két diwar va fenn, h6gen gwélit diwar bô penn hoc’h-unan, ha diwar benn h6 pugalé. 29. Râk chétu e teùi enn amzer, é péhini é véz6 lavaret: Euruz ar ré vréchañ, hag ar chôvou n’h6 deuz két gdnet, hag ann divron n’h6 deùz két maget. 30. Neùzé é téraouifit lavarout d’ar ménésiou : Kouézit war-n-omp; ha d’ar c’hréc’hennou: GôlOit ac’hanomp. 31. Râk mar gréofit ével-sé d’ar c’hoad glâz, pétr^ a raiñd - hi d’ar c’hoad séac’h ? 32. Kâs a réad ivé gafit-hañ daou zén all, péré a ioa daou waller, évid hô lakaad da vervel. 33. Ha pa oefid deùed el léach hanvet Kalvar, é stagchoñt Jézuz oud ar groaz; ha^; ann daou laer, unan a zéou, hag égüé a gleiz. 34. Hôgcn Jézuz a lavaraz : Va Zâd, distaol d’ézhô; râk na ouzoñt kct pctrâ a réofit. Neùzé é rannjofid hé zilad étrc-z-ho oc’h h6 deùrcl d’ar sort. 35. Hag ar bobl en cm zalc’hé énô, hag a zelle oui-bafi; hag ar Sénatorod 472 AVIIL SAÜTBL jtaos-BaisT * XXIV. PENNAD. f. H6gen ar c’befita deii edi ar li- lun é teùjofid d’ar béz mintin mâd, haa é toogchofit al Ioozou-c’houes- vâd hè doa aozet: 2. Hag é kavchofi t é oa bét rolet ar méao a lirâg ar béz. / 3. Haa 6 véza-hl éad ébarz, na gtv- chofit két korf ann Aotrou Jézuz. 4. Ha pa édoñt saouzanet gafit ké- • mefit-sé, cfiéto daou zén en em zis- kouézaz d’ézhô gañt saéou logernui. 5. Hag ével m’h6 doa-hl aoun, ha ma soublefit b6 fennou war iù ann douar, ar ré-mafi a lavaraz d’ézb6 • Pérâg é klaskit-ho ann bioi a s6 bé6 é-tooez ar ré var6? 6. N’éma kéd amañ, hogeo saved eo a vard da vé6: éfivorit é pé zoaré en deùz komzed ouz-boc’h, pa édo c’hoaz é Galiléa, 7. O lavaroot: Réd eo da Vâb ann dén béza lékéad étré daooarn ar bé- t’herien, béza staged pdt’h ar groaz, hag ann trédé dek sével a var6 da vé6v zef, pébini a oa Dékurlon, ééttpÈd ba gwirion, 51. Péhini n*en doa kéd aotréet nag ali nag dberioo ar ré all, pébini a oa eos a Arimatéa, kéar eùz a /udéa, pé- bioi a c’hortozéïvé rooafitélei Doüé; 52. Hen-nei a iéai da gavout Pilat, bag a c’boo!ennai korf Jézuz. 53. Hag 6 véza bé liskennet dvann douar, é lekéai eul liénen war hé drô> hag é lékéai anéïhafi enn eur béz a oa bét toulled er rocTi, é péhini né ios bét c’hoaz lékéad dén é-béd. 54. Ann deis-zé a ioa ar goosper, bag ar sabbat a oia rifcs. 55. Hôgen ar merc’hed pérô a toa deùed da beôl Jézuz adaleg Gâliléa, a iéaz war-lerc’b, a zellai ood ar béi, ha péoaoi é oa bét iékéad ar c’borf ébarz: 56. Hag 6 véza distroet ac’ban6 éc’h aozchofit louzou-c’boués-vâd ba tréatou : hag éch éhaniofit da zeii ar sabbat hervei ar gourc bémenn. lerkouls bag bl, a réa goab anéshafi, 6 iavarout: Ar ré all en deùi savéteet, r’en em lavétai hé-uoao, mar d-eo ar Cbriat, ann dilennet gafid Doué. 36. Ar loodarded ho-ooan a réa goab anézhañ, a dôatéé out-hafi 9 bag a ginnigé d’ézhan gwln-egr, 37. O lavaroot: Mar d-ood rooé ar luzevien, en em zavétè. 38. Lékéad é oé a-ziooc’b bé benn eor akrid, gafit lirerennoo Grégach, ha Latin, bag Hébraeb : Ht-auiï bo aoot ab Iozbvibn. 39. Hôgen onan eùz al laérooo a ioa staged ood ar groai gafit-bafi, a gomié oothafi, ô lavaroot: Mar d-oud ar Christ, en em nvété da-ooao, ha nl gao-éi. 40. Hôgen égilé ô krôaa aoézbafi, a lavaraz : Ha té na zoujez-té kéd Doué, 6 véza ma ond barnet d’ann bévéiep poan? 41. Ha nt a z6 barnet gafit gwlr; râk diouc’h hon ôberiou eo bét gréad d’é-omp : hôgen bé-mafi n’en deoz gréat droog é-bed. 42. Hag é lavarai da Jétuz : Ao- trou, ai pei koon ac’banoun, pa vézi éad enn da ronafitéiez. 43. Ha Jézoi a lavarai d’ézhafi: É- gwirionei bel lavarann dïd, birrô é vézi gao-éñ er baradoc. 44. Édo neôzé war-drô ar c’hopec’h- ved heur, ba bétég ann naved heur é oé gôïôed ann dooar hoü a déva- lien. 45. Ann héol a dévalaaiha gwél ann templ a rogaz dré greiz. 46. Ha Jézuz ô c’barmi gafid eor vooéz kré, a lavarai: Va Zâd, étré da zaooarn é lakaann va éné. Hag ô la- Varout kéfloefit-sé, é varvaz. • 47. Hôgen ar Cbañténer ô wélout pétrâ a oa c’boarvéiel, a veùlai Doué, ô lavarout: Évit-gwlr aon dén-ze a foa eunn dén gwirion. 48.41ag ann holl dud. péré a ioa énô, hag a wélé kémeñt-ae a iéa-kott 6 skei war booll bô c’ba!ooo. 49. Hôgen ar ré holl a anavézé anézhafi, bag ar merc’hed a ioa deôed war bé rerc’b euz a Cbaliléa, a zellé. a bell. 5t. Ua chélo eonn dén banvet Jo« ftltVtZ I, $• Bag èVh éfivorcboñt komsiou Jésùz. 9. Rag ô véza distroed eùz ar béz é tisklerchoât kémeñt-sé d’ann unnég Hboslol, ha d’ar ré all boll. 10. Ar ré a lavaraz aon dra-zé d’ann Êbestel a ioa Mari Madalen, Janned. ba Mari mamm Jakez, bag ar ré all péré a ioa gafit-hô. 11. Hag ar geriou-zé a oé kémeret gañt-hô évit sorc’hennou: ha na gréd- chofit kéd d’ézh6. 13. Hôgen Per a zavaz bag a rédaz d’ar béz : hag ô véza soublet na wélaz néméd al lienennou a oa choumed énô, hag éz éaz kuit, sooézet brâz enn-hañ bé-unan eùz ar péz a ioa clioarvézet. 13. Ha cbétu enn deiz - zé, daou anézhô a iéa enn enr voorc’b hanvet Emmauz, war-héd tri-ugeñt stad diouch Jéruzalem. 14. Hag bi a gomzé étré-z-hô eùz a gémeñd a ioa ehoarvézet. 15. Ha pa gomzefit, ha ma brézé- gefit kévret, Jézuz bé-unan a dôstaaz out-hô, hag a gerzaz gañt-bô: 16. H6gen hô daoo-lairsd a ioa dal- c’het, évit na helljefit kéd hé anaout. 17. Hag héñ a lavaraz d’ézhô: Pétrâ a livirit-hu étré-z-hoc’h enn eur ger- zout, ha pérag oc’b-hu trist? 18. Hsg onan anézhô banvet Kléo- faz a respoufitaz hag a iavaraz d’éz- bafi: Ha té bép-kén eo ann diavésiad é Jéruzalem ha na oufé kéd ar péz a z6 c’boarvéz£d enn-hi enn deisiou- mafi ? ’ 19. Hag héfi a lavaraz d’ézh6 : Pé- trâ ? Hag é léverchofit: Diwar-benn Jézoz a Nazaret, péhini a oé eur Profed, galloudek enn hé ôbériou hag enn hé lavariou, dirâk Doué ha dirâg ann holl bobl: 20. Ha pénaoz Priñsed ar véleien bag bor Prifised hô deùz hé varned d’ar mar6, hag hé staged ouc’h ar groaz. 21. H6gen nt a e’hortozé pénaoz é tasprénjé Israel: ba koolskoudé goudé kémefit-sé holl, chélu ann tréde deiz ^na eo c’hoarvézet kémeñt-sé. 22. Hôgen mèrc’hed péré a ioa gan- é-omp ho deùz souézet brâz ac’ha- rf lokaz. 47B nontp : éad ifid d*ar béz a-raog ann deiz, 23. Ha n’b6 deôz két kaved bé gorf j bag ifid defied da lavarout pé- naos h6 deuz gwélet Êlez, péré b6 de6z lavared tfbthù ê oa béo. 24. Hag hioiennou ac’banomp a z6 éad d’ar bez: bag hô deôz kavet pép- trâ*ével m’h6 doa lavared ar mer- c’hed ; hôgeo héfi,- n’h6 de6z kéd hé gavet. 25. Hag héfi a lavaraz d’ézh6: 0 tùd diboell, péré a z6 diek a galoun évit kridi ar péz h6 defiz laveret ar Broféded! 26. Ha né oa két réd é cliouzañv- ché kémefit-sé ar Christ, ba m’az ajé ével-sé enn hé c’h!oar? 27. Hag 6 téraooi dfé Voizez, ha foudé dre ann holl Broféded, é tis- lerié d’ézh6 enn holl Skrituriou, kémefid a ioa bét lavared diwar hé benn hé-unan. 28. Ha pa d6stajefit ood ar vourc’b é péhini éz éafit, héñ a réaz neùz da voñt pelloc’h. 29. Hôgen hl a viraz out-hafi na d-ajé, 6 lavarout: Ghoum gan-é-omp, râk divézad eo, bag izéleet brâz eo ano deiz: hag éz éaz enn tl gañt-bô. 30. Neùzé pa édo ooc’h taol gafit- b6, é kéméraz bara, hag é benniaaz anézhañ, bé dorraz bag bé rôaz d’ézh6. 31. H6 daou-lagad a zigoraz, hag éc’h anavézchofit anézhafi: bag héfi a steôziaz a zir&g h6 daou-lagau. 32. Nefizé é léverjofid aoo eil d’é- Silé : Hor c’haloon ha né oa-hi két irvidik ennomp, pa gomzé ouzomp enn hefit, ba pa zisklerié d’é-omp ar Skritoriou ? 33. Hag 6 véza savet war ann beur, é tistrojofid da Jéruzalem; hag é kav- chofit ann unnék péré a oa strollet, hag ar ré a ioa gafit-bô : 34. Hag a lavaré: Êvit-gwlr da- zorc’hed eo ann Aotrou,- hag eo en em ziskouézet da Zimon. 35. Ar ré-mañ a zanévellaz ivé ar péz a ioa c’boarvézet gañt hô enn befit ha pénaoz hô doa hé aoavézet pa dorré ar bara. 36. Hôgen pa lavareñt kémefit-sé, Jézuzen em tiskouézaz enn h6 c/hreiz, f 474 ATKL SAÑTEL JÊZBl-KSISr BESTB2 SAPÏT LOKAZ: bag a lararai d*ézh6 : Ra véstt ar péoc’h gan-é-hoc’h; mé eo, n*hô pé- tat kéd a aotm. 37. Hôgen ht a oé saonzanét ha spoofitet, hag a gfedé péoaoz é wo- leñt eor spéred. 88. Ha Jézos a lataraz dfézhô: Pé- râg oc’b>bu saoosanef, ha pérâg é saV kémeñd a vénosioa enn h6 kalounou ? 39. SeHid ooc’h va daooarn, bag ouc’h va zreid, hag é wélod eo mé: doornatit ba gwélit; eui* spéred n’en deùa kéd a gtk nag a eskern, é-chtz ma wéèti era euz. 40. Ha goudé béza lavaret kénreñt- sé, 6 tisfcoueza* o?èzhô hé zaooarn fcag hé dreid. 41. Hôgen ô véza na grédeñt két e*loa*gañd al laooéniéïgez hag ar soves br ai hA doa, é lavaras : Ha bes* hoe*h eùs-hu amañ eunn dra- beonag da libri ? 42. Hag ht a rôaz d*ézhafi etmn tamm pésk rôstel, btg eunn direnvéi. 43. Ba goudé béza debret dira-z-hô, é kéméraz son dilerc’h hag hé r6az oYézbo: 44. Hsg é lavaraz <Fézh6 : Chéto pétrl em eùz lavared d’é-hoe’h pa édooon c’hoaz gan-é-hoc’h, pénao z é oa réd ma vtjé sévénet kémefid a zA bét skrivet é lézen Moizez, gafid af Broféded, hag er Salmou. 45. Neüzé e ligoraz h6 spéred évit ma noelchefit ar Skritoriod. 46. Hag o lavaraz d’ézh6 : Ével-s* é oa skrivet, hag ével-sé é oa réd 6 c’houzafivché ar Christ, hag é savché a varô da véô ann trédé defz; 47. Ha ma vijé prézéget enn hé hanô ar binijen hag ann distol eùz ar péc’héjou é-touez ann holi boblou, 6 téraoui dré Jéruzalem. 48. Hôgen c’houi a z6 tést eùz a gémefit-mafi. 49. Ha mé a gas6 enn-hoc’b ann hini a z6 bét dioüganed d’é-hoc*b a berz va Zâd: h6gen c’houi cboumid é kéar, kén na viot gwisket gafid ann ners eùz ann néac’b. 50.Ne6zé é kasaz anézhd er-méas étrézé Bétaniabag 6 véza saved bé zaouarn, é bennigai anézhô ; 51. Ha pa vennigé anézhô, é pellaai diout-h6, hag é piñaz enn éfiv. 52. Hag hl goudé béza bé azeület, a zistrôaz da Jéruzatem laooen-brâz. 53. Ha bépréd cdoñt enn templ 6 veuli hag 6 trugarékaat Doué. Ameo.